Jumat, 26 Maret 2010

PETUNJUK ALLAH SWT MUTLAK KEBENARANNYA


Bismillaahirrahmaanirrahiim

Di Las vegas, RRC dan Uni Soviyet (rusia), Amerika dan Israel tjit hanapeue Neuteugorle le Allah swt meuseubab awaknyan tjit ka hana diteupeue sapeue teuntang hakikat keubeunaran Allah. Hainjoe seusuai firman Allah: "Sesunggohdjih ureueng-ureueng kafe njan saban mnanteng bagi awaknjan, tapeuingat atawa hana tapeuingat (hai Muhammad) tapi awaknjan teutap han djimeuiman" (Q.S. 2 : 6). Jadi keu geutanjoe manteng meulalui Rausulullah via Al Qur-an, kalheueh Neupeugah le Allah hanapeue peugah sare bak awaknjan, hingga Allah keudroe hana Neuteugor awaknjan ngen musibah supaya diseumike, meusabab awaknjan han djitem seumike, keutjuali kafe Djimmi.

Peureulee tateupeue bahwa musibah alamnjan na 3 bagoe, musibah seubagoe peuringatan Allah lagee Tsunami di Atjeh dan musibah diseubabkan akibat ulah manusia lagee luhop suuem dipe di Jawa dan Musibah seubagoe tanda-tanda keukuasaan Allah lagee gumpa di teumpat ureueng-ureueng kafe njeng hana djiteupeue sapeue teuntang peutunjok Allah. Bandum djeuneh musibahnjan djeuet keu saboh jalan seumike bagi manusia-manusia umumdjih njeng tem seumike. Hingga deungen seumikenjan keumungkenan meureumpek hidajah dari Allah.

Seusuai keujakinan geutanjoe bahwa tiep musibahnjan pasti na hikmah (njeng djroh). Meunurot hematlon, Tsunami di Acheh nakeuh teumasok musibah njeng djroh hikmahdjih. Jalan seumikedjih nakeuh bahwa musibah njeng dipeuget le manusia (baca keuzaliman teuntra Hendon ateueh bansa Acheh - Sumatra) nakeuh juoh leubeh dahsjat dibandengkan musibah Tsunami, meuseue hana takheun malah musibah Tsunaminjan that meu untong keu bansa Acheh - Sumatra. Deungen teuka Tsunaminjan ureueng lua nanggroe njeng dihambat le pihak Hendon awaiken bekdjitameng u Acheh - Sumatra supaja mangat bebaih menzalimi masyarakat sipil, kadjeut di tameng u Acheh hingga teuntra-teuntra Hendon dan Polisi handjeuetle djianianja masjarakat sipil Acheh .- Sumatra secara terang-terangan.

Seulandjutdjih deungen musibah di laot dan bineh pante, djustru teuntra Hendon njeng le mate, seudangkan teuntra Acheh - Sumatra seulamat dalam gle. Peukara ureueng sipil di kuta-kuta dan di gampong-gampong njeng le tjit mate, seubahagiandjih nakeuh ureueng-ureueng njeng meumihak keu teuntra Hendon njeng that keudjinjan. Minimal hana geupakoe sapeue lale geunikmati gadji njeng dibri le peunguasa Hendon (peugawe Hendon, ubee dua boh djab, ret deh toe retnoe rab) atawa peunghuni geudong-geudong mewah njeng hanapakoe keu perdjuangan peubibeueh nangroe.

Musibah Tsunaminjan memang hana djroh keu golongan njeng lon seubutnjan. Seubagian masjarakat sipiltreuk njeng na di Gampong-gampong dan dit njeng di Kuta-kuta nakeuh ureung djroh njeng meumihak keu perdjuangan. Ureueng njeng lageenjankeuh njeng tameng lam katagori 'sjahid' saban lagee TNA njeng mate lam seueh prang karena Allah atawa ureueng sipil njeng dianianja le sipa-i. Bagi ureueng njeng hana meuphom peutunjok Tuhan (agama), geupike malang awaknjan bandum. Disinoekeuh njeng Neupeugah le Allah bahwa seubab matenjan na matjam-.matjam. Na njeng mate dianianja le sipai, mate meuseubab rhet ditjong kajee, mate lam tika eh meuseubab katuha atawa peunjaket hana ngen peu ubat, mate meusireut ngen kult pisang dan matjam-matjam njeng laenlom. Peunjebab matenjan bandum ken ukoran get atawa brok. Ukoran get atawa hanaget nakeuh kiban posisi geutanjoe lam udep di donjanjoe, peuekeuh bak djalan redha Allah atawa bak djalan thaghut. Njankeuh seubab haq tameurunoe supaja geutanjoe roh lam golongan njeng Redha Allah swt.

Ureueng-ureueng njeng manteng udep di Acheh, mateng Neu udji le Allah sampe trok adjai geutanjoe. Seudangkan ureueng-ureueng njeng ka sjahid dan mate lam redha Allah, ka seuleusoe dan bak hakikatdjih ken mate ureueng njan bandum tapi meupinah teumpat dari alam Donja u alam Kubu, untok seulandjutdjih Neupinah lom u alam Akhirat njeng keukai dan hana mate-mate. Meuseubabnjan Allah Neukalen soe diantara geutanjoe njeng kaputoh asa dan bahkan meumihak keu musoh dan soe njeng teutab saba bahpih leubeh geuhen buet peubibeueh bansa geutanjoe dibandengkan masa njeng ka ulikot.

Kadeuh takalen bahwa seubagian ureueng geutanjoe uroenjoe ka meusuruek lam peurangkap musoh njeng hana disadari, hingga meutamah ego watee na teugoran dari pimpinan. Mandumnjan teugantung bak na ileumei perdjuangan meunurot peutunjok Allah lam Qur-an, Hadist dan Imam-imam njeng ka Neutunjok le Allah dan RasulNeuh seureuta pribadi-pribadi agong laendjih njeng aplikasi droeneuhnjan akan tateumee bila na tameurunoe seudjarah/tarekh.

Sesungguhdjih Allah kalheueh Neubi peutunjok keu manusia untok meuudep di planet Bumoenjoe ngen Taurat, Zabur, Indjil dan Al Qur-an seubagoe kitab peuseumpurna dan kitab kontrol Zabur, Taurat dan Injil dari peumalsuan ureueng-ureueng djahe, hingga banlhee kitab njeng awainjan Neupeu mensoh/Neupeubateue seubagoe peudoman udep. Ohlheuehnjan teuma Allah Neu utoihlom Rasul-rasul untok peudampeng kitab-kitapnjan seureuta peundjeulasandjih bagi njeng hana meuphom. Disampeng njanlon Allah Neutunjoklam pribadi-pribadi laen untok peudampeng Al Qur-an ohlheueh Rasulullah neutinggai Donja, supaja manusia seulanjutdjih teutap na bimbingan hingga pasti han seusat keutjuali ureueng-ureueng njeng tulak peundam peng njan.

hsndwsp,-

Terjemahan bebasnya:

Di Las Vegas, RRC dan Uni Soviyet (rusia), Amerika dan Israel, memang takperlu teguran dari Allah disebabkan mereka tidak tau apa-apa tentang hakikat kebenaran Allah. Hal ini sesuai firman Allah: "Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan (hai Muhammad), namun mereka tetap tidak beriman" (Q.S. 2 : 6). Jadi untuk kita saja melalui Rasulullah via Al Qur-an sudah dikatakan Allah takusah sampaikan kepada mereka, tidak mau berfikir kecuali kafir Jimmi

Perlu kita ketahui bahwa musibah itu ada 3 macam, musibah sebagai peringatan Allah seperti Tsunami di Acheh, musibah yang disebabkan akibat kelengahan manusia seperti pancuran lumpur panas di Jawa dan musibah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah seperti gempa di kawasan kafir yang tidak tau apa-apa.tentang petunjuk Allah. Semua jenis musibah itu menjadi sarana bagi manusia pada umumnya yang mau berfikir. Hingga melalui berfikir itulah mereka berkemungkinan untuk mendapat hidayah Allah.

Sesuai keyakinan kita bahwa setiap musibah itu pasti ada hikmah (yang baik). Hemat saya , Tsunami di Acheh adalah musibah yang baik hikmahnya. Logikanya bahwa musibah yang dicetuskan oleh manusia (baca kezaliman tentara Indonesia atas bangsa Acheh - Sumatra) adalah jauh lebih dahsyat dibandingkan musibah Tsunami, kalau tidak kita katakan malah musibah Tsunami itu sangat beruntung buat bangsa Acheh - Sumatra. Akibat Tsunami itulah orang luar negeri yang sebelumnya dihambat pihak Indonesia agar tidak masuk ke Acheh - Sum,atra supaya bebas menzalimi masyarakat sipil, bisa masuk ke Acheh hingga tentara-tentara Indonesia dan Polisi tidak dapat lagi menganianya masyarakat sipil Acheh - Sumatra secara terang-terangan.

Selanjutnya dengan musibah di laut, pantai, kota dan kampung-kampung, justru tentara Hendon yang banyak mati, sementara tentara Acheh - Sumatra selamat di Gunung-gunung. Soal orang sipil di kota-kota dan dikampung-kampung yang juga banjak mati, sebahagiannya adalah orang-orang yang memihak kepada tentara Hendon yang sangat keji itu. Minimal tidak mau peduli apapun, asik menikmati gaji yang diberikan penguasa Hendon (pegawai Hendon) atau penghuni gedung-gedung mewah yang tidak peduli kepada perjuangan untuk membebaskan negrinya.

Musibah Tsunami itu memang tidak baik bagi golongan yang saya sebutkan tadi. Sebahagian lagi masyarakat di kampung-kampung dan sedikit di kota-kota adalah orang-orang baik yang memihak kepada perjuangan. Orang-orang seperti itulah yang masuk dalam katagori 'Syahid' sama seperti TNA yang mati berjuang karena Allah atau orang-orang sipil yang dianianya oleh TNI/POLRI. Bagi orang yang tidak memahami petunjuk Tuhan (agama), mengira mareka itu malang semuanya. Disinilah yang dikatakan Allah bahwa sebab mati itu bermacam-macam. Ada yang mati dianianya TNI/POLRI, mati disebabkan jatuh dari pohon kayu, mati di tempat tidur disebabkan sudah tua atau penjakit yang tidak ada biaya untuk berobat, mati terpeleset dengan kulit pisang dan macam-macam penyebab lainnya. Penyebab itu semua bukanlah ukuran baik atau buruk. Ukuran baik-buruknya adalah tergantung posisi kita dalam kehidupan di Dunia ini, apakah di jalan keredhaan Allah atau jalan thaghut. Itulah sebabnya kita haq untuk menuntut agar termasuk dalam golongan yang redha Allah swt.

Orang-orang yang masih hidup di Acheh, masih di uji oleh Allah samapi ajalnya. Sedangkan orang-orang yang sudah syahid dan mati dalam redha Allah, sudah selesai dan pada hakikatnya mereka itu bukan mati tapi berpindah tempat dari alam Dunia ke alam Kubur yang selanjutnya akan dipindah lagi ke alam Akhirat yang kekal tidak mati-mati. Justru itu Allah akan melihat siapa diantara kita yang sudah putus asa dan bahkan memihak kepada musuh, dan siapa diantara kita yang tetap sabar walaupun lebih berat usaha membebaskan bangsa kita dibandingkan masa yang lalu.

Sudah nampak kita lihat bahwa sebahagian orang kita hari ini sudah terperosok dalam perangkap musuh secara tidak sadar, hingga bertambah ego ketika mendapat teguran dari pimpinan. Itu semua tergantung ada tidaknya ilmu perjuangan sesuai petunjuk Allah dalam Al Qur-an, Hadist dan Imam-imam yang sudah ditunjukkan Allah dan Rasulnya, serta representant-representant agung lainya dimana aplikasi mereka dapat kita temukan bila kita belajar sejarah /tarekh.

Sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepada manusia untuk hidup di planet Bumi ini dengan Zabur, Taurat, Injil dan Al Qur-an sebagai kitab penyempurnaan dan kitab kontrolnya terhadap Zabur, Taurat dan Injil dari pemalsuan tangan-tangan jahil hingga ketiga kitap yang terdahulu itu di mensohkan /dibatalkan sebagai pedoman hidup. Selanjutnya Allah juga mengutus para Rasul untuk mendampingi kitab-kitab tersebut serta penjelasannya bagi yang tidak dapat dipahaminya.Disamping itu Allah juga menunjukkan pribadi-pribadi lainnya untuk mendampingi Al Qur-an setelah Rasulullah meninggalkan Dunia agar manusia selanjutnya tetap mendapat bimbingan hingga pasti tidak akan sesat kecuali yang menolak pendamping tersebut.

Billahi fi sabililhaq
hsndwsp
Acheh - Sumatra

Rabu, 03 Maret 2010

BASYAR TIDAK PERNAH BERESENSI KECUALI SEKEDAR BEREXISTENSI
BismillaahirrahmaanirrahiimSEMUT YANG HIDUP SEPULUH ABAD YANG LALU
DAPAT DIPASTIKAN BAHWA MEREKA MEMBUAT SARANGNYA
SAMA SEPERTI SARANG SEMUT
DI JAMAN KITA SEKARANG INI
(TIDAK PERNAH BEROBAH)

hsndwsp
DI
TAMPOK
DONJAItu bukan binatang, bung Murthalamuddin tapi "Basyar" . Kemungkinan besar yang masih memiliki senjata api di Acheh selain tentara dan polisi adalah TNA yang merasa sangat kecewa terhadap ketidakadilan paska MoU Helsinki sebagaimana keterangan bung Murthalamuddin di akhir tulisan nya. Andaikata bung Murthala TNA yang kecewapun saya yakin akan bertindak seperti itu juga, termasuk saya. Sikap mereka sangat wajar sama wajarnya dengan perjuangan Acheh Merdeka dulu dalam meluluhlantakkan Hindunesia Jawa, bukankah tidak demikian dalam pandangan TNI dan Polri?

Basyar adalah level yang tepat terhadap pihak yang melavelkan "teroris" kepada TNA yang masih asli itu, kendatipun mayoritas TNA yang sudah bergabung dengan Hindunesia mencomoohi nya. Kalau pandangan Amerika Serikat dan konconya, teroris itu merupakan level yang paling terkutuk. Namun ironisnya mereka mengira kaum teroris itu bermarkas di Afganistan dan Irak. Tak ajal lagi negara tersebut tadipun dihajar sampai hari ini tidak kunjung selesai dan bahkan belakangan terke san sepertinya justru Amerika Serikat dan konconya sendiri yang terperangkap ala teroris. Andai kata AS dan konconya langsung meninggalkan Irak setelah tertangkapnya Saddam, prototipe Ya zid bin Muawiyah, pembantai keluarga Rasulullah saww, klaim AS dan konco-konconya itu dapat ditolerir tetapi ternyata ada mahunya yang lain dibalik pelavelan tersebut.

Persoalan teroris sesungguhnya belum objektif. Israel juga melavelkan pejuang Palestina sebagai teroris. Sebaliknya justru Israel yang teroris dalam pandangan orang Palestina. Jadi pelavelan Isra el dan Polisi Hindunesia sepertinya sangat subjektive. Adalah hal yang sama dalam pandangan Rakyat Irak dan Afganistan, justru AS dan konconya yang teroris. Saya sendiri sangat mengutuk pihak yang menteror masyarakat umum seperti teror terhadap menara tinggi di Amerika Serikat dan teror yang menciderai masyarakat sipil dimanapun. Keyakinan saya ini sesuai dengan persepsi Islam itu sendiri dimanha jangankan teror yang menzalimi masyarakat sipil dalam situasi biasa, dalam situasi perang saja dilarang meledakkan tempat dimana banyak orang sipil yang tidak berdo sa ikut terzali mi. Justru itulah ketika RII melawan tindakan brutalnya Saddam, senantiasa membu at pengumuman agar pihak sipil meninggalkan daerah yang akan mendapat serangan balik RII. Islam juga me larang memproduksikan senjata pemusnah massal. Justru itulah RII tidak akan mem produksikan senjata Nuklir kecuali Nuklir non militer.

Sepertinya masih banyak masyarakat Dunia yang belum mampu membedakan teror yang terkutuk dan dianjurkan. Hal itu sama juga seperti membunuh, dimana terkutuk pada umumnya namun ada kecuali yaitu membunuh demi membela diri dan membunuh dalam perang Jihad fi sabilillah, yang pada hakikatnya adalah membela diri juga atau demi membela kaum dhuafa. Teror yang dibenar kan adalah terornya orang Palestina, meledakkan bom dalam kerumunan tentara Israel yang da tang ke Palestina, tidak ada tujuan yang haq kecuali membunuh orang Palestina.

Kemabali kepersoalan sepakterjang polisi Hindunesia yang melavelkan pihak yang mereka zalimi paska MoU Helsinki sebagai teroris, benarkah? Sebagaimana sering saya ulang bahwa manusia yang mendiami planet Bumi ini terbagi kepada dua golongan, yaitu golongan manusia Qabil dan go longan manusia Habil. Golongan penindas dan yang tertindas. Golongan penjajah dan yang terja jah. Adakalanya terjajah secara terang terangan melalui intervensi suatu negara maupun penjajah yang terselubung, dimana penjajahnya berlagak terhormat namun pada hakikatnya mereka tidak memiliki hati nurani. Mereka inilah yang kita lavelkan dengan "Basyar". Menurut DR Ali Syariati bahwa Basyar itu tidak pernah berubah pola pikir piciknya, dari itu ke itu juga. Basyar secara kasar berarti binatang berkaki dua dan tidak berbulu di telapak tangannya. Mawas dan Gorella juga memiliki dua kaki tapi berbulu di telapak tangannya. Mawas dan Gorella juga Islami dimana kita haram membunuhnya kecuali benar-benar mengganggu kemuslihatan umum dan tidak ada cara lain selain terpaksa dibunuh. Sedangkan Basyar adalah makhluk yang tidak Islami. Mereka sekedar exist di Dunia ini dan dapat dipastikan tidak pernah beresensi.

Semut yang hidup sepuluh abad yang lalu dapat dipastikan bahwa mereka membuat sarangnya sama seperti sarang semut di jaman kita sekarang ini. Dari itu kita dapat menganalisa sepakterjang orang-orang yang bersatupadu dalam system Hindunesia yang taghuti, zalim, hipokrit dan korrup. Di jaman Suharto mereka membunuh jutaan orang yang tidak berdosa dengan menggunakan lavel PKI. Mereka juga telah membunuh banyak orang diseluruh Nusantara Melanesia dengan melavelkan Suppersiv. Belakangan mereka melavelkan separatis dan pengacau keamanan kepada siapa saja yang mereka klaim berpihak kepada Pejuang Acheh Merdeka, West Papua dan RMS. Ketika mereka tidak sanggup menghabisi pejuang Acheh Merdeka yang merasakan tidak adanya keadilan paska MoU Helsingki, para basyar tersebut melavelkan mereka sebagai Teroris, betapa dungunya. Demikianlah sepakterjang para basyar dimanapun mereka berada, mengklaim kebena ran sebagai milik mereka tanpa peduli suara mereka yang terzalimi.

Dulu ketika DR Hasan ditiro, Malik Mahmud dan Zaini Abdullah berada di Swedia juga pernah dituduhkan kepada mereka sebagai Teroris. Namun disebabkan Pemerintah Swedia bertindak jujur, klaim mereka ternyata nihil. Ironisnya setelah mereka tidak berhasil dengan lavel Teroris, tidak merasa malu sedikitpun mengajak orang yang pernah diklaim teroris itu untuk berdamai. Lebih ironis lagi mereka tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka janjikan sebagai self Government, mereka sulap dengan otonomi basi. Allah berkata: "Dan diantara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari Kemudian", padahal mereka bukanlah orang yang beriman (baca munafiq)" (QS. 2 : 8)

Andaikata mereka bukan basyar, pastinya tidak berbuat seperti itu terhadap GAM yang merasakan ketidak adilan paska MoU Helsinki. Sebaliknya berdaya upaya untuk memahami, apa persoalan mereka, bukan dengan cara kekerasan. Kekerasan tidak pernah menyelesaikan persoalan di Acheh. Hemat saya untuk Acheh, kalaulah tidak merdeka seratus persen, minimal keadilan disegala bidang dapat dirasakan oleh seluruh orang Acheh. Nampaknya apa yang saya katakan bagi para basyar itu sepertinya 'jauh panggang dari api'. Besar kemungkinan mereka yang dituduh teroris itu akan menjadi semacam pengikut Abu Sayaf di Moro. Mereka berani mempertaruhkan nyawanya. Semoga mereka mendapat bimbingan Allah, hingga benar-benar karena Allah, bukan berjuang demi kekuasaan sebagaimana banyak kita saksikan di permukaan planet Bumi ini, dimana setelah mereka menggapai kekuasaan tidak berbeda sepakterjangnya sebagaimana musuh yang mereka perangi sebelumnya.
Kolom Analisis Harian Aceh, Selasa 2 Maret 2010


TERORIS, BINATANG APA LAGI INI

OLEH

MURTHALAMUDDIN


Tho bileh kareng leubot, peunyaket sot meuriwang teuma”. Minggu-minggu ini Aceh kembali dihebohkan dengan isu baru. Kali ini sungguh sangat menyeramkan karena Aceh telah dilabelkan sebagai daerah beroperasinya kaum teror yang disebut teroris.

Entah apa yang salah dengan negeri keuneubah Iskandar Muda ini? Sehingga, selalu saja mendapat musibah yang rada-rada menakutkan dan selalu terkait dengan cerita bunuh membunuh.

Kasus penggerebekan sarang teroris di Aceh besar kembali membuka nuansa baru di Aceh. Sebelumnya tidak terpikir bahwa di Aceh akan menjadi ladang baru bagi musuh kemanusiaan ini. Anehnya, kali ini aparat keamanan langsung melabelkan mereka kaum teroris. Hal ini jelas sangat menakut. Pasalnya, sekarang ini di atas planet bumi ini, inilah label yang sangat dimusuhi oleh dunia barat dan kaum antifanatisme.

Dalam kisah Aceh pelabelan ini bukan hal baru. Di masa lalu kita dicekoki dengan label Cumbok, DI/TII, Gerakan Pengacau Keamanan, Gerakan Separatis Bersenjata dan label-label lain yang menyeramkan. Kali inipun pelabelan teroris ditanggapi masyarakat dengan negatif thinking. Selama ini semua pelabelan di atas memberi adjustment bagi pihak keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar patron resmi. Di masa lalu pelabelan itu berujung hilangnya nyawa dan pelanggaran HAM besar-besaran.

Pengungkapan kasus-kasus kekerasan bersenjata atau kepemilikan senjata api sejak perdamaian selalu dikaitkan dengan kriminalitas. Tapi kali ini aparat kepolisian langsung menyatakan mereka kelompok teroris. Definisi kejahatan bersenjata dengan teroris mungkin hanya dibedakan pada tujuan dari tindakan si pelaku. Oleh karenanya bisa saja para pelaku yang ditangkap itu hanya numpang tenar saja. Bisa saja mereka cuma pelaku kriminal biasa.

Amat tidak arif bila kasus ini diseret ke wilayah politis dengan pelabelan begitu. Bagi masyarakat Aceh tindakan itu bukan malah memberi semacam pemahaman yang baik terhadap penindakan itu. Rakyat Aceh sudah sangat anti segala sesuatu yang bersifat pelabelan. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa semasa konflik dulu setiap ada yang kehilangan nyawa karena kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum selalu dibuat pembenaran dengan pelabelan.

Kinipun banyak pihak menduga ini menjadi permainan baru untuk membuat Aceh setengah stabil. Jangan salah kira yang dimaksud di sini bukan langsung menuding ini hanya rekayasa polisi, walaupun mugkin ini bisa saja terjadi. Yang kita ingin katakan bahwa kelompok ini memang diset untuk berada dan bergerak di Aceh. Kemudian ini dibocor untuk ditindak oleh polisi. Karena mereka bukan murni warga Aceh maka dipastikan lebel teroris jadi lebih mudah di umbarkan.

Benar atau tidaknya asumsi di atas tidak begitu penting. Yang paling kita prihatinkan nanti kasus ini menjadi ajustment bagi penindakan di luar hukum terhadap warga lainnya yang kemudian dituduh teroris. Begitu juga imej bagi Aceh setelah kasus ini ter-blow up. Mainan lama bahwa ada separatisme di Aceh telah berakhir. Jualan ini jelas tak laku lagi untuk memojokkan Aceh di tingkat nasional maupun internasional. Nah yang paling seksi untuk mendapat dukungan adalah label teroris. Kelompok ini memang sedang menjadi musuh bersama di atas muka bumi ini. Maka bila ini berhasil dijual dan diamini pihak luar maka nanti akan lahir operasi baru untuk menumpas kaum “keparat” ini. Bilapun kemudian jatuh korban pihak yang tidak terlibat, tinggal tempel saja di jidatnya label teroris.

Siapapun yang memegang kendali keamanan di Aceh saat ini harus sadar bahwa Aceh tidak bisa dikerasi. Semua penyelesaiaan konflik Aceh tidak pernah berhasil dipadamkan dengan senjata. Apapun tindakan penegakan hukum jangan dibawa ke wilayah yang politis. Karena dipastikan resitensi masyarakat akan menjadi tinggi. Sebagai contoh bagaimana sulitnya polisi mendapat informasi masyarakat untuk pengungkapan kasus-kasus pelaku perampokan bersenjata. Tidak ada artinya blow up yang megah bila ternyata rakyat malah mencurigai ini sebagai awal mereka akan kembali diawasi dan dicurigai.

Selama ini berkembang dari mulut ke mulut bahwa Aceh dan Papua adalah alat bergaining bagi pihak otoritas keamanan dengan pemerintah. Maka bila benar ada unsur rekayasa dalam kasus teroris ini tudingan di atas akan mendapat pembenaran. Kita berharap cukup sudah Aceh menjadi alat bagi pihak-pihak yang haus legalitas dan kekuasaan. Jangan jadikan Aceh untuk memperkuat bergaining politis. Jangan jadikan Aceh lahan uji coba atau sarana latihan intilijen. Kasus-kasus kepemilikan senjata api di sini sudah berlangsung lama. Maka bila sekarangpun terjadi harus dilihat bagaimana ini tidak lari dari koridor penegakan hukum kelabelitas. Rakyat trauma setiap pergerakan besar-besar atau operasi aparat keamanan.

Semua pihak terutama para pengambil kebijakan harus sadar, bahwa buruknya situasi keamanan atau tingginya tingkat kriminalitas karena ketidakmampuan mereka memberi jaminan hidup bagi rakyat yang mereka pimpin. Selama masih ada disparitas sosial yang tinggi antar kelompok di masyarakat, selama itu akan lahir kelompok sakit hati. Bila sudah begitu tinggal disulut saja, maka mereka segera menjadi pelaku kriminal. Sadar atau tidak saat ini banyak di antara rekan ”seperjuangan” yang terpuruk han glah meukeu bakong asoe pih. Sementara bagi yang lain yang berhasil mengakses kekuasaan berpesta dengan gelimangan rupiah.
MURTHALAMUDDIN
Tanah Rencong