Minggu, 24 Juli 2011

MALAM-MALAM DI PESHAWAR I (Dialog Agama Di Peshawar) by Sultanu'l-Wa'izin ShiraziSyiah Islam
in Sunni Traditions
PESHAWAR NIGHTS

MALAM-MALAM DI PESHAWAR (I)
(Dialog Agama Di Peshawar)
by
Sultanu'l-Wa'izin Shirazi
notice: Sedang diedit

Translated from the Persian by Hamid Quinlan and Charles Ali Campbell
Published 1996 by Pak Books, P.O. Box EE, Palisades, NY 10964
Reproduced with permission by the Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project team.
Kandungan

PRA KATA – Permulaan Sebuah Misi
Dialog Agama Di Peshawar

2. PERTEMUAN MALAM PERTAMA (Malam Khamis 23 Rejab 1345H)
Diskusi Di antara Harun al-Rasyid dan Imam Musa al-Kazim AS Mengenai Keturunan Rasulullah saww

Hujah Lain Yang Menunjukkan Bahawa Keturunan Fatimah AS Adalah Keturunan Rasulullah saww 
Mengapa Syiah Menghimpunkan Salat (Salat Zuhur Dengan Asar dan Maghrib Dengan Isya')
Bagaimana keturunan Allamah Berhijrah Dari Hijaz ke Iran
Bagaimana Kubur Amirul Mukminin Ali AS Diketahui
Kenapa Kuburan Amirul Mukminin Ali AS Dirahsiakan
Mati Dengan Kehormatan Lebih Baik Dari Hidup Dalam Kehinaan
Perbuatan Terkutuk Oleh Dinasti Yang Dilaknat
Penemuan Kuburan Imam Ali AS
Perbezaan Pendapat Tentang Tempat Kubur Amirul Mukminin AS

3. PERTEMUAN MALAM KEDUA ( Jumaat 24 Rejab 1345 Hijrah)
Salah Faham Tentang Asal-Usul Agama Syiah
Pembunuhan Khalifah Usman
Sesuatu Yang Tidak Masuk Akal Mengaitkan Abdullah bin Saba' Dengan Syiah
Syiah Bukan Sebuah Parti Tetapi Sebuah Agama
Pengertian Syiah Dan Keistimewaannya
Kelebihan Syiah Ali AS Yang Lain
Rasulullah saww Bersabda," Hai Ali, Engkau dan Syiahmu Adalah Sebaik-baik Makhluk."
Keutamaan Syiah Diakui Dari Buku-buku Sunni
Kedudukan Salman, Abu Dzar, Miqdad dan Ammar
Sebab-sebab kenapa Orang Iran Condong Kepada Syiah Di Waktu Khalifah Dalamit, Ghazan Khan dan Shah Khuda Banda

Perbincangan Agama Di antara Allamah al-Hilli Dan Qadi Qudat Tentang Imamah
Raja Iran Menerima Keyakinan Syiah

4. PERTEMUAN MALAM KETIGA (25 Rejab)
5. PERTEMUAN MALAM KEMPAT (26 Rejab)
6. PERTEMUAN MALAM KELIMA (27 Rejab)
7. PERTEMUAN MALAM KEENAM (28 Rejab)
8. PERTEMUAN MALAM KETUJUH (29 Rejab)
9. PERTEMUAN MALAM KELAPAN (1 Sha'ban)
10. PERTEMUAN MALAM KESEMBILAN (2 Shaaban)
11. PERTEMUAN MALAM KESEPULUH (Malam Terakhir - 3hb Shaaban 1345 Hijrah)
12. PERTEMUAN TERAKHIR

PRA KATA
Permulaan Sebuah Misi
Pada bulan Rabiul Awal 1345 H./1927 M. dalam usiaku yang ke-30 tahun, setelah berziarah ke makam-makam suci para imam maksum a.s. yang terdapat di Irak, saya ingin meneruskan perjalanan untuk berziarah ke makam Imam Ali bin Musa al-Ridha a.s. melalui India. Setelah sampai di Karachi dan Bombay yang kala itu keduanya adalah dua kota pelabuhan besar di India, di luar dugaanku media massa-media massa penting India telah memberitakan kedatanganku (di dua kota tersebut). Sahabat-sahabat lama dan karibku mengundangku untuk singgah di rumah mereka. Dengan terpaksa kuterima undangan-undangan mereka. Akhirnya, saya dapat mengunjungi New Delhi, Agra, Lahore, Punjab, Siyalkut, Kashmir, Haidar Abad, Ali Pour, Kueta dan kota-kota lainnya. Setiap kali saya singgah di sebuah kota, masyarakat setempat menyambutku dengan sangat meriah dan di majoriti kota-kota tersebut, saya mengadakan dialog dengan para ulama dari berbagai mazhab dan aliran. Di antara dialog penting (dan menarik yang terjadi di sana) adalah dialog dengan para ulama India dan penganut agama Brahma yang dihadiri oleh Mahatma Ghandi. Dialog ini dilaksanakan di kota New Delhi dan hasilnya dimuat dalam surat-surat khabar India. Dengan anugerah Allah dan bantuan Rasulullah saww, saya dapat membuktikan kebenaran agama Islam dan keabsahan mazhab Ja‘afari.

Setelah itu, aku diundang oleh sebuah kelompok Ithna ‘Asyariah, sebuah organisasi Syiah yang berada di kota Siyalkut. Organisasi ini diketuai oleh Abul Basyir Sayid ‘Inayat Ali Syah An-Naqawi yang juga merangkap ketua jurnal mingguan Durr-e Najaf. Salah seorang sahabat lamaku yang bernama Muhammad Sarvar Khan bin Muhammad Akram Khan, saudara Kol. Muhammad Afzhal Khan menyambut kedatanganku bersama sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan. (Selama di Siyalkut), saya bermustautin di rumahnya. Mereka ini adalah keturunan keluarga Qazalbash yang bermustautin di Punjab kala itu, Ketua kehakiman India dan Mukmin fanatik yang dihormati oleh masyarakatnya. Pada tahun 1339-1340 H., mereka pernah berkuasa di Karbala, Baghdad dan Kazhimain.

Karena kedatanganku telah tersebar di berbagai penjuru India melalui media massa kala itu, saya banyak mendapat surat undangan dari berbagai kalangan masyarakat umum, khususnya Hujjatul Islam Sayid Ali Ridhawi Lahori. Ia adalah penulis tafsir Lawâmi’ut Tanzîl (30 jilid) dan ulama kenamaan Syiah dari kota Punjab yang mendiami Lahore.

Kota terakhir yang kusinggahi (selama di rantau tersebut) atas dasar undangan dari keluarga Qazalbash adalah Peshawar, sebuah kota penting yang menghubungkan Punjab dengan Afghanistan. Atas desakan Muhammad Sarvar Khan, undangan tersebut kuterima dan saya berangkat ke sana pada tanggal 14 Rajab 1345 H. Setelah masyarakat menyambutku dengan sangat hangat, mereka meminta dariku untuk berpidato. Selama di India, karena saya tidak menguasai bahasa India dengan baik, saya tidak pernah berpidato di sana. Akan tetapi, karena majoriti penduduk Peshawar berbicara dengan bahasa Persia, saya menerima permintaan tersebut. Setiap petang, diadakan pengajian-pengajian penting di Husaini yah Almarhum Adil Beik yang dihadiri oleh para ulama dari berbagai agama dan mazhab. Karena majoriti penduduk Peshawar adalah penganut mazhab Ahlussunnah, selama 30 minit di atas mimbar saya lebih memfokuskan pembahasan berkenaan dengan pembuktian imamah. Dengan ini, para ulama yang hadir di pengajian tersebut meminta dariku untuk diadakan dialog khusus untuk kalangan mereka. Beberapa malam mereka datang ke tempat tinggalku dan selama berjam-jam kami mengadakan diskusi serius.

Pada suatu hari, ketika saya turun dari mimbar, dua ulama kenamaan kota Kabul yang masing-masing bernama Hafiz Muhammad Rasyid dan Syeikh Abdussalam ingin bertemu denganku. Kuterima permintaan mereka dan kami mengadakan dialog selama 10 malam berturut-turut selepas salat Maghrib. Setiap malam kami mengadakan dialog selama 6-7 jam, dan kadang-kadang dialog itu berlanjutan hingga fajar menyingsing. Di malam terakhir, enam orang dari yang menghadiri dialog tersebut memilih mazhab Syiah. Empat orang wartawan dari berbagai media massa memuat jalannya dialog yang dihadiri oleh kira-kira 200 orang hadirin dari pihak Ahlussunnah dan Syiah itu. Saya mencatat semua berita yang dimuat di media massa-media massa tersebut, dan akhirnya saya menulisnya dalam bentuk sebuah buku yang kuberi judul Shabha-ye Pishavar.

Harapanku dari para sastrawan untuk tidak mengkritikku dari segi bahasa. Karena dalam dialog, seorang pun tidak akan memperhatikan bagaimana menyusun kata-kata yang indah. Seluruh perhatiannya tertuju kepada arti dan hakikat pembahasan. Saya pun tidak sempat mengedit bahasa yang ada di dalam catatan-catatanku tersebut. Semua yang terdapat di dalam dialog tersebut adalah ayat-ayat Al Quran, hadis, ucapan para ulama yang mulia dan ilham-ilham dari alam ghaib.

Dialog tersebut dilaksanakan di rumah Mirza Ya‘akub Ali Khan Qazalbash, orang penting di kota Peshawar dan bertindak sebagai tuan rumah yang menampungku selama saya di sana. Hal ini dikarenakan rumah itu sangat luas dan termasuk keluarga kaya yang dapat menjamu semua tetamu yang hadir untuk mengikuti dialog.

Dialog Agama Di Peshawar
PENGENALAN
Aqai Sultanul Wa‘izim Shirazi adalah seorang pendakwah dan ulama Iran yang terkenal. Beliau telah berkunjung ke India pada tahun 1927 (1345H), ketika berusia 30 tahun. Kerana ketinggian ilmu agamanya merangkumi, Hadis, Sirah dan juga Tafsir Al-Quran beliau telah diberi sambutan hangat di mana sahaja beliau pergi.

Beliau kemudiannya dipelawa dan bersetuju untuk menghadiri satu perbahasan agama dengan orang-orang yang tidak sefaham dengannya. Pada 23 Rejab 1345H, satu majlis dialog telah diatur, yang dihadiri oleh beratus-ratus pengikut dari berbagai aliran kefahaman.

Dialog ini diadakan di kediaman Mirza Ya‘kub Ali Khan Qazalbah di Peshawar. Ia berlangsung selama sepuluh malam berturut-turut. Dua wakil pihak lawan adalah ulama terkenal dari Multan Kabul bernama Hafiz Mohd Rasyid dan Syaikh Abdul Salam. Dialog tersebut telah dicatatkan oleh empat orang pemberita dari kalangan dua ratus hadirin (Syiah dan Sunni), dan disiarkan dalam akhbar tempatan pada keesokkan harinya. Aqai Sultanul Wa‘izim telah menyusun semula dialog dan perbincangan yang berlangsung itu dalam bukunya yang berjudul Shaba-e-Penshawar atau Malam-malam di Peshawar. Berikut adalah terjemahan dari buku tersebut.

PERTEMUAN YANG PERTAMA
(Malam Khamis 23 Rejab 1345H)
Hafiz Mohd Rashid, Syaikh Mohd Islam, Syed Abdul Hal dan lain-lain ulama, dan tokoh-tokoh agama yang berpengaruh hadir dalam perhimpunan besar bagi memulakan perbincangan yang disertai oleh pendukung Syiah dan Sunni. Sesekali terdapat juga beberapa peserta ikut mengambil bahagian dalam perbincangan yang diadakan itu. Dalam akhbar yang disiarkan, mereka menggelar Aqai Sultanul Wa‘izim sebagai Qiblah al-Ka‘bah tetapi di dalam halaman-halaman ini Aqai Sultanul Wa‘izim dinamakan sebagai “Shirazi” dan Hafiz Mohamad Rashid sebagai " Hafiz" .

Hafiz: Kami amat menghargai peluang untuk berbincang dengan saudara berhubung dengan beberapa persoalan pokok yang mewujudkan perbezaan di antara kita. Sebelum itu kita harus memulakannya dengan satu keputusan, bagaimanakah persyaratan yang dapat dipersetujui oleh semua untuk kita menjayakan majlis ini.
Shirazi: Saya amat menyenangi perbincangan ini, dan syarat untuk kita menjayakannya ialah dengan mengelakkan sikap yang melampaui batas serta pandangan yang berbentuk prasangka, dan lebih baik kita berbincang seperti dua orang sahabat.

Hafiz: Izinkan saya untuk mengemukakan satu syarat, iaitu perbincangan kita haruslah diadakan menurut keterangan yang diberikan oleh nas-nas Al-Quran.

Shirazi: Syarat yang saudara nyatakan adalah mustahil untuk dilaksanakan oleh kebanyakan ulama dan orang yang berhikmah. Ini disebabkan Al-Quran adalah terlalu umum dan padat dan ia tidak dapat dihuraikan dan ditafsirkan tanpa merujuk kepada Hadis yang sahih.

Hafiz: Benar! Itu satu kenyataan yang diakui, oleh itu ia harus dirujuk kepada keterangan dari Hadis-hadis dan riwayat berkenaan beberapa peristiwa yang tidak dipertikaikan. Kita juga perlu menolak rujukan daripada Hadis-Hadis yang tidak sahih ataupun dari sumber yang meragukan, agar kita tidak akan dipandang serong oleh pihak yang lain dan dianggap sebagai seorang yang berprasangka dan bersikap keterlaluan.

Shirazi: Saya setuju. Satu perkara yang sangat baik. Terutamanya bagi orang-orang yang berpendidikan dan berkebolehan, apa lagi bagi orang yang seperti saya ini, yang merasa agak beruntung kerana memiliki pertalian darah dengan Rasulullah saww. Agak keterlaluan juga, sekiranya saya tidak menyebut satu pengajaran yang telah disampaikan oleh moyang saya, Nabi Islam saww yang dihiasi dengan akhlak yang mulia sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran:

“Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berakhlak mulia.”(Surah al-Qalam 68:4)
Dan adalah tidak wajar untuk kita melanggar nas-nas Al-Quran:

“(Hai Nabi-Ku!) Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan nasihat yang baik.” (Surah al-Nahl 16: 125)

Pertalian Persaudaraan Dengan Rasulullah saww
Hafiz: Maaf, baru sebentar tadi anda mengaitkan diri anda dengan Rasulullah saww. Ini sememangnya telah diketahui umum, tetapi saya memohon agar anda dapat menjelaskan kedudukan nasab anda, supaya kami dapat mengetahui bagaimanakah keturunan anda bersambung kepada Rasulullah saww?

Shirazi: Keturunan saya sampai ke Rasulullah saww melalui Imam Musa al-Kazim AS seperti berikut: 
Muhammad Ibn Ali Akbar (Asraful a'ezim), Ibn Qasim (Bahru Ulum), Ibn Hasan, Ibn Ismail Mujtahid Waez, Ibn Ibrahim, Ibn Swaleh, Ibn Abil Qasim Muhammad Taqi, Ibn (Maqbuluddin) Husain, Ibn Abi Ali Hasan, Ibn Muhammad bin Fathullah, Ibn Ishaq, Ibn Hashim, Ibn Abi Muhammad, Ibn Ibrahim, Ibn Abil Fityan, Ibn Abdullah, Ibn Hasan, Ibn Ahmad (Abu Tayyab), Ibn Abi Ali Hasan, Ibn Abu Ja'far Muhammad al-Hairi (Nazil-e-Kirman),Ibn Ibrahim (dikenali sebagai Mujab), Ibn Amir Muhammad al-Abid, Ibn Imam Musa al-Kazim AS, Ibn Imam Ja'far al-Sadiq AS, Ibn Muhammad al-Baqir AS, Ibn Imam Zainal Abidin AS, Ibn Imam Husain AS, Ibn Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib AS.

Hafiz: Jaluran yang sebentar tadi saudara berikan cuma sampai kepada Amirul Mukminin Ali AS, tetapi saudara mendakwa ia berakhir kepada Rasulullah saww. Sebetulnya dengan nasab yang sebegitu, saudara dalam pengertian yang sebenarnya, hanyalah bertalian dengan Rasulullah saww dan bukan dari keturunannya. Ini kerana keturunan adalah perkembangan terus-menerus dengan diri Rasulullah saww.
Shirazi: Nasab kami sampai kepada Rasulullah saww melalui Fatimah Zahra AS, ibu kepada Imam Husain AS. Saya tidak menduga saudara akan mempersoalkan tentang keturunan saya, jika tidak tentu saya tidak akan memberikan keterangannnya.
Hafiz: Saya fikir, barangkali saudara yang telah tersalah faham. Tidak ada apa-apa prasangka dari saya. Saya sebagaimana juga para ilmuan lain, berpendapat keturunan seseorang hanya dikenali dari pihak bapa, bukan dari pihak ibu. Saya petik satu pepatah Arab yang bererti " anak lelaki, cucu lelaki dan anak perempuanku adalah dari aku tetapi anak lelaki dari anak perempuanku bukan dari aku." Sekiranya saudara boleh buktikan ada yang selain dari itu, yakni keturunan dari anak perempuan Rasulullah SAWAW adalah keturunan Rasulullah SAWAW juga, kami bukan sahaja menerimanya, malahan kami juga amat berterima kasih kepada saudara.
Shirazi: Terdapat banyak sekali bukti dari Al-Quran dan juga dari Hadis-Hadis yang sahih untuk mengesahkan alasan saya.
Hafiz: Saya harap saudara dapat melanjutkan penjelasan tentang perkara ini, supaya kita semua mengetahui perkara tersebut.

Shirazi: Semasa saudara berkata-kata tadi, saya teringat kepada dialog yang telah berlaku di antara Harun al-Rashid, Khalifah Abbasiyyah dan salah seorang Imam kami bernama Musa al-Kazim AS mengenai perkara yang sama, dan Imam AS memberikan jawapan yang sangat memuaskan sehingga Khalifah mengiktirafnya.

Hafiz: Bagaimanakah suasana pertemuan itu? Saya sungguh berminat untuk mendengarnya.
Diskusi Di antara Harun al-Rasyid dan Imam Musa al-Kazim AS Mengenai Keturunan Rasulullah SAWAW

Shirazi: Abu Ja'afar Muhammad bin Ali yang digelar sebagai " Syeikh Saduq" salah seorang ulama besar Mazhab Syiah pada kurun ke-14 Hijrah dalam bukunya yang muktabar, Uyunul Akhbar al-Rida, dan juga Abu Mansur bin Ali Tabrisi dalam bukunya al-Ihtijaj, telah memberikan penerangan yang terperinci tentang diskusi yang berlaku di antara Harun al-Rasyid dengan Imam Musa al-Kazim AS, di balai istananya. Khalifah telah mengemukakan berbagai-bagai persoalan kepada Imam AS untuk mendapatkan jawapannya. Salah satu daripada soalannya ialah " Bagaimanakah anda boleh mengatakan bahawa anda adalah salah seorang daripada keturunan Rasulullah SAWAW, walhal Rasulullah SAWAW tidak mempunyai keturunan. Ini kerana seperti yang telah diketahui keturunan datang dari pihak bapa bukan dari pihak ibu. Sedangkan anda tergolong dari anak perempuannya, dan dengan ini anda bukan dari keturunan Rasulullah SAWAW." Di dalam jawapannya, Imam AS membacakan ayat Al-Quran:

“(Dan kepada Nuh sebelum itu) telah Kami beri petunjuk dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) iaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, dan Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh.” (Surah al-An‘am 6: 84 -85).

Berdasarkan keterangan ini, Imam AS bertanya kepada Khalifah," Siapakah dia Nabi Isa AS?" Harun menjawab bahawa Isa AS tidak mempunyai bapa. Imam AS menjelaskan," Tiadalah siapa pun melainkan Allah yang Maha Agung yang menggolongkannya ke dalam keturunan para Nabi melalui Mariam. Dan seperti itu, jugalah Dia telah memasukkan kami sebagai keturunan Nabi SAWAW moyang kami Fatimah al-Zahra."

(Imam Fakhruddin al-Razi, berhubung dengan ayat ini menjelaskan dalam kitabnya Tafsir al-Kabir, bahagian IV masalah V pada halaman 124, menyebutkan ia sebagai bukti bahawa Hasan dan Husain AS adalah keturunan daripada Nabi SAWAW.)
Dalam ayat ini, Allah telah mengesahkan bahawa Isa AS tidak mempunyai bapa, di mana pertalian adalah dari pihak ibunya. Begitu jugalah dengan Hasan dan Husain AS yang sebenarnya adalah dari keturunan Rasulullah saww. Imam Muhammad al-Baqir AS, iaitu Imam yang kelima, memberikan alasan yang serupa kepada Hajjaj (yang kemudiannya mendiamkan diri). Imam Musa al-Kazim AS lalu bertanya lagi kepada Khalifah apakah dia ingin bukti yang lain. Khalifah meminta Imam AS meneruskan. Imam AS kemudian membaca Surah Ali Imran: 61:

“Siapakah yang membantah tentang kisah Isa sesudah datangnya ilmu (yang menyakinkan kamu), maka katakanlah (Ya Muhammad) kepada mereka: Marilah kita memanggil anak-anak kamu dan isteri-isteri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakah kepada orang-orang yang dusta.” (Surah ali ‘Imran 3: 61).

Seterusnya Imam menerangkan siapakah yang dituntut kepada peristiwa (Mubahalah) menentang Kristian Najran itu. Rasulullah saww membawa mereka berserta dengan perintah Allah iaitu Ali bin Abi Talib, Fatimah AS, Hasan AS dan Husain AS. Justeru kalimat " diri-diri kami" (Anfusana) dalam ayat di atas bererti Ali bin Abi Talib AS, wanita-wanita kami (nisa'ana) bererti Fatimah AS dan anak-anak kami (abna'ana) bererti Hasan AS dan Husain AS.

Di akhir tajuk yang sama, terdapat juga penjelasan daripada Abu Saleh Hafiz Abdul Aziz bin al-Akhzar, Abu Nuaim serta al-Tabari. Ibn Hajar Makki pada halaman 112 dalam tulisannya Sawaiq al-Muhriqah, Muhammad bin Yusuf Kanji al-Syafii pada akhir Bahagian I selepas halaman 100 Bab Kifayatul Talib, serta al-Tabari ketika meriwayatkan kehidupan Imam Hasan AS menyatakan, bahawa Khalifah yang kedua, Umar bin al-Khattab berkata," Aku mendengar Rasulullah saww bersabda”.
Sebaik sahaja Harun al-Rasyid mendengar keterangan yang amat jelas itu, dia pun berkata," Tahniah, Ya Abal Hasan" . Dari itu hujah Imam Musa al-Kazim AS dengan Harun al-Rasyid itu, terbukti bahawa Hasan AS dan Husain AS adalah keturunan Rasulullah SAWAW dan kesemuanya bersilsilah dari Fatimah AS adalah keturunan Rasulullah saww.

Hujah Lain Yang Menunjukkan Bahawa Keturunan Fatimah AS Adalah Keturunan Rasulullah saww

Ibn Abil Hadid al-Muktazili seorang ulama saudara, dalam Syarh Nahjul Balaghah dan Abu Bakar al-Razi dalam Tafsirnya mencatatkan hujah yang sama bahawa Hasan AS dan Husain AS adalah daripada sebelah ibu mereka, anak kepada Rasulullah SAWAW. Dengan cara yang sama sebagaimana Allah menerangkan dalam Al-Quran bahawa Isa AS tergolong dari keturunan Nabi Ibrahim AS daripada sebelah ibunya Mariam.
Muhammad bin Yusuf Kanji al-Syafii dalam bukunya Kifayatul Talib dan Ibn Hajar al-Makki pada halaman 74 dan 93 dari bukunya Sawaiq al-Muhriqah serta Tabari dan Jabir bin Abdullah al-Ansari dan juga Khatib Khawarizmi di dalam Manaqib mereka menyebut, Ibn Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah saww bersabda: " Allah menjadikan tiap-tiap Nabi dari keturunan mereka sendiri tetapi keturunanku dijadikan dari keturunan Ali AS." Juga Khatib al-Khawarizmi dalam Manaqibnya, Mir Syed Ali Hamdani al-Syafii dalam Mawaddatul Qurbanya, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar di dalam mazhab saudara, dalam Musnadnya, dan Sulaiman Balkhi al-Hanafi dalam Yanabi‘ al-Mawaddah mencatatkan (dalam versi yang hampir sama) Rasulullah SAWAW bersabda: “Kedua anakku ini adalah seperti dua kuntum bunga di dalam dunia ini, dan kedua-duanya adalah Imam sama ada secara terang-terangan mahupun secara tersembunyi, di dalam rumah”.
Begitu juga Syeikh Sulaiman al-Hanafi dalam bukunya YaNabiul Mawaddah telah mengkhususkan dalam Bab 57, di atas tajuk yang sama mencatatkan begitu banyak Hadis- daripada kalangan mazhab saudara seperti al-Tabari, Hafiz Abdul Aziz Ibn Abi Syaibah, Khatib al-Baghdadi, al-Hakim, al-Baihaqi, al-Baghawi, dan lain-lainnya dalam riwayat yang berbeza-beza menyatakan bahawa Hasan dan Husain AS adalah anak Rasulullah saww.
Di akhir tajuk yang sama juga terdapat penjelasan Abu Saleh Hafiz Abdul Aziz bin al-Akhzar, Abu Nuaim, al-Tabari, Ibn Hajar al-Makki pada halaman 112 tulisannya Sawa‘iq al-Muhriqah, Muhammad bin Yusuf Kanji al-Syafii pada akhir bahagian I selepas halaman 100, Bab Kifayatul Talib, serta Tabari ketika meriwayatkan kehidupan Imam Hasan AS menyatakan bahawa Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab berkata:
“Aku mendengar Rasulullah saww bersabda bahawa pada Hari Pembalasan setiap keturunan akan terputus sesama sendiri, melainkan keturunanku, dan tiap-tiap keturunan dari sebelah perempuan adalah daripada pihak bapa melainkan keturunan Fatimah, yang bertalian denganku sebagaimana aku adalah mereka dan keturunan mereka.”
Syeikh Abdullah bin Muhammad Amir Shabrawi al-Syafii dalam bukunya, Kitabul Ittihaf bi Hubbil Ashraf meriwayatkan Hadis ini dari al-Baihaqi dan al-Daruqutni, dari Abdullah bin Umar daripada bapanya sewaktu peristiwa perkahwinan Ummi Kalsum. Jalaluddin al-Suyuti dalam bukunya Ihyaul Mait di bawah perbicaraan keutamaan-keutamaan Ahlul Bait AS, mengambil Khalifah Umar dan Syed Abu Bakar bin Shahabuddin Alwi pada halaman 39-42, Bab III, Reshfatussad min Bahri Fadaili bani Nabiul Hadi (cetakan Maktab al-Ilmiyyah, Mesir pada tahun 1303H) telah membuktikan bahawa keturunan Fatimah AS adalah keturunan Rasulullah saww.

Adapun petikan bidalan yang saudara bacakan itu, tidak mempunyai kekuatan dengan alasan yang kukuh. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad bin Yusuf Kanji al-Syafii dalam bukunya Kifayatul Talib selepas Bab 100, tajuk kecil yang telah saya terangkan tadi, dari halaman 1 sebagai jawapan kepada perbidalan tersebut, yang membuktikan bahawa anak kepada anak perempuan Rasulullah saww adalah anak kepada Rasulullah saww. Adapun perbidalan ini telah diciptakan pada zaman jahiliyyah dahulu, sepertimana yang telah dicatatkan oleh pengarang Jam‘u al-Shawahid. Begitu juga terdapat banyak Hadis yang membuktikan bahawa anak-anak Fatimah AS adalah anak-anak Rasulullah saww. Jadi kami adalah sebagaimana yang telah dibuktikan dengan Hadis yang sahih, merupakan keturunan Rasulullah saww. Dan kami merasa bertuah kerana orang lain tidak sedemikian rupa.
Sebenarnya tiada seorang pun di dalam dunia ini, yang lebih patut untuk merasa bangga dengan keturunan mereka, sepertimana kebanggaan yang dimiliki oleh keturunan Fatimah AS, yang berasal daripada Ali AS dan Rasulullah SAWAW.
Hafiz: Alasan saudara kelihatan munasabah, dan menyakinkan, dan dengan itu tidak dapat dipertikaikan.
Majlis perhimpunan dialog kemudiannya bersurai untuk salat Isyak. Ketika rehat, Nawab Qayum Khan, seorang yang terkenal sebagai hartawan dari kalangan Sunni, yang sungguh berminat untuk menyelidiki agama dengan terperinci, meminta izin untuk mengemukakan beberapa pertanyaan.
Mengapa Syiah Menghimpunkan Salat (Salat Zuhur Dengan Asar dan Maghrib Dengan Isyak)
Nawab: Mengapa orang Syiah menjamakkan salat Zuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isyak, sedangkan ini bertentangan dengan Sunnah Rasulullah saww?
Shirazi: Pertamanya, ulama saudara sendiri berbeza pandangan sesama mereka, dalam masalah yang mereka ikuti kemudiannya. Keduanya, saudara mengatakan kami melakukan amalan yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah saww. Saudara terkeliru di sini kerana Rasulullah saww sendiri pernah mendirikan salat dengan kedua-dua cara, kadangkala dengan menjamaknya dan kadangkala secara berasingan.
Nawab: Menoleh kepada sahabatnya dan bertanya sama ada, benar atau tidak Rasulullah saww pernah melaksanakannya dengan kedua-dua cara tadi.
Hafiz: Baginda melakukannya hanya seketika dalam perjalanan atau pada waktu terdapat halangan seperti hujan dan lain-lain lagi. Ketika itu Rasulullah SAWAW akan mendirikan salat secara jamak. Jika sebaliknya baginda akan bersalat secara berasingan semasa di rumah.
Shirazi: Dalam kitab-kitab saudara sendiri, tercatat banyak keterangan Hadis, Rasulullah SAWAW pernah mendirikan salat secara berasingan, dan begitu juga dengan menjamakkannya baik di rumah atau tanpa sebarang halangan. Terdapat begitu banyak sekali Hadis sahih dalam buku-buku saudara sendiri.
Hafiz: Jika benar begitu, tolong rujukkan kepadanya.
Shirazi: Dalam Sahih Muslim bin Hajjaj, bab " al-Jama‘u baina-Salatain fil-Hadhar" tercatat sanad-sanad yang tidak terputus yang meriwayatkan Ibn Abbas berkata: " Rasulullah SAWAW pernah mendirikan salat Zuhur dan Asar, dan Maghrib dan Isyak secara jamak, tidak dalam ketakutan atau apabila baginda berada di luar rumah”. Dan sekali lagi, Ibn Abbas berkata: " Kami menyempurnakan lapan rakaat pada salat Zuhur dan Asar, dan tujuh rakaat pada salat Maghrib dan Isyak bersama-sama Rasulullah SAWAW." Hadis yang serupa juga telah dikutip oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya, Bahagian I, halaman 221.
Begitu juga, Imam Muslim mencatatkan beberapa buah Hadis yang serupa. Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Shaqiq yang menyatakan, bahawa pada satu hari Abdullah bin Abbas sedang membaca khutbah bersama-sama dengan sahabat yang lain selepas salat Asar, sehingga matahari terbenam dan bintang-bintang mulai terbit. Orang ramai berteriak," Salat! Salat!" , tetapi Ibn Abbas tidak menghiraukannya. Ketika itu, seorang dari Bani Tamim berteriak lagi: " Salat! Salat!" . Ibn Abbas kemudian berkata: " Engkau mengingatkan aku tentang " Sunnah," adapun aku sendiri telah menyaksikan Rasulullah SAWAW menjamakkan salat Zuhur dengan Asar dan salat Maghrib dengan Isyak. Abdullah bin Shaqiq berkata: dia ragu-ragu dengan kata-kata ini lalu terus menemui Abu Hurairah untuk meminta penjelasannya. Beliau mengakui apa yang telah diperkatakan oleh Ibn Abbas itu.
Melalui sanad yang lain pula, Abdullah bin Shaqiq telah meriwayatkan dari Aqil, bahawa Abdullah bin Abbas sedang bercakap-cakap dengan beberapa orang dari atas mimbar sehingga hari telah menjadi gelap. Kemudian seorang di antara mereka berteriak tiga kali: " Salat! Salat! Salat!," dan ini menganggu Abdullah bin Abbas, lalu beliau berkata," Awas, berani kamu mengingatkan aku tentang salat, walhal pada hari-hari bersama Rasulullah SAWAW, kami pernah menjamakkan salat Zuhur dan Asar dan salat Maghrib dan Isyak.”
Al-Zarqani, salah seorang ulama saudara yang terkenal dalam Syarhal-Muwatta Imam Malik, Bahagian I, Bab " al-Jam‘u Bayna al-salatayn" , halaman 363, memetik al-Nasai yang mengambil riwayat melalui Amr bin Haram Abi Sha‘asa, bahawa Ibn Abbas berkata dia menjamakkan salat Zuhur dengan Asar dan salat Maghrib dan Isyak di Basrah dengan tiada diselangi waktu atau perbuatan yang lain di antara kedua salat tersebut. Dan beliau berkata Rasulullah SAWAW juga bersalat demikian. Juga, Muslim dalam Sahihnya dan Malik dalam Muwattanya Bab " Jamak Baina-salatain" , dan Imam Hanbal dalam Musnadnya mencatatkan berkenaan Ibn Abbas melalui Said bin Jubayr, bahawa Rasulullah SAWAW menjamakkan salat Zuhur dan Asar di Madinah tanpa alasan ketakutan atau hujan. Abu Zubair berkata bahawa dia bertanya kepada Said kenapa Rasulullah SAWAW menjamakkan salat. Said menjawab, dia juga pernah bertanya kepada Ibn Abbas soalan yang sama. Ibn Abbas menjawab, baginda menjamakkan salat kerana tidak mahu menyusahkan umatnya. Begitu juga, dalam Hadis-Hadis yang lain Ibn Abbas menyebutkan bahawa Rasulullah SAWAW menjamakkan salat Zuhur dengan Asar dan salat Maghrib dengan Isyak bukan disebabkan ketakutan ataupun hujan.
Terdapat begitu banyak sekali Hadis yang diriwayatkan berhubungan dengan perkara ini, yang menjadi bukti yang nyata tentang kesahihan menjamakkan salat selain daripada pembahagian bab-bab tentang salat Jamak dan pengumpulan Hadis dalam tajuk yang sama. Ini supaya keizinan menjamakkan salat tidak dapat dipertikaikan lagi. Kalau tidak, sebahagian akan mengatakan bahawa salat jamak boleh dilakukan di rumah, dan sebahagian yang lain akan mengatakan salat jamak hanya boleh dilaksanakan ketika dalam perjalanan yang bersangkutan dengan waktu salat jamak. Walau bagaimanapun Hadis-Hadis yang telah disebutkan tadi, yang terdapat dalam kitab-kitab yang " Sahih" dan juga dalam kitab-kitab yang muktabar membuktikan bahawa menjamakkan salat diizinkan sama ada dalam perjalanan ataupun semasa berada di rumah.
Hafiz: Tidak terdapat bab yang sedemikian di dalam kitab Sahih al-Bukhari.
Shirazi: Pertama, apabila semua pengarang kitab-kitab Sahih seperti Muslim, al-Nasai, Ahmad bin Hanbal dan pendapat-pendapat selain Sahihain Muslim dan Bukhari serta lain-lain ulama besar saudara telah mencatatkan semua perkara itu. Ia sudah mencukupi untuk membenarkan perkara ini. Kedua, Bukhari juga telah meriwayatkan Hadis ini dalam Sahihnya tetapi dengan sengaja menyisihkan Hadis ini dari tempatnya " Jamak Salat" . Jika saudara meneliti bab " Bab at-Ta’khir al-Zuhr Ila al-‘Asr min Kitab al-Mawaqitus Salat" , dan " Bab al-Zikrul Isya' wal-Atamah" , dan " Bab al-Waqtul Maghrib" saudara akan menemui Hadis-Hadis ini di situ.
Jadi, catatan Hadis yang berada di bawah tajuk " Keizinan dan Keesahan Menjamakkan Dua Salat" , terbukti sebagai suatu keyakinan yang umum kepada ulama daripada kedua-dua belah pihak, dan kesahihan Hadis ini telah diperakui dalam kitab-kitab Sahih.
Seterusnya, Allamah Nuri dalam Syarh Sahih Muslim, dan Ibn Hajar al-‘Asqalani, al-Qastalani dan Zakariya al-Razi dalam perbahasan yang telah mereka tulis berkenaan Sahih al-Bukhari dan juga al-Zarqani dalam syarah al-Muwatta’ Imam Malik dan ramai lagi ulama yang lain telah mencatatkan Hadis-Hadis ini. Dan selepas mencatatkan Hadis Ibn Abbas ini dan mengakui kesahihannya, mereka menerima bahawa Hadis-Hadis ini adalah bukti kebenaran dan keizinan menjamakkan salat supaya umat Rasulullah SAWAW tidak dibebani dan tidak disusahkan.
Nawab: Bagaimana mungkin Hadis ini dapat di amalkan semenjak Rasulullah SAWAW dahulu, sedangkan ulama telah mengambil jalan yang berbeza-beza?
Shirazi: Persoalan itu tidak melibatkan perkara ini sahaja. Saudara akan melihat contoh-contoh yang lebih banyak lagi nanti. Dalam perkara ini, Fuqaha Sunni sama ada tidak mengambil berat tentangnya ataupun kerana alasan yang lain, yang saya tidak tahu bercanggah pemahaman dan memberikan alasan yang tidak munasabah. Sebagai contoh, mereka berkata bahawa Hadis ini mungkin merujuk kepada keadaan seperti disebabkan ketakutan, bahaya, hujan atau ribut. Dan sebahagian ulama silam saudara seperti Imam Malik, Imam Syafii dan Fuqaha dari Madinah telah memberi fatwa dengan alasan yang sama, walaupun pendapat itu telah ditolak oleh Hadis Ibn Abbas, yang dengan tegas telah menyatakan bahawa dua salat telah didirikan tanpa sebab hujan atau takut. Yang lain, mereka menyatakan barangkali langit tidak dapat diramal dan mereka tidak pasti dengan waktu, dan sesudah selesai mengerjakan salat Zuhur ketika itu awan telah hilang dan mereka dapati waktu Asar telah masuk.

Jadi mereka telah mengerjakan salat Zuhur dan Asar dengan menjamakkannya. Saya tidak dapat memikirkan alasan lain yang lebih kuat lagi. Mungkin pentafsir ini tidak mempertimbangkan, bahawa orang yang bersalat itu adalah Rasulullah SAWAW yang baginya, ada atau tidak adanya awan tidak bererti apa-apa kerana ilmunya tidak hanya meliputi segala sebab, tetapi juga meliputi semua sebab dan musabab. Selain dari kenyataan orang-orang ini mempunyai pemikiran yang keliru, tidak terdapat sebarang bukti yang menunjukkan peristiwa ini benar-benar berlaku. Menjamakkan salat Maghrib dengan Isyak menafikan alasan mereka ini. Ini disebabkan pada waktu itu (pada malam yang gelap), ada atau tidak ada awan, tidak memberikan sebarang erti, biarpun mereka mengabaikan kenyataan pendapat mereka yang bertentangan dengan erti Hadis tadi.
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hadis Ibn Abbas yang dengan terang mengatakan bahawa dia terus memberikan ucapannya sehingga ada dari kalangan pendengar berteriak: " Salat! Salat!" iaitu untuk mengingatkannya bahawa bintang telah terbit dan sudah masuk waktu untuk salat. Ibn Abbas dengan sengaja melewatkan salat Maghrib, kerana dia akan menjamakkan salat Maghrib dan Isyak. Abu Hurairah juga mengakui perbuatan ini dengan mengatakan Rasulullah SAWAW berbuat seperti itu juga. Sudah pasti alasan yang longgar akan kami tolak. Begitu juga dengan mereka yang benar-benar berilmu dari kalangan ulama saudara, dengan keyakinan ia bertentangan dengan maksud Hadis yang jelas.

Seterusnya ulama besar saudara, Syeikh al- Islam Ansari, dalam kitabnya Tuhfatul Bari fi Syarh Sahih al-Bukhari dalam hab Salat-al-Zuhr ma‘al ‘Asr wal-Maghrib ma‘al Isya’ halaman 292, Bahagian I dan begitu juga Allamah al-Qastalani pada halaman 293, Bahagian II, Kitab Irshadus Sari fi syarh Sahih al-Bukhari, dan lain-lain pelopor Sahih al-Bukhari dan pengkaji yang begitu ramai dari kalangan mazhab saudara, telah mengakui bahawa alasan seumpama itu adalah bertentangan dengan erti yang jelas dari Hadis tadi, dan dengan itu untuk mengaitkannya, bahawa salat mesti dilakukan secara berasingan tidak mempunyai dasar sama sekali.
Nawab: Jadi bagaimanakah perselisihan ini boleh muncul, sehingga dua golongan dalam Islam sanggup menghalalkan darah saudara Islam yang lain, dan memandang sesama sendiri dengan perasaan benci dan dendam serta mengutuk amalan satu sama lain?      
Shirazi: Pertama, saudara mengatakan dua golongan mazhab dalam Islam tidak mampu mencontohi satu sama lain. Saya terpaksa mempertahankan diri saya bagi pihak Syiah Ahlul Bait AS dan keluarga Rasulullah SAWAW, iaitu kami Syiah tidak memandang rendah atau bermusuhan dengan mana-mana orang yang berpelajaran atau mengutuk saudara Islam Sunni kami. Malahan kami memandang mereka seperti saudara Muslim kami. Kami, sudah pastilah amat berdukacita dengan dakyah pihak Khawarij, Nasibi, Bani Umaiyyah dan gerakan-gerakan syaitan baik dari kalangan jin dan manusia yang telah mempengaruhi saudara kami dalam Islam, iaitu Sunni, sehinggakan mereka menganggapkan saudara Syiah yang menjadikan Kaabah (sebagai kiblat), berpegang dengan Al-Quran, keNabian, mengerjakan amalan yang diwajibkan dan sunat, serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa, tetapi telah dituduh sebagai golongan Rafidi, penyembah berhala, kaum kufur, lalu mereka menjauhkan diri dari kami, dan memandang kami dengan perasaan benci dan dengki.
Kedua, saudara bertanya bagaimana perbezaan boleh bermula, mungkin saya akan memberitahu saudara pada malam-malam akan datang.
Ketiga, tentang menjamakkan salat atau salat secara berasingan, Ahli Fiqh Sunni sendiri mencatatkan Hadis-Hadis ini, yang memberi keizinan untuk menjamakkan salat Zuhur dengan Asar dan salat Maghrib dengan Isyak bagi tujuan kemudahan, kesenangan dan keselamatan dari bahaya atau dari kemudaratan. Tetapi saya tidak mengetahui kenapa alasan-alasan yang tertolak dikemukakan dan mereka melarang menjamakkan salat di luar halangan-halangan ini. Malahan, sebahagian dari mereka seperti Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya telah mengharamkannya sama sekali, baik ketika ada halangan mahupun tidak ada, atau sama ada pada waktu di rumah ataupun dalam perjalanan. Tetapi menurut al-Syafii, Maliki dan Hanbali, walaupun berbeza-beza dalam alasan yang juga tidak perlu telah mengizinkan untuk menjamakkan salat pada waktu dalam perjalanan atau sebagaimana berpergian seperti mengerjakan Haji, Umrah, dan dalam peperangan serta lain-lain lagi.
Tetapi ulama Syiah dalam mentaati para Imam Maksum dari Ahlul Bait Rasulullah SAWAW yang mengikut Sunnah Rasulullah SAWAW yang disifatkan sebagai pembeza di antara yang haq dan yang batil dan pengimbang Al-Quran, tanpa apa-apa syarat telah mengizinkan sama ada di rumah ataupun dalam perjalanan baik ada halangan atau pun tidak, untuk menunaikan salat secara berturut-berturut satu persatu, atau diselangi dengan jarak masa yang panjang. Dan ini hanya termaktub kepada salat yang tertentu sahaja, iaitu mereka boleh mengerjakan salat Zuhur dan Asar, atau salat Maghrib dengan Isyak, dalam satu waktu menurut kesempatan dan keselesaan, atau boleh juga untuk bersalat di awal waktu (ini sangat afdal) ataupun mendirikan salat Maghrib dan Isyak mengikut keselesaan waktu mereka. Memang salat pada awal waktu adalah lebih afdal, sebagaimana yang telah disebutkan dalam buku-buku perukunan tentang masalah ini yang telah ditulis oleh ulama Syiah.
Mungkin orang-orang sekarang terlalu sibuk dengan tugas mereka dan mempunyai tanggungjawab dan mereka sering berasa cemas kerana bimbang terluput waktu salat dengan sedikit kecuaian sahaja. Jadi, bagi kemudahan mereka dan untuk mengelakkan kesusahan dan bebanan (yang menjadi tujuan Pencipta Islam - Allah SWT), Syiah mendirikan dua salat dalam satu waktu, sama ada di awal atau di akhir waktu, pada waktu yang telah ditentukan. Saya harap ini sudah cukup untuk menjelaskan kemusykilan yang difikirkan oleh saudara, dan juga saudara Muslim Sunni yang memandang dengan dengki dan irihati terhadap kami. Sekarang kita kembali kepada perbincangan kita tadi, tentang persoalan pokok yang lebih utama, yang mana kesemua masalah hukum-hakam akan terjawab selepasnya dengan sendiri.
Bagaimana keturunan Allamah Berhijrah Dari Hijaz ke Iran
 
Dari persoalan itu, Hafiz memohon kepada Allamah Sultanul Wa’ezin supaya memberitahu tentang bagaimana keturunannya (Allamah Sahib) berhijrah dari Hijaz ke Iran. Allamah Shirazi telah menjelaskannya seperti sebuah keterangan sejarah keturunannya yang telah dibunuh dengan kejam sekali di Shiraz atas perintah Khalifah Abbasiyyah. Perkuburan mereka masih menarik pengunjung dari jauh. Yang paling terkemuka di antara mereka ialah Syed Amir Muhammad Abid, Syed Amir Ahmad (Shah Charagh), dan Syed Alauddin Hussain, kesemuanya anak-anak Imam Musa al-Kazim AS. Kisah terperinci dimulakan dari sini. 
Bagaimana Kubur Amirul Mukminin Ali AS Diketahui
Penemuan kubur Amirul Mukminin Ali AS juga dibincangkan sebagaimana keterangan berikut.
Hafiz: Di daerah manakah terletaknya kuburan Amirul Mukminin Ali Karramallahu Wajhah ketika itu, hingga ia dapat ditemui setelah seratus tahun setengah?
Shirazi: Adapun Amirul Mukminin Ali AS telah syahid di waktu pemerintahan Khalifah Muawiyah, yang mana ketika itu pengkhianatan Umaiyyah berada di tahap yang amat melampau. Amirul Mukminin Ali AS telah berwasiat supaya jasadnya dikebumikan di tempat yang tersembunyi pada waktu malam dengan tidak meninggalkan sebarang kesan. Dengan itu hanya beberapa orang sahaja dari kalangan sahabat karibnya dan juga anak-anaknya yang hadir sewaktu beliau AS dikebumikan. Pada pagi 21 Ramadan (ketika dia hendak dikebumikan), dua pengusungan telah disediakan. Satu menuju ke Mekah dan satu lagi menuju Madinah. Itulah sebabnya, selama beberapa tahun kuburannya tidak diketahui orang, melainkan beberapa sahabat yang tertentu sahaja dan termasuk juga anak-anaknya.
Kenapa Kuburan Amirul Mukminin Ali AS Dirahsiakan
Hafiz: Apakah tujuan disebalik penyembunyian kuburannya?
Shirazi: Mungkin kerana takutkan orang yang tidak beragama dari kalangan Bani Umaiyyah, sebab mereka ini menentangnya dan sangat memusuhi Ahli Keluarga Rasulullah SAWAW. Mereka mungkin melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap kuburan yang suci ini, dan ini akan menjadi salah satu daripada tindakan yang paling kejam yang mungkin mereka lakukan.
Hafiz: Bagaimana saudara boleh berkata begitu? Amat mustahil bagi seorang Muslim, walaupun bermusuhan, untuk melakukan perkara yang tidak senonoh itu terhadap Muslim yang lain?

Shirazi: Barangkali saudara pernah mengkaji sejarah kegemilangan Bani Umaiyyah dan perlakuan mereka yang tidak berperikemanusiaan dan sangat memalukan. Sebagai pengetahuan, sejak dari mula berkuasa mereka telah membuka pintu kezaliman dan menceroboh hak-hak terhadap orang Muslim. Sungguh dahsyat sekali: Bencana apakah yang telah mereka lakukan? Betapa banyak darah telah mereka tumpahkan dan betapa pula kehormatan telah mereka jahanamkan. Dinasti yang terhina, yang tidak mempunyai tatasusila. Perbuatan terkutuk mereka telah dicatatkan oleh ulama besar saudara dengan perasaan yang penuh keaiban, terutama sekali Allamah Maqrizi Abdul Abbas Ahmad bin Ali al-Syafii yang telah merakamkan perbuatan Bani Umaiyyah yang amat menyayatkan hati di dalam kitabnya, al-Naza‘ wa al-takhasum fi ma bayna Bani Hashim wa Bani Umaiyyah yang menyatakan mereka tidak membezakan di antara orang yang hidup dan yang telah mati di dalam perasaan permusuhan mereka.
 
Sebagai contoh, saya akan memberikan dua sahaja peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah yang sungguh menyayat hati, yang membuktikan perbuatan kejam dan ganas Dinasti Umaiyyah supaya saudara tidak akan terkejut dan patut menerima catatan sejarah yang sahih. Kedua-dua peristiwa itu adalah tentang Syahidnya Zaid bin Ali bin Husain AS yang dikenali sebagai Zaid as-Syahid dan anaknya Yahya. Semua ahli sejarah Syiah dan juga Sunni telah mencatatkan bahawa ketika Hisyam bin Abdul Malik menjadi Khalifah, dia mulai melakukan berbagai keganasan dan kekejaman ke atas orang ramai dan terhadap keluarga Bani Hashim, dia dan juga pengikutnya telah bersangatan melampaui batasan dalam permusuhan. Akhirnya, Zaid bin Ali, anak kepada Imam Ali Zainal Abidin AS, yang terkenal sebagai seorang ulama besar, yang taat, seorang yang sangat bertakwa, pergi menemui Khalifah untuk mengadu tentang kesengsaraan yang telah menimpa Bani Hasyim dan orang-orang yang lain. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Khalifah, belumpun sempat dia membuka mulutnya, dan bukan sahaja tidak disambut selayaknya seperti orang yang berasal dari darah daging Rasulullah SAWAW, malahan Khalifah melemparkan kata-kata nista, tuduhan dan memaki hamun, yang tidak sanggup untuk saya mengucapkannya, lalu menghalaunya keluar. 
Atas perlakuan Khalifah terhadap Zaid, seorang yang mempunyai kedudukan yang begitu mulia, menyebabkan beliau kemudiannya sebagaimana yang telah dicatatkan oleh ahli sejarah terkenal Sunni dan Syiah, merasa tertekan untuk meninggalkan Syam (Syria) lalu pergi ke Kufah, di mana dia mula mengumpulkan orang-orangnya untuk menentang Bani Umaiyyah kerana kezaliman mereka. Gabenor Kufah yang bernama Yusuf bin Umar al-Thaqafi, keluar dengan tentera yang besar untuk menentang Zaid. Zaid melawan dengan sepenuh hati dan tidak memperdulikan keletihan sambil membaca puisi peperangan berikut,
Mati Dengan Kehormatan Lebih Baik Dari Hidup Dalam Kehinaan
“Hidup dalam kehinaan dan mati secara terhormat, kedua-duanya amat menyedihkan, tetapi seandainya satu darinya tepaksa dipilih, pilihanku adalah lebih baik mati dengan kehormatan.” 
Sedang dia sibuk berperang, tiba-tiba sebatang anak panah singgah ke dahinya lalu dia rebah dan syahid. Anaknya, berjaya mengambil jasad bapanya dari medan bertempuran dan mengkebumikannya di suatu tempat yang jauh dari bandar berdekatan dengan sebuah sungai. Selepas mengkebumikannya, dia mengalirkan air sungai ke atas kuburan bapanya. Tetapi, para pengkhianat telah melaporkan perkara ini kepada Yusuf. Atas perintahnya, dia mengarahkan orang-orangnya untuk menggali kuburan tersebut dan mengambil jenazah Zaid, lalu kepalanya dipenggal dan dikirimkan kepada Hisyam di Syam (Syria). Pemerintah yang kejam itu terus mengutus surat kepada Gabenor Kufah supaya menelanjangkan jenazah Zaid dan digantung pada tempat penggantungan. Gabenor yang terkutuk ini melaksanakan perintah sepertimana yang diarahkan, dan pada bulan Safar 121H, jenazah suci dari keturunan Rasulullah SAWAW ini telah digantung dalam keadaan berbogel selama empat tahun di situ. Pada waktu Walid bin Yazid bin Abdul Malik bin Marwan menjadi Khalifah pada tahun 126H, dia memerintahkan rangka jenazah orang yang suci itu diturunkan dari tempat penggantungan dan dibakar dan kemudian abunya hendaklah diterbangkan di udara.
Perbuatan yang sama juga telah dilakukan oleh orang yang dilaknati, ke atas Yahya bin Zaid di Jurjan yang terletak di Khurasan yang sekarang dikenali sebagai Gurgan. Ini disebabkan orang yang mulia ini telah menentang Bani Umaiyyah dan seperti yang telah termaktub dengan terperinci di dalam sejarah, dia juga telah syahid di dalam medan peperangan. Kepalanya telah dipotong dan dihantar ke Syam (Syria) dan mayatnya diperlakukan seperti bapanya juga, digantung selama enam tahun, sampaikan kawan dan lawan berasa sedih melihatnya dan hanya berakhir apabila Walid mati menuju ke neraka, Abu Muslim al-Khurasani, seorang penentang Bani Umaiyyah, bagi pihak Bani Abbas, telah menurunkan mayat tersebut lalu disemadikan di Gurgan, di mana makamnya dijadikan tempat ziarah dan dijaga dengan penuh kehormatan oleh kaum Muslimin.
(Mendengarkan peristiwa ini, semua para hadirin merasa amat sedih dan mula menangis).
Perbuatan Terkutuk Oleh Dinasti Yang Dilaknati
Seterusnya, setelah mendengar perbuatan terkutuk dinasti ini, dari dua contoh yang telah dikemukakan, maka tidaklah menghairankan jika mereka mendapat kesempatan yang sebegitu sekali lagi, mereka akan melakukan seperti itu juga ke atas Amirul Mukmin Ali AS. Dari sini menurut wasiat Amirul Mukminin Ali AS, jasadnya hendaklah dikebumikan pada waktu malam dan jangan ditinggalkan sebarang kesan. Makamnya masih tidak diketahui oleh orang awam, hinggalah pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Pada suatu hari Khalifah Abbasiyyah ini pergi memburu berhampiran dengan Najaf, tempat yang terkenal kerana banyak rusa. Sewaktu anjing-anjing buruan mengejar, rusa-rusa mencari perlindungan di atas bukit Najaf. Semua anjing buruan tersebut enggan mendakinya. Perkara ini berlaku beberapa kali iaitu apabila anjing buruan tiada, rusa-rusa itu akan turun dari bukit tersebut, tetapi apabila anjing buruan mengejar kembali, rusa-rusa tersebut lari kembali ke atas bukit sebagai tempat perlindungan. Khalifah berfikir mesti terdapat sesuatu rahsia yang menyebabkan anjing-anjing buruannya tidak mahu mendaki ke atas bukit itu. Dia menghantar orang-orangnya ke sana dan mereka kembali bersama seorang tua dari kalangan penduduk asal di situ lantas bertanya kepadanya apakah rahsia yang menyebabkan anjing-anjing buruannya tidak mahu mendaki bukit tersebut.
Penemuan Kuburan Imam Ali AS
Orang itu menjawab dengan mengatakan bahawa dia mengetahui akan rahsia sebuah kuburan di situ tetapi dia takut hendak membocorkannya. Khalifah berjanji tidak akan mengapa-apakannya jika dia menerangkanya. Menurut orang tua itu, pada suatu hari, dia bersama-sama dengan bapanya mendaki bukit itu dan mendirikan salat di sana. Bila dia bertanya akan apa yang terdapat di sana, bapanya menjawab yang dia pernah ke situ dengan Imam Ja'afar al-Sadiq AS untuk tujuan ziarah. Imam berkata bahawa itu adalah kuburan datuknya, Amirul Mukminin Ali AS dan ia akan diketahui orang tidak lama lagi.
Di atas budi bicara Khalifah, tempat itu telah dibongkar dan kelihatan sebuah perkuburan yang di atasnya terdapat sebuah batu, yang mengandungi tulisan dalam bahasa Syria lama, yang berbunyi: " Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang, Kubur ini telah disediakan oleh Nabi Nuh AS untuk Ali, Pengganti Muhammad SAWAW, 700 tahun sebelum banjir besar."
Khalifah menghormati tempat tersebut dan mengarahkan supaya ia diperbaiki. Kemudian dia pergi mengambil wuduk dan salat dua rakaat. Beliau menangis dan meratap di atas makam tersebut. Selepas itu, dengan perintahnya yang berhubungan dengan semua peristiwa tersebut, dia menulis surat kepada Imam Musa al-Kazim AS di Madinah bertanya tentang perkara tersebut. Imam AS memberikan kata putus dengan jawapan bahawa datuknya yang telah teraniaya, Amirul Mukminin Ali AS telah dikebumikan di tempat yang sama. Atas arahan Khalifah Harun, sebuah bangunan telah didirikan di situ yang kemudiannya dikenali sebagai Hajir Haruni, iaitu bangunan batu dibina oleh Harun. Tidak lama kemudian, berita ini telah tersebar luas dan orang-orang Mukmin mula berkunjung datang untuk berziarah ke situ. Dengan cara beginilah Ibrahim Mujab, nenek moyang Sultanul Waizeen meninggalkan Shiraz menuju tempat suci ini, dan selepas mengerjakan ziarah dia meninggal dunia di Karbala. Dia telah dikebumikan berhampiran dengan moyangnya Imam Husayn AS dan bekas perkuburannya masih ada di sudut baratdaya makam Imam Husayn AS dan dikunjungi oleh penziarah-penziarah.
Perbezaan Pendapat Tentang Tempat Kubur Amirul Mukminin AS
Hafiz: Saya fikir, walaupun telah diperkatakan dengan begitu terperinci tentang kubur Ali KWJ, ia sebenarnya tidak wujud di Najaf, sebab para ulama telah berbeza pendapat mengenainya. Sebahagian dari mereka berkata, ia terdapat di rumahnya di Kufah, sebahagian pula berkata ia di Qiblah di tengah-tengah masjid di Kufah, dan sebahagian yang lain menulis dengan mengatakan ia di pintu pagar yang dikenali sebagai Rab al-Kinda di masjid Kufah. Malahan ada yang lain mengatakan kuburan Ali AS terletak di sebelah kuburan Fatimah AS di Baqi. Di Afghanistan juga terdapat tempat yang bernama Makam Ali AS. Yang tidak dipertikaikan ialah jasad Ali AS telah dimasukkan ke dalam sebuah keranda dan dibawa dengan unta menuju ke Madinah. Satu gerombolan telah merampas keranda tersebut dengan sangkaan ia mengandungi harta, tetapi apabila mereka membukanya didapati ia adalah mayat, lalu mereka membawanya ke Kabul dan dikebumikannya di sana. Itulah sebabnya orang-orang awam melawat dan melakukan ziarah ke tempat itu.
Shirazi: Semua perbezaan yang berbangkit ini adalah dengan kehendak Imam Ali AS, kerana dia telah berwasiat supaya merahsiakan perkara ini. Saya fikir tidak perlu diperincikan mengenai perkara ini. Adapun tentang perkara ini telah disebutkan dari Imam Ja‘afar al-Sadiq AS pada saat wafatnya Amirul Mukminin Ali AS, beliau berkata kepada anaknya Imam Husayn AS iaitu selepas mengkebumikannya di Najaf, dia perlu menyediakan empat lagi kuburan untuknya di tempat yang berasingan iaitu, i) di Masjid Kufah, ii) di Rahbah, iii) di rumah Jo'dah Hirah dan, iv) di Ghirah, supaya tiada seorang pun akan mengetahui perkuburannya yang sebenar.
Sebenarnya perbezaan ini hanya terdapat di kalangan para ulama saudara yang terkeliru dengan keterangan-keterangan lain yang bercanggah. Adapun ulama Syiah sebulat suara berpegang bahawa kuburan Amirul Mukminin Ali AS adalah di Najaf, kerana apapun mereka pelajari dari Ahlul Bait AS adalah sahih. Ahlul Bait (ahli rumah) adalah lebih mengetahui tentang apa yang berlaku berkaitan dengan rumahnya.
Untuk pengetahuan saudara pandangan yang mengatakan kubur Imam Ali AS di Kabul, adalah tidak munasabah dan sama sekali tidak betul. Kisah ini tidak lebih dari cerita khayalan.
Saya sungguh hairan kenapa ulama saudara menjauhkan diri mereka dengan keturunan Rasulullah SAWAW dalam semua hal hinggakan mereka tidak mahu bertanya di mana letaknya kubur seorang bapa dari anaknya sendiri supaya tidak berlaku perbezaan pendapat kerana orang yang di dalam rumah lebih mengetahui apa yang terdapat di dalam rumahnya daripada orang lain. Jika andaian yang ada sekarang ini benar, sudah pasti Imam telah memberitahu pengikut-pengikutnya tentang perkara itu tetapi sebaliknya mereka telah mempastikan ia adalah di Najaf. Mereka sendiri telah menziarahi tempat tersebut selama ini dan menasihati anak-anak mereka supaya menziarahi tempat itu. Ulama seperti Sibt Ibn al-Jawzi dalam bukunya Tazkirah halaman 103, telah menyebut mengenai perbezaan ini hingga dia berkata bahawa, pandangan yang keenam adalah di Najaf, tempat yang terkenal lagi dikunjungi oleh pelawat, dan dari semua pandangan, inilah pandangan yang paling benar. Demikian juga ulama saudara yang lain seperti Khatib al-Khawarizmi dalam Manaqib, Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, Muhammad bin Talhah Syafii dalam kitab Matalib al-Su’ul, Ibn Abil Hadid dalam Syarh Nahjul Balaghah, Fairuzabadi dalam kamus bahasa di bawah huruf Najaf, dan lain-lain lagi telah memberikan pendapat bahawa kuburan Amirul Mukminin Ali AS adalah di Najaf.
Malam Kedua
(Malam Juma'at 24 Rejab 1345 Hijrah)
Hafiz: Saya sungguh tertarik dengan keterangan yang amat jelas tentang keturunan saudara dan saya akui saudara adalah dari keturunan Rasulullah SAWAW tetapi yang menghairankan saya ialah kenapakah orang yang berwibawa seperti saudara ini diburu dan diperhina oleh pihak musuh. Ini sebenarnya adalah kerana mereka meninggalkan cara kehidupan yang benar dari keturunan saudara, yang mana saudara sebenarnya telah mengambil cara politik Iran yang bukan Islam. Apa yang saya maksudkan dengan kebodohan aturan yang bukan Islam itu ialah tentang prinsip-prinsip keyakinan dan bidaah, yang telah diserap ke dalam agama suci Islam melalui orang-orang Yahudi.
Shirazi: Tolong jelaskan lebih lanjut lagi supaya saya tahu apakah bidaah yang saya ikuti.
Salah Faham Tentang Asal-Usul Agama Syiah
Hafiz: Orang-orang Yahudi yang sejarah kehidupan mereka telah dicemari dengan pendustaan dan penyelewengan tafsiran, seperti dilakukan oleh Abdullah bin Saba', San'ai, Ka'abul Ahbar, Wahab bin MunNabih dan ramai lagi yang lain, menyelusup masuk ke dalam Islam dan membina dasar-dasar agama dan menyuntik ke dalam fikiran kita kepercayaan yang menyalahi Hadis-Hadis Rasulullah SAWAW dan justeru itu menimbulkan kekeliruan di antara Muslim.
Khalifah yang ketiga, iaitu Usman bin Affan telah menghalau mereka keluar dari Mesir, di mana mereka kemudiannya menubuhkan satu parti bernama Syiah, dan menyebarkan propaganda mereka agar mereka menentang Khalifah Usman. Mereka memalsukan banyak Hadis dengan mendakwa bahawa Rasulullah SAWAW telah melantik Ali AS sebagai Pemimpin dan Imam.
Pembunuhan Khalifah Usman
Seterusnya penubuhan parti tersebut telah mengakibatkan pertumpahan darah yang banyak sehingga membawa kepada pembunuhan Khalifah Usman dan perlantikan Ali AS sebagai Khalifah. Satu kumpulan yang bermusuhan dengan Uthman berdiri tegak di belakang Ali AS. Daripada situlah parti Syiah mula berakar umbi, tetapi pada waktu pemerintahan Khalifah Umaiyyah, apabila kesemua ahli keluarga Ali AS dan pengikut setia mereka terbunuh, parti ini menjadi satu gerakan bawah tanah. Masih terdapat orang seperti Salman al-Farsi, Abu Dzar al-Ghiffari dan Ammar bin Yasir, yang sibuk menyebarkan dakyah untuk Ali AS. Ini berlangsung sehingga ke masa pemerintahan al-Makmun al-Rasyid, yang mengalahkan abangnya dengan pertolongan orang-orang Iran dan mereka mula menyebarkan pandangan bahawa Ali AS adalah lebih utama sebagai Khalifah daripada Khalifah-Khalifah yang lain. Orang-orang Iran yang memusuhi orang-orang Arab, kerana daerah-daerah dan kebebasan mereka dirampas, kemudiannya agama. Apa yang berlaku seterusnya akibat daripada perbuatan yang tidak berperikemanusiaan ini ialah Syiah telah bangkit membuat kekacauan dan huru-hara di sana-sini, sehinggalah mereka menjadi agak kuat pada masa pemerintahan dinasti Dalamit. Dan pada masa pemeritahan Raja Safavid, mereka ini mendapat pengiktirafan dan dikenali sebagai golongan Syiah dan orang-orang Iran penganut agama Zorastrian masih menggelarkan diri mereka sebagai Syiah.
Sesuatu Yang Tidak Masuk Akal Mengaitkan Abdullah bin Saba' Dengan Syiah
Dipendekkan cerita, agama Syiah adalah agama politik yang dipelopori oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba'. Jika tidak, sudah tentu tiada perkataan " Syiah" wujud di dalam Islam dan nenek moyang saudara, yakni Rasulullah SAWAW tidak mengetahui langsung perkataan " Syiah" , kerana ia adalah perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya, sebagai tindakan menyeleweng yang telah dibuat-buat, dan sebetulnya Syiah adalah sebahagian daripada agama dan keyakinan Israel.
Kerana alasan inilah saya hairan kenapa saudara meninggalkan cara kehidupan sebenar yang diredai seperti yang dicontohkan oleh orang-orang yang menitiskan zuriat keturunan saudara, lalu mengikut jejak-jejak Yahudi dan juga segala bidaah mereka. Walhal saudara adalah orang yang paling berhak sekali untuk menuruti Al-Quran dan menjadi contoh dari datuk saudara Rasulullah SAWAW.
Shirazi: Saya tidak menyangka seorang yang terpelajar seperti saudara sanggup mengemukakan alasan yang hanya berdasarkan kepada hujjah yang palsu dan rapuh, yang hanya kaum Munafiqin, Khawarij (musuh Ali AS) dan musuh seperti Bani Umaiyyah sahaja yang melakukannya. Tidak masuk akal sama sekali apabila saudara mengaitkan Abdullah bin Saba' dengan Syiah. Abdullah bin Saba' (laknatullah) adalah seorang Yahudi dan menurut dari sumber Syiah, dia adalah seorang Munafiq dan patut dikutuk dengan sekeras-kerasnya. Jika dia kelihatan untuk seketika sahaja bersama Ali AS sebagai kawan, apakah kaitan dia dengan Syiah? Jika seekor serigala diletakkan di dalam sekumpulan kambing; atau seorang pencuri di tempatkan di kalangan orang warak atau alim dan berdiri di atas mimbar atau di atas tangga masjid, dan menyakitkan Islam dan Muslim, patutkah kita memandang kepada orang yang warak dan alim yang lain dengan menggelar mereka sebagai pencuri dan pembohong? Hairan sekali saudara telah merendahkan agama Syiah yang adil dan menggelar mereka sebagai parti politik yang menurut keterangan saudara telah ditubuhkan pada masa Khalifah Usman dan pelopornya adalah Abdullah bin Saba' (laknatullah).
Syiah Bukan Sebuah Parti Tetapi Sebuah Agama
Sebenarnya Syiah bukanlah sebuah parti, tetapi adalah sebuah agama, yang bukan dipelopori sebagaimana saudara katakan tadi pada masa Khalifah Uthman tetapi ia telah wujud dan dilahirkan melalui kata-kata dan perintah Rasulullah SAWAW semasa hayatnya walaupun saudara berhujah dengan keterangan-keterangan palsu pihak musuh, namun saya sebaliknya, akan mengemukakan kepada saudara ayat Al-Quran dan catatan-catatan dari ulama saudara sendiri untuk menerangkan kedudukan yang sebenarnya.
Pengertian Syiah Dan Keistimewaannya
Syiah, sebagaimana saudara semua tahu, bererti " Pengikut." Salah seorang ulama saudara yang paling terkemuka, Fairuzabadi dalam Qamus al-Lughat berkata, " Nama Syiah, biasanya bererti setiap orang yang bersahabat dengan Ali AS dan Ahlul Baitnya. Sekarang nama Syiah adalah khusus untuk mereka. Pengertian yang sama juga telah diberikan oleh Ibn al-Athir dalam Nihayat al-Lughat.
Tetapi saudara telah menyalahtafsirkan perkataan Syiah, sama ada dengan sengaja atau tidak kerana ingin menonjolkan kesempurnaan ilmu mengenai sejarah dan tafsir, lalu berkata secara mudah tanpa memberikan apa-apa bukti bahawa pengikut Ali AS dan Ahlul Bait Rasulullah SAWAW wujud pada masa Khalifah Uthman dan pelopor mereka adalah Abdullah bin Saba', seorang Yahudi.
Kenyataan yang sebenar adalah sebaliknya. Menurut buku-buku dan juga tafsir saudara sendiri perkataan Syiah bermakna " Pengikut Ali bin Abi Talib AS" dan telah digunakan ketika Rasulullah SAWAW masih hidup lagi. Rasulullah SAWAW sendiri yang telah mengemukakan perkataan Syiah yang bermakna " Pengikut Ali bin Abi Talib AS" dan Allah SWT menyatakan dalam firmanNya:

“Dan tiadalah yang diucapkan itu, menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diturunkan (kepada Muhammad SAWAW).” (Surah al-Najm 53: 3-4)
Baginda memanggil pengikut Ali AS yakni Syiah sebagai " penyampai" dan " penyelamat."
Hafiz: Di manakah terdapatnya perkara tersebut? Kami tidak pernah melihatnya.
Shirazi: Kami telah melihatnya dan kami menganggap tidak wajar menyembunyikan yang haq. Adapun Allah telah menyatakan, kutukan terhadap mereka yang menyembunyikan yang haq dan menggelar mereka sebagai sahabat api neraka. Allah berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Kami turunkan keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkan kepada manusia dalam al-Kitab itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati.” (Surah al-Baqarah 2: 159)
Dan juga firman-Nya:

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api.” (Surah al-Baqarah 2: 174)
Hafiz: Sekiranya kami mengetahui yang benar dan kami menyembunyikannya, kami akan dikutuk sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran.
Shirazi: Saya harap saudara semua memelihara dua ayat ini supaya tingkahlaku dan sikap tidak bertolak-ansur tidak akan menghalangi kita, dan perkara yang haq tidak akan tersembunyi. Hafiz Abu Nuaym al-Isfahani, adalah salah seorang ulama saudara yang unggul, ahli Hadis, dan sarjana pengkaji terkenal. Ibn Khallikan telah memuji beliau di dalam bukunya " Waffiyyatul A'yan." Beliau dianggap sebagai periwayat yang paling sahih yakni " huffaz," dan seorang ahli Hadis yang amat terpelajar serta dicatatkan bahawa buku " Hilyatul Awliya" adalah di antara karyanya yang paling baik.
Salahuddin Khalil bin Albak Safdi menulis di dalam bukunya " Wafi bin Wafiyat" mengenai beliau. Kecemerlangan Hafiz Abu Nuaym sebagai ahli Hadis amat dikenali, kerana ilmunya yang tinggi, ketakwaan dan keikhlasan. Beliau menduduki tempat yang paling utama di dalam meriwayatkan dan juga pemahaman Hadis. Bukunya yang paling baik adalah Hilyatul Awliya ditulis di dalam sepuluh siri yang mengandungi pecahan-pecahan dari dua Sahih, dengan tambahan Hadis lain yang seolah-olah dia sendiri mendengar dengan telinganya. Muhammad bin Abdullah al-Khatib memujinya di dalam bukunya Rijal Mishkat al-Masabih dengan mengatakan bahawa dia adalah salah seorang di antara para ahli Hadis yang terkemuka, yang mana Hadis-Hadis riwayatnya amat dipercayai dan menjadi rujukan dan sangat dihormati. Usianya menjangkau sembilan puluh enam tahun.
Pendek kata, orang tua, ulama dan ahli Hadis yang dihormati ini adalah ulama yang menjadi kebanggaan di kalangan saudara dan dianggap sebagai seorang yang terkemuka oleh ulama saudara sendiri. Beliau meriwayatkan Hadis yang dipetik dari Abdullah bin Abbas menerusi sanad-sanad yang dipilihnya sendiri di dalam bukunya Hilyatul Awliya berhubung dengan wahyu berikut:

" Sesungguhnya mereka yang beriman dan membuat kebaikan, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka dari Tuhan mereka taman yang kekal, di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka dan mereka redha akan Allah, itulah (balasan) bagi orang yang takutkan Tuhannya." (Surah al-Bainiyyah (98): 6-8)
Rasulullah SAWAW bersabda bahawa ayat ini ditujukan kepada Ali AS: " Hai Ali engkau adalah sebaik-baik ciptaan (khairul bariyyah) yang dimaksudkan di dalam ayat suci ini ditujukan kepada engkau, dan pengikut-pengikut engkau (Syiah). Pada hari kebangkitan nanti, engkau dan pengikut-pengikut Syiah engkau akan menduduki tempat sedemikian tinggi, yang Allah redha kepada engkau dan engkaupun redha akan Allah."
Kelebihan Syiah Ali AS Yang Lain
Begitu juga dengan Abdul Muayid Muaffiq bin Ahmad al-Khawarizimi, Hakim Abul Qasim Ubaydullah bin Abdullah al-Haskani di dalam Manaqibnya " Shawahid al-Tanzil" , Bab 17, Muhammad bin Yusuf Kanji al-Syafii di dalam " Kifayatul Talib" , halaman 119; Sibt Ibn al-Jawzi di dalam " Takzirah," halaman 31; juga Munzir bin Muhammad bin Munzir. Dan terutama sekali al-Hakim, yang telah mengaitkan bahawa Hakim bin Abdullah Hafiz (salah seorang ulama besar saudara) memberitahu keterangan berhubung perjanjian periwayatan yang sampai kepada Yazid bin Sharabil Ansari, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib AS iaitu Ali AS berkata bahawa di saat kewafatan Rasulullah SAWAW, belakang baginda disandarkan kepada dadanya (Ali AS). Ketika itu Rasulullah SAWAW bersabda, " Tidakkah pernah engkau mendengar ayat suci: " Orang-orang beriman dan membuat kebaikan, mereka adalah yang sebaik-baik makhluk...." Mereka adalah pengikut (Syiah) engkau dan aku, dan tempat pertemuan untuk engkau nanti adalah di Kolam Kauthar di Syurga. Bila semua makhluk akan dikumpulkan untuk diadili, wajah-wajah pengikut engkau akan bersinar-sinar, dan engkau akan dipanggil sebagai ketua orang-orang yang bersinar wajah mereka."
Jalaluddin Al-Suyuti di dalam " Durrul Manthur" mencatatkan dari Abul Qasim Ali bin Hasan yang biasa dikenali sebagai Ibn Asakir Damishqi, yang telah memetik dari Jabir bin Abdullah al-Ansari, salah seorang sahabat besar Rasulullah SAWAW yang berkata, bahawa dia dan lain-lain sahabat sedang duduk bersama-sama dengan Rasulullah SAWA bila mana Ali bin Abi Talib AS masuk. Rasulullah SAWAW bersabda," Aku bersumpah dengan nyawaku di tangan-Nya, sesungguhnya orang ini (Ali AS) dan pengikut-pengikut (Syiah)nya akan mendapat syafa at di Hari Kebangkitan." Ketika itulah ayat tersebut diwahyukan.
                                               
Di dalam syarah (komentar) yang sama, Ibn Hadi mengambil daripada Ibn Abbas yang berkata, apabila ayat tersebut diwahyukan, Rasulullah SAWAW bersabda kepada Ali AS: " Engkau dan pengikut (Syiah) engkau akan datang pada Hari Kebangkitan nanti dalam keadaan yang diredai Allah dan Allah meredai terhadap kalian."
Di dalam " Manaqib" Khawarizmi, Bab 9, memetik dari Jabir bin Abdullah Ansari yang berkata, Aku bersama-sama dengan para hadirin yang mendengar ucapan Rasulullah SAWAW bersabda, " Yang masuk itu adalah saudaraku." Kemudian, sambil memaling ke arah Kaabah, Rasulullah SAWAW seraya memegang tangan Ali, lalu bersabda, Dia yang nyawaku ditangan-Nya, Ali dan pengikut-pengikutnya (Syiah) adalah yang bersyafaat di Hari Pembalasan kelak." Seterusnya baginda menyambung, " Ali adalah yang paling di hadapan sekali di dalam keimanan, paling memberi perhatian penuh terhadap kehendak Allah yang paling adil di antara kamu di dalam menjatuhkan segala hukum ke atas umat, yang paling saksama di dalam membahagi-bahagikan harta antara kalian, dan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah dari kalangan kamu." Pada peristiwa itulah ayat suci tersebut diturunkan.
Rasulullah SAWAW Bersabda, " Hai Ali, Engkau dan Syiahmu Adalah Sebaik-baik Makhluk."
Di dalam Bab II, Sawaiq al-Muhriqah, Ibn Hajar mencatatkan Hafiz Jamaluddin Muhammad bin Yusuf Zarandi Madani (seorang faqih dan ulama di kalangan mazhab saudara) yang mengatakan, tatkala engkau dan pengikut-pengikut (Syiah) engkau akan datang pada Hari Pembalasan kelak di dalam keadaan diredai Allah dan Allah reda terhadap kamu semua. Musuh-musuh engkau akan berasa cemburu dan tangan mereka akan dibelenggu ke leher mereka." Kemudian Ali AS bertanya siapakah musuhnya. Rasulullah SAWAW menjawab: " Orang-orang yang memusuhi engkau dan yang menghina engkau." Allamah Samhudi di dalam " Jawahirul" , dengan pengesahan Hafiz Jamaluddin Zarandi Madani dan Nuruddin Ali bin Muhammad bin Ahmad Maliki al-Makki yang terkenal sebagai Ibn Sabbagh, yang dianggap sebagai ulama yang berwibawa dari kalangan ulama saudara dan juga seorang ahli ilmu kalam, di dalam bukunya Fusul al-Muhimmah, pada halaman 122, memetik daripada Abdullah bin Abbas bahawa, apabila ayat tersebut diwahyukan, Rasulullah SAWAW bersabda kepada Ali AS, " Engkau dan Syiahmu. Engkau dan merekalah yang akan datang di Hari Pembalasan kelak dengan penuh keredaan dan kepuasan, manakala musuh-musuh engkau akan datang dengan kesedihan dan terbelenggu tangan-tangan mereka."
                  
Mir Syed Ali Hamdani al-Syafii, salah seorang daripada ulama saudara yang terpercaya, menyebut di dalam bukunya Mawaddatul Qurba. Juga Ibn Hajar, seorang yang terkenal sebagai anti Syiah di dalam bukunya Sawaiq al-Muhriqah meriwayatkan daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah, isteri Nabi SAWAW, bahawa Rasulullah SAWAW bersabda: " Hai Ali, engkau dan Syiahmu akan kekal di dalam syurga, engkau dan Syiahmu akan kekal di dalam syurga."  
                             
Seorang ulama yang terkemuka, Khawarazim Muaffaq bin Ahmad di dalam Manqibnya, Bab 19, meriwayatkan daripada Rasulullah SAWAW di atas pengesahan yang tidak dapat diragukan, bahawa baginda bersabda kepada Ali AS: " Di kalangan umatku, engkau adalah seumpama Isa al-Masih Ibn Mariam AS, yakni sebagaimana pengikut Nabi Isa AS yang telah berpecah kepada tiga kelompok iaitu, yang benar-benar beriman yang dikenali sebagai Hawariyyin, penentangnya iaitu orang-orang Yahudi dan satu lagi golongan yang melampaui batas, yang menyamakan beliau dengan sifat-sifat ketuhanan. Seperti itu juga umat Muslim, yang akan berpecah kepada tiga kelompok terhadap engkau. Salah satu dari mereka adalah Syiahmu, dan mereka inilah golongan yang benar-benar beriman. Yang lainnya adalah musuh-musuh engkau dan mereka itulah yang memungkiri janji-janji untuk taat setia kepadamu, dan yang ketiganya adalah golongan yang melampaui batas mengenai kedudukan engkau dan mereka adalah orang-orang yang menolak kebenaran serta tersesat. Jadi, engkau, hai Ali, dan juga Syiahmu akan berada di dalam syurga, dan juga orang-orang yang mencintaimu akan berada di dalam syurga sedangkan musuh-musuhmu dan mereka yang berlebih-lebihan terhadapmu akan berada di dalam neraka."
Keutamaan Syiah Diakui Dari Buku-buku Sunni
Pada ketika ini, Azan Isya' telah kedengaran dan para hadirin bersurai. Selepas salat, Maulavi Abdul Hal datang dengan membawa beberapa buah buku, termasuk syarah (komentar) Suyuti, Mawaddatul Qurba, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Manaqib Khawarizmi, lalu membaca dengan kuat semua Hadis-Hadis yang telah saya sebutkan di dalam perbincangan tadi untuk membuktikan yang kesemuanya memang terdapat di dalamnya, dan ini membuatkan air muka mereka yang hadir mula berubah kerana terkejut. Sementara itu, di dalam buku, Mawaddatul Qurba mereka mendapatkan sebuah Hadis yang lain sebagai tambahan dari dua Hadis yang telah dikatakan tadi yang menyebutkan Rasulullah SAWAW bersabda: " Hai Ali, pada Hari Pembalasan nanti, engkau dan Syiahmu akan datang dengan penuh kepuasan dan keredaan, sedangkan musuh engkau akan datang dengan kesedihan dan tangan-tangan yang terbelenggu."
Shirazi: Ini adalah di antara contoh hujah-hujah yang ringkas dan mudah yang dibenarkan oleh al-Quran dan juga Hadis yang sahih, serta fakta-fakta sejarah yang terdapat di dalam kitab ulama-ulama saudara sendiri. Di sini, ada sedikit tambahan pada riwayat-riwayat yang begitu banyak yang terdapat di dalam buku-buku dan syarah Syiah. Jika saya dikehendaki menyebutkan, biarpun dari buku yang lain, selain dari yang berada di hadapan saudara itu, saya boleh sampaikan banyak lagi bukti-bukti di dalam perbincangan kita ini hingga keesokan hari, sekiranya diizinkan Allah SWT. Tetapi saya rasa sudah memadai dengan apa yang telah saya kemukakan di hadapan saudara untuk menjelaskan segala keraguan saudara terhadap Syiah. Supaya saudara semua tidak lagi memandang kami hanya berlandaskan tuduhan yang tidak berasas, sebagaimana kaum Khawarij, Nasibi, dan Umaiyyah. Ataupun mengemukakan ke hadapan orang-orang awam Muslim tuduhan-tuduhan yang palsu dengan tujuan untuk mengelirukan mereka dengan erti Syiah yang didakwa sebagai ciptaan seorang Yahudi yang dilaknati begitu juga Abdullah bin Saba.'
Para hadirin yang dihormati sekalian, kami orang-orang Syiah bukan pengikut Yahudi, tetapi pengikut-pengikut Muhammad SAWAW, dan bagindalah yang menggunakan perkataan Syiah sebagai pengikut-pengikut Imam Ali AS dan bukannya Abdullah bin Saba' yang terlaknat itu. Kami menganggap Abdullah bin Saba' adalah seorang munafik dan seorang yang terkutuk, dan kami tidak pernah menuruti mana-mana orang perseorangan atau kelompok yang tidak jelas serta tidak mempunyai hujah yang mantap berhubung keutamaannya atau mereka. Saudara telah menyebutkan bahawa selepas Uthman sahajalah perkataaan Syiah ini diwujudkan sebagai pengikut Ali AS. Sebetulnya, ketika hayat Rasulullah SAWAW lagi, telah ada ramai sahabat Rasulullah SAWAW digelar sebagai Syiah. Hafiz Abu Hatim Razi di dalam bukunya " Az-Zeenat" yang disusun untuk menerangkan erti beberapa perkataan dan juga ungkapan-ungkapan di kalangan para ulama ketika itu, menyatakan bahawa perkataan Syiah digunakan untuk pertama kali di dalam Islam ketika hayat Rasulullah SAWAW. Ia telah digunakan untuk merujuk kepada empat sahabat yang unggul, iaitu Abu Dzar Ghiffari, Salman al-Farisi, Miqdad bin al-Aswad al-Kindi dan Ammar bin Yassir. Banyak lagi Hadis-Hadis yang menunjukkan dengan maksud yang sama.
Sekarang, terserahlah kepada saudara semua untuk merenungkan bagaimana mungkin pada masa Rasulullah SAWAW, empat daripada sahabatnya yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya digelar sebagai Syiah. Sedangkan, jika benar Rasulullah SAWAW menganggapnya satu bidaah, kenapakah baginda sendiri tidak melarang orang lain daripada menggunakannya? Yang sebenarnya mereka telah mendengar dari Rasulullah SAWAW sendiri bahawa Syiah Ali AS adalah penghuni syurga dan mereka berbangga dengannya dan secara terang-terangan menyatakan diri mereka sebagai Syiah.
Kedudukan Salman, Abu Dzar, Miqdad dan Ammar
Selain daripada ini, saudara mengalihkan perhatian terhadap perbuatan para sahabat untuk menguatkan hujah saudara dan mengaitkan sebuah Hadis dari Rasulullah SAWAW yang berkata: " Sesunggunya sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit, siapa jua di antara mereka yang kamu turuti, kamu pasti terpimpin." Abu Fida di dalam kitab sejarahnya menulis, bahawa empat orang sahabat Rasulullah SAWAW ini telah menolak sebagai juga Ali AS daripada memberikan baiah kepada Abu Bakar. Jadi, kenapa saudara tidak mempertimbangkan tindakan mereka yakni penolakan mereka untuk membaiah Abu Bakar, sebagai suatu ijtihad penolakan mereka untuk membaiah Abu Bakar, walhal ulama saudara sendiri telah menulis, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT dan RasulNya. Kami menuruti mereka, sebagaimana mereka menuruti Ali AS. Dan melihat dari Hadis-Hadis saudara sendiri, terbukti kami berada di jalan yang terpimpin.
Dengan izin saudara, dan memandangkan masa yang begitu suntuk, saya akan membawakan beberapa buah Hadis untuk membantu menguatkan bantahan saya. Abu Nuaim Isfahani di dalam " Hilyatul Awliya" , Jilid I, halaman 172, dan Ibn Hajar Makki Hadis yang kelima dari empat puluh Hadis di dalam bukunya Sawaiq al-Muhriqah memuji Ali AS dari Hadis yang telah dipetik oleh Tirmidzi dan al-Hakim, daripada Buraidah bahawa Rasulullah SAWAW bersabdaa," Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku yang Dia mencintai empat orang ini, dan telah memberitahuku yang Dia mencintai mereka." Bila orang-orang bertanya siapakah empat orang itu, baginda menjawab," Ali bin Abi Talib, Abu Dzar, Miqdad, dan Salman."
Sekali lagi, Ibn Hajar di dalam Hadisnya nombor: 39 telah meriwayatkan dari Tirmidzi dan al-Hakim daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAWAW bersabda: " Syurga tidak sabar untuk tiga orang ini, Ali, Ammar dan Salman." Sekarang tidakkah perilaku sahabat akrab Rasulullah SAWAW ini, yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, dan telah terjamin bagi mereka syurga, tidak mempunyai kedudukan autoriti sendiri agar dapat diangkat sebagai pemimpin bagi umat Muslim, dan amat bermanafaat bagi setiap yang sebanding seperti mereka? Tidakkah ia sangat mengaibkan sepertimana dalam pandangan saudara, bahwa para sahabat hanyalah mereka yang telah ikut serta berperanan di Saqifah atau yang bersetuju dengannya. Sebaliknya tidak, sahabat lain yang menentang strategi di sebalik Saqifah, yang tidak boleh dipercayai dan tidak memberi sebarang kesan dan berfaedah. Dan jika begitulah yang saudara kehendaki, Hadis yang telah saudara sampaikan itu sepatutnya berbunyi: " Sesungguhnya beberapa sahabatku adalah seperti bintang-bintang langit......." Ini supaya kalian akan terhindar dari semua kemusykilan yang sedang kalian hadapi sekarang ini, dan tidak akan menganggap kami terkeluar dari jalan yang benar.
Sebab-sebab kenapa Orang Iran Condong Kepada Syiah Di Waktu Khalifah Dalamit, Ghazan Khan dan Shah Khuda Banda
Saudara tidak sepatutnya mengatakan Syiah adalah agama politik dan orang Iran Zoroaster menerimanya kerana hendak menyelamatkan diri mereka dari ditakluki oleh orang Arab. Saudara mengucapkan perkataan yang sedemikian; hanya kerana mengikut secara membuta tuli orang-orang yang terdahulu dari saudara, walhal telah saya terangkan dan membuktikannya, iaitu Syiah adalah ajaran agama Islam, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAWAW kepada pengikutnya. Oleh sebab itu kami menuruti jejak Ali AS dan keturunannya AS yang suci, dan kami mengamalkan apa yang telah disampaikannya oleh Rasulullah SAWAW dan menganggap diri kami sebagai " orang-orang yang terpimpin." Apa yang nyata ialah mereka yang tidak mempunyai sikap mempersetujui, yang tidak selari dengan pesanan Rasulullah SAWAW, membina asas-asas keagamaan yang terseleweng di Saqifah.
Mereka merupakan tokoh-tokoh politik yang berkepentingan, dan bukan dari kalangan pengikut keluarga Rasulullah SAWAW. Oleh kerana itu terdapat juga nas-nas yang nyata dari buku saudara sendiri yang sahih, maka kami wajib menuruti keturunan Rasulullah SAWAW dan Ahlul Baitnya. Dan sebaliknya, tidak terdapat sebarang nas yang menganjurkan agar kita melakukan sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang yang berkumpul di Saqifah, yang telah melantik seorang Khalifah.
Jika saudara boleh mengenepikan perasaan permusuhan saudara dan mempertimbangkan perkara ini dengan sebaik-baiknya, saudara akan mengakui bahawa sekiranya terdapat perbuatan atau tingkahlaku seseorang individu atau satu kumpulan berdasarkan motif politik, yang kemudian berhasil mencapai matlamat mereka atau sebaliknya, saudara sudah pasti mereka akan kembali kepada kebenaran yang sejati.
Walau bagaimanapun setelah ribuan tahun berlalu kami masih berpegang kepada kepercayaan kami, yang membahayakan diri kami dan kami terus menegakkan bendera Syiah dan kami merasa bangga kerana dapat mengekalkan kalimah " Aliyyun Waliyyullah" selepas " La Ilaha-illallah, Muhammad Rasulullah."
Dan ia bukanlah sesuatu yang tersembunyi, apabila orang-orang Iran bertanya mengenai sesuatu perkara dan setelah mereka yakin terhadap keutuhannya, lalu mereka menerimanya sebagaimana mereka telah menerima Islam sewaktu Iran telah ditawan oleh orang-orang Arab. Mereka tidak dipaksa untuk melakukannya, tetapi mereka meninggalkan agama Zoroaster mereka dan memeluk Islam dengan ikhlas. Begitu juga apabila mereka telah menyakini hujah-hujah dan pengorbanannya yang tidak ternilai, yakni Ali AS adalah lebih wajar diikuti, lalu mereka menerima Syiah dengan hati yang terbuka. Jadi, bertentangan dengan anggapan para penulis yang tidak berhati-hati, orang-orang Iran tidak hanya melahirkan perasaan cinta dan keyakinan mereka kepada Ali AS semasa Khalifah Harun al-Rasyid atau al-Makmun Rasyid sahaja tetapi hati mereka telah dipenuhi dengan rasa kecintaan kepada Ali AS semenjak dari saat Rasulullah SAWAW masih hidup lagi. Ini adalah disebabkan setiap orang Iran yang pergi ke Madinah dan kemudiannya memeluk agama Islam, di atas dasar hikmah dan pemikiran, melihat kebenaran Ali AS dan mereka mematuhi perintah dan pimpinan Rasulullah SAWAW lantas mendampingkan diri mereka dengan Ali AS. Dia telah mencapai ke tahap ketinggian iman. Ulama dari kedua golongan sepakat menulis iaitu Rasulullah SAWAW bersabda: " Salman adalah dari kalangan kami, Ahlul Bait." Dengan sebab itulah dia dipanggil sebagai Salman Muhammadi, dan dia secara terang-terangan mengakui sebagai penyokong kuat Ali AS, dan terkenal sebagai seorang yang paling keras menentang peristiwa yang terjadi di Saqifah. Sekarang, sekalipun hanya dengan menuruti panduan dari kitab-kitab saudara sendiri, kami tetap akan mengikutinya, dan terbukti kami berada di atas jalan yang lurus. Alasan untuknya adalah dia pernah membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mendengar sabda dari Rasulullah SAWAW berkenaan Ali AS. Beliau benar-benar memahami bahawa ketaatan kepada Ali AS bererti ketaatan kepada Rasulullah SAWAW dan mentaati Rasulullah SAWAW bererti mentaati Allah SWT. Beliau telah mendengar berulang kali pesanan Rasulullah SAWAW sebagai bersabda: " Sesiapa yang taat kepada Ali, mentaati aku, dan sesiapa yang taat kepada aku, mentaati Allah SWT, sesiapa yang memusuhi Ali, bermusuhan dengan aku, dan sesiapa yang bermusuhan dengan aku, bermusuhan dengan Allah SWT." Setiap orang Iran, tidak kira siapa mereka, yang pergi ke Madinah dan memeluk Islam, sama ada di masa Rasulullah SAWAW hidup mahupun sesudahnya, mentaati perintah Rasulullah SAWAW. Kerana alasan inilah, Khalifah tidak mampu untuk bertolak ansur lalu menggariskan beberapa syarat yang ketat kepada orang Iran. Kesusahan dan kepayahan ini akhirnya telah memupuk perasaan benci dan permusuhan di dalam hati mereka. Mereka sering menyoal kenapakah Khalifah terus menghalang mereka dari mempertahankan prinsip Islam yang hak, yang mana nas mengenainya telah diberikan oleh Rasulullah SAWAW.
Orang-orang Iran Tertarik Dengan Layanan Ali AS
Selain dari itu, apa yang menarik hati orang-orang Iran, ialah layanan dan keistimewaan yang diberikan oleh Ali AS terhadap puteri-puteri Iran ketika mereka dibawa sebagai tawanan perang. Melalui beberapa pertanyaan dan penyelidikan, hati mereka kemudiannya disemai dengan perasaan kecintaan terhadap Ali AS, dan keluarganya yang dizalimi.
Apa yang sebenarnya berlaku ialah, sewaktu tawanan perang Madain (Taesfun) dibawa ke Madinah, Khalifah yang kedua (Umar al-Khattab) telah mengarahkan semua tawanan perempuan dijadikan hamba kepada orang-orang Muslim. Amirul Mukminin Ali AS menentang perbuatan demikian dan berkata bahawa puteri-puteri tadi dikecualikan dan perlu dihormati. Dua dari tawanan tersebut adalah puteri kepada Raja Iran Yazdjard, dan tidak boleh diperlakukan seperti hamba. Khalifah bertanya apakah yang harus dilakukan terhadap mereka. Ali AS berkata, setiap mereka dibenarkan untuk memilih mengikut keinginan mereka, seorang suami dari kalangan Muslim. Mereka berdua kemudiannya berdiri dan melihat ke sekitar para sahabat. Shahzanan telah memilih Muhammad bin Abu Bakar (yang telah diperlihara oleh Ali AS), manakala puteri Shahir Banu telah memilih Imam Husayn AS, cucu kepada Rasulullah SAWAW, dan mereka telah dibawa pulang selepas diijab-kabulkan. Shahzanan, isteri kepada Muhammad bin Abu Bakar, telah melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Qasim Faqih, bapa kepada Ummu Farwah, ibu kepada Imam kami yang keenam, Imam Ja'afar al-Sadiq AS. Imam Ali Zainal Abidin AS, Imam keempat kami telah dilahirkan oleh Shahir Banu. Jadi, kewujudan Syiah tidak ada kena mengena dengan masa kekuasaan Harun al-Rasyid dan al-Makmun ataupun pemerintahan Dinasti Safavid di Iran, sebagaimana yang saudara sebutkan tadi. Ia adalah satu propaganda tujuh kurun sebelum kerajaan Safavid (iaitu Abad 4 Hijrah) sewaktu Dalamit (Ale Bawieh) diperintah di bawah Ghazan Khan Moghul (Nama Islamnya ialah Mahmud). Ketika itu, keyakinan kepada Ahlul Bait, dikenali umum dan Syiah tumbuh dan mulai terkenal. Tetapi selepas kematiannya pada tahun 707 Hijrah, Muhammad Shah Khan Khuda Banda mengambil alih pemerintahan Iran. Beliau bertanggungjawab mengatur siri-siri perbincangan di antara Allamah al-Hilli, seorang ulama Syiah yang berpengetahuan luas dan bijaksana dengan Khoja Nizamuddin Abdul Malik Maraghi, Qadi Qudat (Ketua Hakim), seorang ulama besar Sunni pada masa itu.
Perbincangan Agama Di antara Allamah al-Hilli Dan Qadhi Qudat Tentang Imamah
Tajuk perbincangan di dalam pertemuan itu adalah tentang " Imamah." Allamah mengemukakan hujah yang begitu kuat untuk membuktikan bahawa Ali AS adalah Pengganti yang sebenar sebaik sahaja Rasulullah SAWAW wafat dan ini mematahkan dakwaan-dakwaan pihak lawan dengan begitu menyakinkan, sehingga membuatkan kesemua yang hadir di dalam majlis, berpuas hati dengan hujah Allamah. Khoja Nizamuddin, Qadi Qudat (Ketua Hakim) mengetahui hujah-hujah Allamah begitu tepat dan kuat, dan tidak boleh dibantah lagi. Tetapi dia mengatakan, dia memilih untuk mengikuti jalan yang dilalui oleh datuk moyangnya, dan beranggapan tidak patut baginya untuk meninggalkannya, sebagai sikap yang paling wajar untuk tidak memporak perandakan perpaduan antara umat Muslim.
Raja Iran Menerima Keyakinan Syiah
Raja Iran yang tidak mempunyai sebarang perasaan hasad dan prejudis, telah mendengar segala hujah yang dibentangkan dengan penuh tumpuan dan minat yang mendalam sekali. Baginda akhirnya menerima keyakinan Syiah dan mengisytiharkannya keseluruh Iran, dan mengarahkan kepada gabenor-gabenor di semua daerah agar di dalam perhimpunan rasmi seperti khutbah di masjid-masjid serta lain-lain upacara hendaklah membaca nama Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib AS dan kesemua Imam-Imam maksum. Baginda memerintahkan supaya kalimah " La Illaha Illallah Muhammad Rasulullah Aliyyun Waliyullah" diukir di atas wang Dinar. Dengan cara ini , ajaran Syiah mulai berakar-umbi di Iran dan telah menjadi kukuh dengan teguhnya dan selepas tujuh abad, apabila Dinasti Safavid memerintah, semua kejahilan dan ketaksuban telah dihapuskan dan Syiah tersebar dengan meluas di seluruh jajahan di Iran.
Jika terdapat beberapa orang yang menganut agama Zoroaster (Majusi) atau termasuk di dalam golongan itu, yang telah berlebih-lebihan di dalam meletakkan keistimewaan kedudukan Ali AS secara melampaui batas, seperti menganggap beliau adalah setanding dengan Tuhan Pencipta Alam dan beriktiqad sedemikian kepadanya yang mana hal sebenarnya hanyalah kepunyaan Allah SWT, orang-orang seperti ini tidak boleh disamakan dengan penduduk awam Iran yang beriman dengan mentauhidkan Allah SWT dan menyakini Muhammad SAWAW adalah Nabi yang terakhir serta menjadi pengikut setia Ali AS dan sebelas keturunannya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAWAW.
Hafiz: Agak menghairankan, saudara berasal dari Hijaz (Arab Mekah dan Madinah), dan hanya menetap di Iran untuk tempoh yang begitu lama, tetapi saudara masih tidak ragu-ragu untuk menyokong orang-orang Iran dan memanggil mereka sebagai pengikut Ali dan memuji mereka sebagai orang yang taat dan bertakwa kepada Allah SWT. Tetapi hakikatnya, orang-orang Syiah di Iran terutama sekali kesemua lelaki mereka menganggap Ali sebagai Tuhan dan membezakannya dengan Tuhan. Di sini beberapa rangkap dari hasil usaha orang-orang Iran yang menunjukkan pandangan ini dan jika Ali AS mengetahuinya, sudah tentu mereka akan dilaknati dengan kepercayaan yang sedemikian rupa. Rangkap yang terakhir sekali menggambarkan Ali AS kononnya berkata: “Siapa yang membantu pada saat-saat yang terakhir. Adakah aku, siapa itu Allah SWT? Ia adalah aku." Satu rangkap lagi berbunyi: " Menurut keyakinan mereka yang pintar mengenali Allah, Allah adalah Ali, dan Ali adalah Allah”.
Shirazi: Saya merasa hairan kenapakah, tanpa membuat sebarang pertanyaan dan penyelidikan tergamak saudara menuduh semua orang Iran menganggap Ali sebagai Tuhan?
Dengan kecenderungan fanatik yang sedemikian rupa ulama saudara menghukumkan Syiah adalah golongan yang menyembah Ali AS. Mereka dipandang sebagai orang-orang musyrik dan penyembah berhala, dan dengan itu membunuh mereka adalah wajib. Kaum Muslim Uzbekistan dan Turkistan dahulu, dengan sewenang-wenangnya sahaja menumpaskan darah umat Muslim di Iran dan mencemari halaman sejarah Islam.
Orang-orang awam Sunni telah dikelirukan oleh ulama mereka lalu memandang orang-orang Iran dengan perasaan permusuhan dan menganggap mereka seumpama golongan yang tidak beriman, kufur dan musyrik.
Di masa yang lalu, orang-orang Turkistan telah menyerang rombongan orang-orang Iran berhampiran Khurasan, serta membelasah dan membunuh mereka dan berkata, sesiapa yang dapat membunuh tujuh Rafidi (Syiah), Syurga sudah pasti menunggunya.
Sekarang, saudara mesti ingat, tanggungjawab ke atas perbuatan tersebut dan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan seperti itu terletak di atas bahu para pemimpin saudara, yang telah menyampaikan kepada kaum awam Sunni yang jahil, kononnya orang-orang Syiah adalah penyembah Ali AS, kafir dan tidak beriman. Mereka percaya kepada ulama-ulama mereka dan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut serta beranggapan sedemikian mendatangkan pahala.
SESSI Ketiga
(Malam Sabtu, 25 Rejab 1345 H)
Hafiz: Berdasarkan dari apa yang kamu katakan semalam, saya merumuskan bahawa Syiah terbahagi kepada beberapa golongan. Sila terangkan kepada kami puak yang mana kamu terima, supaya kita boleh menghadkan perbincangan ini terhadap golongan itu sahaja.
SYIAH TIDAK TERBAHAGI KEPADA GOLONGAN-GOLONGAN.
Saya tidak katakan Syiah terbahagi kepada golongan. Syiah hanya taat kepada Allah dan mengikut Nabi dan keturunannya. Memang terdapat beberapa golongan yang telah mengambil pakai nama Syiah untuk memesongkan manusia. Mereka menggunakan kelebihan yang ada pada nama Syiah, untuk menyampaikan kepercayaan yang salah dan menyebarkan keraguan. Manusia yang tidak mengerti telah memasukkan mereka ini ke dalam Syiah. Terdapat empat golongan, dua darinya masih diamalkan: Zaidiyyah, Kaysaniyyah, Qaddahiyyah dan Ghullat.
ZAIDIYYAH.
Zaidiyyah mengikut Zaid bin Ali bin Husain. Mereka menganggap anak Imam Zainul Abidin, iaitu Imam Zaid, menjadi penggantinya. Pada masa kini terdapat ramai golongan ini di Yaman dan kawasan sekitarnya. Mereka mempercayai bahawa dari keturunan Ali dan Fatimah, Dia adalah ‘Imam yang berpengetahuan, takwa, dan berani. Dia mengangkat senjata menentang musuh.’ Semasa pemerintahan yang kejam Khalifah Umayyah, Hisham bin Abdul Malik, Imam Zaid bangun menentang mereka yang berkuasa dan mendapat syahid, makanya diakui sebagai Imam oleh Zaidiyyah. Yang sebenarnya Zaid mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari apa yang dikatakan oleh Zaidiyyah untuknya. Dia adalah syahid yang agung dari dinasti Hashim, dan telah terkenal dengan takwanya, kebijaksanaan, warak dan juga berani. Dia selalu berjaga malam dengan salat dan selalu berpuasa pada waktu siangnya. Nabi telah meramalkan kesyahidannya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Husain: ‘Nabi meletakkan tangannya yang suci dibelakang saya dan berkata: ‘Wahai Husain, tidak lama lagi seorang lelaki akan dilahirkan dari keturunan kamu. Dia akan dipanggil Zaid: dia akan dibunuh sebagai syahid. Pada hari di bangkitkan, dia dan sahabat-sahabatnya akan masuk syurga, dengan kaki-kaki mereka di atas leher-leher manusia.’ Tetapi Zaid sendiri tidak pernah mengaku dirinya Imam. Hanyalah pendustaan dari manusia untuk mengatakan bahawa dia melakukannya. Yang sebenarnya dia mengakui Muhammad Baqir sebagai Imam dan memberikan baiah [sepenuh ketaatan] kepada beliau.
Hanya setelah Muhammad Baqir meninggal maka terdapat manusia yang tidak dikenali menggunakan doktrin [pendapat] bahawa ‘beliau bukanlah Imam yang duduk tinggal di rumah dan menyembunyikan diri dari manusia; Imam adalah seorang dari keturunan Ali dan Fatimah, alim, dan mengangkat pedang menentang musuh dan mengajak manusia ke pihaknya.’ Zaidiyyah terbahagi kepada lima puak:
1. Mughairiyyah
2. Jarudiyyah
3. Zakariyyah
4. Khashbiyyah dan
5. Khaliqiyyah.
KAYSANIYYAH DAN KEPERCAYAAN MEREKA
Kumpulan kedua adalah Kaysaniyyah. Ini adalah para sahabat Kaysan, seorang hamba Ali ibn Abi Talib, yang telah memerdekakan dirinya. Manusia ini percaya bahawa selepas Imam Hasan dan Imam Husain, Muhammad Hanafiyyah, anak yang tua Amirul Mukminin Ali yang kemudiannya, adalah Imam. Tetapi Muhammad Hanafiyyah sendiri tidak pernah mengatakan ini. Dia digelar penganut yang ikhlas. Dia terkenal dengan pengetahuannya, warak, takwa dan taat kepada perintah Allah. Sebahagian manusia yang jahil telah mengadakan bukti apa yang mereka katakan sebagai penentangan terhadap Imam Zainul Abidin. Mereka katakan bahawa Muhammad Hanafiyyah mengaku menjadi Imam.
Faktanya adalah yang bertentangan. Beliau tidak pernah mengaku menjadi Imam. Malahan beliau hendak menunjukkan kepada pengikutnya yang jahil tahap dan kedudukan Imam yang keempat, Zainul Abidin. Keputusannya adalah, di dalam masjid yang suci apabila Hajarul Aswad [batu hitam] mengesahkan akan Imamnya Zainul Abidin, Abu Khalid Kabuli, ketua bagi pengikut Muhammad Hanafiyyah, bersama dengan pengikut yang lain, menerima Imam Zainul Abidin sebagai Imam. Tetapi sekumpulan orang yang licik telah memesongkan manusia awam yang jahil dengan mengatakan Muhammad Hanafiyyah hanya menunjukkan kerendahan diri, bahawa pada pandangan Umayyah itu adalah sesuatu yang paling diharapkan untuk Muhammad Hanafiyyah lakukan.
Setelah Muhammad Hanafiyyah meninggal dunia, mereka ini mengatakan bahawa beliau tidak mati, dan beliau sedang menyembunyikan diri di dalam gua di gunung Rizwi, dan bahawa beliau muncul semula pada masa akan datang untuk memenuhi dunia ini dengan keadilan dan keamanan. Kumpulan ini mengandungi empat kumpulan kecil:
Mukhtariyyah
Karbiyyah
Ishaqiyyah
Harabiyyah.
Tetapi tiada satu yang kekal kini.
QADDAHIYYAH DAN KEPERCAYAAN MEREKA
Kumpulan ketiga, Qaddahiyyah, menggelar diri mereka Syiah, tetapi sebenarnya adalah kumpulan musyrikun. Kumpulan ini berasal dari Mesir, diasaskan oleh Makmun Ibn Salim [atau Disan] dikenali sebagai Qada dan Isa Chadar Lakhtan [Isa dari bahagian keempat]. Mereka mentafsirkan al-Quran dan merakamkan sejarah menurut sesuka hati mereka. Mereka mengatakan ada dua bentuk kefahaman terhadap agama: satu yang rahsia [batin], dan satu lagi yang zahir. Yang rahsia telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi berikan kepada Ali, dan beliau berikan kepada keturunannya dan ahli Syiah yang suci. Mereka berkepercayaan bahawa ahli yang mengetahui yang rahsia [batin] dikecualikan dari salat dan menyembah Allah.
Mereka ini telah mengasaskan agama mereka pada yang tujuh. Mereka percaya kepada tujuh rasul, tujuh Imam, Imam yang ketujuh sedang ghaib. Mereka sedang menunggu kedatangannya. Mereka terbahagi kepada dua kumpulan:
Kumpulan Nasiriyyah adalah para sahabat Nasir Khusru Alawi, yang melalui syair, ucapan, dan bukunya telah menarik ramai manusia kepada kekafiran. Mereka tersebar luas di Tabaristan dengan jumlah yang ramai.
Sabahiyyah [dikenali di barat sebagai pembunuh upahan]. Mereka adalah para sahabat Hasan Sabah, berasal dari Mesir yang datang ke Iran, dan penyebab peristiwa ngeri Alamut, yang berkeputusan dengan pembunuhan terhadap manusia yang ramai. Fakta ini telah tersimpan di dalam rekod sejarah.
GHULLAT DENGAN KEPERCAYAANNYA
Kumpulan keempat adalah Ghalis, yang paling dibenci dari kesemua kumpulan. Mereka dikenali secara selewengan sebagai Syiah. Yang sebenarnya mereka adalah kafir. Mereka terbahagi kepada tujuh kumpulan:
Saba’iyyah
Mansuriyyah
Gharabiyyah
Bazighiyyah
Yaqubiyyah
Ismailliyyah
Azdariyyah
Bukan sahaja kami Syiah Ithna Ashariyyah [dua belas Imam] tetapi semua Muslim diseluruh dunia menolak kepercayaan mereka.
KEPERCAYAAN KEPADA ALLAH DAN RASUL.
Golongan Syiah Imamiyyah percaya kepada Allah yang kekal. Dia yang Esa, dalam erti keesaan yang satu di dalam ada-Nya. Dia adalah esa dengan tidak ada apa-apa bandingannya. Dia yang menjadikan segala sesuatu yang ada. Tidak ada yang setanding dengannya dalam apa jua. Para Nabi telah dihantar untuk mengajar manusia mengenai Allah, bagaimana untuk menyembah-Nya, dan bagaimana untuk mengenali-Nya. Kesemua Nabi menyampai dan membimbing manusia mengikut peraturan yang telah ditunjukkan oleh lima Nabi Utama: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan yang akhir Muhammad; yang mana agamanya akan berakhir sehingga ke hari di bangkitkan.
KEPERCAYAAN KEPADA SIKSAAN, PAHALA, SYURGA, NERAKA DAN HARI PENGADILAN
Allah yang Maha Perkasa telah menentukan setiap ganjaran terhadap amalan kita, yang akan diberikan kepada kita di dalam syurga atau neraka. Hari bagi menentukan pemberian ganjaran ini dikatakan Hari Pengadilan. Apabila dunia ini telah kiamat, Allah akan menghidupkan semula semua makhluk di dunia ini dari mula hingga akhirnya. Dia akan menggumpulkan mereka di Mahsar, suatu tempat semua ruh dikumpulkan. Setelah dipertimbangkan dengan adil, setiap orang akan mendapat ganjaran atau siksaan menurut amalan mereka.
Perkara ini telah tertulis di dalam semua kitab-kitab Allah: Taurat, Injil dan juga al-Quran. Untuk kita, punca yang paling sahih sebagai pertunjuk adalah al-Quran, yang telah sampai kepada kita semenjak dari zaman Nabi tanpa ada sebarang perubahan. Kita bertindak mengikut arahan yang terkandung di dalamnya, dan kita berharap akan mendapat ganjaran dari Allah. Kita percaya di dalam segala arahan yang wajib yang ada di dalamnya seperti salat [namaz], puasa [ruza], zakat dan khums [cukai tahunan agama], haji dan jihad.
KEPERCAYAAN DI DALAM PERKARA-PERKARA AMALAN
Begitu juga, kami percaya di dalam perkara-perkara amalan pada agama, termasuk yang wajib, yang Sunnah, dan semua peraturan-peraturan yang lain yang telah sampai kepada kita melalui Nabi. Kami berazam untuk mematuhi dan melaksanakan sebaik mungkin yang terdaya. Dan kami menahan diri dari melakukan maksiat, kecil atau besar seperti minum arak, berjudi, fitnah, liwat, rasuah, membunuh, zalim dan lainnya yang dilarang di dalam al-Quran dan Hadis.
KEPERCAYAAN KEPADA IMAM
Kami Syiah percaya bahawa, sebagaimana adanya pesuruh dari Allah yang telah menyampaikan kepada kita perintah dan peraturan, dan yang telah dipilih dan diperkenalkan kepada kita oleh Allah, maka terdapat juga pengganti, Khalifah [ketua] atau penjaga agama, yang juga dilantik oleh Allah, dan diperkenalkan kepada kita oleh Nabi. Begitulah peraturannya, semua Nabi Allah memperkenalkan penggantinya kepada umat mereka. Rasul yang terakhir, yang paling sempurna dan paling tinggi di antara semua Nabi Allah, telah meninggalkan kepada pengikutnya petunjuk untuk menolong manusia menjauhkan diri dari keraguan. Menurut dari Hadis yang terkenal, baginda memperkenalkan kepada manusia 12 pengganti baginda: Pertama Ali Ibn Abi Talib. Imam yang terakhir, Mahdi, yang masih berada di dunia tetapi tersembunyi, akan keluar pada masa akan datang yang tidak diketahui manusia, dan akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan keamanan.
Syiah Imamiyyah juga percaya bahawa kesemua 12 Imam ini telah dipilih oleh Allah, dan telah diperkenalkan kepada kita melalui Rasul yang akhir. Imam yang akhir telah ghaib dari pandangan [dengan arahan ilahi] sebagaimana Imam-imam yang terdahulu ghaib, semasa hayat Nabi-Nabi yang terdahulu, sebagaimana yang dinyatakan di dalam banyak buku-buku yang ditulis oleh ulama kamu.
Jiwa yang suci ini telah diselamatkan oleh Allah supaya suatu hari nanti beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Secara ringkas Syiah percaya kepada semua yang terkandung di dalam al-Quran dan Hadis yang sahih. Saya bersyukur kepada Allah kerana telah memilih kepercayaan ini, tidaklah hanya sebagai ikutan secara membuta tuli dari kedua ibu bapa saya tetapi dari pengajian dan hujah-hujah yang bernas dan yang diterima akal.
Hafiz: Harap maaf tuan, saya amat berterima kasih kepada kamu kerana dapat memberikan penjelasan terhadap kepercayaan Syiah, tetapi terdapat Hadis dan doa di dalam buku-buku kamu yang mengatakan sebaliknya dari keterangan kamu dan telah menunjukkan menyimpangnya Syiah.
Shirazi: Harap dapat dinyatakan dengan tepat.
BANTAHAN TERHADAP HADIS MENGENAI MAKRIFAH
[HADIS MENGENAI PENGETAHUAN TERHADAP ALLAH]
Hafiz: Di dalam ‘Tafsir al-Safi’ ditulis oleh seorang ulama kamu yang berkedudukan tinggi, Faiz Kashi, terdapat satu Hadis bahawa satu hari Imam Husain, syahid Karbala, berucap kepada para sahabatnya dengan berkata: ‘Wahai manusia, Allah tidak menjadikan hambanya tetapi untuk mengenali Dia. Apabila mereka mengenali Dia, mereka akan menyembah-Nya, apabila mereka menyembah-Nya, mereka menjadi penentang kepada sembahan yang lainnya.’
Seorang dari sahabat bertanya: ‘Semoga nyawa bapa dan ibu kami dikorban untuk kamu! Wahai anak Nabi! Apakah maksud sebenar pengertian mengenali Allah? Imam menjawab: ‘Untuk setiap orang pada mengenal Allah bererti mengenali Imam masanya, yang perlu ditaati.’
Shirazi: Pertama, kita harus teliti rangkaian penyampai Hadis tersebut supaya kita dapat mengatakan ia sahih. Walaupun jika ia betul jika dilihat pada rangkaian penyampainya, ayat-ayat al-Quran dan Hadis Nabi yang tidak dipertikaikan sahihnya mengenai Keesaan Allah tidak boleh diketepikan hanya kerana kenyataan seseorang. [***]
Mengapa kamu tidak meneliti Hadis dan kata-kata Imam kami, dan dialog agama diantara ketua agama kami dengan atheis, yang telah membukti ke esaan Allah? Mengapa kamu tidak merujuk kepada buku panduan dan komentari Syiah, seperti ‘Tauhid-e-Mufazzal’, ‘Tauhid-e-Saduq’, ‘Biharul-Anwar’ [Buku mengenai tauhid] dari Allamah Majlisi dan buku-buku lain yang ditulis oleh ulama Syiah, yang penuh dengan Hadis yang bersambung dari para Imam?
Mengapa kamu tidak membaca ‘An-Naktul-I’tiqadiyyah’, oleh Sheikh Mufid [m. 413H] salah seorang ulama Syiah, dan juga bukunya ‘Awailul-Maqalat fil-Mazahib wal-Mukhtarra’ atau ‘Ihtijaj’ oleh Alim terkenal, Abu Mansur Ahmad bin Ali bin Abu Talib Tabrisi. Jika kamu telah membacanya kamu akan tahu bagaimana Imam kami, Imam Reza telah membuktikan Keesaan Allah. Adalah tidak adil untuk memetik laporan yang tidak berasas hanya untuk menghina Syiah. Buku kamu sendiri mengandungi dongengan dan idea [pendapat] yang aneh. Malah Hadis yang mengarut [tidak masuk akal] terdapat dikebanyakkan buku-buku Hadis sahih kamu iaitu Sihah al-Sittah [iaitu enam buku Hadis yang sahih]
Hafiz: Bahkan kata-kata kamu telah melampau, kini kamu mencari kesalahan pada buku yang keagungannya dan kesahihannya tidak diragukan lagi, terutama Sahih al-Bukhari, dan Sahih Muslim. Ulama kami telah sepakat bahawa semua Hadis yang ada di dalamnya adalah benar. Jika sesiapa menolak kedua buku ini, dia telah menolak golongan Sunnah. Selepas al-Quran yang suci, Sunni bergantung kepada kesahihan kedua buku ini. Mungkin kamu telah melihat maksud Ibn Hajar Makki pada permulaan bukunya ‘Sawaiq al-Muhriqah’, Bab ‘The Affair’ [peristiwa Khalifahnya Abu Bakar (Saqifah)] sebagaimana dirakamkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka, ia adalah buku yang paling dipercayai selepas al-Quran, menurut kesepakatan semua pengikut [iaitu ummah]. Dia telah mengatakan, oleh kerana kesemua ummah sepakat menerima Hadis-Hadis dari buku ini, maka apa sahaja yang telah disepakati oleh ummah tidak boleh dipersoalkan. Mengasaskan pada persetujuan ini, maka kesemua Hadis yang ada di dalam buku ini dengan tidak diragukan lagi telah boleh diterima. Maka tiada siapa yang punya keberanian untuk menyatakan bahawa buku ini mengandungi perkara dongeng dan tidak masuk diakal.
LAPORAN YANG ANEH DI DALAM KOLEKSI KEDUA IMAM BUKHARI DAN MUSLIM
Shirazi: Pertama, bahawa buku ini telah diterima oleh semua komuniti [ummah] adalah terbuka pada bangkangan. Kenyataan kamu dengan merujuk kepada Ibn Hajar adalah dengan sendirinya tidak diterima akal, kerana 100 juta Muslim tidak menerima pendapat ini. Maka kesepakatan seluruh ummah dalam perkara ini samalah seperti kesepakatan yang dikatakan oleh ulama kamu di dalam perkara perlantikan Khalifah. Kedua, apa yang saya katakan berasaskan dari penghujahan yang diterima pakai. Jika kamu kaji buku-buku tersebut dengan minda yang terbuka, kamu akan terperanjat. Banyak dari ulama kamu yang terkenal, seperti Daruqutni, Ibn Hazam, Allamah Abul-Fazl Jaafar bin Tha‘labi di dalam bukunya ‘Kitabul-Imta’ fi Ahkamus-Sama’, Sheikh Abdul Qadir bin Muhammad Qarshi di dalam bukunya ‘Jawahirul-Mazay’a fi Tabaqatul-Hanafiyyah’, dan lainnya, termasuk kesemua ulama Hanafi, telah mengkritik kedua sahih ini, dan mengaku terdapatnya beberapa Hadis yang lemah dan juga yang tidak disahkan. Objektif sebenar Bukhari dan Muslim hanya sekadar untuk mengumpulkan Hadis; bukan untuk mempertimbangkan akan kesahihannya. Beberapa orang para penyelidik kamu, seperti Kamaluddin Jaafar bin Salih telah bersusah payah untuk menunjukkan akan kecacatan dan kekurangan pada Hadis-Hadis itu dan telah menunjukkan asas-asas yang diterima di dalam menyokong pada hujah mereka.
Hafiz: Saya menghargai jika kamu boleh bentangkan hujah-hujah itu, supaya hadirin semua boleh mengetahui perkara yang sebenar.
Shirazi: Saya akan menyebutkan beberapa contoh.
RUJUKAN MENGENAI MELIHAT KEPADA ALLAH.
Jika kamu ingin mengkaji Hadis yang menyimpang mengenai penyerupaan Allah, yang mengatakan bahawa Dia, sebagai yang bertubuh, boleh dilihat di dunia ini, atau boleh dilihat di akhirat [sebagaimana yang dipercayai oleh sunni, i.e. Khususnya Hanbali dan Ashari] kamu boleh merujuk dari buku kamu, terutama Sahih al-Bukhari jilid I, di dalam bahagian ‘Fadl al-Sujud Min Kitabul-Adhan’, muka surat 100; Jilid IV, muka surat 92; dari Sahih Muslim, ‘Bab al-Sira Min Kitab al-Riqaq’ dan juga Sahih Muslim, jilid I, di dalam Bab ‘Isbatul-Ruyatul-Mukminin Rabbahum Fil-Akhirah,’ muka surat 86; dan ‘Musnad’ Imam Ahmad ibn Hanbal, jilid II, muka surat 275. Kamu akan menjumpai maklumat yang mencukupi berkenaan tajuk jenis ini di dalam buku tersebut. Sebagai contoh, Abu Hurairah berkata: ‘Gempar dan goncangan [mengelegak] neraka makin bertambah, ia tidak akan tenteram sehingga Allah meletakkan kaki ke dalamnya. Neraka akan berkata, cukup, cukup! Telah mencukupi untuk saya.’ Abu Hurairah juga mengatakan bahawa sekumpulan manusia bertanya kepada Nabi, ‘Dapatkah kita melihat yang Menjadikan pada Hari Pengadilan? Dia menjawab: ‘Sudah pasti. Pada tengah hari apabila langit cerah, adakah matahari menyakitkan kamu, jika kamu melihat kepadanya?’ Mereka berkata, ‘Tidak’ Dia berkata lagi, ‘Diwaktu malam jika kamu melihat kepada bulan penuh dilangit yang cerah, adakah ia menyakitkan kamu? Mereka berkata, ‘Tidak’ Dia meneruskan, ‘Maka apabila kamu melihat Allah pada Hari Pengadilan, kamu tidak akan merasa sakit, sebagaimana ia tidak sakit pada melihat ini [matahari dan bulan]. Apabila Hari Pengadilan tiba, ia akan diistiharkan oleh Allah bahawa setiap ummat akan mengikuti tuhan mereka. Maka setiap orang yang menyembah berhala atau yang selain dari Allah, yang Satu, akan dimasukkan kedalam neraka. Begitu juga semuanya orang yang baik dan jahat akan dimasukkan kedalamnya, melainkan yang menyembah Allah yang Esa.
Pada masa itu Allah akan menjelma, dalam satu bentuk di hadapan manusia supaya mereka dapat melihat. Kemudian Allah akan memberitahu mereka yang ia adalah Allah tuhan mereka. Yang beriman akan berkata, ‘Kami berlindung dengan-Mu Allah. Kami tidaklah tergolong dengan mereka yang menyembah yang lain; melainkan Allah.’ Allah akan menjawab, ‘Adakah kamu mempunyai apa-apa tanda diantara kamu dengan Allah, supaya kamu dapat melihatnya dan mengenalinya? Mereka berkata, ‘Ya’ Maka Allah menunjukkan kakinya yang tidak berbalut. Kemudian yang beriman akan mengangkat kepalanya ke atas dan melihat kepada-Nya dalam keadaan yang sama seperti mereka melihatnya pada pertama kali dahulu. Kemudian Allah akan berkata bahawa Dialah yang Menjadikan. Kesemuanya akan mengakui bahawa Dia adalah Allah mereka.’
Sekarang terpulanglah kepada kamu untuk memikirkan sama ada kenyataan seperti ini boleh membawa kepada kekafiran atau tidak, bahawa Allah akan menjelma dihadapan manusia dan mendedahkan kaki-Nya!!! Dan sokongan yang paling kuat bagi menyokong hujah saya datangnya dari Muslim bin Hajjaj yang pada permulaan Bab di dalam Sahihnya mengenai pembuktian pada melihat Allah, dan telah menyebutkan kenyataan yang direkacipta dari Abu Hurairah, Zaid bin Aslam, Suwaid bin Saad, dan lainnya. Dan sebahagian ulama terkenal kamu seperti al-Dhahabi di dalam ‘Mizanul-I’tidal’ dan al-Suyuti di dalam bukunya ‘Kitab al-Luali al-Masnu’ fi Hadis al-Maudu’ dan Sibt Ibn al-Jawzi di dalam ‘Al-Maudua’ telah membuktikan dengan asas-asas yang boleh diterima bahawa kenyataan itu telah diada-adakan.
AL-QURAN MENOLAK DOKTRIN ALLAH DAPAT DILIHAT
Jika tidak terdapat sebarang bukti untuk menyangkal kenyataan di atas, ayat-ayat suci dari al-Quran dengan terang telah menolak doktrin yang mengatakan Allah dapat dilihat. Allah berkata: ‘Pandangan tidak dapat mengandungi Dia, dan Dia memperdapat [semua] penglihatan… [6:103]
Lagi, apabila Nabi Musa digesa oleh Israel untuk pergi ketempat sembahyangnya dan memohon kepada Allah untuk ‘menunjukkan dirinya kepada beliau’ al-Quran telah merakamkan kejadian itu sebagai berikut: ‘Dia [Musa] berkata: ‘Tuhan ku, tunjuklah kepada ku [Dirimu], supaya aku dapat melihat keatas Kamu,’ Dia berkata: ‘Kamu tidak dapat melihat Ku…. [7:143]
Sayyid Abdul-Hayy: [Imam bagi Jamaah Ahli Sunnah] Tidakkah ia satu bukti [fakta] bahawa Ali berkata: ‘Saya tidak menyembah Tuhan yang saya tidak dapat melihat.’
PENGHUJAHAN DAN HADIS MENGENAI MELIHAT KEPADA ALLAH
Shirazi: Kawan yang dihormati, kamu telah mengeluarkan satu ayat dari konteks yang asal, saya akan menyebutkan keseluruhan teksnya untuk kamu. Hadis ini telah dirakamkan oleh seorang mulia Sheikh Muhammad Ibn Yaqub al-Kulaini di dalam ‘Usul Kafi’, Dalam jilid berkenaan Tauhid, begitu juga Sheikh Saduq di bukunya mengenai Tauhid, Bab ‘Ibtal Aqidah Rukyatullah.’ Imam Jaafar al-Sadiq telah disebutkan sebagai berkata, ulama Yahudi bertanya kepada Amirul Mukminin Ali, sama ada dia melihat Allah pada masa salat. Imam menjawab: ‘Dia tidak boleh dilihat dengan mata fizikal. Adalah hati yang dapat melihat-Nya melalui cahaya kebenaran keyakinan.’ Daripada jawapan Ali, bahawa, apa yang dimaksudkan dengan melihat Allah bukanlah melihat Dia dengan mata tetapi melalui cahaya keyakinan yang ikhlas. Terdapat banyak bukti lain yang berdasarkan kepada hujah dan fakta yang dirakamkan untuk menunjukkan benarnya pandangan kami. Lebih-lebih lagi selain dari ulama Syiah, ulama kamu sendiri seperti Qadi Baydawi dan Jarullah Zamakhshari, telah membuktikan di dalam komentar mereka bahawa adalah mustahil untuk melihat Allah. Sesiapa yang mempercayai boleh melihat Allah, di dunia ini atau di akhirat, mempercayai bahawa Dia mempunyai bentuk fizikal. Untuk mempercayai ini [Allah mempunyai fizikal] adalah kafir.
RUJUKAN SETERUSNYA TERHADAP KEANEHAN YANG TERDAPAT DI DALAM KEDUA KOLEKSI HADIS SAHIH
Kamu menganggap bahawa keenam buah buku Hadis kamu, terutama dari Bukhari dan Muslim adalah seperti buku wahyu. Saya harap kamu dapat melihat di dalamnya secara objektif, dan tidak melampaui batas di dalam menyanjungnya. Bukhari di dalam Bab ‘Kitab al-Ghusl’ dan Muslim di Bahagian II pada sahihnya [di dalam Bab kemuliaan Nabi Musa] dan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam ‘Musnad’ nya, bahagian II, ms 315, dan ulama kamu yang lain telah menyebutkan dari Abu Hurairah sebagai berkata: ‘Di antara Bani Israel, telah menjadi adat untuk mandi bersama tanpa pakaian, supaya mereka dapat menjengok kemaluan orang yang lain. Mereka tidak menganggapnya sebagai satu bantahan. Hanya Nabi Musa masuk kedalam air sendirian, supaya tiada siapa yang dapat melihat kemaluannya. Bani Israil mengatakan bahawa Nabi Musa mempunyai kemaluan yang tidak sempurna, maka dia menghindarkan diri dari mandi bersama mereka. Satu hari Nabi Musa pergi ke sungai untuk mandi, dia membuka pakaian dan meletaknya di atas batu, dan masuk ke dalam sungai. Batu itu lari bersama pakaiannya. Musa mengejar batu itu sambil telanjang dan menjerit: ‘Pakaian saya wahai batu! pakaian saya!.’ Bani Israel melihat Musa tidak berpakaian dan berkata: ‘Demi Allah! Musa tidak mempunyai kecacatan pada kemaluannya. Batu itu kemudian berhenti, dan Musa mengambil pakaiannya. Kemudian Musa memukul batu itu dengan kuat sehingga terdengar enam atau tujuh kali batu itu menjerit kesakitan.’
Adakah kamu benar-benar percaya bahawa perkara sedemikian boleh berlaku kepada Nabi Musa, atau batu itu, iaitu suatu benda mati, boleh lari dengan pakaiannya? Pastinya tidak masuk akal untuk Nabi Musa berlari tanpa pakaian di hadapan manusia.
Saya akan mengatakan Hadis lain yang telah dirakamkan di dalam sahih mereka, sesuatu yang lebih pelik lagi. Bukhari menyebut dari Abu Hurairah di dalam Sahihnya jilid I ms 158; dan jilid II ms 163; dan lagi di dalam Bab ‘Kematian Nabi Musa,’ dan Muslim juga menyebut dari punca yang sama di dalam sahihnya jilid II ms 309 di dalam Bab ‘Pada kemuliaan Musa’ sebagai berkata: ‘Malaikat maut datang kepada Nabi Musa dan bertanya kepada dia, sama ada untuk menerima pelawaan dari yang Menjadikan. Setelah mendengarkan ini, Musa berikan satu tamparan pada mukanya, sehingga dia kehilangan satu dari matanya. Maka dia pulang kepada Allah dan mengadu bahawa Dia [Allah] telah menghantarnya kepada seorang yang tidak mahu mati dan dia telah dipukulnya sehingga kehilangan sebuah biji mata. Allah menyembuhkan matanya dan memerintahkan untuk pergi lagi kepada Nabi Musa, dan memberitahu kepadanya jika dia mahu kehidupan yang lebih lama, dia harus meletakkan tangannya dibelakang lembu. Dia akan hidup selama banyaknya tahun seperti mana jumlah bulu yang ditutupi oleh tangannya.’ Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam ‘Musnad’ nya jilid II, ms 315, dan Muhammad bin Jarir Tabari di dalam sejarahnya, jilid I, dibawah tajuk ‘Kematian Nabi Musa.’ Menyatakan peristiwa yang sama dari Abu Hurairah dengan tambahan bahawa; sehinggalah sampai pada zaman Nabi Musa, malaikat maut biasanya datang dan dengan secara fizikal akan memisahkan ruh dari jasad. Tetapi setelah Musa menampar mukanya, dia kini datang dengan tidak boleh dilihat.
Sekarang terpulanglah kepada kamu untuk mengadilinya apakah jenis kata-kata dongeng yang telah dimuatkan di dalam koleksi Hadis, yang kamu katakan sebagai yang paling betul dari semua buku selepas al-Quran. Kenyataan yang saya telah sebutkan itu pastinya telah mencela kehormatan Nabi Allah. Dan terhadap Abu Hurairah, saya tidak merasa hairan dengan penyampaiannya. Ulama kamu sendiri telah mengaku bahawa demi untuk mengisi perutnya dari makanan mewah yang disediakan oleh Muawiyah, dia sanggup mengada-adakan Hadis. Disebabkan oleh pengubah-suaian ini, Khalifah Umar telah menderanya. Amatlah menakjubkan bahawa manusia yang berfikiran tinggi boleh mempercayai cerita yang sedemikian anehnya.
Sekarang marilah kita kembali kepada perbicangan kita mengenai Hadis yang kamu sebutkan. Biasanya, seorang yang adil yang melihat sebutan yang disampaikan oleh seorang penyampai, akan membandingkannya dengan Hadis yang telah pasti sahihnya. Dia harus memperbetulkannya atau menolaknya terus, selain daripada menggunakannya untuk menyerang saudaranya atau golongan lain dan kemudian memanggil mereka kafir. Oleh kerana ‘Tafsir-e-Safi’ tidak ada bersama saya, maka kami tidak dapat menyatakan tentang kesahihan Hadis ini.
***Walaupun jika ia benar, kita harus bergantung kepada prinsip iaitu jika kita tahu kesannya, maka kita akan tahu penyebabnya. Maka, jika kita tahu Imam itu adalah Imam sebenar, kita pasti tahu pengenalan terhadap Allah, dalam cara yang sama bahawa, jika sesaorang kenal kepada Perdana Menteri, dia pasti mengenali raja [agung].
Ini adalah rujukan terhadap prinsip pada Bab Tauhid, dan ayat-ayat lain dari al-Quran yang telah diwahyukan. Lebih-lebih lagi, terdapat banyak Hadis mengenai keesaan Allah yang disampaikan oleh Imam Husain sendiri dan Imam yang lainnya. Pada mengenali Imam kamu, ia adalah satu bentuk ibadah kepada Allah. Maksud yang sama telah diberikan di dalam ‘Ziarat-e-Jamiah’ yang mana telah sampai kepada kami dari Imam kami yang suci. Kami boleh juga menterjemahkannya dengan cara yang lain, sebagaimana kebiasaan para ulama telah lakukan di dalam perkara yang sebegini. Setiap yang melakukan sesuatu amalan itu hendaklah difahami akan asal mula amalannya. Oleh kerana Nabi dan keturunannya telah mendapat kedudukan yang tertinggi yang tidak termampu oleh manusia biasa, tidak ada yang lain, dapat kemuliaan sebagaimana mereka. Dan merekalah paling terbukti di dalam mengenali Allah, maka sesiapa yang mengenali mereka, akan mengenali Allah. Sebagaimana mereka sendiri telah berkata: ‘Hanyalah melalui kami yang Allah dapat dikenali, dan hanyalah melalui kami yang Allah dapat disembah [dengan sempurna].’ Kami percaya bahawa keluarga Nabi telah mengajarkan kepada kami pengetahuan mengenai Allah dan cara yang betul untuk menyembahnya. Orang yang tidak mengikuti mereka, telah tersesat diperjalanan.
HADIS Al-THAQALAIN.
Untuk menekankan pada maksud yang sama, Nabi berkata di dalam Hadis yang dipersetujui oleh kedua-dua golongan: ‘Wahai manusia! Saya telah tinggalkan untuk kamu dua perkara yang hebat [bagi penguasa]: Kitab Allah dan Ahli Bayt ku. Jika kamu berpegang teguh kepada dua ini, niscaya kamu tidak akan menyimpang sesudah ku [kerana sesungguhnya kedua ini tidak akan berpisah sehingga mereka bertemu dengan ku di kolam al-Kauthar]
Hafiz: Kami tidak percaya pada Hadis itu, yang mana kamu cuba ketengahkan. Terdapat banyak perubahan di dalam buku-buku kamu dan banyak contoh bagi syirik, umpama meminta sesuatu dari para Imam yang sepatutnya diminta kepada Allah. Apa itu syirik? Syirik bererti memaling kepada sesaorang atau benda selain dari Allah untuk mendapatkan kepuasan atau keperluan. Telah dilihat bahawa Syiah tidak pernah meminta kepada Allah. Mereka meminta kepada Imam. Ini tidak lain hanya syirik.
Shirazi: Saya khuwatir kamu telah merobah fakta. Mungkin jika saya dibenarkan untuk menyatakan kepada kamu apakah syirik itu menurut pandangan para ulama Islam yang termashur dan menurut dasar dari ayat-ayat suci al-Quran.
SYIRIK DAN JENIS-JENISNYA
Syirik itu ada dua jenis: syirik zahir dan syirik batin. Syirik zahir bererti mensekutukan sesaorang atau sesuatu dengan Allah yang Maha Sempurna atau dengan zatnya. Sekutukan dengan Allah bererti menyamakan sesuatu dengan keesaan-Nya dan melafazkannya dengan lidah, seumpama Sanamiyya [penyembah berhala] atau Zoroastrian, yang mempercayai pada dua prinsip: cahaya dan kegelapan. Kristian juga melakukan ini. Mereka mempercayai di dalam Trinity, tiga dalam satu, dan membahagi ketuhanan kepada tiga bahagian, bapa, anak, ruh suci. Mereka percaya pada karakter-karakter mereka yang berasingan bagi setiap satu, dan selagi ketiganya tidak bersatu, diri tuhan itu tidak akan sempurna. Al-Quran menolak kepercayaan ini, dan Allah yang Maha Berkuasa telah menyatakan keesaan-Nya di dalam perkataan ini: ‘Sesungguhnya telah kafirlah yang berkata: Sesungguhnya Allah adalah yang tiga; tidak ada tuhan tetapi yang satu, Allah….’ [5:73]
Mengadakan sesuatu dengan zat ilahi bererti mempercayai bahawa zat-Nya, seperti juga ilmu-Nya atau kuasa-Nya adalah terbahagi dari atau sebagai tambahan kepada, Dirinya yang serba sempurna. Kumpulan Ashari dari Abul Hasan Ali bin Ismail Ashari al-Basri, telah dinyatakan oleh ulama kamu yang terkemuka seperti Ali bin Ahmad di dalam bukunya ‘Al-Kashf’ dan ‘Minhaj al-Adilah fi Aqaid al-Millah ms 57, pada mempercayai bahawa zat Allah adalah sebagai tambahan kepada Diri-Nya yang sempurna, yang kekal. Maka sesiapa yang percaya bahawa sebarang kualiti atau zat Diri-Nya dalam apa jua pun sebagai tambahan pada Diri-Nya yang Maha Sempurna adalah syirik. Setiap zat diri-Nya adalah penting bagi-Nya. Syirik adalah tindakan sesaorang yang bermaksud untuk menyamakan sesuatu dengan Kemahuan-Nya yang tiada berkesudahan.
Yahudi mempercayai bahawa Allah menjadikan makhluk, dan kemudian melepaskan Diri-Nya dari makhluk itu. Di dalam kutukan terhadap manusia seperti ini, ayat berikut telah diwahyukan: ‘Dan orang Yahudi telah berkata:

‘Dan orang Yahudi berkata: Tangan Allah telah terikat! Tangan merekalah yang dirantai dan mereka akan dikutuk terhadap apa yang mereka katakan. Tidak kedua tangan-Nya terbuka luas, Dia mengembangkannya sebagaimana yang Dia kehendaki…’ [Surah al-Ma’idah 5:64]
Ghalis atau Ghulat [pelampau] membentuk satu lagi kumpulan syirik. Mereka juga dipanggil Mufawwizah. Mereka percaya bahawa Allah telah mengagihkan kuasanya atau mengamanahkan segala urusan kepada Imam yang suci. Menurut mereka, para Imam adalah yang menjadikan, dan mereka juga memberi rezeki. Yang pastinya mereka yang mempercayai adanya sekutu bagi penguasaan Tuhan adalah syirik.
SYIRIK DI DALAM IBADAH
Syirik di dalam beribadah bererti, dengan sengaja memalingkan arah perhatian di dalam beribadah kepada makhluk yang dijadikan selain dari Allah. Jika sesaorang bermaksud untuk berdoa [meminta] kepada makhluk yang dijadikan, itu adalah syirik, Al-Quran yang suci telah menghalangnya dengan kata-kata ini: ‘….sesiapa yang hasrat untuk menemui Tuhannya, dia hendaklah melakukan amalan yang baik, dan tidak menyekutukan apa-apa dengan Tuhannya.’ [18:110]. Ayat ini menunjukkan bahawa asas bagi keimanan adalah, manusia hendaklah melakukan apa sahaja yang baik dan tidak menyamakan apa-apa dengan Allah di dalam memberikan ketaatan dan beribadah kepada-Nya. Di dalam perkataan lain, dia yang mengerjakan salat atau menunaikan haji, atau melakukan apa sahaja amalan yang baik hanya sekadar untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia akan kebaikannya, itu adalah syirik. Dia telah sekutukan yang lain dengan Allah di dalam melakukan segala amalannya. Menunjuk-nunjukkan amalan yang baik adalah syirik yang kecil yang mana telah menghapuskan segala pahala. Ia telah dilaporkan bahawa Nabi telah berkata: ‘Tahanlah diri dari syirik yang kecil.’ Manusia bertanya kepada baginda: ‘Wahai Nabi Allah, apakah syirik yang kecil?’ Baginda menjawab: ‘Al-riya Was-sama’ [i.e. menunjuk-nunjuk kepada manusia, atau memperdengarkan kepada mereka mengenai ibadah kamu kepada Allah] juga Nabi telah berkata: ‘Perkara yang paling buruk yang saya takuti untuk kamu adalah syirik yang tersembunyi, maka jauhkanlah diri kamu daripadanya kerana syirik ini diantara umma ku adalah lebih tersembunyi dari semut yang merayap di atas batu pada malam yang gelap.’ Baginda berkata lagi: ‘sesaorang yang melakukan salat dengan cara menunjuk-nunjuk adalah syirik. Sesaorang yang terus berpuasa, atau memberi sedekah, atau menunaikan haji, atau membebaskan hamba hanya untuk menunjukkan kepada manusia akan kebaikkannya atau untuk mendapat nama yang baik adalah syirik.’ Dan oleh kerana baris yang akhir ini adalah mengenai perkara hati, maka ia telah termasuk ke dalam syirik yang tersembunyi.
Hafiz: Kami fahami dari kenyataan kamu bahawa jika sesaorang membuat tawaran kepada makhluk, dia adalah syirik. Maka Syiah juga syirik, oleh kerana mereka membuat tawaran kepada para Imam dan anak-anak mereka.
MENGENAI TAWARAN ATAU IKRAR
Shirazi: Jika kita ingin mengetahui kepercayaan bagi sesuatu ummat, kita janganlah bergantung kepada manusia jahil dari komuniti tersebut. Kita hendaklah mempelajari buku-buku mereka yang dipercayai. Jika kamu hendak mempelajari Syiah, janganlah mulakan dengan pengemis Syiah yang dijalanan, yang menyebut-nyebut: ‘O Ali, O Imam Reda,’ dan atas dasar itu kamu mengisytiharkan Syiah sebagai syirik. Begitu juga, jika manusia jahil membuat ikrar atau tawaran di atas nama Imam atau anak-anaknya, tidaklah wajar bagi kamu untuk menghina semua Syiah. Jika kamu mempelajari buku perundangan Syiah, kamu akan dapati bahawa tidak terdapat satu pun bayangan syirik ataupun yang pelik. Penegasan terhadap keesaan Allah telah disebutkan dimana-mana. Buku yang termasyhur, ‘Syarh luma’ dan ‘Sharai’, boleh didapati dimana-mana dengan mudah dan kamu perlu mempelajarinya. Di dalam Bab ‘Tawaran’ bahagian perundangan Syiah yang sah telah menyatakan, di dalam kedua buku-buku yang disebutkan diatas dan banyak lagi di dalam penerbitan yang lain.
Oleh kerana nazar adalah salah satu daripada bentuk tawaran, maka perlu adanya niat pada mencari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terdapat dua syarat untuk nazar yang sah: Niat, dan lafaz yang diucapkan dengan perkataan dalam apa juga bahasa. Mengenai syarat yang pertama, niat, ia hendaklah semata-mata kerana Allah. Syarat kedua, penuhi syarat pertama; orang yang membuat tawaran [nazar] hendaklah mengatakan dalam perkataan bahawa ia hanya untuk Allah. Sebagai contoh, jika dia berikrar hendak meneruskan puasa atau meninggalkan minum arak, dia hendak membuatkan niatnya dengan perkataan yang mengandungi ‘lillah’ [kerana Allah], yang tanpanya tawaran itu tidak sah.
TAWARAN DENGAN NAMA ALLAH
Jika kita membuat tawaran tidak dengan menggunakan nama Allah, tetapi dengan nama seorang yang lain, sama ada dia telah mati atau masih hidup, atau kita masukkan namanya bersama nama Allah, walaupun jika dia seorang Imam atau anaknya, maka tawaran itu tidak sah. Jika ini dilakukan dengan sengaja dan dengan berpengetahuan maka ia adalah syirik, sebagaimana jelasnya dari ayat:

‘… dan jangan sekutukan seseorang di dalam beribadah kepada Tuhanmu [Surah al-Kahfi 18:110].
Para perundangan Syiah bersetuju, untuk membuat tawaran di atas nama seseorang termasuk Nabi atau Imam adalah salah. Jika ia dilakukan dengan sengaja maka itu adalah syirik. Tawaran mestilah dibuat atas nama Allah, walaupun kita diperbolehkan untuk melaksanakannya pada bila-bila masa yang kita hajati. Sebagai contoh, jika sesaorang dengan nama Allah membawa kambing kepada rumah yang tertentu atau tempat beribadah atau makam seorang Imam dan menyembelihnya di sana, tidak ada kesalahan pada perbuatan itu. Juga, jika dia berikrar dan memberikan wang atau pakaian atas nama Allah kepada seorang Sayyid tertentu, keturunan dari Nabi, atau memberi sedekah kepada anak yatim atau fakir miskin, tidak ada kesalahan padanya. Akan tetapi jika dia berikrar untuk membuat tawaran [nazar] hanya disebabkan kerana Nabi atau Imam, anak kepada Imam, atau sesiapa yang lainnya, ia adalah ditegah. Jika dilakukan dengan sengaja, itu adalah syirik. Adalah tanggung jawab setiap Nabi atau penguasa agama untuk mengajar manusia sebagaimana al-Quran berkata:

Katakanlah lagi (kepada mereka): " Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Allah. kemudian jika kamu berpaling ingkar maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Rasul Allah hanya bertanggungjawab akan apa yang ditugaskan kepada-Nya, dan kamu pula bertanggungjawab akan apa yang ditugaskan kepada kamu. [Surah al-Nur 24:54]
Adalah tanggung jawab manusia untuk mendengar apa yang Nabi Allah telah katakan dan untuk beramal dengannya. Bagaimana pun jika seseorang itu tidak memperduli untuk mengikuti arahan Tuhan atau mengamalkannya, ia tidak merosakkan kepercayaan atau prinsip yang mana kepercayaan itu berasal.
SYIRIK TERSEMBUNYI: MEMPAMERKAN IBADAH
Jenis syirik yang kedua adalah syirik yang tersembunyi, seperti mempamerkan salat kita atau apa juga bentuk ibadah yang lainnya. Perbezaan diantara syirik ini dengan syirik di dalam salat adalah, di dalam perkara syirik di dalam salat kita sekutukan sesuatu atau makhluk dengan Allah. Jika sesaorang menumpukan perhatiannya terhadap sesuatu selain dari Allah, di dalam salat wajib, atau jika dengan ajakkan syaitan, dia mempunyai gambaran tuhan di dalam fikirannya, atau seseorang menjadi tumpuannya, maka itu adalah syirik. Tiada yang lain, melainkan Allah menjadi tumpuan ibadah kita. Nabi berkata bahawa jika seseorang melakukan amalan yang baik dan menjadikan sekutu bagi Allah di dalam amalan tersebut, maka kesemua amalan tersebut adalah bagi sekutunya. Allah bencikan amalan tersebut bersama dengan pengamalnya. Juga telah disampaikan bahawa Nbai berkata jika seaorang melakukan salat wajib, berpuasa, menunaikan haji dan dia mempunyai tanggapan bahawa dengan melakukan semua ini manusia akan memujinya, ‘maka sesungguhnya, dia telah mengadakan sekutu bagi Allah di dalam amalannya.’
Telah dinyatakan dari Imam Jaafar al-Sadiq bahawa jika seseorang melakukan satu amalan kerana takutkan Allah atau untuk ganjaran di hari akhirat, dan dimasukkan juga kesenangan makhluk, maka yang melakukan amalan tersebut adalah syirik.
SYIRIK TERHADAP PENYEBAB
Satu jenis syirik adalah yang berkait dengan penyebab, oleh kerana kebanyakkan manusia mengantungkan harapan dan takut mereka pada penyebab sebab. Ini juga adalah syirik tetapi dimaafkan. Syirik membawa erti bahawa kekuasaan terletak khusus pada penyebab sebab. Sebagai contoh, sinaran matahari menghidupkan banyak hidupan di dunia ini, tetapi jika sesaorang beranggapan bahawa kuasa itu dimiliki matahari, maka itu adalah syirik. Bagaimanapun jika kita percaya bahawa kuasa matahari diberikan oleh Allah, dan ia adalah penyebab dari anugerah-Nya, maka ini bukanlah syirik. Bahkan ini merupakan suatu bentuk ibadah, oleh kerana menumpukan perhatian kepada tanda-tanda kebesaran Allah adalah permulaan pada pelaksanaan ibadah hanya untuk Allah. Rujukan telah dibuat di dalam ayat al-Quran yang bermaksud bahawa kita perlu memerhatikan pada tanda-tanda kebesaran Allah kerana ia akan membawa kepada penumpuan terhadap Allah. Dengan cara yang sama, pergantungan kepada penyebab sebab [peniaga kepada perniagaannya, petani kepada pertaniannya] menjadikan sesaorang syirik, jika dia mengalihkan perhatiannya daripada Allah.
Bergantung pada penjelasan yang di atas mengenai syirik, contoh manakah yang telah diperkatakan boleh dianggap telah diperlakukan oleh Syiah? Dengan cara yang bagaimana, dari sudut pandangan salat, kepercayaan, atau Hadis Syiah yang kamu telah lihat, yang membolehkan mereka dituduh syirik?
Hafiz: Saya mengakui apa yang kamu katakan adalah benar, tetapi jika kamu berhenti sejenak mengambil masa untuk berfikir, kamu akan setuju bahawa untuk bergantung kepada para Imam adalah syirik. Oleh kerana tidak perlu mencari kepada makhluk untuk mendekati Allah, kita harus meminta pertolongan kepada Allah secara langsung.
MENGAPA NABI MEMINTA PERTOLONGAN KEPADA MAKHLUK
Shirazi: Amat pelik bahawa kamu telah mengabaikan apa yang saya telah kata selama ini. Adakah syirik untuk meminta pertolongan dari orang lain pada memenuhi hajat kita? Jika ini adalah benar, kesemua manusia adalah syirik. Jika meminta bantuan dari orang lain adalah syirik, mengapa Nabi meminta bantuan dari makhluk? Kamu hendaklah mempelajari ayat-ayat dari al-Quran supaya kamu boleh mengetahui mana yang benar dan betul. Ayat yang berikut ini perlu diberikan perhatian: ‘Dia berkata: wahai ketua-ketua, siapakah dari kamu boleh membawakan kepada ku mahkotanya sebelum mereka datang kepada ku dengan tunduk? Ifrit berkata: ‘saya akan membawanya kepada kamu sebelum kamu bangun dari dari tempat duduk, dan sesungguhnya saya amat kuat dan boleh dipercayai untuk itu.’ Berkata yang punya ilmu dari kitab: ‘Saya akan bawakannya kepada kamu dalam sekelip mata.’
Kemudian apabila dilihat ada disebelahnya, dia berkata:

‘Ini adalah kurnia dari Tuhanku… [27: 40].
Membawa mahkota Balqis [Ratu Sheba] kepada Sulayman adalah mustahil bagi makhluk. Diakui, luar biasa, dan Nabi Sulayman, walaupun mengetahui bahawa ia memerlukan kuasa Ilahi [ketuhanan], tidak meminta Allah untuk membawakan mahkota tersebut, tetapi meminta kepada makhluk untuk menolongnya. Fakta ini menunjukkan bahawa meminta pertolongan kepada yang lain tidaklah syirik. Allah penyebab utama, yang telah menjadikan sebab-sebab di dunia ini. Syirik adalah perkara hati. Jika seorang meminta pertolongan seseorang yang lain dan dia tidak menganggap orang itu sebagai sekutu bagi Allah, ia tidaklah ditegah. Situasi begini lumrah di mana-mana. Orang pergi ke rumah orang lain dan meminta bantuannya dengan tidak menyebutkan nama Allah. Jika saya pergi berjumpa doktor dan meminta dia menyembuhkan saya, adakah itu syirik? Dan lagi, jika sesorang sedang lemas, dia menjerit meminta tolong, adakah dia syirik?
Silalah berlaku adil, dan janganlah memutarkan fakta. Kesemua komuniti Syiah percaya bahawa jika seseorang menganggap keturunan Nabi sebagai Allah atau sekutu bagi diri-Nya, pasti dia syirik. Kamu mungkin pernah dengar Syiah yang dalam kesusahan berkata: ‘Wahai Ali, bantulah saya! Wahai Husain, tolonglah saya!" ini tidak bererti: ‘Wahai Allah Ali, tolonglah saya! Wahai Allah Husain, tolonglah saya!’
Tetapi yang sebenarnya adalah dunia ini tempat penyebab bagi segala sebab, maka kami menganggap mereka sebagai cara penyampai bagi menghilangkan segala kesusahan. Kami meminta pertolongan Allah melalui mereka.
Hafiz: Sepatutnya diminta kepada Allah terus, mengapa kamu meminta melalui perantara?
Shirazi: Perhatian tetap kami mengenai keinginan, kesusahan, dan penderitaan hanya tertumpu kepada Allah. Tetapi al-Quran yang suci berkata bahawa kita hendaklah mencapai kehadrat Allah melalui satu cara pendekatan:

‘Wahai orang-orang yang beriman! Laksanakanlah tanggong jawab kamu terhadap Allah dan carilah cara untuk mendampingi Dia.’ [Surah al-Ma’idah 5:35]
AHLI MUHAMMAD YANG SUCI ADALAH WASILAH KEPADA RAHMAT ALLAH
Kami Syiah tidak menganggap keturunan Nabi adalah penyelesaian terhadap segala masalah kami. Kami menganggap mereka sebagai hamba Allah yang paling warak dan sebagai cara untuk mendapat rahmat Allah. Kami meletakkan diri kami kepada keluarga yang suci itu kerana mengikuti arahan Nabi.
Hafiz: Mengapa kamu katakan, perkataan ‘cara untuk mendampingi’ di dalam ayat yang di atas merujuk kepada keturunan Nabi?
Shirazi: Dalam banyak Hadis, Nabi mengutarakan kepada kita bahawa apabila di timpa kesusahan kita merayu keturunannya sebagai cara untuk mendampingi Allah. Banyak dari ulama kamu, seperti Hafiz Abu Nuaim Isfahani, di dalam bukunya ‘Nuzul al-Qur’an fi Ali’ [Wahyu al-Quran mengenai Ali], Hafiz Abu Bakar al-Shirazi di dalam bukunya ‘Ma Nazala min al-Quran fi Ali’ dan Imam Ahmad Tha‘labi di dalam Tafsirnya mengatakan bahawa wasilah [bererti mendampingi] di dalam ayat yang di atas bererti keturunan Nabi. Rujukan ini telah terdapat dari banyak Hadis Nabi. Ibn Abil Hadid al-Muktazili, seorang ulama yang disegani, berkata di dalam bukunya ‘Syarh Nahjul Balaghah’ jilid IV, ms 79; bahawa Fatimah Zahra merujuk kepada maksud ayat ini di hadapan puak Muhajirin dan Ansar, semasa menyampaikan ucapannya di dalam hubungan perampasan hartanya Fadak, di dalam perkataan yang berikut:
‘Saya menyanjung Allah yang mana Kehormatan dan Cahaya-Nya dicari oleh penduduk langit dan bumi untuk cara mendampingi kepada-Nya. Diantara makhluk-Nya kami adalah cara untuk mendampingi.’
HADIS AL-THAQALAIN
Di antara banyak hujah yang telah diterima mengenai perlunya kita mengikuti keturunan Nabi adalah Hadis Thaqalain, yang mana kesahihannya telah dipersetujui oleh kedua golongan. Nabi berkata: ‘Jika kamu memegang teguh kepada dua ini, tidak sekali-kali kamu akan menyimpang setelah aku.’
Hafiz: Saya fikir kamu telah tersilap apabila kamu katakan bahawa Hadis ini adalah sahih dan ia telah diterima oleh semua, ia tidak diketahui oleh ulama kami yang ulung. Untuk membuktikan ini saya perlu katakan bahawa penyampai Hadis yang agung dari golongan kami, Muhammad bin Ismail Bukhari, tidak merakamkan di dalam sahihnya, buku yang paling dipercayai selepas al-Quran.
Shirazi: Saya tidak tersilap mengenainya. Kesahihan Hadis suci ini telah dipersetujui oleh ulama kamu. Bahkan Ibn Hajar Makki, yang anti dan perjudis [pra sangka buruk], telah menerimanya sebagai benar. Kamu harus menyemak ‘Sawa’iq Muhriqah’ Bahagian II, Bab II, ms 89 – 90, dibawah ayat 4, yang mana, setelah menyebutkan kenyataan dari Tirmidhi, Imam Ahmad bin Hanbal, al-Tabarani dan Muslim, dia berkata: ‘Ketahuilah bahawa Hadis mengenai berpegang kepada Thaqalain [yang dua, al-Quran dan ahli bayt] telah disampaikan dengan banyak cara. Penyampai kepada Hadis ini berjumlah lebih dari 20 sahabat Nabi.’
Kemudian dia berkata bahawa ada sedikit perbezaan di dalam redaksi corak Hadis ini telah disampaikan. Sebahagian mengatakan bahawa ia telah disampaikan pada masa Nabi melakukan haji terakhir di Arafah; sebahagian berkata ia disampaikan di Madinah, apabila Nabi diranjang kematian, dan biliknya penuh dengan para sahabat; yang lain mengatakan ia disampaikan di Ghadir Khum; dan ada yang mengatakan ia disampaikan setelah Nabi pulang dari Taif. Setelah menyebutkan semua ini, dia [Hajar Makki] sendiri mengulas bahawa tidak ada perbezaan yang ketara di dalam Hadis itu sendiri. Bagi kesemua perbezaan peristiwa, besar kemungkinan bahawa Nabi telah mengulangi Hadis ini untuk menekankan betapa agungnya al-Quran dan keturunannya.
Kamu katakan bahawa oleh kerana Bukhari tidak merakamkan Hadis ini dalam Sahihnya, kesahihan Hadis ini dipersoalkan. Tetapi Hadis ini walaupun tidak dirakamkan oleh Bukhari, tetapi secara umum telah dirakamkan oleh kebanyakkan ulama kamu, termasuk Muslim bin Hajjaj dan pengarang-pengarang lain dari keenam-enam koleksi Hadis kamu, yang mana mereka telah membentangkan di dalam buku-buku mereka dan janganlah hanya bergantung kepada Bukhari. Jika kamu mengakui adil dan jujurnya kesemua ulama kamu; kesemuanya yang telah diperakui oleh ahli Sunni yang terdahulu, kamu harus menerima Hadis ini sebagai benar, yang mana untuk sebab-sebab tertentu telah tidak dirakamkan oleh al-Bukhari.
Hafiz: Tidak ada motif disebaliknya. Bukhari amat berhati-hati di dalam perkara merakamkan penyampaian. Dia seorang ulama yang berwaspada, dan jika dia mendapati Hadis, dari sudut pandangan teks atau punca, yang boleh merosakkan atau tidak boleh diterima akal, dia tidak akan merakamnya.
Shirazi: Sebagaimana yang disebutkan oleh peribahasa: ‘Kecintaan terhadap sesuatu telah menjadikan manusia itu buta dan pekak.’ Sunni yang saya hormati itu telah tersilap di sini. Kamu sungguh taksub di dalam cinta kamu terhadap Imam Bukhari. Kamu katakan bahawa dia sangat teliti terhadap fakta, dan apa yang disampaikan di dalam sahihnya boleh dipercayai dan berhak pada kedudukan wahyu. Tetapi fakta yang sebenar adalah sebaliknya. Pertalian mereka yang menyampaikan Hadis yang dinyatakan oleh Bukhari termasuk mereka yang selalu dikutuk sebagai pendusta.
Hafiz: Kenyataan kamu adalah palsu. Kamu merendahkan pengetahuan dan kebolehan Bukhari, yang mana adalah satu penghinaan terhadap semua golongan Sunni.
Shirazi: Jika kritikan berasaskan pengetahuan adalah satu penghinaan, maka kebanyakkan dari ulama kamu yang terkenal adalah manusia yang telah menghina kedudukan tinggi ilmu pengetahuan. Saya nasihatkan kamu untuk mempelajari sendiri buku-buku yang ditulis oleh pengarang dan ulama-ulama agung kamu, yang telah membuat komen pada Sahih al-Bukhari, misalnya al-Luali’ al-Masnu‘ah fi Hadith al-Mawdu‘ah oleh al-Suyuti, ‘Mizanul-I`tidal’ dan ‘Talkhis al-Mustadrak’ oleh al-Dhahabi; ‘Tadhkirah al-Mawdu‘at oleh Ibn al-Jawzi; ‘Tarikh Baghdad’ disusun oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali Khatib al-Baghdadi, dan buku Rijal yang lainnya [biasanya mengenai karekter penyampai Hadis] oleh ramai ulama yang terkemuka. Jika kamu membaca buku-buku ini, kamu tidak akan katakan saya telah menghina Imam al-Bukhari.
BUKHARI DAN MUSLIM TELAH MERAKAMKAN BANYAK HADIS YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH PENDUSTA.
Apa yang telah saya katakan adalah: kedua buku ini, Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, mengandungi Hadis yang telah disampaikan oleh pendusta. Jika kamu teliti Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim pada pandangan buku Rijal [karekter bagi penyampai Hadis], kamu akan dapati bahawa mereka telah merakamkan banyak Hadis yang telah disampaikan dari manusia yang kuat pembohong, seperti Abu Hurairah, pendusta yang paling terkenal, Ikrimah Kharji, Sulayman bin Amr, dan yang lainnya pada katogori yang sama. Bukhari tidak sebegitu berhati-hati di dalam merakamkan Hadis, sebagaimana yang kamu sangkakan. Dia tidak merakamkan Hadis al-Thaqalain, seperti yang lainnya telah lakukan, tetapi dia tidak teragak-agak di dalam merakamkan cerita yang bodoh lagi menghinakan mengenai Nabi Musa menempeleng muka malaikat maut, Nabi Musa lari telanjang mengejar batu dan Allah dapat dilihat. Pertimbangkanlah satu lagi cerita bodoh dan menghinakan yang telah dirakamkan oleh Bukhari di dalam Sahihnya, jilid II, Bab ‘Al-Lahr Bil-Harb’ ms 120, dan oleh Muslim di dalam sahihnya jilid I, menyebutkan dari Abu Hurairah sebagai berkata bahawa pada Eid [hari perayaan] beberapa orang Sudan berkumpul di Masjid Nabi. Mereka menghiburkan penonton dengan petunjukkan sukan mereka. Nabi bertanya kepada Aisyah jika dia hendak menyaksikan pertunjukkan tersebut. Dia berkata dia setuju. Nabi membiarkan dia menunggang di belakang baginda, di dalam keadaan di mana kepalanya melepasi bahu baginda dan mukanya di kepala baginda. Untuk mengembirakan Aisyah, Nabi menyuruh para penghibur menunjukkan tarian yang lebih menarik. Akhirnya Aisyah kepenatan, dan Nabi menurunkannya!
Fikirkanlah sendiri, sama ada cerita yang sedemikian memalukan atau tidak!. Jika Bukhari begitu berhati-hati di dalam merakamkan fakta, adakah adil bagi pihak dirinya untuk merakamkan cerita yang sebegini bodoh di dalam Sahihnya. Tetapi bahkan sekarang, kamu menletakkan buku ini yang paling sahih selepas al-Quran. Sudah tentu Bukhari berhati-hati di dalam menghilangkan perkara-perkara mengenai Imamah dan kedudukan Ali, begitu juga perkara Ahli Bayt. Mungkin dia takut maklumat yang sedemikian suatu hari akan digunakan sebagai senjata untuk menentang musuh Ahli Bayt.
BANYAK HADIS SAHIH MENGENAI AHLI BAYT TELAH DIHINDARI DENGAN CERMAT
Maka apabila kami bandingkan Sahih al-Bukhari dengan buku Sihah [buku koleksi Hadis] yang lainnya, kami dapat membuat rumusan bahawa pada tajuk ini, Ahli Bayt dan Hadisnya bagaimanapun sahih dan disokong penuh oleh ramai penulis, disinari pula cahaya al-Quran, Bukhari dengan sengaja telah gagal untuk merakamkannya.
Sebagai contoh, terdapat banyak ayat dari al-Quran, wahyu yang ada kaitan dengan Hadis; [Hadis al-Wilayah pada masa Hari Ghadir; Hadis al-Inzar al-Yaum al-Dar; Hadis al-Muwakhat; Hadis al-Safinah; Hadis al-Bab al-Hittah, dsb] yang berkaitan dengan penghormatan kepada; dan penggantian kepada; keturunan bagi Nabi. Ini semua telah dielakkan oleh Bukhari dengan begitu cermat. Dan sebaliknya; itu yang mereka katakan ‘Hadis’ , cerita yang telah memalukan para Nabi terutama Nabi kita, dan keturunannya yang mulia telah dirakamkan di dalam bukunya tanpa sebarang pertimbangan yang kesemuanya telah disampaikan oleh manusia pendusta.
PUNCA HADIS AL-THAQALAIN
Bagi Hadis al-thaqalain [dua perkara penting] yang Bukhari tidak rakamkan di dalam koleksi Sahihnya, ada di dalam koleksi buku sahih yang lain dari golongan kamu. Bahkan seorang ahli Hadis yang terkemuka, Muslim, yang dianggap sama taraf dengan Bukhari ada menyatakannya. Ulama yang lain yang ada menyebutnya adalah seperti berikut: Muslim bin Hajjaj di dalam sahihnya, jilid VII, ms 122.
Abu Daud di dalam Sunannya; Tirmidhi di dalam Sunannya, bahagian 2, ms 307; al-Nasa’i di dalam Khasais ms 30; Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad, jilid III, ms 14 – 17, jilid IV, ms 26 dan 59, dan jilid V, ms 182 dan 189, al-Hakim dalam Mustadrak, jilid III, ms 109 dan 148; Hafiz Abu Nuaim al-Isfahani di dalam Hilyatul-Auliya, jilid I, ms 355; Sibt Ibn al-Jawzi di dalam Tadhkirah, ms 182; Ibn Athir al-Jazari di dalam Usudul Ghabah, jilid II ms 12 dan jilid III, ms 147; al-Hamidi di dalam al-Jama’u Baina al-Sahihain; Razin di dalam Baina Sihah-al-Sittah; Tabarani di dalam Tarikh al-Kabir; al-Dhahabi di dalam Talkhis al-Mustadrak; Ibn Abd Rabbih di dalam’ Iqdu’l-Farid’; Muhammad bin Talha Shafi’i di dalam ‘Matalib al-Su’ul’; Khatib Khawarizmi di dalam ‘Manaqib’; Sulayman Balkhi Hanafi di dalam ‘Yanabi’ al-Mawaddah’, ms 18, 25, 29, 30, 31, 32, 32, 34, 95, 115, 126, 199 and 230, dengan sedikit perbezaan pada perkataan; Mir Sayyid Ali Hamadani di dalam ‘Mawaddah’ kedua dari bukunya ‘Mawaddatu’l-Qurba’; Ibn Abi’l-Hadid di dalam ‘SyarhNahjul Balaghah’; Shablanji di dalam ‘Nurul-Absar’, ms 99; Nuruddin bin Sabbagh Maliki di dalam ‘Fusul al-Muhimmah’, ms 25; Hamawaini di dalam ‘Fara’idus-Simtain’; Imam Tha’labi di dalam ‘Tafsir Kashful Bayan’; Sam’ani dan Ibn Maghazili Shafii di dalam ‘Manaqib’; Muhammad bin Yusuf Kanji al-Syafii di dalam Kifayatul-Talib’, Bab I, di dalam menyatakan sahihnya ucapan Ghadir Khum dan juga di dalam Bab 62, ms 130; Muhammad bin Sa’ad Katib di dalam ‘Tabaqa’, jilid 4, ms 8; Fakhrudin al-Razi di dalam ‘Tafsir al-Kabir’, jilid 3, di bawah ayat i’tisam, ms 18; Ibn Kathir Dimashqi di dalam ‘Tafsir al-Quran al-Azim’, jilid 4, dibawah ayat mawaddah, ms 113, Ibn Hajar Makki di dalam ‘Sawa’iq al-Muhriqah’; ms 75, 87, 90, 99 dan 136 dengan beberapa perbezaan lafaz.
Terdapat banyak lagi ulama kamu yang lain yang namanya saya tidak dapat sebutkan di dalam perjumpaan ini kerana kesuntukan masa. Banyak ulama kamu telah menyampaikan Hadis yang penting ini dari Nabi dengan pertalian penyampai yang tidak putus dari seorang kepada yang lainnya yang mana ia telah mendapat status Hadis yang sering disampaikan. Menurut dari Hadis ini, Nabi mengatakan yang berikut: ‘Saya tinggalkan diantara kamu dua perkara penting; kitab Allah dan keturunan ku. Jika kamu berpegang teguh kepada kedua ini, kamu tidak akan menyimpang. Kedua ini tidak akan berpisah sehingga bertemu dengan ku di telaga al-Kauthar.’
Berdasarkan dari Hadis yang tulen ini, kami berkepercayaan bahawa kami perlu setia pada al-Quran dan Ahli Bayt Muhammad.
Sheikh: Hadis Rasul ini telah disampaikan oleh Salih bin Musa bin Abdullah bin Ishaq, melalui pertalian penyampainya yang berkata bahawa Abu Hurairah telah menyatakan dengan cara yang begini: ‘Saya tinggalkan dibelakang saya dua perkara penting; kitab Allah dan Sunnah saya [Hadis]…
Shirazi: Sekali lagi kamu menyebutkan Hadis dari orang durjana yang sama dimana para pengkritik Syiah telah menolaknya, [seperti Dhahabi, Yahya, Imam Nasa’i dsb]. Tidakkah kamu berpuas hati dengan rujukan yang boleh dipercayai yang saya telah bentangkan dari ulama kamu yang termashur mengenai Hadis ini? Kamu telah menyebutkan versi Hadis yang tidak boleh diterima, sedangkan kedua golongan Sunni dan Syiah telah menerima bahawa Nabi telah berkata: ‘Kitab Allah dan ahli bayt ku,’ dan bukannya ‘Sunnah ku’.
Sebenarnya kitab dan Sunnah, kedua-duanya memerlukan kepada intepretasi [penghuraian]. Hadis tidak dapat menerangkan al-Quran
Maka keturunan Nabi, yang disamakan seperti al-Quran, adalah penterjemah al-Quran yang sebenar, begitu juga dengan Hadis dari Nabi.
HADIS AL-SAFINAH
Sebab satu lagi mengapa kami setia kepada keturunan Nabi, adalah Hadis-e-Safina yang sahih yang telah disampaikan oleh semua ulama kamu yang terkenal, hampir tanpa pengecualian, dan dengan pertalian penyampai yang tidak putus.
Lebih dari seratus dari ulama kamu telah menyebutkan Hadis ini: Muslim bin Hajjaj di dalam ‘Sahih’ nya, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam ‘Musnad’; Hafiz Abu Nuaim di dalam ‘Hilyatul-Auliya; Ibn Abdil-Birr di dalam ‘Istiab’; Abu Bakar Khatib Baghdadi di dalam ‘Tarikh-e-Baghdad’; Muhammad bin Talha Shafii di dalam ‘Matalib al-Su’uli’ Ibn Athir di dalam ‘Nihaya’; Sibt Ibn al-Jawzi di dalam ‘Tadhkirah’; Ibn Sabbagh-e-Makki di dalam ‘Fusul al-Muhimmah’; Allama Nuru’d-Din Samhudi di dalam Tarikh al-Madinah; Sayyid Mu’min Shablanji di dalam Nurul Absar; Imam Fakhrudin al-Razi di dalam Tafsir Mafatihul Ghaib (Tafsir al-Kabir); Jalaluddin al-Suyuti di dalam Durrul Mansur; Imam Tha’labi di dalam Tafsir Kashful-Bayan; al-Tabrani di dalam al-Ausat; Hakim di dalam al-Mustadrak, jilid 3, ms 151; Sulayman Balkhi Hanafi di dalam YaNabiu al-Mawaddah, bab 4; Mir Sayyid Ali Hamadani di dalam Mawaddatul Qurba, ‘Mawadda 2’; Ibn Hajar Makki di dalam Sawa’iqu al-Muhriqah di bawah ayat 8; Tabari di dalam ‘Tafsir’ dan juga Sejarah; Muhammad bin Yusuf Kanji Shafii di dalam Kifayatut Talib, Bab 100, ms 233. Ramai dari ulama terkenal kamu telah menyampaikan bahawa Nabi telah berkata: ‘Ahli bayt ku adalah seumpama bahtera Nuh; sesiapa yang menaikinya akan terselamat; mereka yang berpaling darinya akan lemas dan sesat.’
Imam Muhammad bin Idris Shafii telah merujuk kepada sahihnya Hadis ini di dalam rangkap syairnya yang dirakamkan oleh Allamah Fazil Ajib di dalam bukunya Zakhiratul Ma’al. Imam Shafii yang dikenali sebagai seorang ulama yang terkenal dari golongan sunni, mengakui bahawa kecintaan kami terhadap keturunan Nabi yang suci adalah membawa kami kepada keselamatan kerana, dari tujuh puluh golongan Islam, hanya golongan yang mengikuti keturunan Nabi sahaja yang akan selamat.
MENCARI CARA UNTUK MENDAMPINGI ALLAH TIDAKLAH SYIRIK.
Kamu katakan bahawa mencari cara (wasilah) untuk mendekati Allah adalah syirik. Jika ini benar, mengapa Khalifah Umar bin Khattab mencari pertolongan Allah melalui keturunan Nabi?
Hafiz: Khalifah Umar tidak pernah melakukan yang tersebut.
Shirazi: Di dalam saat yang memerlukan Umar meminta pertolongan dari keturunan Nabi, berdoa kepada Allah melalui mereka, dan yang dihajatinya dikabulkan. Saya hanya merujuk kepada dua peristiwa. Ibn Hajar Makki menulis di dalam Sawaiq al-Muhriqah, selepas ayat 14 [dari The History of Damascus] bahawa pada tahun ke 17 H, manusia berdoa dan sembahyang meminta hujan, tetapi tidak berhasil. Khalifah Umar berkata bahawa dia akan sembahyang dan berdoa meminta hujan pada esok harinya melalui cara mendampingi kepada Allah. Pada keesokkan hari dia pergi menemui Abbas, bapa saudara Nabi dan berkata: ‘Keluarlah supaya kami dapat berdoa kepada Allah melalui kamu untuk hujan.’
Abbas menyuruh Umar untuk duduk seketika supaya cara untuk mendekati kepada Allah dapat disediakan. Maka Bani Hashim [ahli bayt] pun diberitahu. Kemudian Abbas keluar bersama Ali, Imam Hasan dan Imam Husain. Bani Hashim yang lain dibelakang mereka. Abbas memberitahu Umar bahawa tidak boleh menambah walau seorangpun dalam kumpulan itu. Kemudian mereka pergi ketempat berdoa, dimana Abbas mengangkat tangan dan berkata: ‘Wahai Allah, Engkau menjadikan kami, dan Engkau tahu mengenai perbuatan kami. Wahai Allah, sebagaimana Engkau berkasih sayang kepada kami pada mulanya, maka berkasih sayang kepada kami pada akhirnya.’ Jabir berkata bahawa doa mereka belum pun selesai apabila awan telah mula kelihatan dan mula menurunkan hujan. Sebelum mereka boleh sampai kerumah mereka telah basah kuyup.
Bukhari juga melaporkan bahawa disatu ketika, masa kekurangan makanan Umar bin Khattab berdoa kepada Allah melalui Abbas bin Abdul Mutallib dan berkata: ‘Kami mengadapkan diri kami kepada bapa saudara rasul dengan Engkau, maka Ya Allah, turunkanlah hujan.’ Kemudian mula hujan. Ibn Abil-Hadid Mutazali di dalam buku SyarhNahjul Balaghah [edisi Mesir] ms 256, menulis bahawa Khalifah Umar pergi bersama Abbas, bapa saudara Nabi, untuk berdoa kepada Allah meminta hujan, di dalam doanya untuk hujan, Khalifah Umar berkata: ‘Wahai Allah, kami mengadapkan diri kami kepada bapa saudara Nabi Mu dan pada keturunannya dan dari apa yang tinggal dari orang-orangnya yang dihormati. Maka kekalkan lah kedudukan Nabi mu melalui bapa saudaranya. Kami dapat petunjuk kepada kamu melalui Nabi, supaya kami dapat meminta pertolongan mereka dan bertaubat.’
Jika mencari kepada keturunan Nabi dan meminta pertolongan mereka untuk keperluan kita, di dalam jalan Allah adalah syirik, maka Khalifah Umar adalah yang pertama syirik. Ahli Muhammad, dari semasa hayat Nabi hingga kehari ini, telah menjadi cara untuk kita berdoa dan menyeru kepada Allah. Kami percaya mereka adalah keturunan yang paling bertakwa dan yang paling hampir kepada Allah. Makanya kami anggap mereka sebagai cara untuk mendampingi Allah. Dan bukti yang terbaik untuk maksud ini adalah buku doa kami yang ditulis oleh Imam kami yang suci. Kami terima segala arahan dari Imam kami. Saya mempunyai dua buku buah bersama saya: ‘Zadul-Maad’ oleh Allama Majlisi dan ‘Hidayatuz-Zairin’ oleh Sheikh Abbas Qummi, yang akan saya serahkan kepada kamu untuk kamu mempertimbangkan. [Kedua mereka Hafiz dan Sheikh meneliti buku itu] Mereka membaca Doa Tawassul [menyeru untuk mencari kedekatan] dan mereka dapati bahawa keluarga Nabi adalah sebahagian dari yang dirayu. Dimana-mana saja mereka disebutkan sebagai cara untuk mendekati Allah. Pada masa itu Mulla Abdul-Hayy membaca keseluruh Doa-e-Tawassul, yang ditulis oleh Imam yang suci dan dinyatakan semula oleh Muhammad bin Babawayh-e-Qummi.
DOA TAWASSUL
Ini adalah satu doa kepada Allah. Sebagaimana Ali telah disebutkan disini, kesemua Imam juga telah disebutkan di dalam pengertian yang sama. Pengaruh keluarga Muhammad telah dicari [minta] untuk mendampingi kepada Allah. Mereka telah disebutkan dengan cara begini: ‘Wahai ketua dan yang memimpin kami! Kami meminta pertolongan kamu untuk sampai kepada Allah. Wahai yang paling dihormati pada pandangan Allah yang Maha Tinggi: perkenalkanlah kami kepadaNya.’ Kesemua keluarga Nabi telah disebutkan dengan cara yang sama.
SYIAH TIDAK MENGHINA SUNNI
Apabila rayuan itu telah dibacakan, beberapa orang sunni telah menyatakan kekaguman dan terharunya mereka pada segala salah faham yang telah diada-adakan. Shirazi bertanya: ‘Adakah terdapat bayangan syirik di dalam doa tersebut? Tidakkah nama Allah terdapat di dalamnya dimana-mana? Berapa ramaikah umma kamu yang jahil dan degil telah telah membunuh Syiah yang malang kerana mempercayai bahawa mereka telah membunuh orang kafir? Tanggong jawab terhadap peristiwa ini terletak diatas bahu ulama seperti kamu. Adakah kamu pernah mendengar seorang Syiah telah membunuh orang sunni? Yang sebenarnya ulama Syiah tidak pernah menyebarkan racun. Mereka tidak mengadakan permusuhan diantara Syiah dan sunni, dan mereka percaya bahawa membunuh adalah satu dosa yang besar. Di dalam perkara perbezaan kepercayaan diantara sesama sendiri, mereka lebih suka menjelaskan semuanya di dalam perbincangan yang berasaskan kepada ilmu pengetahuan dan logik, dan memberitahukan melalui hujah-hujah mereka bahawa sunni adalah saudara.
ULAMA SUNNI MENGATAKAN SYIAH KAFIR
Sebaliknya, perbuatan ulama sunni yang fanatik amat tidak bertanggong jawab. Pengikut Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris dan Ahmad bin Hanbal, yang mempunyai banyak perbezaan yang nyata, telah mengatakan pengikut Ali Ibn Abi Talib dan Imam Jaafar bin Muhammad sebagai syirik dan kafir. Ramai Syiah yang terpelajar dan warak telah syahid diatas hukuman yang dijatuhkan oleh ulama sunni. Sebaliknya, tidak terdapat walaupun satu contoh kezaliman dari pihak Syiah. Ulama kamu kerap menyatakan kutukan ke atas Syiah, tetapi kamu tidak akan menjumpai di mana-mana pun kutukan ke atas sunni di dalam buku yang ditulis oleh ulama Syiah.
Hafiz: Kamu tidak adil. Sia-sia saja kamu hendak mengerakkan kemarahan ramai. Berikanlah satu contoh dimana ulama Syiah telah dibunuh diatas hukuman dari ulama kami! Siapa dari ulama kami yang telah mengatakan kutukan ke atas Syiah?
Shirazi: Jika saya hendak mengatakannya secara mendalam perbuatan ulama dan orang awam kamu, satu perjumpaaan tidak akan cukup. Saya akan merujuk kepada beberapa contoh sahaja mengenai perbuatan mereka, supaya kamu akan tahu bahawa saya bukanlah hendak mengerakkan kebencian, tetapi hanya mendedahkan fakta. Jika kamu mempelajari buku-buku ulama kamu yang fanatik, kamu akan ada dapati bahagian yang mengutuk Syiah. Sebagai contoh, rujuklah buku ‘Tafsir’ oleh Imam Fakhruddin al-Razi. Bila masa dia menjumpai sebab seperti ayat mengenai Wilayah [wali], dia berulang kali menulis, kutukan terhadap Rafidi, kutukan terhadap Rafidi!’ tetapi ulama kami tidak pernah menulis perkara sebegitu terhadap saudara sunni.
Satu contoh mengenai layanan buruk [kejam] ulama kamu terhadap seorang Syiah yang terpelajar adalah hukuman yang dijatuhkan oleh dua orang kadi Syria yang agung [Burhanuddin Maliki dan Ibad bin Jamaat Shafii] terhadap seorang ahli fiqah Syiah yang terkenal, Abu Abdullah Muhammad bin Jamaluddin Amili. Ulama ini amat terkenal dengan ketakwaan dan ilmu Fikahnya. Contoh yang menunjukkan beliau adalah seorang ilmuan adalah bukunya al-Lum’a yang ditulis beliau dalam masa tujuh hari tanpa mempunyai mana-mana buku rujukan fikah bersamanya melainkan Mukhtasar Nafi. Lebih-lebih lagi ulama perundangan Islam dari golongan yang empat [Hanafi, Maliki, Shafii dan Hanbali] adalah diantara muridnya. Disebabkan penindasan dari pihak sunni, ulama ini kerap mengamalkan Taqiyyah, dan tidak secara terang-terangan menyatakan dia adalah Syiah. Kadi Syria yang agung, Ibad bin Jamaat, yang mempunyai perasaan dengki terhadap beliau, telah menyatakan yang buruk mengenainya kepada pemerintah Syria [Baidmar] dan menuduh beliau sebagai Rafidi dan Syiah. Ulama ini ditangkap. Setelah menderita penyiksaan dan dipenjara selama satu tahun, di atas hukuman dari kedua kadi tersebut [Ibnul Jamaat dan Burhanuddin] beliau telah dibunuh dan jasadnya digantung. Oleh kerana mereka mengistiharkannya sebagai Rafidi dan syirik di tempat pergantungan, maka orang awam telah melontar jasad itu dengan batu. Kemudian jasadnya diturunkan dan dibakar dan abunya ditebarkan.
Di antara para ulama dan perundangan Syiah yang telah dibanggakan di Syria di dalam abad ke sepuluh Hijrah adalah Sheikh Zainuddin bin Nuruddin Ali bin Ahmad Amili. Dia amat terkenal dikalangan sahabat dan juga musuh kerana ilmu dan kewibawaannya. Sebagai pengarang yang produktif, dia mengasingkan diri dari dunia luar dan menumpukan pada penulisan, yang telah menghasilkan 200 buah buku dari berbagai tajuk. Walaupun beliau hidup menyepi, ulama sunni telah memendamkan perasaan dengki terhadap beliau, cemburu terhadap kemasyhuran beliau dikalangan orang awam. Ketua paling berpengaruh diantara musuh beliau, seorang kadi bernama Saida, yang telah menulis kepada raja, Sultan Salim aduan yang berikut: ‘Sesungguhnya, telah tinggal di jajahan Syria seorang pembuat bidaah, seorang yang tidak tergolong kepada mana-mana mazhab yang empat.’ Sultan Salim mengarahkan bahawa alim itu hendaklah dihadapkan ke mahkamah di Istanbul. Beliau telah ditangkap di Masjidul-Haram dan dipenjarakan selama 40 hari. Di dalam perjalanan laut menuju Istanbul, beliau telah dipenggal kepalanya, badan beliau dibuangkan ke laut hanya kepala beliau dihantarkan kepada raja.
Hadirin yang dihormati! Saya benar-benar meminta daripada kamu dengan nama Allah untuk mengatakan sama ada kamu pernah mendengar perangai yang sedemikian rupa dari pihak ulama Syiah terhadap ulama sunni kerana mereka tidak mengikuti golongannya. Apakah hujah yang dapat kamu ketengahkan untuk membuktikan bahawa jika sesaorang menyimpang dari mana-mana empat mazhab tersebut, dia adalah kafir dan pembunuhan terhadapnya wajib? Adakah wajib [perlu] untuk mengikuti mazhab yang wujud berabad-abad lamanya setelah Nabi wafat, sedangkan mereka yang mengikuti perundangan yang ujud semenjak zaman Nabi diperintahkan supaya dibunuh?
SYIAH DAN KEEMPAT-EMPAT MAZHAB SUNNI
Sila katakan, demi kerana Allah, sama ada keempat Imam – Abu Hanifah, Malik, Shafii dan Ahmad bin Hanbal – hidup semasa hayat Nabi Allah. Adakah mereka mendapatkan segala asas agama dan keimanan dari Rasul secara terus (langsung)?
Hafiz: Tiada siapa yang mengatakan sedemikian.
Shirazi: Tidakkah Amirul Mukminin, Ali sentiasa berdamping dengan Nabi, dan tidakkah beliau telah diistiharkan sebagai pintu kepada kota ilmu?
Hafiz: Telah pasti beliau adalah sahabat terkemuka Nabi, dan di dalam beberapa aspek beliau adalah yang lebih utama daripada yang lain semuanya.
Shirazi: Maka tidakkah kami di pihak yang benar, di dalam berpegang kepada mengikut Ali adalah wajib? Nabi sendiri berkata bahawa, patuh kepada Ali adalah patuh kepada baginda dan bahawa Ali adalah pintu kepada kota ilmu? Nabi juga mengatakan bahawa sesiapa yang inginkan ilmu pengetahuan hendaklah masuk melalui pintunya, iaitu Ali. Juga mengikut dari Hadis al-thaqalain dan Hadis al-safinah, yang telah dipersetujui oleh kedua sunni dan Syiah, menyimpang dari laluan yang dipimpin oleh keturunan Nabi akan membawa kepada kemusnahan. Engkar atau menentang kepada keluarga Nabi samalah seperti engkar dan menentang kepada Nabi sendiri. Walaupun dengan semua ini, ulama Syiah tidak pernah menunjukkan kebencian terhadap, walaupun kepada orang awam sunni, tidak perlulah disebutkan terhadap ulama mereka. Kami selalu mengatakan bahawa sunni adalah saudara kami dalam Islam, dan kita perlu bersatu. Sebaliknya ulama sunni kerap menghasut pengikutnya, dengan mengatakan bahawa Syiah adalah pendusta, Rafidis, Ghalis atau Yahudi. Mereka mengatakan oleh kerana Syiah tidak mengikut ahli mazhab yang empat [Hanafi, Maliki, Shafii dan Hanbali] maka ia adalah kafir. Sebenarnya mereka yang mengikuti keturunan Nabi-lah yang mendapat petunjuk yang sebenar.
PEMBUNUHAN TERHADAP SYIAH DI IRAN DAN AFGHANISTAN.
Orang-orang Turki, Khawarizmi, Uzbeg, Afghan telah merompak dan membunuh Syiah yang tidak berdosa. Muhammad Amin Khan Uzbeg, dikenali sebagai Khan Khawa dan Abdullah Khan Uzbeg dengan kejam telah membunuh dan merampas Syiah dan mengaku telah melakukannya. Ulama sunni telah mengisytiharkan bahawa Syiah adalah kafir dan nyawa mereka boleh diambil menurut hukum agama. Amir Afghanistan juga bertindak sedemikian rupa. Dalam tahun 1267 Hijrah pada hari Ashura [10 Muharram], puak sunni telah menyerang Imambara di Qandahar, di mana Syiah sedang berkabong, memperingati pembunuhan terhadap cucu Nabi. Mereka dengan kejamnya telah membunuh ramai Syiah, termasuk kanak-kanak, dan merampas harta benda mereka. Untuk bertahun-tahun lamanya Syiah hidup dalam penderitaan dan dihalang dari melakukan kerja-kerja yang bersangkutan dengan agama. Pada hari Ashura sebilangan kecil dari mereka akan pergi ketempat persembunyian dan dengan secara rahsia akan meratapi syahidnya Imam Husain dan mereka yang lainnya yang turut sama terkorban di Karbala. Adalah Raja Amanullah Khan yang telah membatalkan sekatan terhadap Syiah dan telah melayan Syiah dengan baik.
KESYAHIDAN SHAHID AL-THALIS
Di tempat perkuburan di Akbarabad [Agra] di India, di sana bersemadinya seorang ulama yang amat warak dan juga ilmuan Syiah, Kadi Sayyid Nurullah Shustari. Beliau telah dibunuh dengan kejam sewaktu berusia 70 tahun dalam tahun 1019 hijrah oleh Raja Jahangir, berikutan dari hukuman yang dijatuhkan dari ulama sunni yang mengatakan beliau Rafidi.
Hafiz: Kamu telah menyerang kami dengan tanpa sebab. Saya sendiri amat terkejut mendengar tindakkan kekerasan yang melampau dari mereka yang jahil, tetapi amalan-amalan Syiah juga yang telah menyebabkan peristiwa begitu.
Shirazi: Boleh saya tahu apa yang Syiah lakukan yang memperbolehkan mereka dibunuh?
Hafiz: Setiap hari ribuan manusia berdiri di hadapan pusara mereka yang telah mati dan menyeru kepadanya untuk bantuan. Tidakkah amalan ini satu contoh pada penyembahan kepada mereka yang telah mati? Mengapa para ulama tidak membantah apabila jutaan dari mereka meletakkan muka ke tanah sujud dan menyembah pada yang telah mati? Saya begitu hairan bagaimana kamu masih mengatakan bahawa mereka adalah penyembah kepada yang Maha Esa.
Sedang perbincangan dengan Mawlana Hafiz berterusan, ulama mazhab Hanafi, Agha Sheikh Abdus Salam, sedang meneliti ‘Hidayatuz-Zairin’. Dia berkata dengan nada penuh penekanan: ‘Lihat disini! [Menunjukkan ke arah buku tersebut]. Ulama kamu berkata bahawa apabila pekerjaan ziarah di permakaman Imam kamu telah selesai, kemudian maka hendaklah melakukan salat ziarah [namaz-e-ziarat] dua rakaat. Mungkin mereka tidak meniatkannya di atas nama Allah, jika tidak apakah ertinya namaz-e-ziarat? Tidakkah ia syirik kerana mengerjakan salat kepada Imam? Manusia yang mengadap kepada kuburan dan mendirikan salat adalah bukti yang terbaik untuk menunjukkan syiriknya. Ini adalah buku kamu yang sahih. Bolehkah kamu mempertahan kedudukan ini?
Shirazi: Kamu memperkatanya seperti kanak-kanak! Pernahkah kamu pergi berziarah ke tempat tersebut dan melihatnya sendiri?
Sheikh: Tidak.
Shirazi: Maka bagaimana kamu mengatakan mereka mengerjakan salat dengan muka mereka mengadap kepada kuburan, dan bahawa salat ziarat adalah tanda syirik?
Sheikh: Buku ini mengatakan mereka hendakalah mengerjakan namaz-e-Ziarat untuk Imam.
Shirazi: Mari saya lihat kepadanya. Biarlah saya bacakan arahan mengenai ziarat, sehingga kita sampai kepada perkara salat, yang mana telah menjadi tujuan bangkangan kamu. Apabila kamu menemui sebarang tanda syirik, sila nyatakan. Dan jika kamu menjumpai tanda-tanda keesaan Allah dari atas hingga bawah, janganlah merasa bersalah kerananya, tetapi katakanlah yang kamu telah tersilap faham. Buku ini ada dihadapan kamu.
ARAHAN MENGENAI ZIARAH
Arahannya adalah seperti berikut: Apabila yang menziarah sampai ke parit Kufah, dia hendaklah berdiri disitu dan membaca yang berikut: ‘Allah yang maha Basar, Allah yang maha Besar, yang memiliki Kebesaran, Kesucian dan Kemuliaan. Allah yang maha Besar, yang memiliki Keagungan, maha Kudus, yang memiliki Kemegahan dan juga Kehormatan. Allah maha Besar [above that which I fear] Allah maha Besar. Dialah Penyokong ku; kepada-Nya aku bergantung dan kepada-Nya aku menaruh harapan; dan kepada-Nya aku mengadap.’
Apabila yang menziarah sampai pada pintu di Najaf dia hendaklah membaca: Puji bagi Allah, yang telah memandu kami kepada ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk jika Allah tidak memandu kami.’
Apabila sampai kepintu lapangan yang suci, dia hendaklah membaca setelah memuji Allah: ‘Saya naik saksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah yang esa, saya juga naik saksi bahawa Muhammad adalah hamba dan juga Rasul-Nya. Dia membawa pengkhabaran yang benar dari Allah, saya juga naik saksi bahawa Ali adalah hamba dan saudara kepada Rasul Allah, Allah maha Besar, Allah maha Besar, Allah maha Besar. Tidak ada tuhan melainkan Allah dan Allah maha Besar. Segala puji tertentu bagi Allah untuk bimbingan dan sokongan-Nya terhadap apa yang Dia telah wahyukan cara menemui-Nya.
Apabila yang menziarah sampai kepintu pusara, dia hendaklah membaca: ‘Saya naik saksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah, yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya …. ‘ hingga akhir.
Apabila, setelah meminta izin dari Allah, Rasul dan para Imam, yang menziarah akan sampai ke kawasan dalam permakaman, dia akan membaca berbagai-bagai ayat-ayat ziarah yang mengandungi salam kepada Rasul dan Amirul Mukminin. Sesudah ziarah, dia melakukan enam rakaat salat, dua rakaat untuk Amirul Mukminin, dua rakaat untuk Nabi Adam dan dua rakaat untuk Nabi Nuh yang telah disemadikan di kawasan tersebut.
NAMAZ-E-ZIARAT DAN DOA SELEPAS SALAT
Adakah mengerja salat sebagai hadiah kepada ruh kedua ibu bapa dan mereka yang beriman tidak diarahkan kepada kita? Adakah arahan ini syirik? Adalah di atas dasar kemanusiaan juga bahawa apabila sesaorang datang berjumpa sahabatnya, dia memberikan hadiah. Ada satu bab di dalam buku bagi kedua golongan [Syiah dan Sunni] yang mana Nabi mengarahkan kita untuk memberikan hadiah kepada yang beriman.
Apabila orang yang menziarah sampai kepada pusara ketua yang dicintainya, dan mengetahui perkara yang amat dicintai oleh ketuanya adalah salat, maka dia menawarkan salat dua rakaat kerana Allah Taala dan menawarkan salat itu sebagai hadiah kepada ruh ketuanya yang suci itu. Adakah ia syirik? Setelah membaca segala prinsip yang menjadi dasar pada salat, maka baca juga doa selepas salat, supaya semua keraguan kamu akan terhapus.
DOA SETELAH SALAT [NAMAZ]
Amalan berdoa, adalah bahawa setelah selesai salat, dibahagian kepala pusara Imam, dengan mengadap kiblat [bukan mengadap kuburan] kita bacakan doa yang berikut: ‘Wahai Allah! Saya telah menjadikan hadiah salat ini kepada ketua dan pemimpin saya, Rasul-Mu dan saudara kepada Rasul-Mu, Amirul Mukminin, Ali Ibn Abi Talib. Wahai Allah kesejahteraan ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Terimalah dua rakaat salat ini dan berikanlah ganjaran, sebagaimana kamu memberikan ganjaran kepada mereka yang membuat kebajikan. Wahai Allah, saya melakukan salat ini kerana-Mu, dan rukuk kehadrat Engkau dan sujud menghinakan diri kepada Engkau. Engkaulah yang Esa, tiada sekutu. Adalah haram untuk salat atau rukuk atau sujud kepada sesuatu melainkan Engkau. Engkaulah Allah yang maha Besar, dan tidak ada tuhan melainkan Engkau.’
Tuan-tuan yang saya muliakan! Demi kerana Allah, berlaku adillah. Dari mula yang menziarahi meletakkan kakinya ke tanah Najaf, sehinggalah setelah dia melakukan namaz-e-ziarat, dia sentiasa sibuk mengingati Allah.
Sheikh: Aneh sungguh yang kamu tidak melihat yang tertulis disini: ‘Mencium tangga dan masuk ke dalam kawasan pusara.’ Kami pernah dengar yang apabila penziarah sampai ke pintu pusara makam Imam, mereka sujud menghinakan diri. Tidakkah sujud ini untuk Ali? Tidakkah ini syirik apabila mereka sujud kepada seseorang selain dari Allah?
Shirazi: Jika saya adalah kamu, saya tidak akan menyebutnya. Saya akan berdiam diri sehingga kepenghujung perjumpaan di perbincangan ini dan mendengarkan kepada logiknya dari jawapan saya. Tetapi saya akan terangkan secara ringkas kepada kamu sekali lagi bahawa mencium bendul atau lantai bagi kawasan permakaman para Imam tidaklah syirik. Kamu telah menyalah-tafsirkan perkataan ‘cium’ dan menganggapnya sama seperti sujud. Apabila kamu membaca buku itu di dalam kehadiran kami, dan telah membuat perubahan yang begitu radikal [besar], tidak tahulah saya bagaimana kamu akan mencerca kami apabila kamu sendirian berucap kepada kumpulan orang ramai yang jahil.
Arahan yang ada di dalam buku ini dan di dalam buku-buku yang lain mengenai doa dan tempat-tempat ziarah adalah sekadar untuk menunjukkan tanda hormat, harus mencium bendul bukan sujud.
Bagaimana kamu boleh menganggap cium dan sujud adalah perkara yang sama?
Dan, di mana ada kamu melihat, sama ada di dalam al-Quran atau di mana-mana Hadis, yang mengatakan cium bendul pusara Nabi atau Imam adalah haram? Maka jika kamu tidak punya jawapan yang munasabah terhadap soalan ini, kamu tidak seharusnya membuangkan masa kami. Dan sebagaimana yang kamu katakan bahawa kamu ada ‘mendengar’ bahawa penziarah sujud menghinakan diri. Sebenarnya kamu tidak melihat sendiri. Al-Quran mengatakan:

‘Wahai orang yang beriman! Jika datang kepada mu orang yang jahat dengan satu berita, telitilah dahulu, ditakuti kamu menganiaya manusia tanpa pengetahuan, kemudian akan menyesal atas apa yang telah kamu lakukan.’ [Surah al-Hujurat 49:6]
Menurut arahan dari al-Quran, kita tidak seharusnya bergantung pada kenyataan orang yang jahat. Kita seharusnya berusaha untuk mengetahui yang sebenar, walaupun terpaksa membuat perjalanan itu, jika diperlukan untuk memastikan kebenaran kenyataan tersebut itu sendiri.
Apabila saya berada di Baghdad; saya pergi kepusara Abu Hanifah dan Sheikh Abdul Qadir Jilani dan telah melihat apa yang dilakukan manusia. Ia adalah lebih serius dari apa yang kamu katakan mengenai amalan Syiah, tetapi saya tidak pernah memperkatakannya. Apabila saya sampai keperkuburan Abu Hanifah di Muazzam, saya dapati satu kumpulan Sunni bertubi-tubi mencium lantai, sepatutnya bendul, dan berguling-guling di atas tanah. Oleh kerana mereka tidak kelihatan seperti jahat atau menggangu dan kerana saya tidak punya asas untuk mengutuk mereka, maka saya tidak pernah menyatakan insiden itu kepada sesiapa. Saya faham bahawa mereka lakukan itu semua atas dasar cinta, bukannya sebagai sembahan.
Hormat saudara! Pastinya tiada Syiah yang takwa pernah sujud kepada sesuatu selain Allah. Jika, kita turun ke lantai dalam bentuk yang sama seperti sujud dan mengosok-gosokkan dahi kita padanya [tanpa sebarang niat pada sembahan] ini perkara kecil suatu yang tidak di masuk kira. Untuk membongkok di hadapan seseorang yang kita hormati dengan tidak menganggapnya Allah atau jatuh ke bumi untuk menyapu muka dengannya, ia bukanlah syirik. Ini adalah hasil dari kecintaan yang mendalam.
Sheikh: Bagaimana begitu, apabila kita turun ke bumi dan meletakkan dahi padanya, adakah perbuatan ini tidak dikatakan sujud?
Shirazi: Sujud bergantung kepada niat, dan niat adalah perkara hati. Hanya Allah yang mengetahui niat yang di dalam hati. Sebagai contoh, kita boleh melihat manusia membongkok di bumi dalam keadaan seperti sujud. Adakah benar bahawa sujud kepada sesaorang selain Allah adalah salah, walaupun jika ia tanpa niat. Bagaimanapun oleh kerana kita tidak tahu apakah niat mereka, maka kita tidak boleh mengatakan ia adalah sujud sembah.
SUJUDNYA SAUDARA-SAUDARA YUSOF KEPADA DIRINYA
Maka sujud seperti dalam salat tetapi dengan tidak mempunyai niat sembahan, hanya untuk menunjukan tanda penghormatan kepada sesaorang tidaklah syirik. Sebagai contoh, Saudara-saudara Nabi Yusof sujud kepadanya. Pada ketika itu ada dua Nabi, Yakob dan Yusof, tetapi mereka tidak melarang mereka dari melakukannya. Allah berfirman dalam Surah Yusof:
.....
“Dan dia naikan orang tuanya pada singahsana, dan mereka tertunduk sujud kepadanya, dan dia berkata: Wahai bapaku, inilah takwil mimpi saya dahulu; Tuhan ku telah menjadikannya kenyataan…. ..[Surah Yusuf 12:100]
Lebih-lebih lagi al-Quran telah berkata di banyak tempat yang para malaikat telah sujud kepada Nabi Adam. Maka jika sujud adalah syirik, pastinya saudara-saudara Yusof dan juga para Malaikat Allah kesemuanya syirik. Melainkan hanya satu Iblis terkutuk yang hanya menyembah yang Esa.
MERAYU KEPADA IMAM TIDAKLAH MENYEMBAH KEPADA YANG MATI
Sekarang saya hendak menjawab kepada yang hormat Hafiz, yang mengatakan, merayu pada pusara para Imam adalah sama seperti menyembah yang mati. Kamu bertanya mengapa Syiah meminta pertolongan pada pusara para Imam. Mungkin kamu mempercayai tidak ada kehidupan setelah mati dan berkata: Apa yang mati telah tiada [terhapus]. Allah menerangkan di dalam al-Quran pandangan yang salah ini sebagai berkata:

Tidak ada apa tetapi kehidupan kita didunia ini; kita mati dan kita hidup dan kita tidak akan dibangkitkan lagi [Surah al-Mu’minun 23:37].
Sebagaimana semua orang tahu, mereka yang percaya kepada Allah tahu bahawa ada hidup setelah mati. Apabila sesaorang mati, jasadnya menjadi tidak bernyawa, tetapi tidak seperti binatang, ruh dan pancainderanya kekal seperti biasa, tetapi tidak punya jasad; inilah yang akan dirahmati atau disiksa di dalam alam persinggahan barzakh alam kubur. Syuhada dan mereka yang mati di jalan Allah menikmati rahmat yang khusus. Ini telah disampaikan dalam al-Quran.

“Dan janganlah kamu sangka mereka yang terbunuh dijalan Allah itu mati; tidak mereka hidup dan mendapat rezeki dari Tuhan mereka. Bergembira dengan pemberian Allah dan limpahnya, dan mereka bergembira bagi yang sama [telah tertinggal] dibelakang mereka, yang belum lagi bersama mereka, yang mereka tidak perlu rasa takut, dan tidak juga bersusah hati. [Surah ali ‘Imran 3:169-170]

Saya fokus pada perkataan, Mereka hidup dan mendapat rezaki dari Tuhan mereka…[3:169] Mereka menyahut kepada kita, tetapi oleh kerana pendengaran kita telah terhalang oleh kebendaan dunia, kita tidak mendengar suara mereka. Begitulah di dalam ziarah [salam] kepada Imam Husain, kami katakan: Saya naik saksi bahawa engkau dengar apa yang saya katakan dan engkau menjawabnya. Adakah kamu membaca syarahan no 85 Nahjul Balaghah? Keturunan Nabi telah diperkenalkan sebagai berikut: Wahai manusia ini adalah kata-kata Nabi: Dia yang mati diantara kami, tidak mati, dan dia yang hancur [setelah mati] dari diantara kami yang sebenarnya tidak hancur. [Nahjul Balaghah, terjemahan Inggeris, jilid I ms 130, dicetak oleh Peer Muhammad Ibrahim Trust, Karachi] Itu adalah di dalam alam cahaya dan ruh, ahli bayt hidup dan tinggal kekal.Menurut, Ibn Abil Hadid al-Muktazili dan Sheikh Muhammad Abduh, Mufti Mesir yang terkenal, yang mengulas pada tajuk yang di atas, mengatakan bahawa keturunan Nabi tidak mati secara yang sama seperti orang lain mati. Maka apabila kita berdiri dipusara para Imam; kita tidak berdiri dihadapan orang mati, dan kita tidak berkata-kata kepada orang mati. Kita berdiri dihadapan yang hidup dan berkata-kata kepada yang hidup. Makanya kita bukanlah penyembah orang mati. Kita sembah Allah. Tidakkah kamu percaya bahawa Ali, Imam Husain, dan syahid Badr, Uhud, Hunain dan Karbala telah mengorbankan nyawa mereka di jalan Allah, dan hanya untuk menegakkan kebenaran? Tidakkah mereka telah berhadapan dengan kekejaman Quraish, Bani Umayya, Yazid dan juga pengikutnya, yang mempunyai matlamat untuk menghancurkan agama Islam? Sebagaimana tegasnya para sahabat Nabi dan juga pengorbanan syuhadah Badr, Hunain dan Uhud yang telah membawa kepada tumpasnya musyrik, dengan cara yang sama Imam Husain telah tegas memilih untuk mengorbankan nyawanya untuk meluruskan Islam. Jika Imam tidak bertindak tegas dan berdiri teguh di dalam menentang pasukan yang zalim, Yazid terkutuk pasti telah menghancurkan Islam dengan memasukkan fahaman jahiliah ke dalam masyarakat Islam. Sheikh:Sungguh amat memeranjatkan yang kamu memanggil Khalifah bagi Muslimin, Yazid bin Muawiya, sebagai kafir. Kamu harus tahu bahawa Muawiya bin Abu Sufyan, telah melantiknya sebagai Khalifah. Khalifah kedua, Umar bin Khattab, dan Khalifah ketiga, Uthman yang teraniaya [???], telah melantik Muawiya sebagai Amir Syria. Disebabkan kebolehan dan bakat mereka, manusia dengan ikhlas telah menerima mereka sebagai Khalifah. Maka rujukan kamu terhadap Khalifah Muslim sebagai kafir, bererti bahawa kamu telah menghina tidak saja semua Muslim yang menerima mereka sebagai Khalifah tetapi kamu juga telah menghina Khalifah yang sebelumnya, yang telah melantik mereka sebagai Khalifah atau Amir.Sudah pastinya mereka ada membuat kesalahan, kesalahan yang dimaafkan, yang berlaku masa mereka menjadi Khalifah. Cucu Nabi, Imam Husain, telah dibunuh, tetapi ini telah diampunkan. Oleh kerana mereka telah bertaubat, Allah yang maha Pengampun, telah mengampunkan mereka. Imam Ghazali dan Damiri dengan panjang lebar telah menjelaskan kedudukan ini di dalam buku-buku mereka dan telah membuktikan kesucian Khalifah Yazid.Shirazi:Saya tidak pernah menyangkakan yang fanatiknya kamu hingga sampai ketahap itu, sehingga sanggup membela Yazid yang terkutuk itu. Kamu katakan bahawa oleh kerana mereka yang terdahulu menganggap bahawa mereka layak menjadi Amir atau pemerintah, maka semua Muslim hendaklah menerima mereka. Kenyataan ini tidak masuk akal sama sekali. Kami katakan Khalifah hendaklah suci [masum, suci dari segala dosa] dan yang dilantik oleh Tuhan, supaya kita tidak akan dizalimi. Kamu katakan bahawa Ghazali dan Damiri telah membela kedudukan Yazid. Tetapi mereka sama saja fanatiknya seperti kamu. Tidak ada manusia berakal waras yang akan membela tindakkan Yazid yang terkutuk. Kamu katakan Yazid telah membuat kesalahan di dalam membunuh Imam Husain. Tetapi untuk membunuh cucu Nabi yang tersayang bersama dengan 72 orang termasuk bayi, kanak-kanak dan orang tua, dan menjadikan anak-anak perempuan Nabi [anak-anak perempuan Ali] yang bertakwa sebagai tawanan dengan kepala dan muka yang terdedah, bukanlah suatu kepalang kesalahan. Ia adalah sesuatu kezaliman yang dahsyat yang tidak dapat disebutkan. Lebih-lebih lagi kesalahannya tidak pada penyembelihan ini saja. Terdapat banyak lagi peristiwa mengenai kekafirannya.

KEKAFIRAN YAZID.
Di antara fakta yang membuktikan kafirnya Yazid adalah dari rangkap syairnya sendiri. Sebagai contoh, dia menulis:  ‘Jika meminum arak dihalang di dalam agama Muhammad, biarkanlah ia; saya akan menerima kristian.’

‘Adalah dunia ini sahaja untuk kami. Tidak ada dunia yang lain. Kami tidak perlu dihalang untuk menikmati kelazatan dari dunia ini.’

Rangkap ini terdapat di dalam koleksi syair-syair, dan Abul-Faraj bin Jauzi telah merakamkannya di dalam bukunya ‘Radd Ala-Mutaasibul-Anid. Dan lagi katanya:
‘Sesiapa yang menakutkan kami dengan cerita mengenai kiamat, biarkanlah dia. Itu adalah dusta yang menghalang kami dari kelazatan nyanyian dan muzik.’

Sibt Ibn al-Jawzi menulis di dalam ‘Tadhkirah’ ms 148, apabila keturunan Nabi dibawa sebagai tawanan ke Syria; Yazid sedang duduk diaras dua istananya. Dia menyata dua rangkap ini:
‘Apabila unta-unta membawa tawanan tiba, gagak berbunyi [petanda buruk] Saya berkata: Duhai gagak sama ada kamu berbunyi atau tidak, saya tetap membalas dendam terhadap Nabi.’
‘Dendam’ merujuk kepada fakta yang keturunan terdahulunya yang terbunuh dalam peperangan Badr, Uhud, Hunain. Dia membalas dendam terhadap kematian mereka dengan membunuh anak-anak Nabi.

Bukti yang lain mengenai kekafirannya adalah apabila dia mengadakan keramaian untuk meraikan syahidnya Imam Husain, dia menyampaikan rangkap kata seperti orang yang tidak beragama dari Abdullah bin Uzza Ba’ri. Sibt Ibn al-Jawzi, Abu Raihan dan yang lainnya telah menulis bahawa Yazid berharap yang keturunannya dapat hadir, mereka yang semua adalah kafir jahiliah yang telah terbunuh di Badr atas arahan Nabi. Yazid berkata: ‘Saya berharap mereka dari Bani saya, yang telah terbunuh di Badr, dan mereka yang melihat orang suku Khazraj meraung [di dalam peperangan Uhud] disebabkan oleh tikaman lembing, ada disini. Mereka pasti akan bersorak memuji saya dengan kuat dan berkata: ‘Wahai Yazid, semoga tanganmu tidak lumpuh, kerana kamu telah membunuh ketua Banunya [Banu Nabi]. Saya melakukannya sebagai membalas dendam untuk Badr, yang mana kini telahpun selesai. Bani Hashim hanya bermain dengan kerajaan. Tidak ada pengkhabaran dari Allah dan tidak juga wahyu yang disampaikan. Saya bukanlah dari keturunan Khandak jika saya tidak menuntut dendam terhadap keturunan Nabi. Kami menuntut dendam diatas mereka yang dibunuh oleh Ali dengan membunuh anak-anaknya.’

SEKATAN OLEH ULAMA PADA MENGUTUK YAZID.
Kebanyakkan dari ulama kamu menganggap Yazid sebagai kafir. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dan banyak lagi ulama kamu yang terkenal telah mensarankan bahawa kutukan terhadap Yazid perlu dilafazkan. Abdur-Rahman Abul-Faraj bin Jauzi telah menulis sebuah buku dalam bab ini, ‘Kitabul-Radd Alal-Muta’asibul-Anidul-Mani’an-La’n li Yazid La’natullah.’ Hanya sebahagian kecil dari ulama kamu yang fanatik, seperti Ghazali telah menyebelahi Yazid dan telah merekakan bantahan yang melucukan [amat bodoh] di dalam membelanya. Bagaimanapun kebanyakkan dari ulama kamu telah mengakui ketiadaan agama, dan tabiat zalimnya. Sebagai Khalifah dinegara Islam, Yazid cuba mengenepikan agama. Mas’udi, di dalam bukunya ‘Murujuz-Dhahab’, jilid II, telah berkata bahawa Yazid seperti Firaun, tetapi Firaun lebih adil kepada rakyatnya dari Yazid. Pemerintahan Yazid telah memalukan nama Islam. Kajahatannya termasuk minum arak, membunuh cucu Nabi, mengutuk keturunan Nabi, Ali, merosakkan rumah Allah [Baitullah], dan pembunuhan beramai-ramai. Dia telah melakukan segala larangan Allah, dan juga dosa-dosa yang tidak terampunkan.
Nawab: Bagaimanakah Yazid bertanggong jawab terhadap pembunuhan beramai-ramai?

Shirazi: Kebanyakkan ahli sejarah telah menyatakan fakta ini. Sibt Ibn al-Jawzi dalam ‘Tadhkirah’ nya ms 63, berkata bahawa sebahagian penduduk Madinah pergi ke Syria pada tahun 62 Hijrah. Apabila mereka mengetahui perbuatan Yazid yang menyalahi agama [berdosa], mereka pulang ke Madinah dan memutuskan baiah [janji setia] dengan Yazid, mengutuknya, dan mengusir Gabenornya, Uthman bin Abu Sufyan. Abdullah bin Hanzalla [Ghusilul-Malaikat] berkata: ‘Wahai manusia, kami tidak memberontak terhadap Yazid sehingga kami mengesahkan bahawa dia adalah orang yang tidak beragama. Dia membunuh keturunan Nabi, secara tidak sah bersekedudukan dengan para ibu, anak-anak perempuan, adik-adik perempuan, minum arak, dan tidak mendirikan salat.’

Apabila pengkhabaran ini sampai kepada Yazid, dia telah menghantar angkatan tentera Syria yang besar dibawah pimpinan Muslim bin Uqbah terhadap penduduk Madinah. Pembunuhan terhadap muslim Madinah berterusan selama tiga hari. Pasukan Yazid membunuh 700 orang ternama Quraish, Muhajir dan Ansar dan 10 000 orang awam. Saya merasa malu untuk menyatakan bagaimana orang-orang muslim telah dihina. Saya akan menyebutkan hanya satu rangkap dari ‘Tadhkirah’ pada ms 163, oleh Sibt Ibn al-Jawzi, yang dilaporkan oleh Abul-Hasan Mada’an: ‘Setelah pembunuhan beramai-ramai terhadap penduduk Madinah, 1 000 anak dara Madinah telah melahirkan bayi.’

HARUSKAH YAZID DIKUTUK?
Sheikh: Ini semua menunjukkan kepada dosanya. Dosa boleh diampunkan dan boleh dikawal, dan Yazid ada menunjukkan tanda-tanda bertaubat. Allah yang maha Pengampun, telah mengampunkannya. Maka mengapa kamu selalu mengutuknya dan mengatakan dia zalim?
Shirazi: Sebahagian peguam terus akan berhujah kes anak guamnya sehingga kesaat terakhir, kerana mereka telah mendapat bayaran upahnya, walaupun mereka tahu benar akan kedudukan kes tersebut. Tetapi saya gagal untuk memahami, mengapa kamu begitu minat pada mempertahankan Yazid, setelah mengetahui pembunuhannya terhadap keturunan rasul, pembunuhannya terhadap penduduk Madinah. Lebih-lebih lagi pengakuan kamu bahawa dia telah menunjukkan sebagai telah bertaubat tidak terbukti. Tidakkah penolakkannya terhadap prinsip Islam yang utama, Hari Kebangkitan, wahyu, kerasulan, ini telah cukup untuk membolehkan pada kutukan kami? Tidakkah Allah telah mengutuk orang yang zalim? Jika hujah ini tidak mencukupi bagi peguam Yazid bin Muawiyah, saya akan, dengan izin kamu, menyebutkan dua Hadis dari ulama kamu yang terkenal.
Bukhari dan Muslim dalam Sahih, Allamah Samhudi di dalam Tarikh-Madinah; Abul-Faraj Ibn al-Jawzi di dalam Kitabu’r-Radd Ala’l-Muta’asibu’l-Anid, Sibt Ibn al-Jawzi di dalam Tadhkirah Khawasul-Ummah, Imam Ahmad Bin Hanbal di dalam Musnad dan yang lain, menyebut dari Nabi sebagai berkata: ‘Jika sesiapa menakut-nakutkan dan menindas penduduk Madinah, Allah akan mengemparkan mereka [i.e. pada Hari Pengadilan] Dia akan dikutuk oleh Allah, oleh Malaikat dan juga segala makhluk. Dan pada Hari Pengadilan, Allah tidak akan menerima segala amalannya.’
Nabi juga telah berkata: ‘Kutukan atas mereka yang telah mengemparkan kota saya [penduduk Madinah]’ Tidakkah penyembelihan beramai-ramai telah menakut dan mengemparkan penduduk Madinah? Jika ya, maka terimalah bersama dengan Nabi, Malaikat dan segala makhluk bahawa penjenayah yang kejam itu perlu dikutuk dan terus dikutuk sehingga ke Hari Pengadilan.
Kebanyakkan ulama kamu telah mengutuk Yazid. Abdullah Bin Muhammad Bin Amir Shabrawi al-Shafii dalam ‘Kitabu’l-Ittihaf bi Hubbi’l-Ashraf Raji’ bi La‘ni Yazid’, halaman 20, menulis bahawa apabila nama Yazid disebut dihadapan Mulla Sa’ad Taftazani, dia berkata: ‘Kutukan terhadap dirinya dan para sahabat dan penolongnya.’ Allamah Samhudi di dalam bukunya ‘Jawahirul-Iqdain’ telah dilaporkan sebagai berkata: ‘Para Ulama dengan serentak secara umum telah mengizinkan untuk mengutuk mereka yang telah membunuh Imam Husain, yang mengarahkan pembunuhan terhadapnya, atau yang mengalu-alukan terhadap pembunuhannya, atau yang bersetuju terhadap pembunuhannya.’

Ibn al-Jawzi, Abu Ya’la dan Salih bin Ahmad, berhujah dari ayat al-Quran telah menulis bahawa: ‘Telah dibuktikan bahawa mengutuk Yazid adalah dibenarkan. Adalah menjadi tanggong jawab semua Muslim untuk mengetahui hak Imam Husain yang ada atas mereka, dan bagaimana, dengan penanggongan terhadap segala penderitaan dari penindasan dan kezaliman, beliau telah menyirami pokok Islam dengan darah beliau sendiri dan darah keluarganya. Jika tidak pokok rahmat [Islam] mungkin akan mati disebabkan kezaliman oleh Bani Umayyah. Imam Husain telah memberikan Islam sebuah kehidupan yang baru.’

Sungguh begitu amat dikesali, sepatutnya kita menghargai khidmat manusia yang suci ini terhadap Islam, sebaliknya kamu membangkitkan bantahan terhadap penziarah yang menziarahi makam mereka, dan mengelar penziarah tersebut sebagai penyembah orang yang mati. Kami kerap membacanya, di tengah-tengah ibu negara seperti Paris, London, Berlin dan Washington di sana terdapat kuburan-kuburan bagi menghormati ‘pahlawan yang tidak dikenali.’ Telah dikata bahawa, mereka ini telah menderita kekejaman dari pihak musuh dan dalam mempertahankan negara, mereka mengorbankan dirinya. Tetapi tidak terdapat sebarang tanda pada badan, atau pakaian untuk menunjukkan keluarganya atau bandarnya. Kerana dia telah mengorbankan dirinya di dalam mempertahankan negaranya, walaupun dia tidak dikenali, dia masih mendapat penghormatan. Apabila seorang raja atau orang kenamaan datang melawat ke kota itu, dia datang menziarahi kepada kuburan pahlawan yang tidak dikenali dan meletakkan kalongan bunga padanya. Pahlawan yang tidak dikenali mendapat penghormatan yang sebegitu tinggi, tetapi saya amat kesal, sepatutnya kita menghormati penziarah yang melawat makam muslim yang ulama dan warak sebaliknya kita mengkritik mereka. Sebahagian dari mereka menghafal seluruh al-Quran. Mereka mengorbankan diri demi mempertahankan Islam. Manusia ini termasuklah yang diamanahkan oleh Allah, Rasul dan keturunan baginda.

PEMBONGKARAN KUBURAN
Sebenarnya sebahagian Muslim telah meruntuhkan kuburan yang sedemikian dan membuat teh di atas peti yang diletakkan di atas kuburan tersebut!! Tragedi sedemikian telah berlaku pada tahun 1216 Hijrah pada hari perayaan Ghadir [Eidil-Ghadir], apabila kebanyakkan dari penduduk Karbala pergi ke Najaf untuk ziarah. Pihak Wahabi Najaf telah menyerang Karbala dan membunuh para Syiah. Mereka memunahkan segala kuburan, orang-orang yang telah mengorbankan diri untuk Islam. Lebih kurang 5 000 penduduk Karbala terbunuh, termasuk ulama, yang tua, wanita, dan juga kanak-kanak. Perbendaharaan Imam Husain dipecahkan dan segala yang berharga dirampas. Peti yang diatas pusara dibakar dan teh telah disediakan diatasnya. Malanglah bagi Muslim yang sedemikian!!!

Betapa sedihnya kejadian yang sedemikian, di dalam semua negara yang bertamadun kuburan raja-raja, para intelek, dan malah pahlawan yang tidak dikenali dihormati, tetapi Muslim, yang diharapkan untuk menunjukkan cara pemikiran yang lebih baik terhadap pemuliharaan makam-makam mereka yang kita sanjungi, sebaliknya telah memusnahkan kesemuanya seperti pengganas. Di Mekah dan Madinah, puak Wahabi telah menghancurkan makam syuhada’ Uhud, termasuklah makam Hamzah, kaum kerabat Nabi seperti Abdul-Muttalib, Abdullah dan lain-lainnya. Mereka juga menghancurkan makam keluarga Nabi, anaknya, seperti Imam Hasan, Imam Zainul-Abidin, Imam Muhammad Baqir, Imam Jaafar Sadiq, Fatimah anak perempuan Nabi, dan banyak lagi dari Bani Hashim dan juga para ulama yang terkenal. Malangnya mereka masih mengelar diri mereka Muslim. Ya sudah tentu mereka telah mendirikan pusara yang besar untuk raja-raja dan orang kenamaan mereka.

Yang sebenarnya bahawa ulama dari kedua-dua golongan telah menyatakan dari banyak Hadis yang mengajak kita pada menziarahi kuburan awlia, supaya makam tersebut akan terselamat dari kemusnahan. Nabi sendiri menziarahi kuburan para awlia dan berdoa kepada Allah untuk keselamatan mereka.

KETURUNAN NABI ADALAH SYUHADA DI JALAN ALLAH DAN HIDUP
Apakah kamu fikir bahawa keluarga Nabi yang suci yang telah mengorbankan diri mereka di dalam jalan agama, tidakkah mereka syahid? Jika kamu katakan bahawa mereka bukan syuhada, apakah hujah kamu? Jika mereka adalah syuhada, bagaimana kamu katakan mereka telah ‘mati’? Al-Quran mengatakan:

‘Mereka hidup dan mendapat rezeki dari tuhannya..’ [Surah ali ‘Imran 3:169].
Maka mengikut al-Quran dan Hadis, mereka yang suci ini hidup. Maka kami tidaklah menyembah yang mati. Kami tidak memberi salam pada yang mati, kami memuji yang hidup. Dan tidak ada Syiah, yang intelek dan yang tidak, menganggap mereka sebagai penghapus masalah. Kami menganggap mereka sebagai hamba Allah yang paling takwa dan cara untuk berdamping kepada-Nya. Kami letakkan keinginan kami kepada Imam-imam kami yang adil supaya mereka dapat merayu kepada Allah untuk menunjukkan belas kasihannya kepada kami. Apabila kami katakan, O Ali, tolonglah kami,’ ‘Husain, tolonglah kami.’ Ia adalah seumpama seseorang mahu berjumpa dengan raja. Kita BOLEH pergi berjumpa perdana menteri meminta pertolongan. Kita pastinya TIDAK menganggap perdana menteri kepada raja sebagai punca terakhir untuk menghapuskan masalah [hanya raja sahaja yang berkuasa]. Tujuan utama kita hanya untuk sampai kepada raja melalui mereka oleh kerana kemuliaan dan kedudukan mereka, maka mereka dengan mudah dapat bertemu raja. Syiah tidak menganggap keturunan Nabi sebagai sekutu di dalam segala tindakan Tuhan, kami menganggap mereka hamba yang paling bertakwa.

KEDUDUKAN IMAM-IMAM YANG MAKSUM
Oleh kerana mereka adalah wakil Allah, mereka menyampaikan kehendak yang berdoa kepada-Nya. Jika permintaan itu layak; Dia menerimanya. Jika tidak Dia akan menggantikannya di hari akhirat. Satu perkara yang tidak harus ditinggalkan tanpa diberikan penerangan adalah: Syiah mengakui kedudukan para Imam yang maksum lebih tinggi dari segala syuhada Islam.
Hafiz: Kenyataan itu memerlukan penjelasan. Apa perbezaan diantara Imam kamu dengan Imam yang lain melainkan mereka mempunyai pertalian dengan Nabi?
Shirazi: Jika kamu lihat pada kedudukan para Imam, kamu akan dapat melihat dengan jelas perbezaan fahaman tentang maksud Imam yang dipegang oleh Syiah dan Sunni.

SESSI Keempat
(Malam Ahad, 26 Rejab 1345 Hijrah)
PERBINCANGAN MENGENAI PARA IMAM

Shirazi: Kamu orang yang dihormati tentu sedar akan perkataan ‘Imam’ mempunyai banyak pengertian. Secara lisan ia bermana ‘ketua’ Imam-e-Jamaat’ bererti ‘orang yang menjadi ketua di dalam salat berjamaah’ Dia boleh juga menjadi ketua bagi manusia di dalam politik atau perkara agama. Imam al-Jum‘at bererti ketua salat jumaat. Maka, Sunni, pengikut keempat mazhab, memanggil ketua mereka ‘Imam’, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Shafii, Imam Hanbal. Ahli agama dan perundangan ini adalah pemimpin mereka dalam perkara agama, dan mereka ini telah membentangkan undang-undang agama berasaskan dari penyelidikan atau dari penghuraian mereka sendiri mengenai apa yang diperbolehkan bagi segala amalan. Begitu juga, apabila kami mempelajari buku-buku perundangan keempat-empat Imam ini, kami dapati banyak perbezaan diantara mereka mengenai asas keimanan dan cara-cara amalan terhadap agama.

Begitu juga, setiap golongan mempunyai pemimpin mereka sendiri, dan di kalangan Syiah ulama dan pakar perundangan memegang kedudukan yang sama. Dengan ghaibnya Imam yang hidup pada masa kini, mereka yang bertaraf mujtahid mengeluarkan perundangan berasaskan pengetahuan mereka dari al-Quran, kata-kata Sahih dari Nabi, dan para Imam yang terpilih. Tetapi kami tidak memanggil mereka Imam kerana keImamahan adalah kepunyaan ekslusif kepada 12 orang keturunan Nabi. Ada satu lagi perbezaan. Sunni kemudiannya telah menutupkan pintu ijtihad. Dari abad kelima Hijrah, apabila dengan perintah raja [Khalifah], pendapat yang digubal oleh ulama dan semua perundangan telah dikumpul, maka apa yang dikatakan sebagai ‘Imam’ telah dihadkan kepada ‘empat Imam’, dan maka empat mazhab [Hanafi, Maliki, Shafii, dan Hanbali] telah diasaskan. Manusia telah dipaksa mengikuti satu daripadanya, sebagaimana yang kamu amalkan sekarang. Tidak diketahui atas dasar apa mengikuti satu Imam itu lebih digalakkan. Apakah ciri-ciri yang ada pada Imam Hanafi yang tidak dimiliki oleh Imam Maliki? Apakah ciri-ciri yang ada pada Imam Shafii yang tidak dimiliki oleh Imam Hanbali? Dan jika dunia Islam dipaksa untuk menghadkan pada mengikuti satu dari empat mazhab, maka kemajuan bagi ummah [komuniti] Islam akan terhalang sepenuhnya, walaupun Islam mengajarkan kepada kita supaya kita terus maju bersama masa. Untuk melakukan ini kita perlu kepada petunjuk dari para ulama [ilmuan]. Terdapat banyak perkara yang mana kita tidak seharusnya mengikuti keputusan hukuman mujtahid yang telah mati. Maka kita harus mengadap kepada mujtahid yang hidup untuk mendapat bimbingan pertunjuk. Banyak para mujtahid yang dilahirkan di antara kamu kemudiannya, yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi dari mereka yang berempat (Imam). Saya tidak tahu mengapa keutamaan diberi kepada yang empat, dan tidak ada yang lain, hanya mereka saja perlu diikuti, dan kebenaran bagi orang yang lain diabaikan. Di dalam perundangan Syiah, terdapat mujtahid pada setiap masa sehinggalah keluarnya Imam yang suci pada zaman kita. Pada permasalahan yang baru timbul, kita tidak boleh ikut keputusan mujtahid yang telah tiada.

MENGHADKAN KEPADA EMPAT MAZHAB TIDAK MEMPUNYAI SEBARANG ASAS
Adalah aneh bahawa kamu mengelar Syiah pembuat bidaah dan penyembah orang mati. Kami mengikuti arahan 12 Imam, keturunan Nabi. Bagaimanapun, tidaklah diketahui atas dasar apa kamu cuba untuk memaksa Muslim mengikuti Ashari atau Mutazilah dalam perkara usul [tawhid] dan salah satu dari empat Imam di dalam perkara amalan agama [furuk]. Sesiapa yang tidak mengenali mereka dikatakan Rafidi. Oleh kerana Abul-Hasan Ashari, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Shafii dan Ahmad bin Hanbal adalah sama seperti ulama dan perundangan Muslim yang lain dan oleh kerana tidak ada arahan dari Nabi untuk kita mengikuti mereka, pengkhususan untuk mengikuti mereka adalah bidaah, apa yang akan kamu katakan sebagai jawapan?

Hafiz: Oleh kerana keempat Imam ini memiliki tahap ketakwaan yang tinggi kepada Allah, warak, adil dan berwibawa bersama dengan pengetahuan perundangan yang luas, makanya telah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengikuti mereka.

Shirazi: Secara logik kami tidak menghadkan diri kami kepada mengikuti mereka sahaja. Banyak lagi dari ulama kamu yang mempunyai kualiti yang sama ini. Menghadkan pada mengikuti mereka sahaja adalah satu penghinaan terhadap ulama lain yang sama meritnya. Kita tidak boleh dipaksa pada mengikuti seseorang atau sesiapa saja tanpa kuasa arahan dari Nabi. Tidak ada arahan yang sedemikian mengenai Imam yang berempat kamu. Maka bagaimana kamu boleh menghadkan agama kepada mazhab yang empat ini?

SYIAH DIBANDINGKAN KEPADA MAZHAB YANG EMPAT
Hanya beberapa malam yang lalu kamu memanggil golongan Syiah ‘politik’, dan mengatakan yang ia tidak ujud dimasa hayat Nabi – bahawa ia muncul masa Khalifah Uthman – adalah haram untuk mengikuti mereka. Pada malam selepas semalam, kami telah buktikan yang Syiah telah ujud pada masa hayat Nabi dan juga atas arahan baginda. Ketua bagi Syiah, Amirul Mukminin, Ali, telah dibesarkan dan dididik oleh Nabi semenjak dari kecil dan menerima pengetahuan agamanya dari Nabi sendiri. Menurut dari rekod di dalam buku kamu yang sahih, Nabi memanggil beliau pintu kota ilmu. Baginda dengan jelas mengatakan: ‘Patuh kepada Ali adalah patuh kepada saya, dan patuh kepada saya adalah patuh kepada Allah.’ Di dalam kumpulan 70 000 manusia, baginda melantik beliau sebagai Amir dan Khalifah dan mengarahkan semua Muslim, termasuk Umar dan Abu Bakar, untuk memberikan baiah kepada beliau.

Tetapi sebaliknya telah tidak diketahui bagaimana mazhab yang empat kamu telah diujudkan, ataupun yang mana satu dari keempat Imam kamu yang pernah bertemu dengan Nabi, ataupun sama ada terdapat pengesahan yang telah dilaporkan dari Nabi mengenai mereka yang akan menerangkan mengapa umma Islam harus dipaksa pada mengikuti mereka.

Tanpa sebarang alasan yang nyata kamu telah mengikuti orang-orang kamu yang terdahulu, yang tidak pernah memberikan apa-apa alasan terhadap ‘keimamahan’ mereka, melainkan bahawa mereka adalah mujtahid, orang yang berpengetahuan dan warak. Tetapi, tidakkah semua kualiti tersebut ada pada tahap yang tertinggi di dalam diri keturunan Nabi, maka tidakkah wajib bagi kita pada mengikuti mereka? Adakah mazhab [perundangan] ini yang tidak mempunyai pertalian dengan Nabi, bidaah, atau kumpulan perundangan yang diasaskan oleh Nabi dan dipimpin oleh keturunannya bidaah? Dalam cara yang sama, terdapat sebelas lagi Imam yang mengenai mereka terdapat Hadis yang lain yang menunjukkan bahawa mereka adalah sama setaraf al-Quran. Di dalam Hadis al-thaqalain dengan jelas telah diperkatakan: ‘sesiapa yang berpegang teguh pada kedua ini akan selamat, dan sesiapa menjauhkan diri dari mereka akan sesat.’ Di dalam Hadis al-safinah Nabi berkata: ‘Sesiapa yang menjauhkan diri dari mereka akan lemas dan binasa.’ Ibn Hajar di dalam ‘Sawa‘iq [Bab al-Wasiyyatun Nabi, ms 135] menyebutkan Hadis dari Nabi yang berbunyi: ‘Al-Quran dan keturunan ku adalah amanah ku, jika kamu berpegang kepada mereka kamu tidak akan sesat.’
Di dalam menyokong ini, Ibn Hajar menyebutkan Hadis yang lain dari Nabi mengenai al-Quran dan keturunannya yang suci: ‘Janganlah melampaui batasan al-Quran dan keturunan ku; janganlah mengabaikan mereka. Jika tidak kamu akan binasa. Dan janganlah mengajar keturunan ku kerana mereka lebih mengetahui dari kamu.’
Selepas itu, Ibn Hajar mengulas bahawa Hadis yang diatas membuktikan bahawa keturunan Nabi adalah lebih utama dari semua yang lain dalam pengetahuan dan menyampaikan tanggong jawab agama.

KEEMPAT-EMPAT IMAM TELAH MENGISTIHARKAN DIANTARA SATU SAMA LAIN SEBAGAI KAFIR

Adalah amat menakjubkan bahawa, keturunan Nabi adalah yang paling unggul dari segala manusia yang lain, Sunni masih mengikuti Abul-Hasan Ashari di dalam asas tawhid Islam dan keempat Imam di dalam amalan agama bahagian furuk. Pada mengikuti jalan sebegini, tidak lain hanyalah disebabkan oleh kesombongan dan kefanatikan. Dan walaupun jika kita katakan apa yang awak nyatakan itu benar, bahawa keempat Imam kamu berhak terhadap kesetiaan kamu kerana mereka terpelajar dan warak, jadi mengapa setiap mereka menuduh diantara satu sama lain sebagai kafir?
Hafiz: Kamu amat kejam. Kamu sebut apa saja yang datang pada fikiran kamu. Kamu menghina Imam kami. Kenyataan itu adalah dusta. Jika ada apa-apa yang telah diperkatakan terhadap mereka, ia adalah dari ulama Syiah. Dari pihak kami tidak ada apa yang diperkatakan terhadap mereka. Kami telah menunjukkan tanda hormat terhadap mereka.

Shirazi: Kelihatan seperti kamu tidak membaca buku ulama kamu. Ulama kamu yang terkenal telah menulis buku mengenai penolakkan mereka. Bahkan keempat-empat Imam saling menuduh satu sama lain sebagai melanggar syariat Tuhan.
Hafiz: Siapakah ulama itu? Apakah kenyataan mereka?

Shirazi: Sahabat Abu Hanifah , Ibn Hajar [Ali bin Ahmad Andalusi, mati dalam tahun 456 Hijrah] dan yang lainnya telah selalu mencela Imam Malik dan Muhammad bin Idris al-Shafii. Begitu juga sahabat Imam Shafii, seperti Imam al-Haramain, Imam Ghazali dan lainnya telah mengutuk Abu Hanifah dan Malik. Biar saya tanya kepada kamu sesuatu: apakah jenis manusia Imam Shafii tu, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali dan Jarullah Zamakhshari?
Hafiz: Mereka adalah ahli perundangan, ulama, orang yang warak dan Imam kami.
ULAMA SUNNI MENCELA ABU HANIFA

Shirazi: Imam Shafii berkata: ‘Tidak ada yang dilahirkan, orang paling terkutuk di dalam Islam dari Abu Hanifah.’ Dia juga berkata: ‘Saya lihat dalam buku sahabat Abu Hanifah, dan saya dapati di dalamnya 130 masalah mengandungi perkara yang bertentangan dengan al-Quran dan juga Hadis.’
Abu Hamid Ghazali di dalam bukunya Manqul fi ilmil-Usul telah berkata: ‘Yang sebenarnya Abu Hanifah merubah etika agama, menjadikannya meragukan, merobah susunannya, dan mencampur-adukkan perundangannya dengan suatu cara di mana etika yang disebutkan oleh Nabi telah berubah keseluruhannya. Seorang yang melakukannya dengan sengaja dan menganggapnya dibolehkan adalah kafir. Seorang yang melakukannya dengan pengetahuan bahawa ia adalah haram maka berdosa.’ Menurut ilmuan yang terkenal ini [Imam Ghazali], Abu Hanifah sama ada kafir atau pembuat dosa. Banyak bukunya yang lain mengutuk Abu Hanifah. Jarullah Zamakhshari, pengarang Tafsir al-Kashshaf dan juga seorang ulama yang warak, telah menulis di dalam Rabiul Abrar bahawa Yusuf bin Asbat berkata: ‘Abu Hanifah menolak paling kurang 400 Hadis Nabi Islam.’ Ulasan Yusuf adalah: Abu Hanifah berkata: ‘Jika rasul Islam mengenali saya, dia pasti akan menerima kebanyakkan dari kata-kata saya.’

Ulama kamu telah membuat kritikan yang sama kepada Abu Hanifah dan ketiga-tiga Imam yang lain. Ia boleh dijumpai di dalam tulisan Ghazali berjudul Mutahawwal; Shafii, Nuqtush-Sharifa; Zamakhshari Rabiul-Abrar; dan Ibn al-Jawzi, al-Muntazim.

Imam Ghazali berkata di dalam buku Mutahawwal: ‘Terdapat banyak kesalahan dalam kerja-kerja Abu Hanifah. Dia tidak punya pengetahuan di dalam ilmu etimologi [ilmu asal usul perkataan], nahu ataupun Hadis.’ Dia juga menulis: ‘Oleh kerana dia tidak punya ilmu Hadis, dia banyak bergantung kepada qiyasnya sendiri. Yang pertama bertindak di atas qiyas adalah syaitan.’

Ibn al-Jawzi menulis di dalam Muntazim, ‘Semua ulama bersatu di dalam mengutuk Abu Hanifah. Terdapat tiga kategori pada kritikan yang sedemikian; satu kumpulan berpendapat bahawa kepercayaannya di dalam asas-asas Islam tidak kukuh; yang lain berkata bahawa dia tidak punya daya ingatan yang kuat dan tidak boleh mengingati Hadis; dan yang ketiga percaya bahawa dia bertindak mengikut qiyas dan pendapatnya selalu bertentangan dengan Hadis yang benar.’
Ulama kamu sendiri telah mengkritik imam kamu. Ulama Syiah tidak mengatakan apa-apa mengenai mereka, melainkan apa yang ulama kamu telah katakan.

Dan sebaliknya, tidak ada perbezaan pendapat diantara ulama Syiah mengenai kedudukan 12 Imam. Kami menganggap para Imam yang suci adalah murid pada pengajian yang sama. Imam-Imam ini – kesemua mereka – bertindak mengikut perundangan Tuhan yang mana Rasul terakhir telah berikan kepada mereka. Mereka tidak pernah bertindak mengikut kias atau pembaharuan yang dibolehkan. Apa yang mereka kata atau laksanakan sealiran dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Makanya tidak ada sebarang perbezaan diantara mereka.

IMAM MENURUT SYIAH BERERTI WALI [WAZIR] KEPADA ALLAH
Menurut dari difinasi yang telah diberikan oleh ulama, Imam atau wali kepada Allah, adalah satu dari asas-asas Islam. Kami percaya bahawa Imam adalah wali bagi Allah terhadap segala makhluk dan Khalifah al-Rasul [pengganti bagi Rasul] untuk dunia ini dan juga akhirat. Maka adalah wajib bagi semua manusia untuk mengikuti prinsipnya di dalam semua perkara, keduniaan dan juga kerohanian.
Sheikh: Adalah lebih baik jika kamu tidak mengisytiharkan secara mutlak bahawa Imam termasuk di dalam asas kepada keimanan, oleh kerana ulama Islam yang termashur telah menafikan. Ia hanya termasuk di dalam bahagian cabang amalan pada iman. Ulama kamu yang telah memasukkannya ke dalam asas (pokok) agama.

Shirazi: Kenyataan saya tidak tertakluk kepada Imami Syiah sahaja. Bahkan ulama kamu yang ulung mempunyai kepercayaan yang sama. Seorang daripadanya adalah pengulas yang termashur, Kadi Baidawi, yang telah berkata di dalam bukunya Minhajul Usul berhubung dengan perbincangan pada sebutan Hadis: ‘Imam adalah satu dari asas prinsip Iman, yang mana penafian dan penentangan terhadapnya akan membawa kepada bidaah dan kafir.’

Mulla Ali Qushachi berkata di dalam Syarhal-Tajrid, ‘Imami adalah wali Allah yang umum bagi urusan dunia dan agama, serperti juga Khalifah Rasul.’ Dan Kadi Ruzbahan, seorang ulama kamu yang amat fanatik, menunjukkan kepada erti yang sama. Dia berkata: ‘Imami, menurut pengikut Abul Hasan Ashari, adalah wali [wazir] Nabi pada mengasaskan keimanan dan memelihara kepentingan Ummah Muslim. Adalah menjadi tugas semua pengikut untuk mematuhi apa yang dikata.’ Jika Imami bukanlah sebahagian dari rukun Iman, Nabi tidak akan berkata bahawa: ‘Sesiapa yang mati, dengan tidak mengetahui siapakah Imamnya zamannya itu, matinya sebagai seorang jahiliah.’

Ini telah disebutkan oleh ulama kamu yang terkenal, seperti Hamidi di dalam Jami’ Baina al-Sahihain dan Mulla Asad Taftazani di dalam Syarhal-Aqaid al-Nasafi. Dengan tidak mengetahui satu cabang dari amalan keimanan, tidaklah sama seperti yang jahil, sebagaimana yang telah dikata oleh Baidawi mengenai tidak mengetahui pada asas Iman, umum kejahilan terhadapnya [asas-asas iman] boleh membawa kepada kekafiran

Maka, Imamah adalah satu dari asas Iman dan yang melengkapi peringkat tugas Nabi [yang menyampaikan]. Makanya terdapat perbezaan yang besar pada konsep Imami kami dan yang difahami [diterjemahkan] oleh kamu. Kamu memanggil ulama kamu Imam, seperti Imam Azam dan Imam Malik. Tetapi ini hanya secara pengertian lisan. Kami juga menggunakan istilah Imam-e-Jamaah, Imam-e-Jamaat. Maka akan ada ratusan Imam dalam satu masa, tetapi pengertian teknikalnya dimana kami gunakan perkataan ‘Imam’ ia bererti wali Allah. Dalam pengertian ini hanya terdapat seorang sahaja Imam pada satu masa. Kualiti pengetahuannya yang mulia, keberanian, ketakwaan kepada Allah, dan wara’, semuanya telah di sempurnakan di dalam diri mereka. Dia melebihi dari semua makhluk di dalam semua kemuliaan dan menduduki tempat kema’suman [tidak membuat sebarang dosa]. Dunia tidak boleh berada tanpa Imam yang sedemikian sehingga ke Hari Pengadilan. Imam yang sedemikan unggul mempunyai kedudukan kerohanian yang paling tinggi. Imam yang begini telah ditauliahkan oleh Allah dan dilantik oleh Nabi. Kedudukannya lebih tinggi dari segala makhluk, termasuk para rasul yang terdahulu.

Hafiz: Satu ketika kamu mengutuk Ghalis, dan pada masa yang sama kamu sendiri telah melampui meninggikan para Imam dan menganggap kedudukan mereka lebih tinggi dari para Nabi. Akal yang waras telah menolaknya dan al-Quran juga mengatakan bahawa Nabi telah didudukkan ditempat tertinggi. Kedudukan mereka letaknya diantara dikehadirat ilahi dan yang dijadikan. Oleh kerana kenyataan kamu tidak disokong oleh mana-mana hujah maka ia tidak boleh diterima.

KEDUDUKAN IMAMI ADALAH LEBIH TINGGI DARI KEDUDUKAN NABI YANG UMUM
Shirazi: Kamu belum pun bertanya atas dasar apa saya membuat kenyataan tersebut, dan kamu telah katakan dengan tanpa sebarang hujah. Bukti yang terbaik untuk kenyataan saya adalah al-Quran, yang menyebutkan kisah hidup Nabi Ibrahim, telah mengatakan bahawa, setelah diberikan tiga percubaan [nyawa, harta dan anak], Allah bermaksud untuk meninggikan lagi kedudukannya. Oleh kerana Nabi dan panggilan kalil [rakan] tidaklah mengambarkan kedudukan yang tinggi, maka kedudukan Imami lah sahaja satunya kedudukan yang lebih tinggi yang mana Nabi juga boleh dianugerahkan dengannya. Al-Quran berkata: ‘Dan apabila Tuhannya mencuba Ibrahim dengan perkataan tertentu, dia telah melaksanakannya, Dia berkata:

‘Sesungguhnya Aku akan menjadikan kamu Imam atas manusia.’ Ibrahim berkata: ‘Dan keturunan ku? ‘Janji Ku tidak termasuk mereka yang zalim.’ [Surahal-Baqarah 2:124].
Ayat ini yang menunjukkan kedudukan Imami, juga telah membuktikan darjat Imami lebih utama dari Nabi, kerana kedudukan Nabi Ibrahim telah dinaikkan dari Nabi kepada Imam.
Hafiz: Ini bermakna dari hujah kamu kedudukan Ali adalah lebih utama dari kedudukan Nabi yang akhir. Ini adalah apa yang dipercayai oleh Ghalis, sebagaimana yang kamu sendiri telah katakan.

NABI UMUM DAN KHUSUS
Shirazi: Bukanlah itu maksud saya apa yang kamu rumuskan. Sebagaimana yang kamu ketahui, terdapat perbezaan yang besar diantara Nabi yang umum dengan Nabi yang khusus. Darjat Imami lebih tinggi dari kedudukan Nabi yang umum tetapi rendah kepada Nabi yang khusus. Nabi yang akhir adalah yang tertinggi dari Nabi-Nabi yang khusus.

Nawab: Maaf kan saya kerana memotong percakapan. Tidakkah semua Nabi telah dikirimkan oleh Allah? Pastinya mereka berkedudukan yang sama: al-Quran berkata: ‘Kami tidak membezakan diantara mana-mana rasul,’ [2:285] Jadi mengapa kamu membezakan diantara mereka dan membahagi Nabi-Nabi pada 2 kategori, umum dan khusus?

Shirazi: Ya, ayat itu benar pada kontek [hal] yang tertentu. Iaitu, mengenai pada mencapai matlamat kerasulan [yang bermaksud mengajari manusia tentang adanya Allah, Hari Pengadilan, dan latihan terhadap minda] kesemua Nabi dari Adam sehingga kepada Nabi yang akhir, adalah sama. Tetapi mereka berbeza di dalam kualiti mereka, pencapaian dan kedudukan.

PERBEZAAN DI DALAM DARJAT KERASULAN.
Adakah Nabi yang dikirimkan untuk memandu 1 000 manusia sama dengan Nabi yang dihantar untuk memandu 30 000 manusia, atau yang dihantar untuk memandu seluruh makhluk? Kita ambil sebagai contoh, adakah guru darjah satu sama dengan guru darjah empat? Adakah guru kelas atasan sama dengan profesor atau guru universiti? Kesemua tergolong pada pentadbiran yang sama, dan berkerja dibawah program umum yang sama, tujuan mereka untuk mendidik pelajar. Tetapi dilihat pada pengetahuan guru, ia tidaklah sama. Setiap satu berbeza dengan yang lain berdasarkan pembelajaran mereka, kemampuan dan pencapaian. Tetapi dari sudut pandangan tujuan kerasulan, semua Nabi Allah adalah sama. Bagaimanapun kerana perbezaan kedudukan dan pengetahuan, mereka adalah berbeza. Al-Quran berkata:

‘Kami telah jadikan sebahagian dari rasul itu melebihi yang lain; diantara mereka ada kepadanya Allah berkata-kata, dan sebahagian mereka Allah tinggikan dengan darjah yang banyak.’ [Surah al-Baqarah 2:253]

Dari ulama kamu, Jarullah Zamakhshari berkata di dalam bukunya Tafsir al-Kasysyaf bahawa ayat diatas bererti yang Nabi kita lebih utama kedudukannya dari semua yang lain disebabkan penghargaan khusus yang diterimanya,

Yang terpenting beliau adalah rasul yang terakhir.
Nawab: Saya gembira kamu telah selesaikan masalah ini, tetapi saya ada satu lagi soalan, walaupun ia tidak berkaitan. Sila beritahu kepada kami apakah karekteristik [ciri-ciri] utama Nabi yang khusus.
Shirazi: Banyak kualiti tertentu pada Nabi yang khusus, dan terdapat banyak hujah pada pembuktian bagaimana satu Nabi daripada mereka semua, adalah Nabi yang khas kepada Allah. Bahkan kedudukan itu menamatkan putaran bagi kerasulan. Tetapi sessi ini tidak diatur untuk membuktikan Nabi Allah kepada Muslim. Jika kita hendak bincangkan tajuk ini sepenuhnya, kita akan menyimpang dari tajuk asal, Imami. Bagaimana pun saya akan bincangkan dengan ringkas.

KAREKTERISTIK [CIRI-CIRI] RASUL KHUSUS
Kesempurnaan manusia bergantung kepada kesempurnaan jiwa. Kesempurnaan moral dan juga kerohanian tidak akan tercapai tanpa kesucian jiwa. Kesucian sebegini adalah mustahil melainkan jika ia dipimpin oleh kekuatan kebijaksanaan. Maka dia akan dapat meningkat tinggi dan lebih tinggi dengan kuasa pengetahuan dan amalan yang betul sehinggalah dia sampai kekemuncak kemanusiaan. Jika ucapan diikuti oleh pengetahuan dan amalan, ini meyerupai pada kejadian di alam ruh, yang mana adalah tempat asal pada kejadian manusia. Apabila ucapannya mencapai ke tahap kesederhanaan dan bebas dari segala benda fizikal [bebas dari pengaruh dunia], ia telah menjadi satu dengan alam ruh. Maka dia akan meninggalkan alam binatang [dunia] dan sampai kekedudukan kemanusiaan yang tertinggi.

Kuasa pertuturan manusia telah menjadikan dia lebih utama dari semua makhluk yang ada. Tetapi terdapat satu syarat tertakluk padanya, iaitu dia membersihkan jiwa dari segala kekotoran dengan pengetahuan dan amalan yang betul. Dua faktor ini di dalam diri manusia adalah seperti sayap kepada burung. Begitu juga darjah kemanusiaan manusia, akan meningkat menurut pengetahuan dan amalannya yang betul. Untuk melepasi kawasan kebinatangan dan untuk sampai kelingkungan kemanusiaan bergantung kepada kesempurnaan jiwanya. Seorang yang menyatukan di dalam dirinya kemantapan pengetahuan dan amalan yang betul dan sampai ketempat yang ketiga dari peringkat manusia [manusia awam, manusia elit, dan yang lebih elit] telah sampai ke tahap terendah Nabi. Apabila orang itu menjadi perhatian khusus Allah, dia menjadi Nabi. Ya, Nabi juga mempunyai beberapa peringkat. Seorang Nabi boleh sampai kepuncak tertinggi, dikedudukan yang tertinggi dari tiga peringkat itu. Kedudukan ini adalah yang paling tinggi dilingkungan yang mungkin [dibolehkan]; yang mana kedudukan itu dinamakan Kebijaksanaan Pertama; dan ia adalah Kesan Pertama atau Konsekuen [keselarasan] Pertama. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari ini di alam nyata. Tempat ini diduduki oleh Nabi yang terakhir, yang kedua pada tiada, melainkan Penyebab Pertama. Apabila Nabi dinaikkan ketahap tertinggi, kerasulan telah tamat.

Imamah adalah satu kedudukan yang rendah dari kedudukan Nabi yang tertinggi, tetapi lebih tinggi dari kedudukan Nabi yang lainnya. Oleh kerana Ali telah dinaikkan kekedudukan yang lebih tinggi dari Nabi dan yang sama dalam keruhanian dengan Nabi Muhammad, dia telah dianugerahkan kedudukan Imam dan makanya lebih utama dari segala Nabi yang terdahulu.

Hafiz: Bahagian akhir dari kenyataan kamu membingungkan. Pertama kamu katakan Ali lebih tinggi dari tahap Nabi; kedua, dia adalah satu dalam keruhanian dengan Nabi Muhammad; ketiga bahawa dia lebih utama dari segala Nabi. Apakah hujah kamu pada membuktikan kebenaran kata-kata kamu?

HUJAH PADA DARJAH RASUL UNTUK ALI DARI HADIS MANZILAH
Shirazi: Bahawa Ali sampai kedarjah keNabian boleh dibuktikan dengan merujuk kepada Hadis manzilah [Hadis mengenai darjah] yang telah diterima semua, disampaikan dengan lebih kurang perkataan yang sama. Rasul yang akhir telah mengulangi beberapa kali diperbagai pertemuan: ‘Tidakkah kamu merasa puas bahawa kamu kepada ku adalah Harun kepada Musa, melainkan bahawa tidak akan ada rasul selepas saya? Dikala yang lain baginda berkata kepada pengikutnya: ‘Ali kepada saya seperti Harun kepada Musa.’

Hafiz: Kesahihan Hadis ini telah tidak dibuktikan. Walaupun jika ia dibuktikan sebagai benar, ia adalah dari satu jalur penyampai dan maka tidak dapat diterima.

KESAHIHAN HADIS MANZILA DARI PUNCA YANG BIASA
Shirazi: Di dalam memberikan keterangan mengenai tulennya Hadis ini, saya akan merujuk buku kamu. Ia bukan dari satu jalur penyampai. Ia telah disahkan oleh ulama kamu yang terkenal, seperti al-Suyuti, Hakim Naisaburi dan lainnya, yang telah membuktikan sebagai yang boleh dipercayai dari punca yang banyak. Sebahagian darinya adalah seperti berikut:

(1) Abu Abdullah Bukhari di dalam Sahih, jilid III, Bahagian Ghazawa, Gazwah Tabuk, ms. 54, dan di dalam bukunya Bad’u’l-Khalq, ms. 180;
(2) Muslim bin Hajjaj di dalam ‘Sahih’, diterbitkan di Mesir, 1290 H., jilid II, di bawah tajuk " Kemuliaan Ali;" ms 236-7;
(3) Imam Ahmad bin Hanbal di dalam ‘Musnad’, jilid I, " Asas pada Menamakan Husain," ms 98, 118, 119; dan notakaki pada buku yang sama, Bahagian 5, ms 31;
(4) Abu Abdu’r-Rahman Nasa’i di dalam Khasa’isi’l-Alawiyya, ms 19;
(5) Muhammad bin Sura Tirmidhi di dalam al-Jami’al-Sahih;
(6) Hafiz Ibn Hajar Asqalani di dalam al-Isabah, jilid II, ms 507;
(7) Ibn Hajar al-Makki di dalam Sawa‘iq Muhriqah, Bab 9, ms 30 dan 34,
(8) Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Nisaburi di dalam al-Mustadrak, jilid III, ms 109;
(9) Jalaluddin al-Suyuti di dalam Tarikh al-Khulafa’, ms 65;
(10) Ibn Abd Rabbih di dalam Iqdu’l-Farid, jilid II, ms 194;
(11) Ibn Abdu’l-Birr di dalam al-Isti’ab, jilid 2, ms 473;
(12) Muhammad bin Sa’ad Katib Waqidi di dalam Tabaqatu’l-Kubra;
(13) Imam Fakhru’d-Din Razi di dalam Tafsir Mafatihu’l-Ghaib;
(14) Muhammad bin Jarir Tabari di dalam Tafsir; begitu juga di dalam Tarikh;
(15) Sayyid Mu’min Shablanji di dalam Nuru’l-Absar, ms 68;
(16) Kamaluddin Abu Salim Muhammad bin Talha Shafi’i di dalam Matalib al-Su’ul, ms 17;
(17) Mir Sayyid Ali bin Shahabu’d-Din Hamadani di dalam Mawaddatu’l-Qurba, pada bahagian akhir pada dari Mawadda 7;
(18) Nuru’d-Din Ali bin Muhammad Maliki Makki, dikenali sebagai Ibn Sabbagh Maliki, di dalam Fusul al-Muhimmah, ms 23 dan 125;
(19) Ali bin Burhanu’d-Din Shafi’i di dalam Siratu’l-Halabiyya, jilid II, ms 49;
(21) Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi di dalam Yanabi’ al-Mawaddah,
(22) Mulla Ali Muttaqi al-Hindi dalam Kanzu’l-Ummal, jilid VI ms 152-153;
(23) Ahmad bin Ali Khatib di dalam Tarikh Baghdad;
(24) Ibn Maghazili Shafi’i di dalam Manaqib;
(25) Muwaffaq bin Ahmad Khawarizmi di dalam Manaqib;
(26) Ibn Athir Jazari Ali bin Muhammad di dalam Usudu’l-Ghabah;
(27) Ibn Kathir Damishqi di dalam Tarikh;
(28) Ala’u’d-Daulah Ahmad bin Muhammad di dalam Urwatu’l-Wuthqa;
(29) Ibn Athir Mubarak bin Muhammad Shaibani di dalam Jami’ul-Usul;
(30) Ibn Hajar Asqalani di dalam Tahdhibu’t-Tahdhib;
(31) Abu’l Qasim Husain bin Muhammad Raghib Isfahani di dalam Muhadhiratu’l-Udaba’, jilid II ms 212.

Banyak ulama terkenal kamu telah menyampaikan Hadis yang mashur ini dengan sedikit perbezaan di dalam perkataan dari ramai para sahabat Nabi seperti:

(1) Umar bin Khattab,
(2) Sa’d bin Abi Waqqas,
(3) Abdullah bin Abbas,
(4) Abdullah bin Mas‘ud,
(5) Jabir bin Abdullah al-Ansari,
(6) Abu Hurairah,
(7) Abu Sa‘id Khudri,
(8) Jabir bin Sumrah,
(9) Malik bin Huwairi’s,
(10) Bara’ bin ‘Azib,
(11) Zaid bin Arqam,
(12) Abu Rafi’,
(13) Abdullah bin Ubai,
(14) Abu Suraihah,
(15) Hudhaifha bin Assad,
(16) Anas bin Malik,
(17) Abu Hurairah Aslami,
(18) Abu Ayyub al-Ansari,
(19) Sa‘id bin Musayyab,
(20) Habib bin Abi Thabit,
(21) Sharhbil bin Sa’d,
(22) Ummi Salmah (isteri Nabi),
(23) Asma’ bint Umais (isteri Abu Bakar),
(24) Aqil bin Abi Talib,
(25) Mu’awiyah bin Abu Sufyan, dan ramai lagi sahabat yang lain.
Secara ringkas, kesemua mereka telah menyatakan dengan sedikit perbezaan pada perkataan bahawa Nabi berkata: ‘Wahai Ali, kamu kepada ku adalah sebagai Harun kepada Musa, melainkan tidak ada rasul selepas aku.’
Adakah semua ulama yang mashur – dan banyak lagi yang saya tidak nyatakan – tidak mencukupi untuk membuktikan bahawa Hadis ini telah diterima semua sebagai benar? Adakah kamu mengaku sekarang bahawa kamu telah tersalah faham? Oleh kerana kamu menunjukkan atitut keraguan mengenai Hadis ini, kamu haruslah merujuk kepada Kifayatut-Talib fi Manaqib Ali Ibn Abi Talib, Bab 7, disusun oleh Muhammad Yusuf Kanji al-Shafii, adalah seorang ulama yang paling terkenal dari golongan kamu. Setelah menyebut enam Hadis di dalam memuji Ali, pengarang ini mengulas masalah 149 pada Hadis ini sebagai berikut:
‘Ini adalah Hadis yang kesahihannya telah diterima oleh semua. Ia telah disampaikan oleh kebanyakkan Imam dan hafiz al-Quran yang terpelajar, seperti Abu Abdullah al-Bukhari di dalam Sahih, Muslim bin Hujjaj di dalam Sahih, Abu Dawud di dalam Sunan, Abu Isa Tirmidhi di dalam al-Jami’, Abu Abdu’r-Rahman di dalam Sunan, Ibn Majah Qazwini di dalam Sunan. Kesemua mereka telah mengesahkan kesahihannya. Hakim Naisaburi telah berkata bahawa Hadis ini masuk ketahap kesinanbungan.
Saya harap bahawa saya tidak perlu menambah bukti untuk menunjukkan bahawa Hadis ini tulen.
Hafiz: Saya bukanlah orang yang tidak beragama, maka saya tidak akan menolak hujah kamu yang munasabah, tetapi saya ingin mengambil perhatian kamu kepada kenyataan dari seorang ulama yang ilmuan, Abul-Hasan Amadi, yang telah menolak Hadis ini.
Shirazi: Saya hairan mengapa seorang terpelajar seperti kamu, setelah mendengar pandangan dari ulama kamu yang terkenal, masih memberikan pertimbangan terhadap keterangan dari seorang yang jahat, yang tidak melakukan salat wajib.
Sheikh: Manusia adalah bebas untuk menyatakan apa yang dia percaya. Jika seseorang menyatakan pandangannya, kita tidak seharusnya menghina dia. Adalah tidak wajar bagi kamu untuk menghina dia, selain daripada memberikan jawapan yang logik dari kenyataannya.
Shirazi: Kamu salah faham terhadap diri saya. Saya tidaklah mengkritik seseorang sacara kejam. Saya belumpun dilahirkan semasa hayat Amadi. Ulama kamu yang telah merakamkan bahawa dia adalah orang yang tidak beragama.
Sheikh: Dimana ada ulama kami mengatakan dia tidak beragama?

AMADI TIDAK DIPERCAYAI SEBAGAI PENYAMPAI HADIS
Shirazi: Ibn Hajar Asqalani telah menulis di dalam ‘Lisanul-Mizan’: ‘Saif Amadi Mutakallim Ali bin Abi Ali, seorang pengarang, telah diusir dari Damaskus kerana pandangannya yang tidak beragama, dan adalah benar bahawa dia tidak mendirikan salat.’ Dan Dhahabi, yang juga ulama kamu yang terkenal, menyatakan perkara yang sama di dalam bukunya Mizanul-Itldal. Dia mengatakan bahawa Amadi seorang pembuat bidaah. Jika Amadi bukan seorang jahat dan pembuat bidaah yang tidak beragama, dia tentu tidak membuat catatan yang menghinakan mengenai semua para sahabat Nabi, termasuk Khalifah kamu, Umar bin Khattab [seorang daripada penyampai Hadis tersebut]
Adalah tidak adil kamu menyalahkan Syiah kerana tidak menerima Hadis yang dirakamkan di dalam Sihah (Kitab-kitab Sahih Ahlu Sunnah). Jika Hadis datang dari punca yang sahih, ia diterima, walaupun ia dirakamkan di dalam Kutub Sittah [enam koleksi Hadis dari Sunni]. Tetapi jika Hadis yang telah diterima, yang telah dirakamkan oleh Bukhari, Muslim dan pengarang Sihah yang lain, telah ditolak oleh Amadi, kamu tidak menjumpai sebarang kesalahan dengannya.

Jika kamu berhajat untuk mengetahui hujah sepenuhnya berkaitan dengan kesahihan dan punca Hadis ini dari ulama kamu sendiri, dan jika kamu bersedia untuk mengutuk manusia seperti Amadi, kamu bolehlah merujuk jilid-jilid Abaqatul-Anwar, telah ditulis oleh ulama dan pengulas yang ulung, Allamah Mir Sayyid Hamid Husain Dihlawi. Terutama, kamu hendaklah mempertimbangkan Hadis Manzilah, supaya kamu akan tahu bagaimana Allamah Syiah ini telah mengumpulkan punca-punca dari ulama perundangan kamu dan menyediakan pembuktian kesahihan terhadap Hadis-Hadis tersebut.

Hafiz: Kamu katakan bahawa seorang dari penyampai Hadis itu adalah Umar bin Khattab. Saya suka hendak mengetahui lebih mengenainya.

PENGESAHAN HADIS MANZILAH OLEH UMAR BIN KHATTAB
Shirazi: Abu Bakar Muhammad bin Jaafarul-Mutiri dan Abul-Laith Nasr bin Muhammad Samarqandi Hanafi, di dalam buku mereka Majalis; Muhammad bin Abdur-Rahman Dhahabi di dalam Riadun Nazara; Mulla Ali Muttaqi di dalam Kanzul-Ummal, dan yang lainnya telah menyatakan dari Ibn Abbas sebagai berkata bahawa satu hari Umar bin Khattab berkata: ‘Tinggalkan nama Ali [iaitu, jangan terlalu banyak menghina Ali] kerana saya telah mendengar Nabi berkata, bahawa Ali mempunyai tiga kualiti. Jika saya mempunyai satu dari kualiti itu, saya akan menghargainya lebih dari apa yang disinari oleh matahari.

Suatu ketika saya, Abu Bakar, Abu Ubaidah al-Jarrah dan beberapa para sahabat yang lain hadir, dan Nabi sedang berehat pada Ali Ibn Abi Talib. Baginda menepuk bahu Ali dan berkata, ‘Ali! Apa sahaja yang berkaitan dengan keimanan, kamu adalah yang pertama dari semua yang beriman, dan apa sahaja yang berkaitan dengan Islam, kamu telah berada di hadapan.’ Kemudian baginda berkata: ‘Ali kamu kepada ku sebagaimana Harun kepada Musa. Dan seorang itu adalah pendusta yang memikirkan dia adalah sahabat saya jika dia bermusuh dengan kamu.
Adakah diperbolehkan di dalam kepercayaan kamu untuk menolak kenyataan dari Khalifah Umar? Jika tidak, mengapa kamu memberi perhatian kepada kenyataan yang bodoh dari seorang seperti Amadi?

KEDUDUKAN SEORANG PENYAMPAI DI DALAM GOLONGAN SUNNI
Saya belum lagi menjawab kepada satu dari kenyataan kamu. Kamu katakan bahawa Hadis ini adalah yang mempunyai satu penyampai, maka ia tidak boleh diterima. Jika kita katakan yang sedemikian menurut kedudukan orang yang ada dalam pandangan kami, pasti kami merasa wajar. Tetapi ia amat menakjubkan saya untuk mendengarkan perkara sedemikian dari kamu kerana di dalam golongan kamu walaupun seorang penyampai telah mencukupi untuk menunjukkan kebenaran perkara tersebut. Jika sesaorang enggan untuk menerima kesahihan seorang penyampai, orang tersebut menurut ulama kamu adalah kafir. Malikul-Ulema Shahabud-Din Daulatabadi berkata di dalam Hidayatus-Sa‘adah: ‘Jika seorang enggan menerima laporan atau kenyataan dari satu penyampai dan mengatakan bahawa ia tidak boleh diterima, dia adalah kafir. Jika dia mengatakan penyampai yang seorang itu tidak betul, dia telah berdosa, tidak kafir.'

Hafiz: Kita telah menyimpang dari tajuk utama. Sila beritahu kami bagaimana kamu buktikan melalui Hadis Manzilah ini bahawa Ali menduduki darjat Nabi.

SIFAT-SIFAT ALI
Shirazi: Hadis ini membuktikan bahawa Ali mempunyai tiga ciri (1) Darjah Nabi; (2) Kedudukan pengganti kepada Nabi dan (3) Kedudukannya lebih utama dari kesemua para sahabat Nabi. Seperti Nabi, pengikut Ali samakan beliau seperti Harun, seorang Nabi, telah dianugerahkan dengan keKhalifahan Musa [pengganti Musa], dan lebih utama dari semua Bani Israel.
Nawab: Adakah Harun seorang Nabi?
Shirazi: Ya

Nawab: Bolehkah kamu nyata satu ayat dari al-Quran di dalam menyokong maksud ini?
Shirazi: Allah menyebutkan kerasulannya di dalam banyak ayat. Dia berkata:

‘Sesungguhnya Kami akan mengwahyukan kepada kamu sebagaimana Kami wahyukan kepada Nuh, dan kepada rasul selepas dia. Kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakob dan kaumnya [anaknya], dan kepada Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman; dan Kami berikan Daud, Zabur.’ [Surah al-Nisa’ 4:163]
Dan lagi Dia berkata:

‘Dan disebutkan Musa di dalam kitab; sesungguhnya dia seorang yang disucikan, dan dia adalah rasul dan Nabi. Dan kami panggil dia kesebelah bukit, dan Kami meninggikan dia, berkata-kata dengan Kami. Dan Kami berikan kepada dia dari rahmat kami saudaranya Harun, seorang Nabi.’ [Surah Maryam 19: 51–53].

Hafiz: Maka menurut dari hujah kamu, Muhammad dan Ali keduanya adalah Nabi.
Shirazi: Saya tidak menyatakannya sebagaimana yang kamu sampaikan. Ya, kamu sendiri tahu bahawa terdapat perbezaan pendapat yang besar mengenai berapa ramaikah Nabi yang ada. Sebahagian mengatakan bahawa terdapat 120 000 – atau lebih. Tetapi kesemua mereka di dalam jangka masa mereka telah terbahagi kepada kumpulan dan pengikut kepada Nabi yang utama, yang kepada merekalah kitab Allah telah diwahyukan mengandungi perundangan agama baru. Lima dari mereka adalah Rasul yang utama: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi yang terakhir Muhammad yang kedudukannya paling tertinggi.

Harun adalah seorang dari Nabi yang tidak kekal atau tersendiri. Dia dibawah syariah [etika agama] abangnya Musa. Ali sampai ketahap Nabi tetapi tidak dinaikkan ke pangkat rasul oleh kerana dia di bawah syariah Muhammad. Di dalam Hadis Manzilah, tujuan Nabi adalah untuk memberitahu manusia bahawa, sebagaimana Harun yang sampai ketahap Nabi tetapi dia adalah di bawah Musa, sebegitulah Ali sampai ketahap Nabi. Imamah telah dianugerahkan kepada beliau, tetapi beliau di bawah Muhammad.

PENTINGNYA KEDUDUKAN ALI
Di dalam ulasannya pada Nahjul Balaghah, Ibn Abil-Hadid berkata di dalam hubungan dengan Hadis ini bahawa dengan menyebutkan darjat Harun di dalam perbandingan dengan Musa, Nabi menunjukkan bahawa Ali Ibn Abi Talib menduduki darjat tersebut. Begitu juga, Muhammad bin Talhah al-Shafii, di dalam Matalib al-Su’ul, halaman 19, setelah menjelaskan darjat dan kedudukan Harun, telah berkata: ‘Intipati perkara ini adalah kedudukan Harun dalam pertalian dengan Musa, iaitu Harun adalah adiknya, wakilnya, rakan dalam keNabian, dan penggantinya atau wazir apabila Musa di dalam perjalanan. Nabi Allah juga dalam Hadis ini telah menunjukkan bahawa Ali memegang kedudukan yang sama seperti yang dipegang Harun, melainkan kerasulan, yang mana telah dikeluarkan dalam ucapannya: ‘Tidak akan ada rasul (Nabi) selepas aku.’

Makanya, telah terbukti bahawa Ali adalah adik Rasul, wazir, wakil, dan pengganti baginda sebagaimana yang diistiharkan oleh Nabi di dalam perjalanannya ke Tabuk. Hadis ini telah diterima semua sebagai benar. Pandangan yang sama telah disebutkan oleh Sabbagh Maliki di dalam Fusul al-Muhimmah, halaman 29, dan oleh banyak yang lain dari ulama kamu.

Hafiz: Saya fikir kamu menyatakan jika Rasul kita bukanlah rasul yang akhir, Ali akan dapat kedudukan itu, ini khusus bagi kamu saja. Tiada siapa ada mengatakannya.
Shirazi: Kenyataan ini tidak tertakluk kepada saya dan ulama Syiah sahaja. Ulama kamu juga mempunyai pandangan yang sama. Seorang dari ulama terkenal kamu seperti Mulla Ali bin Sultan Muhammad Harawi al-Qari. Di dalam bukunya Mirqat SyarhMishkat, dia berkata, mengulas pada Hadis Manzilah, ‘Terdapat petunjuk dari Hadis ini bahawa jika terdapat Rasul Allah selepas rasul yang akhir, ia adalah Ali.’ Seorang ulama kamu yang lain yang telah menghuraikan Hadis ini dengan maksud yang sama adalah ulama yang terkenal, Jalalud-Din Al-Suyuti. Dia menulis dipenghujung bukunya Baghiatul-Wu’az Fi Tabaqatul-Huffaz memberikan rantaian penyampai sehingga Jabir Abdullah al-Ansari, bahawa Rasul memberitahu Amirul Mukminin Ali: ‘Jika ada Rasul Allah selepas saya, ia adalah kamu!’

Sebagai tambahan, Mir Sayyid Ali Hamadani Faqih Shafii berkata di dalam nombor dua dari enam Mawaddah di dalam bukunya Mawaddatul-Qurba, menyebut kenyataan dari Anas bin Malik, bahawa Rasul berkata: ‘Sesunggunya, Allah menjadikan aku paling utama dari semua rasul, memilih aku bagi kesempurnaan, dan menjadikan untuk ku seorang pengganti, sepupu ku Ali. Melaluinya, Dia memperkuatkan bahu ku, sebagaimana bahu Musa diperkuatkan oleh Harun. dia [Ali] adalah wazir dan penolong. Jika ada terdapat rasul selepas ku, ia adalah Ali, tetapi tidak ada rasul selepas ku.’
Jadi kamu lihat saya tidak sendirian di dalam mengatakan darjat Nabi kepada Ali. Rasul dan juga ulama kamu telah mengesahkannya. Oleh kerana dia mempunyai darjat Harun dan oleh kerana era kerasulan telah berakhir, Ali adalah yang paling layak untuk kedudukan Khalifah [wazir]. Satu petunjuk bagi darjat Ali yang tinggi adalah Nabi membenarkan pintu rumah Ali kekal dibuka menghala ke masjid.

Komen ini telah menyebabkan kekecuhan dan kekeliruan diantara sunni. Shirazi bertanya mengapa terjadinya begini.

Nawab: Jumaat lepas kami pergi ke Masjid untuk bersalat. Hafiz Sahib memberitahu kami mengenai keutamaan Khalifah Abu Bakar. Dia berkata bahawa Abu Bakar telah diizinkan untuk membiarkan pintu rumahnya dibuka menghala ke Masjid. Kami agak terkejut mendengar kamu mengatakan bahawa kebenaran ini khas untuk Ali. Sila jelaskan perkara ini.

Shirazi: [Berpaling mengadap Hafiz Sahib] Adakah anda membuat kenyataan itu?
Hafiz: Ya, ia telah dirakamkan di dalam Hadis kami yang sahih, sebagaimana yang telah disampaikan oleh sahabat Nabi yang warak Abu Hurairah. Nabi mengarahkan: ‘Bahawa semua pintu yang menghala ke Masjid hendaklah ditutup melainkan pintu rumah Abu Bakar, kerana Abu Bakar adalah daripada saya dan saya adalah daripada Abu Bakar.’

Shirazi: Pastinya kamu tahu bahawa, oleh kerana kemuliaan-kemuliaan Amirul Mukminin, Ali; Bani Umayyah telah berusaha dengan tanpa hentinya secara rahsia, dan terutama sekali melalui pengampu Muawiyah, seperti Abu Hurairah dan Mughirah, untuk memalsukan Hadis-Hadis yang sedemikian. Lebih-lebih lagi, apabila pengikut Abu Bakar, memberikan sokongan mereka terhadapnya, ini telah memperkukuhkan lagi kedudukan Hadis yang dipalsukan itu. Ibn Abil-Hadid, di dalam ulasannya kepada Nahjul Balaghah, jilid I dan lagi di dalam jilid 3 ms 17, telah membincangkan secara mendalam bahawa di antara banyak Hadis-Hadis yang dipalsukan, ini adalah satu daripadanya, mengenai menutup pintu semua rumah yang menghala ke masjid, melainkan rumah Abu Bakar. Bertentangan dengan Hadis palsu ini, terdapat banyak Hadis, yang telah dirakamkan bukan sahaja buku-buku sahih Syiah tetapi juga di dalam buku yang boleh dipercayai oleh ulama kamu, seperti Sahih.

Nawab: Oleh kerana ini adalah isu yang kontroversi, dengan kenyataan Hafiz ia adalah khas kepada Abu Bakar, dan dengan kata kamu ia khas kepada Ali, maka kami amat hargai jika kamu dapat sebutkan dari buku kami, supaya dengannya kami dapat membezakan rujukan kamu dengan rujukan Hafiz Sahib.

HADIS DENGAN ARAHAN NABI PINTU-PINTU MENGHADAP KEPADA MASJID HENDAK LAH DITUTUP MELAINKAN PINTU RUMAH ALI

Shirazi: Berikut ini adalah punca yang disampaikan, bahawa Nabi mengarah semua pintu-pintu rumah yang menghadap ke masjid hendaklah ditutup melainkan pintu rumah Ali. Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad jilid I, ms 175, jilid II, ms 26 and jilid IV, ms 369; Imam Abu Abdu’r-Rahman Nasa’i di dalam Sunan dan di dalam Khasa’isi’l-Alawi, ms 13-14; Hakim Naisaburi di dalam Mustadrak, jilid III, ms 117-125 and Sibt Ibn al-Jawzi di dalam Tadhkirah, ms 24-25 telah mengesakkan bahawa Hadis ini boleh dipercayai dengan mengasaskan kepada rantaian penyampai dari Tirmidhi dan Ahmad. Dan lagi, Ibn Athir Jazari di dalam Athna’l-Matalib, ms 12, Ibn Hajar Makki di dalam Sawa’iq Muhriqah, ms 76, Ibn Hajar Asqalani di dalam Fathu’l-Bari, jilid VII, ms 12, al-Tabarani di dalam al-Ausat, Khatib Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad (Sejarah Baghdad), jilid VII, ms 205, Ibn Kathir di dalam Tarikh, jilid 7, ms 342, Ali al-Muttaqi al-Hindi di dalam Kanzu’l-Ummal, jilid VI, ms 408, al-Haithami di dalam Majma’u’z-Zawa’id, jilid IX; ,ms 65, Muhibu’d-Din Tabari di dalam Riyad, jilid II, ms 451, Hafiz Abu Nu’aim di dalam Fada’ilu’s-Sahabah dan di dalam Hilyatu’l-Auliya, jilid IV, ms 183, Jalaluddin al-Suyuti di dalam Tarikhu’l-Khulafa’, ms 116, di dalam Jam‘ul-Jawami, di dalam Khasa’isu’l-Kubra, dan di dalam La’aliu’l-Masnu’ah, jilid I, ms 181, Khatib Khawarizmi di dalam Manaqib, Hamawaini di dalam ‘Fara’id’, Ibn Maghazili di dalam ‘Manaqib’, Munawi Misri di dalam ‘Kunuzu’d-Daqa’iq’, Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam ‘Yanabi’ al-Mawaddah’, ms 87, mengkhususkan kesemua bahagian 17 kepada isu ini, Shahabu’d-Din Qastalani di dalam ‘Irshad al-Bari’, jilid VI, ms 81, Halabi di dalam ‘Siratu’l-Halabiyyah’, jilid III, ms 374 dan Muhammad bin Talhah alShafi’i di dalam ‘Matalib al-Su’ul’ dan banyak lagi yang lain, terutama dari sahabat Rasul yang terkenal, yang telah menyampaikan perkara yang sama. Sebagai contoh, Khalifah Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Arqam dan Jabir bin Abdullah Ansari telah mengesahkan bahawa Hadis ini boleh dipercayai. Sebahagian dari ulama kamu yang terkenal, demi untuk menyelamatkan manusia dari diselewengkan oleh Bani Umayyah, telah menekankan akan kebenaran Hadis ini. Muhammad bin Yusuf Kanji al-Shafii, di dalam bukunya ‘Kifayatul-Talib’, Bab 50, telah menyatakan Hadis ini dibawah tajuk yang khusus. Menyebutkan dari punca yang sahih, dia berkata bahawa beberapa pintu rumah para sahabat Nabi terbuka menghala ke Masjid, dan oleh kerana Nabi telah melarang semua manusia dari memasuki masjid dalam keadaan berhadath besar atau haid [keadaan yang memerlukan kepada mandi], baginda mengarahkan semua pintu-pintu rumah tersebut hendaklah ditutup melainkan pintu rumah Imam Ali. Baginda berkata: ‘Tutuplah kesemua pintu-pintu tetapi biarlah pintu rumah Ali tinggal terbuka.’ Muhammad bin Yusuf Shafii berkata bahawa ini adalah khusus kepada Ali dan beliau dibenarkan untuk masuk dan tinggal di masjid dalam keadaan janabah. Dia terus mengatakan lagi: ‘Secara ringkas, Nabi mengurniakan keutamaan ini khusus untuk Ali adalah satu tanda penghormatan yang besar. Ini menunjukkan bahawa Nabi mengetahui bahawa Ali, Fatimah dan keturunannya adalah bebas dari segala kekotoran, sebagaimana dengan jelasnya telah ditunjukkan oleh ‘ayat kebersihan’ (ayat al-tathir) dari al-Quran. Kenyataan dari ulama Shafii ini bolehlah dibandingkan dengan Hadis yang disebutkan oleh Hafiz Sahib. Kita boleh ketepikan semua punca sahih lain yang telah saya sebutkan, dan jika kamu punya sebarang bukti mengenai kesucian Abu Bakar, sila nyatakan. Bahkan Bukhari dan Muslim di dalam koleksi Hadis mereka telah menunjukkan kepada fakta bahawa manusia yang di dalam hadath besar tidak boleh masuk ke masjid. Nabi berkata: ‘Tidak dibolehkan untuk sesiapa yang berhadath besar untuk tinggal di dalam masjid, melainkan saya dan Ali.’ Mungkin saya boleh diizinkan disini untuk menyebutkan satu Hadis dari Khalifah kedua, Umar bin Khattab, yang telah disampaikan oleh Hakim di dalam ‘al-Mustadrak’ ms 125, oleh Sulayman Balkhi di dalam ‘Yanabi’ al-Mawaddah Bab 56 ms 210, dan yang lain seperti Ahmad bin Hanbal, Khatib Khawarizmi, Ibn Hajar, al-Suyuti dan Ibn Athir Jazari. Dia berkata: ‘Sesungguhnya, Ali Ibn Abi Talib mempunyai tiga kemuliaan yang utama. Jika saya mempunyai salah satu daripadanya, adalah lebih utama dari memiliki unta berbulu merah: (1) Nabi memberikan anaknya untuk dikahwini kepada beliau; (2) Nabi mengarahkan semua pintu rumah yang menghadap ke Masjid ditutup melainkan pintu rumah beliau; (3) Nabi memberikan kepada beliau panji-panji Islam pada hari penaklukan Khaibar.’

Dari kenyataan-kenyataan ini, adalah jelas bahawa Ali adalah sama dengan Nabi di dalam banyak aspek, sebagaimana juga Harun kepada Musa. Maka apabila Musa mendapati Harun layak untuk kedudukan itu, dia meminta kepada Allah untuk menjadikan dia sekutu di dalam misinya, dan juga menjadi wazirnya. Begitu juga , apabila Nabi melihat bahawa tidak terdapat sesiapa dari pengikutnya yang lebih berhak dan layak dari Ali, baginda meminta kepada Allah untuk menjadikan Ali menteri dan sekutunya.

Nawab: Adakah Hadis yang lain mengenai isu ini?
Shirazi: Ya, banyak terdapat mengenai isu ini di dalam buku kamu.
Nawab: Saya bersedia untuk mendengarkannya, jika kamu semua begitu, [menunjukkan kepada para ulama di sebelahnya] suka untuk mendengarkannya.
Hafiz: Tidak ada salahnya. Mendengarkan kepada Hadis adalah amalan yang baik sebagaimana yang telah disampaikan.

ALI MEMBERIKAN CINCINNYA KEPADA PEMINTA SEDEKAH KETIKA SEDANG RUKUK DALAM SALAT

Shirazi: Ibn Maghazili seorang faqih Shafii di dalam ‘Manaqib’ nya, Jalalud-Din Al-Suyuti di dalam ‘Durrul Manthur’, seorang ulama terkenal Ahmad Tha‘labi di dalam ‘Kashful-Bayan’; Sabt Ibn al-Jawzi di dalam ‘Tadhkirahtul-Khawasul-Ummah’, yang berkaitan dengan ayat Wilayah, menyebutkan dari Abu Dharr Ghifari dan Asma’ bint Umais [isteri Abu Bakar] bahawa mereka telah berkata, pada hari itu mereka melakukan salat Zuhur di dalam masjid dan Nabi juga hadir. Seorang peminta sedekah mula meminta-minta. Tiada siapa memberikan kepadanya apa-apa. Ali sedang rukuk [di dalam salat]. Apabila beliau mengisyaratkan jarinya, peminta sedekah itu lalu mencabut cincin dari jari beliau.

Nabi melihat kejaadian tersebut, dan mengangkat kepalanya ke langit, seraya berkata: ‘Wahai Allah, saudaraku Musa berdoa kepada Mu: ‘Wahai Allah, lapangkanlah dada ku, dan permudahkan urusan ku. Lantiklah untuk ku seorang penolong dari keluarga ku, Harun saudaraku.’ Ayat telah diturunkan memberitahu Musa yang doanya telah dikabulkan. Allah telah melantikkan baginya seorang penolong, dan memperkuatkan tangannya dan memberikan kepada mereka kekuatan dan penguasaan yang tiada siapa dapat mengalahkan mereka.’ ‘…Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun:


‘Gantikanlah Aku dalam (urusan memimpin) kaumku dan perbaikilah (Keadaan mereka sepeninggalanku), dan janganlah Engkau menurut jalan orang-orang yang melakukan kerosakan’. [Surah al-A‘raf 7:142].

KEDUDUKAN HARUN SEBAGAI NABI DAN JUGA KHALIFAH
Hafiz: Kamu katakan bahawa Harun adalah sekutu Musa dalam keNabian. Bagaimana dia [Musa] menjadikan dia [Harun] sebagai Khalifah? Sekutu dalam keNabian menduduki kedudukan yang tinggi dari Khalifah atau pengganti. Jika rakan itu Nabi dan dia dijadikan Khalifah, ini bererti telah diturunankan kedudukannya.

Shirazi: Rasul yang utama adalah Musa, dan Harun adalah sebagai pengikut kepada Musa. Tetapi mengenai perihal penyampaian dia adalah sekutu Musa, sebagaimana telah dibuktikan dari permintaan Musa, yang tertulis di dalam al-Quran:

Nabi Musa berdoa dengan berkata: " Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku, dadaku; " Dan mudahkanlah bagiku, tugasku;" Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, " Supaya mereka faham perkataanku; " Dan Jadikanlah bagiku, seorang penyokong dari keluargaku. " Iaitu Harun saudaraku; " Kuatkanlah dengan sokongannya, pendirianku," Dan Jadikanlah Dia turut campur bertanggungjawab dalam urusanku. [Surah Taha 20:25-32].

Begitu juga Ali, selain dari mempunyai kedudukan Nabi, adalah sekutu bagi rasul di dalam semua arena dan kualiti-kualiti yang khusus.

Hafiz: Saya amat terkejut mendengar kamu melebih-lebihkan kedudukan Ali. Kami semua terperanjat. Kamu baru saja mengatakan Ali mempunyai semua ciri-ciri Rasul.
Shirazi: Kenyataan ini tidaklah diperbesar-besarkan. Semuanya adalah benar. Pengganti Rasul seharusnya, menurut hukum akal, menjadi model kepada Rasul. Bahkan ulama yang ulung dari kamu telah menyatakan kepercayaan yang sama. Imam Tha‘labi di dalam ulasannya, mengesahkan tujuan ini. Dan ulama sunni yang terkenal, Alim Fazil Sayyid Ahmad Shahabuddin di dalam ‘Tauzihud-Dalail’ telah merujuk perkara ini sebagai berikut: ‘Ia bukanlah rahsia bahawa Amirul Mukminin menyerupai Nabi Allah di dalam kebanyakkan kualitinya yang baik, amalan yang tidak mementingkan diri, tabiat, beramal dan berdoa kepada Allah, dan juga kesemua ciri-ciri yang mulia dalam hidup. Ini telah dibuktikan oleh laporan yang sahih dan punca yang boleh dipercayai dan tidak memerlukan kepada bukti dan hujah. Sebahagian ulama telah mengira kualiti-kualiti ini yang dimiliki oleh Ali dan rasul sama setanding.’

Diantara kualiti yang dikongsi bersama adalah jalinan keturunan. Dan berhujah dari ayat kesucian, kita dapat melihat bahawa Ali adalah sama seperti Rasul di dalam kesucian mereka. [Ayat itu diturunkan di dalam merujuk kepada lima manusia: Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain] Ali seperti juga Rasul adalah wazir Allah. Menurut dari kedua golongan, ayat yang berikut telah diwahyukan di dalam merujuk kepada Ali:

‘Hanya Allah sahabat kamu, dan Nabi-Nya, dan Mereka yang beriman, mereka yang mendirikan salat dan membayar zakat sedang mereka rukuk.’ [Surah al-Ma’idah 5:55].

Ali adalah sama dengan Nabi di dalam melaksanakan tugas-tugas kerasulan dan menyampaikan, sebagaimana urusan Surah Bara’ah telah menunjukkan. Rasul telah memberikan ayat tertentu kepada Abu Bakar dan mengarahkan dia untuk mengucapkannya kepada Manusia pada musim haji. Malaikat Jibril turun kepada Rasul dan mengatakan bahawa ‘Adalah kehendak Allah, perkara yang berkaitan dengan al-Quran hanya boleh disampaikan oleh Rasul sendiri, atau seorang yang sama seperti dia. Ali adalah sama dengan Rasul dalam peranannya sebagai wazir Allah.

Rasul sendiri telah berkata: ‘Saya telah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ini kepada kamu.’ Kemudian baginda mengambil tangan Ali dan berkata: ‘Ketahuilah oleh kamu sekalian, sesiapa yang menjadikan saya maulanya, maka Ali adalah juga maulanya.’
Lebih-lebih lagi diri Ali telah dinyatakan sebagai diri Rasul. Ayat Mubahalah berkata:

‘Tetapi sesiapa yang menentang dengan kamu setelah apa yang sampai kepada kamu dengan pengetahuan, maka katakanlah: ‘Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, perempuan kami dan perempuan kamu, dan diri kami dan diri kamu; kemudian kita berdoa bersungguh-sungguh supaya kutukan Allah kepada mereka yang berdusta.’ [Surah ali ‘Imran 3:61].
Kembali semula kisah ke dalam masjid apabila Ali memberikan cincinnya kepada peminta sedekah dan Rasul berdoa kepada Allah, meminta-Nya untuk menjadikan Ali sekutunya di dalam kerasulan. Maka Nabi berdoa: ‘Wahai Allah! Aku adalah Muhammad, pilihan Mu dan rasul mu. Lapangkanlah dadaku. Dan jadikanlah urusanku mudah bagiku, dan lantiklah bagi diriku seorang pembantu dari keluarga ku, Ali. Perkuatkanlah belakangku melaluinya.’

Abu Dharr menyampaikan: ‘Demi Allah! Doa Rasul belum pun selesai apabila malaikat Jibril muncul dan menyampaikan ayat ini kepada baginda:

‘Hanya Allah sahabat kamu, dan Nabi-Nya, dan mereka yang beriman, mereka yang mendirikan salat dan membayar zakat sedang ia rukuk.’ [Surah al-Ma’idah 5:55].

Doa Rasul telah dikabulkan, dan Ali telah dilantik sebagai wazir. Muhammad bin Talhah al-Shafii dalam ‘Matalib al-Su’ul’, mukasurat 19, telah memperkatakan isu ini dengan khusus. Lebih lagi, Hafiz Abu Nuaim al-Isfahani di dalam ‘Manaqatul-Mutaharin’, Sheikh Ali Jaafar di dalam ‘Kanzul-Barahin’, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam ‘Musnad’, Sayyid Shahabud-Din di dalam ‘Tauzihud-Dalail’, Jalalud-Din al-Suyuti di dalam ‘Durrul Manthur’, dan ulama lain yang terkenal dari kalangan kamu telah menyatakan ini di dalam penulisan mereka. Sebahagian dari mereka telah menyebutnya dari Asma’ bint Umais [isteri Abu Bakar] dan sebahagian lagi dari para sahabat yang lain. Yang berikut ini disebutkan dari Abdullah bin Abbas: ‘Rasul mencapai kepada aku dan Ali dengan tangan baginda. Baginda mengerjakan empat rakaat salat, dan mengangkat tangannya ke langit, berkata: ‘Wahai Allah! Musa anak Imran memohon kepada Mu untuk melantik baginya seorang pembantu dan untuk mempermudahkan tugasnya. Saya adalah Muhammad, saya bermohon kepada Engkau untuk melapangkan dadaku dan permudahkan tugasku. Jadikan lidahku fasih supaya manusia boleh memahami ucapanku. Lantiklah bagiku penolong dari keluargaku, Ali. Perkuatkanlah belakangku melaluinya, dan jadikan dia rakan di dalam urusanku.’ Saya mendengar suatu suara, ‘Wahai Ahmad! Aku telah kabulkan permintaan kamu.’ Kemudian Rasul mengambil tangan Ali dan berkata: ‘Angkatlah tangan kamu ke langit dan berdoalah kepada Allah supaya Dia menganugerahkan sesuatu kepada kamu.’ Kemudian Ali mengangkat tangannya dan berkata: ‘Wahai Allah, berjanjilah dari pihak Kamu, bahawa Kamu akan sentiasa merasa senang kepadaku.’ Dikala itu juga malaikat Jibril muncul dan membawa ayat ini dari surah Mariam:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah yang melimpah-limpah rahmat-Nya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. [Surah Maryam 19:96].
Apabila para sahabat Nabi tercenggang pada kejadian itu, Rasul berkata, ‘Mengapa kamu kehairanan? Al-Quran mengandungi empat bahagian; satu perempat mengenai kami Ahlul Bayt; satu perempat lagi mengenai perkara yang diperbolehkan; satu perempat lagi mengenai perkara yang dilarang; dan satu perempat lagi mengenai ordinan dan perundangan. Saya bersumpah dengan Allah bahawa terdapat banyak ayat di dalam al-Quran yang telah diwahyukan pada memuji Ali.’

Sheikh: Walaupun jika Hadis itu diambil sebagai sahih, ia tidak menunjukkan kedudukan yang khas bagi Ali. Hadis yang sama telah disebutkan mengenai Khalifah Abu Bakar dan Umar. Qaz‘ah bin Suwaid telah menyebutkan dari Ibn Abi Mulaikah yang telah menyebutkan dari Ibn Abbas sebagai berkata bahawa Rasul berkata, ‘Abu Bakar dan Umar kepada ku adalah umpama Harun kepada Musa.’'

Shirazi: Kamu seharusnya mempertimbangkan karekter sebahagian dari penyampai-penyampai kamu. Ada kalanya kamu berhujah dari rakaman Amadi dan ada kalanya dari mereka yang terkenal jahat dan pemalsu Hadis, Qaz’ah bin Suwaid, malah ulama kamu yang terkenal telah menolak dia. Al-Allamah Dhahabi di dalam ‘Mizanul-I‘tidal’, ketika menerangkan peristiwa Qaz’ah bin Suwaid dan Ammar bin Harun, telah menolak Hadis ini dan dengan hanya berkata, ‘Ia suatu penipuan’. Apabila ulama kamu sendiri menolak Qaz’ah, Hadis yang disampaikannya juga hendaklah ditolak. Bandingkanlah Hadis Qaz’ah dengan rantaian penyampai Hadis yang saya telah sebutkan dari ulama kamu yang telah terkenal dan buatlah keputusan sendiri Hadis mana yang kamu hendak terima.
SESSI Kelima

(Malam Isnin, 27 Rejab 1345 Hijrah)
Hafiz: Daripada ucapan kamu yang begitu fasih semalam, saya merumuskan bahawa kamu cuba membuktikan bahawa Ali adalah pengganti seterusnya sesudah Nabi, walaupun yang sebenarnya Hadis itu hanyalah untuk tujuan yang tertentu. Ia telah disebutkan semasa perjalanan hendak ke Tabuk. Tidak terdapat sebarang bukti yang tujuannya bersifat umum.

Shirazi: Di dalam Hadis ini, perkataan ‘Manzilah’ [kedudukan] telah digunakan di dalam maksud yang umum. Perkataan yang menunjukkan pada pengecualian dengan nyata membuktikan bahawa rujukannya adalah untuk tujuan umum. Rasul telah menamakan Ali bersama dengan perkataan ‘Nabi’ dan menjelaskan manzilahnya dengan menggunakan rangkap ‘melainkan bahawa tidak ada Nabi selepas saya.’ Kebanyakkan ulama yang terkenal dan juga pengarang telah menyebutkan Hadis dari Rasul, yang dinyatakan itu telah berkata kepada Ali, ‘Adakah kamu tidak merasa puas bahawa kamu kepada ku adalah seumpama Harun kepada Musa melainkan bahawa tidak ada Nabi selepas aku?

Semasa ketiadaanya selama 40 hari, Musa tidak meninggalkan urusan kepada keputusan ummahnya. Dia melantik Harun, manusia yang terbaik diantara Bani Israel, untuk bertindak sebagai Khalifah dan penggantinya. Begitulah juga, Rasul yang akhir, yang mana agamanya yang paling sempurna, mempunyai sebab yang lebih kuat untuk melindungi ummahnya dari kehancuran yang terbit hasil kebebasan mengikut kehendak mereka sendiri. Dia hendak memelihara etika beragama supaya ia tidak terlepas kepada tangan mereka yang jahil, yang akan menukarkannya mengikut sesuka hati mereka. Manusia yang jahil akan menurut qiyas dan tanggapan mereka dan akan memecah-belahkan perkara mengenai perundangan agama. Maka di dalam Hadis yang suci ini Rasul berkata: ‘Ali kepada saya adalah umpama Harun kepada Musa, ‘ ini mengesahkan bahawa Ali memegang kedudukan yang sama mulia dan penguasaannya sebagaimana Harun. Ali yang paling utama dari semua ummah dan makanya Rasul melantik beliau sebagai pembantu dan penggantinya.

Hafiz: Apa yang kamu telah katakan mengenai Hadis ini tidak dipersoalkan. Tetapi jika kamu mempertimbangkan perkara ini dengan teliti, kamu akan dapati bahawa Hadis ini tidak punya tujuan umum. Tujuannya adalah tertakluk pada peperangan Tabuk apabila Rasul melantik Ali sebagai Khalifah untuk waktu yang tertentu sahaja.

HADIS MANZILA TELAH DISEBUTKAN BEBERAPA KALI
Shirazi: Kamu mungkin betul di dalam kenyataan kamu jika Hadis ini telah disebutkan pada masa Tabuk sahaja. Tetapi Rasul telah mengulangi Hadis yang sama pada beberapa peristiwa. Ia telah disebutkan apabila persaudaraan diantara Muhajirin di Mekah telah diadakan. Ia juga disebutkan di Madinah apabila persaudaraan telah diadakan di antara Muhajirin dan Ansar. Pada setiap peristiwa itu Rasul memilih Ali sebagai saudara, dengan berkata, ‘Kamu kepada ku adalah seumpama Harun kepada Musa melainkan tidak ada Nabi selepas aku.’

Hafiz: Sejauh yang saya lihat, Hadis Manzilah hanya disebutkan pada peperangan Tabuk. Rasul meninggalkan Ali pada kedudukannya, yang menyebabkan Ali menjadi cemas. Rasul mententeramkan beliau dengan kata-kata tersebut. Saya fikir kamu telah terkeliru.

Shirazi: Tidak, saya tidak keliru. Hadis kamu yang sahih telah menyebutkannya. Diantara mereka adalah al-Mas‘udi [penyampai yang boleh dipercayai oleh kedua golongan] yang telah menulis di dalam ‘Muruj al-Dhahab’nya, jilid II, ms 49, al-Halabi di dalam ‘Siratul Halabiyyah’, jilid II, ms 26 dan 120, Imam Abdur-Rahman al-Nasa’i di dalam ‘Khasaisul Alawiyyah, ms 19, Sibt Ibn al-Jawzi di dalam ‘Tadhkirah’ ms 13–14, Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam ‘YaNabiul-Mawaddah, Bab 9 dan 17, dan beberapa yang lain telah menyebutkan Hadis ini. Mereka semua mengatakan, selain dari dua peristiwa pada mengadakan persaudaraan, ia telah dikatakan di dalam banyak peristiwa lain juga. Makanya Hadis ini tidaklah boleh diertikan di dalam pengertian yang tertentu atau untuk tujuan tertentu sahaja. Kegunaannya secara umum telah dibuktikan dengan fakta. Adalah melalui Hadis ini bahawa Rasul telah mengistiharkan pada peristiwa yang sesuai bahawa Ali adalah pengganti baginda. Salah satu dari peristiwa itu adalah pada peperangan Tabuk.

Hafiz: Bagaimana mungkin bahawa para sahabat Rasul setelah mendengar Hadis ini dengan pengertian umumnya, memahami maksudnya bahawa Ali adalah pengganti sebagaimana yang dihajati oleh Rasul, dan bahkan selepas wafatnya Rasul, mereka menjadi musuh dan menerima orang lain sebagai Khalifah?

Shirazi: Saya mempunyai banyak rujukan di dalam menyokong jawapan saya terhadap soalan kamu, tetapi jawapan yang terbaik untuk ketika ini adalah untuk mempertimbangkan dugaan terhadap Harun di dalam situasi yang sama. Al-Quran menyatakan bahawa apabila Musa melantik Harun sebagai pengganti, dia menggumpulkan semua Bani Israel [menurut dari sebahagian laporan 70 000 orang]. Musa menekankan bahawa di dalam ketiadaannya mereka hendaklah patuh kepada Harun, Khalifah dan juga penggantinya. Musa kemudian pergi ke gunung untuk (munajat) bersendirian dengan Allah. Belumpun habis sebulan, Samiri telah menanamkan bibit perpecahan di kalangan Bani Israel. Dia membentuk anak lembu dari emas, dan Bani Israel setelah meninggalkan Harun, telah berkumpul mengelilinggi Samiri dengan jumlah yang banyak. Hanya sedikit masa sahaja yang telah berlalu, yang sebelum ini Bani Israel telah mendengar Musa berkata bahawa masa ketiadaan beliau Harun adalah Khalifahnya dan mereka hendaklah patuh kepadanya. Namun begitu 70 000 manusia mengikut Samiri. Nabi Harun dengan lantang membantah tindakan dan juga melarang mereka dari melakukan amalan yang sesat, tetapi tiada siapa yang mendengar arahannya. Ayat dari Surah al-A‘raf menyatakan bahawa apabila Musa kembali, Harun berkata kepadanya:

‘Wahai anak ibuku! Sesungguhnya kaum (Bani Israil) memandangku lemah dan nyaris-nyaris mereka membunuhku (ketika Aku melarang mereka)...’. [Surah al-A‘raf 7:150].

HARUN TELAH DITENTUKAN SEBAGAI PENGGANTI KEPADA MUSA
Bani Israel sendiri mendengar arahan yang nyata dari Musa, tetapi apabila Musa pergi kepergunungan, Samiri mengambil peluang ini. Dia mereka-bentuk patung anak lembu emas dan menyesatkan Bani Israel.

KESAMAAN KEJADIAN DI ANTARA ALI DAN HARUN.
Begitu juga setelah wafatnya Rasul, sebahagian manusia yang mendengar baginda berkata Ali adalah penggantinya, berpaling menentang Ali. Imam Ghazali merujuk kepada fakta ini di permulaan buku keempat penghuraiannya di dalam ‘Sirrul-Alamin’. Dia mengatakan sebahagian manusia kembali kepada keadaan jahiliahnya. Dalam keadaan ini, terdapat persamaan yang besar di antara situasi Harun dan juga Ali. Samalah seperti banyaknya ulama dan ahli sejarah kamu, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaybah al-Bahili al-Dinawari, di dalam bukunya ‘Al-Imamah wa al-Siyasah’, jilid I, ms 14, menyatakan dengan mendalam berhubung kejadian di Saqifah. Dia mengatakan mereka mengancam untuk membakar rumah Ali dan mereka secara paksa membawa beliau ke masjid dan mengancam untuk membunuhnya melainkan dia memberikan sumpah setia [baiah] kepada mereka. Ali pergi ke pusara Rasul yang suci dan mengulangi kata-kata yang sama dari al-Quran yang mana Harun katakan kepada Musa:

‘Dia [Harun] berkata: ‘Anak kepada ibu ku! Sesungguhnya manusia menganggap aku lemah, dan hampir sahaja membunuh ku…[Surah al-A‘raf 7:150]

Nawab: Bilakah penggantian untuk Ali telah diadakan, mengapa Rasul tidak menggunakan perkataan yang menunjukkan kepada pengertian itu? Mengapa dia tidak dengan secara jelas mengistiharkan Ali sebagai penggantinya, supaya tidak ada bangkangan yang akan timbul selepasnya?
Shirazi: Saya telah menjelaskan bahawa Rasul menerangkan kebenaran dengan kedua-dua cara. Ini adalah bukti dari buku kamu, yang telah merakamkan banyak Hadis mengenainya. Secara lisan manusia lebih tertarik kepada kiasan dari hanya kenyataan, terutama jika sindirian yang amat mendalam serta mengandungi pengertian yang luas.

Nawab: Kamu mengatakan terdapat banyak Hadis yang jelas telah dirakamkan oleh ulama mengenai Ali sebagai pengganti. Silalah beritahu kepada kami lebih banyak mengenainya? Kami telah difahamkan bahawa tidak terdapat sebarang bukti mengenai Ali sebagai pengganti.
Shirazi: Terdapat banyak Hadis mengenai kedudukan Khalifah di dalam buku sahih kamu.'

HADIS MEMPELAWA KEPADA SAUDARA DAN RASUL MELANTIK ALI SEBAGAI PENGGANTINYA

Dari semua Hadis mengenai Ali sebagai wazir, Hadis pada mempelawa adalah yang paling mustahak. Pada hari Rasul mengistiharkan kerasulannya, baginda juga mengistiharkan Ali sebagai penggantinya. Ulama kamu, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal; Muwaffaq bin Ahmad Khawarizmi; Abu Jaafar Muhammad bin Jarir Tabari; Ibn Abil Hadid Mutazali, dan kebanyakkan yang lain telah melaporkan bahawa apabila ayat 214 dari Surah Shu’ara:

‘Dan peringatkan saudara terdekat kamu,’ [26:214] telah diwahyukan, Rasul mempelawa 40 orang Quraish ke rumah Abu Talib. Baginda menyediakan untuk mereka kaki kambing, sedikit roti dan secawan susu. Mereka ketawa dan berkata: ‘Wahai Muhammad! Kamu telah mensajikan makanan yang tidak cukup untuk satu orang.’ Rasul berkata: ‘Mulalah makan dengan Nama Allah.’ Apabila mereka telah makan dan cukup kenyang, mereka berkata sesama mereka: ‘Muhammad telah mensihir kamu dengan makanan itu.’ Rasul berdiri diantara mereka dan berkata: ‘Wahai keturunan Abdul Muttalib! Allah yang Berkuasa telah menghantar aku sebagai penyampai khabar kepada semua makhluk secara umum dan kepada kamu secara khusus. Saya mengajak kamu membuat dua kenyataan yang mudah dan senang pada lidah, tetapi pada timbangan amalan sangatlah berat. Jika kamu melafazkan dua kalimah ini, kamu akan menjadi ketua kepada Tanah Arab dan yang bukan arab. Melalui kalimah ini kamu akan masuk kesyurga dan terhindar dari neraka. Dua kalimah itu adalah: pertama menjadi saksi pada ke Esaan Allah, dan kedua menjadi saksi pada kerasulan ku. Mereka yang pertamanya mengakui seruan ku dan menolong aku di dalam misi ini adalah saudara ku, penolong ku, dan pengganti selepas aku.’

Rasul mengulang kenyataan terakhir sebanyak tiga kali, dan setiap kali tiada yang lain, melainkan Ali menjawab kepada baginda, dengan berkata: ‘Saya akan membantu dan menolong kamu, wahai Rasul Allah!’ Maka Rasul mengistiharkan: ‘Ali ini adalah saudara ku, dan dia adalah pengganti dan Khalifah diantara kamu.’

HADIS YANG JELAS MENGENAI KEKHALIFAHA ALI
(1) Imam Ahmad bin Hanbal di dalam ‘Musnad’ nya; dan Mir Sayyid Ali Hamadani shafii di dalam ‘Mawaddah al-Qurba’ pada penghujung Mawaddah keempat, telah merakamkan bahawa Rasul Berkata: ‘Wahai Ali! Kamu harus melaksanakan tanggong jawab bagi pihak saya, dan kamu adalah wazir di atas ummatku.’

(2) Imam Ahmad bin Hanbal di dalam ‘Musnad’ nya; Ibn Maghazili Faqih shafii di dalam ‘Manaqib’ dan Tha‘labi di dalam ‘Tafsir’ telah menyatakan bahawa Rasul telah berkata kepada Ali: ‘Wahai Ali! Engkau adalah saudaraku, pengganti ku, wazir ku dan yang membayar hutang-hutang ku.’

(3) Abu Qasim Husain Bin Muhammad (Raghib Ispahani) di dalam ‘Mahadhiratu’l-Udaba wa Muhawaratu’sh-Shu’ara wa’l-Balagha’ (cetakan Amira-e-Shazafiyya, Sayyid Husain Afandi, 1326 H.), bhg. II, ms 213, menyebutkan dari Ibn Malik Bahawa Rasul berkata: ‘Sesungguhnya , sahabat ku, penolong, wazir dan manusia pilihan yang aku tinggalkan dan akan membayar segala hutang ku dan menyempurnakan janji-janji ku adalah Ali Ibn Abi Talib.’

(4) Mir Sayyid Ali Hamadani Shafii di dalam ‘Mawaddatil Qurba’, pada permulaan Mawaddah keenam, menyampaikan dari Khalifah kedua, Umar bin Khattab, bahawa apabila Rasul mengadakan persaudaraan diantara para sahabat dia berkata: ‘Ali ini adalah saudaraku didunia ini dan juga diakhirat; dia adalah pengganti dari diantara kerabat ku dan wazir ku diantara ummah; dia adalah waris pada pengetahuan ku dan pembayar kepada hutang-hutang ku; apa saja dia berhutang kepada ku, aku berhutang kepada dia. Keuntungan dia, keuntungan ku, kerugian dia, kerugian ku; sesiapa sahabatnya, sahabatku; sesiapa musuhnya, musuh ku.’

(5) Dalam al-Mawaddah yang sama dia menyebutkan Hadis dari Anas bin Malik, yang saya telah sebutkan terdahulu. Pada penghujungnya dia berkata bahawa Rasul berkata: ‘Dia [Ali] adalah wazir dan penolong ku.’

(6) Muhammad bin Kanji al-Shafii menyebutkan Hadis dari Abu Dhar dalam bukunya Kiyafat al-Talib bahawa Rasul telah berkata: ‘Panji-panji Ali, Amirul Mukminin, ketua muka yang bersinar dan wazir ku, akan datang kepada ku pada pancutan Kauthar.’

(7) Baihaqi, Khatib Khawarizmi dan Ibn Maghazili al-Shafii menulis dalam ‘Manaqib’ mereka bahawa Rasul berkata kepada Ali: ‘Adalah tidak wajar saya berpisah dengan manusia tanpa kamu menjadi pengganti ku oleh kerana kamu adalah pilihan diantara yang beriman selepas ku.’

(8) Imam Abu Abdur-Rahman Nasa’i, salah seorang Imam dari keenam buku Sihah Hadis, menyatakan dengan mendalam dari Ibn Abbas mengenai kemuliaan Ali dengan kaitan Hadis 23 di dalam ‘Khasaisul-Alawi’. Selepas menjelaskan kedudukan Nabi Harun. Rasul berkata kepada Ali: ‘Kamu adalah wazir selepas ku untuk setiap yang beriman.’ Hadis ini dan lainnya yang mana Rasul menggunakan rangkap ‘sesudah ku’ dengan jelas membuktikan bahawa Ali adalah pengganti selepasnya.

(9) Terdapat ‘Hadis pada kejadian’ yang telah disampaikan dalam cara yang berbeza. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam ‘Musnad’ nya, Mir Sayyid Ali Hamadani di dalam ‘Mawaddatul-Qurba’, ibn Maghazili shafii di dalam ‘Manaqib’ dan Dailami di dalam ‘Firdaus’ telah menyebutkan dari Rasul sebagai berkata: ‘Saya dan Ali telah dijadikan dari cahaya ilahi yang sama 14 000 tahun sebelum jadinya Adam. Dan dari generasi Nabi Adam melalui keturunannya yang suci, cahaya itu di warisi oleh Abdul-Muttalib, dan darinya cahaya itu telah terbahagi diantara Abdullah [bapa Rasul] dan Abu Talib [bapa Ali]. Aku diberikan Kerasulan dan Ali diberikan Khalifah.

(10) Hafiz Abu Jaafar Muhammad bin Jarir al-Tabari [mati 310 H] menulis di dalam ‘Kitabul-Wilayah’ bahawa Rasul berkata pada permulaan ucapannya yang termashur di Ghadir Khum: ‘Malaikat Jibril telah menyampaikan perintah Allah kepada ku bahawa aku berhenti pada tempat ini dan memberitahu kepada manusia yang Ali Ibn Abi Talib adalah saudara ku, pengganti ku, Khalifah selepas aku. Wahai manusia! Allah telah menjadikan Ali wali kamu, dan Imam. Patuh kepadanya adalah wajib keatas setiap kamu; arahannya yang utama; ucapannya adalah benar; kutukan keatas mereka yang menentang beliau; rahmat Allah keatas mereka yang bersahabat dengannya.’

(11) Sheikh Sulayman Balkhi di dalam ‘YaNabiul-Mawaddah’ melaporkan dari ‘Manaqib’ Ahmad, dan dia dari Ibn Abbas, sebuah Hadis yang menjelaskan kebanyakkan dari kemuliaan Ali. Saya sebutkan semuanya. Ibn Abbas menyatakan bahawa Rasul berkata: ‘Wahai Ali, kamu adalah pembawa pengetahuan ku, wali dan sahabat ku, pengganti ku, pewaris pengetahuan ku, dan Khalifah ku. Kamu adalah pemegang amanah dari Nabi-Nabi yang terdahulu. Kamu adalah kepercayaan Allah diatas dunia ini dan bukti terhadap segala kejadian. Kamu adalah penegak Iman, dan pemelihara Islam. Kamu adalah pelita di dalam kegelapan, cahaya petunjuk, dan untuk manusia didunia kamu adalah panji-panji yang dijulang. Wahai Ali sesiapa yang mengikuti kamu akan selamat; siapa yang engkar akan sesat, kamu adalah cara yang bercahaya dan jalan yang lurus, kamu adalah pemimpin orang yang bersih, ketua mereka yang beriman, kepada sesiapa aku ketuanya, kamu adalah juga ketuanya, dan aku adalah ketua bagi semua yang beriman lelaki dan wanita. Hanya mereka sahabat kamu yang dilahirkan dari ikatan perkahwinan yang sah. Allah tidak mengangkat aku kelangit untuk berkata dengan ku dan memberitahu ku: ‘Wahai Muhammad sampaikan salam ku kepada Ali dan beritahu dia bahawa dia adalah Imam kepada sahabat Ku dan pelita bagi yang menyembah Ku,’ tahniah kepada mu Wahai Ali, terhadap kecemerlangan ini.’

(12) Abu Muayyid Muwafiqud-Din, penyampai terbaik dari Khawarizmi, di dalam bukunya ‘Fadail Amirul Mukminin, dicetak dalam tahun 1313 H, Bab XIX, ms 240, menyebutkan dari punca yang melaporkan bahawa Rasul telah berkata: ‘Apabila aku sampai ke Sidratul-Muntaha, saya telah ditanya seperti berikut: ‘Wahai Muhammad! Apabila kamu menguji manusia, siapakah yang kamu dapati yang paling patuh? Saya berkata: ‘Ali.’ Allah berkata: ‘Kamu telah berkata benar, Muhammad.’ Kemudian Dia berkata: ‘Sudahkah kamu memilih wazir yang akan menyampaikan pengetahuan kepada manusia, dan mengajar hamba Ku dari kitab Ku dari perkara yang mereka tidak tahu? Saya berkata: ‘Wahai Allah, sesiapa yang Kamu pilih, saya akan pilih.’ Dia berkata: ‘Saya telah memilih Ali untuk mu. Ia adalah Amirul Mukminin yang tiada siapa yang sama taraf dengan nya diantara pengikut dan penggantinya.’
Ada banyak Hadis yang sedemikian di dalam buku sahih kamu. Sebahagian dari ulama kamu yang adil, seperti Nizzam Basri, telah mengakui fakta ini. Salahud-Din Safdi di dalam bukunya ‘Wafa Bil-Wafiyya’, yang berkaitan dengan Ibrahim bin Sayyar bin Hani Basri, dikenali sebagai Nizzam Mutazali, berkata: ‘Rasul Allah mengesahkan Imami Ali dan melantiknya sebagai Imam. Para sahabat Rasul juga menyedari mengenainya, tetapi Umar, disebabkan oleh Abu Bakar, telah menutupi Imamnya Ali dengan penghadang.’
Adalah jelas dari buku kamu, Hadis dan penghuraian al-Quran bahawa Ali menduduki kemuliaan yang tertinggi. Khatib Khawarizmi melaporkan dari Ibn Abbas di dalam ‘Manaqib’, Muhammad bin Yusuf Ghanji shafii di dalam ‘Kifayatut-Talib’, Sibt Ibn al-Jawzi di dalam ‘Tadhkirah’, Ibn Sabbagh Maliki di dalam " Fusulul-Mawaddah’, Sulayman Balkhi Hanafi di dalam ‘YaNabiul-Mawaddah dan Mir Sayyid Ali Hamadani di dalam ‘Mawaddatul-Qurba’, Mawaddah V, disebutkan dari Khalifah kedua, Umar bin Khattab – kesemuanya mengesahkan dengan sedikit perbezaan perkataan – bahawa Rasul berkata: ‘Jika semua pokok adalah pena, jika semua lautan adalah dakwat, jika semua jinn dan manusia adalah penulis – namun kemuliaan Ali Ibn Abi Talib tidak dapat dicatitkan.’
KEREKTER [CIRI-CIRI] PARA SAHABAT
Sheikh Abdus Salam: [Memandang kepada Hafiz Muhammad Rashid Sahib] Izinkan saya untuk menyatakan sesuatu dengan ringkas. [berpaling kepada Shirazi] Kami tidak pernah menafikan kemuliaan yang tinggi terhadap Ali, tetapi untuk mengatakan pujian kepada dia sahaja adalah tidak adil oleh kerana para sahabat rasul yang utama, satu dan semuanya adalah manusia yang mulia. Kamu berucap dari sebelah pihak, yang telah memesongkan manusia. Izinkan saya untuk menyatakan Hadis yang menyanjung mereka supaya kebenaran pada perkara ini akan terserlah.
Shirazi: Saya tidak memandang berat pada personaliti. Ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang diterima sahih akan memandu kita kepada satu arah. Saya bersumpah dengan Allah bahawa saya tidak mencintai atau membenci sesaorang dengan membuta tuli. Saya meminta para hadirin untuk memberhentikan saya pada bila-bila masa jika saya menyatakan sesuatu tanpa sebarang hujah atau diluar penerimaan akal, hanya Hadis yang diterima oleh kedua golongan sahaja yang saya sandarkan kepadanya. Saya tidak menafikan kualiti yang baik pada para sahabat Rasul yang lurus, tetapi kita hendaklah mencari diantara mereka jika ada seorang yang lebih utama dari seluruh ummah. Perbincangan kita bukanlah mengenai orang yang mulia, kerana mereka yang mulia ada ramai. Kita harus mencari siapa yang paling tinggi kemuliaannya selepas Rasul supaya kita dapat mengikutinya.
Sheikh: Kamu telah membuat halangan yang tidak diperlukan. Di dalam buku kamu tidak terdapat satu Hadis yang memuji para Khalifah. Bagaimana kita hendak berbincang dengan asas ini?
Shirazi: Pada malam yang pertama dari perbincangan kita, kamu pasti ingat bahawa Hafiz Sahib sendiri telah bersetuju bahawa perbincangan kita hendaklah berasaskan pada ayat al-Quran dan pada Hadis yang diterima oleh kedua golongan. Oleh kerana saya mempunyai buku-buku sahih kamu, maka saya bersetuju. Sebagaimana yang kamu boleh mengakui, saya belum lagi menyimpang dari pendirian ini. Di dalam menyokong pendapat saya, saya telah sebutkan hanya ayat Quran dan Hadis yang telah dirakamkan oleh buku-buku dari ulama kamu yang terkenal. Apabila kamu membuat syarat ini, kamu tidak sedar yang kamu akan terperangkap kemudian. Tetapi saya masih tidak mengambil syarat ini sebagai mutlak. Saya bersedia untuk mendengar Hadis dari satu pihak jika ia sahih. Maka dengannya barulah kita dapat menentukan fakta dengan adil dan betul. Saya tidak keberatan untuk menerima fakta pada perbandingan kemuliaan yang ada pada Ali.
Sheikh: Kamu menyebut Hadis mengenai Ali sebagai wazir, tetapi telah mengabaikan kepada fakta bahawa terdapat banyak Hadis mengenai Khalifah Abu Bakar.
Shirazi: Kamu harus ingat, bahawa ulama kamu yang terkenal seperti Dhahabi, Al-Suyuti dan Ibn Abil-Hadid telah menyatakan bahawa Bani Umayyah dan pengikut Abu Bakar telah memalsukan banyak Hadis di dalam memuji Abu Bakar, kamu boleh menyebutkan Hadis itu dari kebanyakkan mereka supaya manusia yang adil dapat menilai kesahihannya.
HADIS PUJIAN TERHADAP ABU BAKAR
Sheikh: Ada Hadis yang sahih disampaikan oleh Umar bin Ibrahim bin Khalid, yang menyampaikan dari Isa bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dan dia dari bapanya, dan dia dari datuknya, Abbas, bahawa Rasul Islam mengatakan kepada orang itu, '‘Wahai bapa saudara! Allah telah menjadikan Abu Bakar Khalifah kepada agama ini. Maka dengarkanlah dia dan patuhlah kepadanya supaya kamu akan selamat.’

Shirazi: Itu adalah Hadis yang ditolak.
Sheikh: Bagaimana ia ditolak?
Shirazi: Ulama kamu yang terkenal telah menolaknya. Kerana penyampai kepada Hadis ini adalah terkenal dengan pendusta dan pemalsuannya, ulama kamu tidak menganggapnya sebagai bernilai untuk diterima. Dhahabi di dalam ‘Mizanul-Itidal’, telah menulis mengenai Ibrahim bin Khalid, dan Khatib Baghdadi, telah menulis mengenai Umar bin Ibrahim sebagai berkata: ‘Dia adalah penipu besar.’ Hadis yang ditulis oleh seorang pendusta tidak boleh diterima.
Sheikh: Telah dinyatakan dari punca yang boleh dipercayai bahawa seorang sahabat Rasul yang warak, Abu Hurairah menyebutkan bahawa Jibril muncul dihadapan Rasul dan berkata: ‘Allah kirimkan salam-Nya kepada kamu. Dia berkata: ‘saya ridha dengan Abu Bakar, tanyakan kepadanya adakah dia ridha kepada Ku atau tidak.’

Shirazi: Kita hendaklah berhati-hati pada menyampaikan Hadis. Saya mengambil perhatian kamu kepada satu Hadis yang mana ulama kamu Ibn Hajar [di dalam ‘al-Isabah’] dan Ibn Abdil Barr [di dalam ‘al-Istiab’] menyebutkan dari Abu Hurairah bahawa Rasul berkata: ‘Terdapat ramai yang telah menyebutkan sesuatu dari saya dengan yang salah, dan sesiapa yang mewakili saya dengan yang salah adalah tempat kediamannya di dalam neraka. Apabila suatu Hadis yang disampaikan kepada kamu bagi pihak diri saya, kamu hendaklah meletakkannya pada al-Quran.’

Hadis lain yang dipersetujui oleh kedua golongan, disampaikan oleh Imam Fakhruddin al-Razi di dalam ‘Tafsir al-Kabir’, jilid II, ms 271, menyebutkan sebagai Rasul telah berkata: ‘Apabila suatu Hadis dari saya disampaikan kepada kamu, letakkannya pada kitab Allah, jika ia bersependapat dengan al-Quran, terimalah. Jika tidak tolaklah.’ Buku dari ulama kamu yang terkenal telah menyatakan bahawa satu dari Hadis yang telah dipalsukan dengan nama rasul adalah dari orang yang ditolak ini, Abu Hurairah, yang mana kamu panggil sebagai warak.
Sheikh: Saya tidak sangka orang yang seperti kamu sanggup membuat kenyataan yang menghinakan mengenai sahabat Rasul.

Shirazi: Kamu ingin saya merasakan takjub pada perkataan ‘sahabi’, tetapi kamu telah tersalah jika kamu fikir perkataan ‘sahabi’ perlu dihormati. Benar persahabatan dengan Rasul mendapatkan satu kemuliaan, tetapi ini berasaskan kepada syarat bahawa sahabat itu patuh kepada Rasul. Jika dia bertindak bertentangan dengan arahan Rasul, maka pastinya dia ditolak. Tidakkah para munafikin adalah sahabat Rasul? Ya, dan mereka dikutuk.

Sheikh: Tidak ada bukti yang mereka ditolak. Jika mereka ditolak, apakah bukti yang mereka akan masuk ke neraka? Adakah setiap orang yang ditolak atau dikutuk akan masuk neraka? Orang yang dikutuk adalah mereka, menurut perundangan khas dari al-Quran, atau kata-kata Rasul, orang yang sebegitu [masuk neraka].

KEREKTER ABU HURAIRAH DAN KUTUKAN KEPADANYA
Shirazi: Terdapat asas yang jelas untuk menunjukkan bahawa Abu Hurairah adalah seorang yang tidak boleh dipercayai. Ulama kamu telah mengesahkan fakta tersebut. Satu dari sebab mengapa dia dikutuk adalah, menurut dari kata-kata rasul, dia adalah sekutu kepada anak yang terkutuk dari yang terkutuk Abu Sufyan. Abu Hurairah adalah seorang hipokrit [munafik]. Pada beberapa peristiwa di Siffin dia bersalat di belakang Amirul Mukminin, Ali. Pada masa yang lain di duduk di meja makan Muawiyah dengan makanan yang lazat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zamakhshari di dalam ‘Rabiul-Abrar’ dan Ibn Abil-Hadid di dalam ulasan pada Nahjul Balaghah, apabila Abu Hurairah ditanyakan sebab polisi bermuka dua ini; dia berkata: ‘Makanan Muawiyah sangat sedap dan lazat, dan salat dibelakang Ali adalah lebih utama.’ Ulama kamu seperti Sheikhul-Islam Hamawaini di dalam ‘Faraid’ Bab 37, Khawarizmi di dalam ‘Manaqib’, al-Tabarani di dalam ‘al-Ausat’, Kanji al-Shafii di dalam ‘Kifayatut-Talib’ dan ramai yang lain, menyebut dari orang yang sama Abu Hurairah dan lainnya bahawa Rasul berkata: ‘Ali bersama kebenaran, dan kebenaran bersama Ali.’ Apabila dia meninggalkan Ali dan bersama dengan Muawiyah, tidakkah dia perlu dikutuk? Jika seseorang bukan saja mendiamkan diri di atas perbuatan kejam Muawiyah tetapi sebenarnya membantu dan menolong kepadanya pada mencapai kedudukannya di dunia dan untuk memenuhi perutnya, tidakkah dia perlu dikutuk?

Abu Hurairah yang sama telah menyampaikan sendiri [sebagaimana telah dirakamkan oleh ulama kamu seperti Hakim Nisaburi di dalam ‘Mustadrak’, jilid II, ms 124, Imam Ahmad bin Hanbal, Tabarani dan lainnya] bahawa Rasul telah berkata: ‘Ali bersama al-Quran dan al-Quran bersama Ali. Keduanya tidak akan berpisah sehingga mereka menemui ku di pancutan Kauthar. Ali adalah dari aku dan aku dari Ali. Sesiapa yang menghina [mencarut] Ali, menghina aku, sesiapa menghina aku menghina Allah.’ Muawiyah di dalam khutbahnya salat jumaat, mengutuk Ali, Hasan dan Husain. Dia mengarahkan di dalam semua jamaah, manusia yang suci ini hendaklah dikutuk. Maka jika sesaorang pada ketika itu bersatu dengan manusia yang terkutuk ini dan merasa senang dengan tindakan mereka, tidakkah dia juga perlu dikutuk? Dan sedang dia bersekutu dengan manusia seperti ini, jika dia membantu mereka di dalam memalsukan Hadis dan memaksa manusia untuk menyebutkan kutukan terhadap manusia suci ini, tidakkah dia juga perlu pada kutukkan?

Sheikh: Adakah wajar pada kami untuk menerima penghinaan ini, bahawa sahabat Rasul yang ikhlas telah memalsukan Hadis, membuat manusia mengutuk Ali?

Shirazi: Sudah tentu susah hendak dipercayai bahawa sahabat yang ikhlas sanggup melakukan perkara yang sedemikian. Jika ada mana-mana sahabat yang telah melakukan yang sedemikian, ini bererti bahawa dia tidak ikhlas. Terdapat banyak Hadis yang disampaikan oleh ulama kamu yang mengatakan bahawa Rasul berkata: ‘Sesiapa yang menghina [memaki] Ali, menghina aku dan Allah.’
Sheikh: Untuk berkata jujur, apabila kamu menghina para sahabat Rasul, dengan mengatakan bahawa mereka memalsukan Hadis, bagaimana kami boleh mengharapkan bahawa kamu tidak akan mengaitkan motif yang jahat kepada ulama sunni yang ulung? Kamu Syiah mempunyai kecekapan pada menghina orang-orang yang ternama.

Shirazi: Kamu tidak berlaku adil dengan mengatakan perkara yang begitu kepada kami. Sejarah Islam selama 1 400 tahun telah mengatakan pertentangannya. Semenjak dari permulaan abad pertama Islam, Bani Umayyah telah menzalimi Imam yang ma’sum, keturunan Rasul, dan pengikut mereka, Syiah. Bahkan hari ini, ulama kamu yang terkemuka telah merakamkan laporan yang menghinakan terhadap Syiah di dalam buku mereka supaya dengannya dapat memesongkan manusia.
Sheikh: Siapakah ulama sunni yang telah menghina Syiah?

IBN ABD RABBIH TELAH MENGHINA SYIAH
Seorang penulis kamu yang terkenal, Shahabud-Din Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin Abd Rabbih al-Qurtubi al-Andalusi al-Maliki [m.940M] di dalam bukunya ‘Iqdul-Farid’ jilid I ms 269, telah memanggil Syiah ‘Yahudi bagi ummah ini’ Dia mengatakan bahawa, sebagaimana Yahudi adalah musuh Kristian, Syiah adalah musuh bagi Islam. Dia mengatakan Syiah seperti Yahudi yang tidak menerima fakta bahawa seorang boleh diceraikan tiga kali oleh orang yang sama, atau tidak juga menerima amalan iddah. Kedua-dua kumpulan Syiah dan sunni yang telah mesra ketawa di atas yang diperkatakan. Kamu akan menjumpai di dalam semua buku Syiah perundangan mengenai tiga kali cerai dan juga iddah selepas penceraian.

Dia juga mengatakan Syiah seperti Yahudi, musuh kepada Jibril, kerana Jibril menghantar wahyu Allah kepada Muhammad, tidak kepada Ali [ketawa dari hadirin dipihak Syiah] Kami Syiah percaya kepada Rasul. Kami percaya perintah Allah diwahyukan kepadanya melalui Jibril, yang kedudukan jauh lebih tinggi dari apa yang dikatakan oleh penulis yang tidak berharga ini.

PENGHINAAN OLEH IBN HAZM
Seorang lagi ulama kamu ialah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said ibn Hazm al-Andalusi [mati 456 Hijrah], yang telah merakamkan tanggapan yang pelik, khas bagi Syiah di dalam bukunya yang terkenal ‘Kitab al-Fisal fi al-Milal Wa al-Nihal wa al-Ahwa’. Sebagai contoh, dia mengatakan Syiah bukan Muslim. Mereka telah menyimpang, pengikut Yahudi dan Kristian. Di dalam jilid IV ms 182, dia menulis bahawa, ‘Menurut Syiah, adalah halal untuk mengahwini sembilan wanita.’ Laporan ini dengan mudah boleh disangkal dengan merujuk buku-buku Syiah yang dengan terang mengatakan haram pada menyimpan lebih dari empat isteri di dalam perkahwinan tetap pada satu-satu masa. Terdapat banyak lagi tuduhan yang tidak berasas dan menghinakan yang dikatakan mengenai Syiah di dalam buku ini, yang mana kamu akan malu untuk mendengarnya.

PENGHINAAN OLEH ABU TAIMIYYAH
Seorang dari ulama kamu yang tidak beragama adalah Ahmad bin Abdul-Halim Hanbali, dikenali sebagai Ibn Taimiyyah [mati 728 Hijrah] Dia amat benci kepada Syiah, Amirul Mukminin, Ali dan keturunan Rasul. Bukunya ‘Minhajus-Sunnah’ telah dipenuhi kebencian yang pahit terhadap Ali dan keturunan Rasul. Sesiapa yang hanya mengetahui sedikit dari fakta akan terperanjat mendengar pembohongannya. Sebagai contoh, dia menulis bahawa: ‘Tidak terdapat kumpulan pembohong yang terbesar selain Syiah, dan adalah dengan sebab itu maka pengarang Syiah tidak memuatkan di dalam buku mereka Hadis yang disampaikan oleh mereka.’ Di dalam jilid X ms 23, dia berkata Syiah percaya kepada empat asas pada agama – tauhid [ke Esaan Tuhan]; adl [keadilan Allah]; nubuwat [kerasulan]; dan Imami [wazir]. Yang sebenarnya, di dalam buku Syiah mengenai iman, yang boleh didapati dimana-mana, telah ditulis bahawa kepercayaan Syiah terbahagi kepada tiga asas; Tauhid; Nubuwwah; dan Ma‘ad [Hari Pengadilan]; adl adalah sebahagian dari tauhid dan Imami adalah sebahagian dari nubuwwat.

Di dalam jilid I ms 131, dia menyatakan bahawa Syiah tidak berhimpun di dalam masjid. Mereka tidak melakukan jumaat ataupun salat jumaah. Jika mereka ada mengerjakan salat mereka akan lakukan bersendirian [tertawa di kalangan Syiah] Tetapi yang sebenarnya kami amat menitik beratkan di dalam salat berjamaah. Di dalam banyak kota di Iraq dan Iran, yang menjadi pusat bagi Syiah, masjid-masjid kami dipenuhi oleh pengunjung yang melakukan salat berjamaah.

Pada muka surat yang sama dia menulis, Syiah tidak melakukan haji ke Kaabah. ‘Haji mereka mengandungi hanya ziarah kepada kuburan yang mereka anggap lebih utama dari haji ke Makah. Mereka mengutuk yang tidak pergi berziarah ke kuburan.’ [tertawa]

Buku doa Syiah mengandungi Bab yang khusus untuk doa-doa untuk haji [Kitabul-Hajj] Ulama Syiah telah menulis banyak buku menerangkan amalan-amalan untuk haji, yang mana arahan yang khas telah diberi untuk melakukan amalan haji. Banyak Hadis dari Imam kami menegaskan bahawa jika seorang Muslim [Syiah atau sunni] telah cukup syarat, dan gagal untuk melaksanakannya, dia telah terkeluar dari Islam. Apabila dia mati, dia diberitahu: ‘Matilah sebagaimana mati yang engkau boleh, seperti matinya Yahudi, Nasrani atau Penyembah api (Majusi).’ Bolehkah kamu percaya dengan arahan yang sedemikian Syiah akan menahan diri dari mengerjakan haji? Sebagai tambahan kepada penyampaian yang salah, orang kejam ini telah berkata bahawa ulama Syiah yang terkenal, Muhammad bin Muhammad bin Nu‘man [Sheikh Mufid] telah menulis buku ‘Manasikhul-Hajj lil-Mashahid’. Tajuk yang sebenar adalah ‘Mansikhuz-Ziarat’, yang boleh didapati dimana-mana dan yang mengandungi arahan mengenai melawat tempat-tempat ziarat, termasuk makam yang suci kebanyakan Imam. Jika kamu merujuk kepada buku ziarat ini, kamu akan dapati melawat kepada makam Rasul dan para Imam adalah digalakkan dan bukannya wajib. Bukti terhadap pembohongan orang ini adalah pengikut Syiah yang melakukan haji setiap tahun dengan jumlah ribuan.

Satu lagi tuduhan yang palsu dari sipembohong ini, boleh dijumpai di jilid I, ms 11, dimana dia berkata orang Syiah memanggil anjing-anjing mereka dengan nama Abu Bakar dan Umar dan selalu mengutuknya [Abu Bakar dan Umar] [tertawa dikalangan Syiah] Ini adalah amat jahil. Menurut kepercayaan Syiah, anjing adalah najis. Rumah Muslim yang mempunyai anjing dijauhi rahmat. Makanya Syiah muslim adalah dilarang untuk memelihara anjing malainkan dengan syarat tertentu [berburu, menjaga rumah atau ternakan kambing] Salah satu dari banyak sebab pada renggangnya hubungan Yazid dengan cucu Rasul, Imam Husain, adalah Yazid sangat gemar pada anjing dan memeliharanya tanpa sebab.

Ibn Taimiyyah juga menulis bahawa oleh kerana Syiah sedang menunggu kemunculan Imam yang terakhir, di banyak tempat, terutama di dewan bawah tanah Samarra [tempat Imam suci ghaib] mereka telah menyediakan kuda. Mereka menyeru Imam supaya muncul dengan mengatakan mereka telah sedia bersenjata penuh untuk berkhidmat kepadanya. Dia juga menulis Syiah menghadap ke timur pada akhir Ramadan dan memanggil Imam supaya keluar. Sebahagian mereka bahkan telah meninggalkan salat, dengan fikiran bahawa jika mereka sibuk dengan salat dan Imam muncul, mereka mungkin ketinggalan untuk berkhidmat kepadanya. [tertawa dari sunni dan juga Syiah]
Kami tidaklah hairan sangat dengan cerita dongeng orang jahat ini. Tetapi kami amat terkejut dengan tabiat ulama Mesir sekarang dan juga Damascus yang tidak bertanya kepada Syiah, yang hidup bersama mereka, telah mengikut rentak keanehan manusia seperti Ibn Taimiyyah. Ia akan memenatkan untuk memberikan senarai yang panjang mengenai laporan yang tidak benar dari Ibn Hajar al-Makki; Hafiz; dan Qazi Ruzbahan. Buku-buku mereka terkenal, walaupun dari sudut pandangan sahih, ia tidak mempunyai apa-apa nilai.

Sebagai contoh, ‘Milal wa al-Nihal’ oleh Muhammad ibn Abdul-Karim Shahrastani [mati 548 Hijrah] pada pandangan ulama, ia tidak mempunyai nilai langsung. Kamu akan jumpa apa saja di dalamnya terutama segala dusta yang dikatakan dianuti oleh Syiah, seperti sembah kepada Ali, kepercayaan perpindahan ruh. Yang nyata dia bukanlah seorang ilmuan. Menulis mengenai Ithna Ashari Syiah, dia mengatakan bahawa pusara Ali Ibn Hadi Muhammad Naqi yang datang setelah Imam Muhammad Taqi, bertempat di Qum. Sedangkan kanak-kanak kecil tahu bahawa pusara Imam Ali Naqi letaknya bersebelahan dengan pusara anaknya Imam Hasan Askari di Samarra. Saya tidak fikir rujukan seterusnya yang seperti ini perlu untuk membuktikan bahawa ulama sunni telah mengadakan laporan yang salah mengenai Syiah. Dan bukan saya seorang yang membuat tuduhan terhadap kejujuran Abu Hurairah. Ulama sunni juga mendedahkan keburukan tabiatnya di dalam buku mereka.

KAREKTER ABU HURAIRAH DAN HADIS MENYERUKAN KUTUKAN TERHADAPNYA
Ibn Abil-Hadid al-Muktazili di dalam ulasannya pada Nahjul Balaghah, jilid I, ms 358, dan di dalam Jilid IV, disampaikan dari gurunya, Imam Abu Jaafar Asqalani, bahawa Muawiyah bin Abu Sufyan mengumpulkan sekumpulan para sahabat Rasul dan anak-anak mereka bagi tujuan memalsukan Hadis. Diantara mereka yang menyumbangkan Hadis kotor terhadap Ali adalah Abu Hurairah, Amru bin As dan Mughirah Ibn Shaba. Dengan memberikan secara mendalam cerita ini, Ibn Abil-Hadid menyampaikan bahawa Abu Hurairah pada suatu ketika masuk ke Masjid Kufah dan melihat kumpulan manusia ramai yang datang untuk menyambut Muawiyah. Dia melaung kepada kumpulan manusia ini: ‘Wahai penduduk Iraq. Adakah kamu fikir aku akan berdusta di dalam menentang Allah dan Rasul-Nya dan membeli api neraka untuk diri saya? Dengarkanlah dari saya, apa yang saya dengar dari Rasul. ‘Setiap rasul mempunyai ‘Haram’ [tempat tinggal yang suci] dan Haram saya adalah Madinah. Sesiapa yang bertanggung jawab di dalam membuat bidaah di Madinah adalah dikutuk oleh Allah, Malaikat-Nya dan juga oleh makhluk.’ Saya bersumpah dengan Allah bahawa Ali bertanggung jawab pada melakukan bidaah.’ [Iaitu Ali menanamkan perasaan permusuhan di antara manusia dan makanya, menurut dari Rasul, hendaklah dikutuk] Apabila Muawiyah mengetahui mengenainya [yang Abu Hurairah melakukan sesuatu untuknya, dan telah melakukannya di ibu negeri Ali, Kufah], dia menjemputnya, dan memberikan ganjaran kepadanya dan menjadikan dia gabenor Madinah. Tidakkah perbuatannya ini cukup untuk membuktikan bahawa dia layak pada kutukan? Adakah wajar bagi sesaorang pada menghina Khalifah yang termulia, perlu dianggap sebagai warak, hanya disebabkan bahawa dia pernah menjadi sahabat Rasul?

Sheikh: Atas dasar apa Syiah menganggap dia sebagai terkutuk?
Shirazi: Terdapat banyak hujah pada menyokong pandangan kami. Satu daripadanya adalah sesiapa yang menghina Rasul, menurut dari kedua golongan, terkutuk. Dari Hadis yang saya nyatakan terdahulu, Rasul berkata: ‘Sesiapa menghina Ali, menghina aku; sesiapa menghina aku, menghina Allah.’ Adalah nyata bahawa Abu Hurairah adalah orangnya yang bukan sahaja menghina Ali Ibn Abi Talib, tetapi memalsukan Hadis untuk meracuni manusia lain pada menghina beliau.

ABU HURAIRAH BERSUBAHAT DENGAN BUSR IBN ARTAT DI DALAM PEMBUNUHAN BERAMAI-RAMAI TERHADAP MUSLIM
Kami juga mengutuk Abu Hurairah kerana bersubahat dengan Busr Ibn Artat di dalam pembunuhan ribuan Muslim. Ia telah disampaikan oleh ahli sejarah kamu, termasuk Tabari, Ibn Athir, Ibn Abil-Hadid, Allamah Samhudi, Ibn Khaldun, Ibn Khallikan, dan lainnya bahawa Muawiyah Ibn Abi Sufyan telah menghantar Busr Ibn Artat yang kejam bersama dengan 4 000 tentera Syria ke Yaman melalui Madinah untuk menghancurkan penduduk Yaman dan Syiah Ali. Si pembunuh yang kejam itu telah membunuh ribuan Muslim di Madinah, Mekah, Tabala [kota Tahima], Najran, Safa dan kawasan sekelilingnya. Mereka tidak melepaskan kanak-kanak dan juga orang tua dari Bani Hashim atau Syiah, Ali. Malah mereka membunuh dua budak kecil dari sepupu Rasul, Ubaidullah bin Abbas Gabenor Yaman yang telah dilantik oleh Ali. Telah dikatakan lebih dari 30 000 telah dibunuh dengan perintah si zalim ini. Bani Umayyah telah melakukan kezaliman yang gila ini. Abu Hurairah yang kamu kasihi menyaksikan pembunuhan ini, bukan saja dia berdiam diri malah secara aktif menyokongnya. Manusia yang tidak berdosa, seperti Jabir bin Abdullah al-Ansari, dan Abu Ayyub al-Ansari telah meminta perlindungan. Bahkan rumah Abu Ayyub al-Ansari, seorang sahabat Rasul yang utama, telah dibakar. Apabila tentera ini menuju arah Mekah, Abu Hurairah tinggal di Madinah. Sekarang saya meminta kamu untuk menerangkan kepada kami, dengan nama Allah, sama ada manusia yang hina ini yang berada bersama Rasul selama tiga tahun, dan telah menyampaikan lebih dari 5 000 Hadis dari Rasul, tidak pernah mendengar Hadis yang terkenal mengenai Madinah. Para ulama dari kedua golongan [seperti Allamah Samhudi di dalam ‘Tarikhul-Madinah’; Ahmad bin Hanbal di dalam ‘Musnad’; Sibt Ibn al-Jawzi di dalam ‘Tadhkirah’; ms 163] telah menyebut dari Rasul, yang berkata berulang kali: ‘Sesiapa yang mengancam penduduk Madinah dengan penindasan akan diancam oleh Allah dan akan dikutuk oleh Allah, oleh Malaikat-Nya, dan oleh makhluk. Allah tidak akan menerima apa-apa darinya. Semoga dikutuk orang yang mengancam penduduk Madinah. Jika sesiapa yang mencederakan penduduk Madinah, Allah akan meleburkannya seperti timah di dalam api.’ Maka mengapa Abu Hurairah bersekutu dengan tentera yang menghancurkan Madinah? Mengapa dia memalsukan Hadis di dalam penentangan terhadap pengganti Rasul yang sebenar? Dan kenapa dia meracuni fikiran manusia pada menghina orang yang Rasul telah katakan: ‘Menghina dia adalah menghina saya?’ Fikirkanlah sama ada orang yang memalsukan Hadis dengan menggunakan nama Rasul tidak layak dikutuk.

Sheikh: Adalah tidak wajar bagi kamu untuk mengatakan sahabat Rasul yang paling dipercayai sebagai tidak beragama dan pemalsu.

ABU HURAIRAH: KUTUKAN DAN PUKULAN UMAR TERHADAPNYA
Shirazi: Bukan saya saja yang tidak mempunyai perasaan belas terhadap Abu Hurairah. Manusia pertama yang tidak mempunyai perasaan belas terhadapnya adalah Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Ibn al-Athir dan Ibn Abil-Hadid di dalam ‘SyarhNahjul Balaghah’, jilid III, ms 104 [cetakan Mesir] dan beberapa yang lain telah menyatakan bahawa setelah Khalifah Umar melantik Abu Hurairah Gabenor Bahrain pada 21 Hijrah, orang ramai telah memberitahu Khalifah bahawa Abu Hurairah telah mengumpulkan harta yang banyak dan telah membeli kuda yang banyak. Maka Umar telah melucutkannya pada 23 Hijrah. Sebaik saja Abu Hurairah masuk, Khalifah berkata: ‘Wahai musuh Allah dan musuh KitabNya! Adakah kamu mencuri harta Allah?’ Dia menjawab: ‘Saya tidak pernah mencuri, tetapi manusia telah memberi kepada ku hadiah.’ Ibn Saad di dalam ‘Tabaqat’ jilid IV, ms 90, Ibn Hajar Asqalani di dalam ‘al-Isabah’; dan Ibn Abd Rabbih di dalam ‘Iqdul-Farid’, jilid I, menulis bahawa Khalifah berkata: ‘Apabila aku melantik kamu menjadi Gabenor Bahrain, kamu tidak punya kasut pada kaki kamu, tetapi sekarang saya dengar bahawa kamu telah membeli kuda dengan 1 600 dinar. Bagaimana kamu dapat harta ini? Dia menjawab, ‘Ini adalah hadiah manusia, yang keuntungannya berlipat ganda.’ Muka Khalifah menjadi merah dengan kemarahan, dan dia memukul Abu Hurairah dengan kuat sehingga belakangnya berdarah. Kemudian Khalifah memerintahkan 10 000 dinar yang Abu Hurairah telah kumpulkan di Bahrain diambil dan dimasukkan ke dalam akaun Baitul-Mal.

Ini bukanlah kali pertama Umar memukul Abu Hurairah. Muslim menulis di dalam ‘Sahih’ nya, jilid I, ms 34, bahawa semasa hayat Rasul, Umar bin Khattab memukul Abu Hurairah dengan kuatnya sehingga dia jatuh ketanah. Ibn Abil Hadid menulis di dalam ulasannya pada ‘Nahjul Balaghah’, jilid I, ms 360, Abu Jaafar Asqalani telah berkata: ‘Menurut dari orang ternama kita, Abu Hurairah adalah seorang yang jahat. Hadis yang disampaikannya tidak boleh diterima. Umar memukulnya dengan cabuk dan mengatakan bahawa dia telah menukarkan Hadis dan telah menyatakan kata-kata yang palsu dari Rasul.’
Ibn Asakir di dalam ‘Tarikh Kabir’; dan Muttaqi di dalam ‘Kanzul-Ummal’; menyatakan Khalifah Umar memukul dan memerahinya, dan menegah dia dari menyebutkan Hadis dari Rasul. Umar berkata: ‘Kerana kamu menyampaikan Hadis Rasul dengan jumlah yang banyak, kamu hanya layak menyampaikan yang dusta sahaja dari baginda [iaitu, orang yang jahat seperti kamu hanya diharapkan untuk menyampaikan perkara yang dusta mengenai Rasul] Maka kamu hendaklah berhenti dari menyebutkan Hadis dari Rasul; jika tidak saya akan menghantar kamu ke tanah Dus.’ [Satu kaum di Yaman, golongan Abu Hurairah]
Ibn Abil-Hadid di dalam ulasannya pada ‘Nahjul Balaghah’, jilid I, ms 360 [percetakan Mesir] menyatakan dari gurunya, Imam Abu Jaafar Asqalani, bahawa Ali berkata: ‘Berhati-hati terhadap pendusta terbesar diantara manusia, Abu Hurairah al-Dusi.’
Ibn Qutaybah di dalam ‘Takwil Mukhtalaful-Hadis’ dan al-Hakim di dalam ‘Mustadrak’ jilid III, dan Dhahabi di dalam Talkhisul-Mustadrak’ dan Muslim di dalam ‘Sahih’nya, jilid II, menyampaikan mengenai karekter Abu Hurairah, semua mengatakan bahawa Aisyah berulang kali bertentangan dengannya dan berkata: ‘Abu Hurairah adalah pembohong besar yang memalsukan Hadis dan mengatakannya dari Rasul.’
Ringkasnya, bukanlah kami saja yang menolak Abu Hurairah. Menurut dari Khalifah Umar, Amirul Mukminin, Ali, Ummul-Mukminin Aisyah, dan para sahabat yang lain dan pengikut Rasul semuanya berkata bahawa dia tidak boleh dipercayai. Menurut, Sheikh-sheikh Mutazili dan para Imam mereka dan ulama Hanafi secara amnya menolak Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Lebih-lebih lagi di dalam ulasannya pada Sahih Muslim, jilid IV, Nadwi menekankan maksud ini: ‘Imam Abu Hanifah berkata: ‘Para sahabat Rasul secara umumnya adalah wara’ dan adil. Saya menerima setiap Hadis dengan keterangan yang disampaikan oleh mereka, tetapi saya tidak menerima Hadis yang puncanya adalah dari Abu Hurairah, Anas bin Malik atau Samra bin Jundab.’
Kami menolak Abu Hurairah yang sama, yang mana Khalifah Umar telah sebat dan memanggilnya pencuri dan penipu. Dia telah ditolak oleh Ummul-Mukminin Aisyah, Imam Abu Hanifah dan oleh ramai para sahabat dan pengikut Rasul. Kami menolak Abu Hurairah yang sama yang telah ditolak dan digelar pendusta oleh pemimpin kami dan ketua bagi agama yang Esa, Ali, dan oleh Imam-imam yang suci dan juga keturunan Rasul. Kami menolak Abu Hurairah yang menyembah perutnya, walau pun dia mengetahui keutamaan Ali, telah mengabaikan beliau. Dia telah memilih pelindungnya, Muawiyah terkutuk, duduk dimejanya untuk memuaskan nafsunya dengan makan yang lazat, dan memalsukan Hadis di dalam menentang Ali. Di dalam perbincangan kita setakat ini, kamu dan saya hendaklah memerhatikan bahawa apabila Hadis dari Rasul yang dipertimbangan; kita hendaklah pada mulanya merujuk pada al-Quran. Jika Hadis itu bersetuju dengan al-Quran, jika hendaklah menerimanya, jika tidak, tolak.
MENJAWAB KEPADA HADIS YANG DIKATAKAN BAHAWA ALLAH BERKATA: AKU RIDHA KEPADA ABU BAKAR – ADAKAH DIA RIDHA DENGAN AKU?
Hadis yang kamu sebutkan terdahulu [walaupun dari satu pihak] boleh dirujukan kepada al-Quran. Jika tidak terdapat sebarang pertentangan, pasti kami akan menerimanya. Satu ayat dari al-Quran yang mengatakan:

‘Dan pastinya Kami menjadikan manusia, dan mengetahui apa yang difikirkan. Kami lebih dekat padanya dari urat lehernya.’ [50:16]
Kamu faham bahawa ‘hablul-warid’ urat leher, adalah pengertian umum untuk menunjukkan betapa terlalu hampirnya. Pengertian pada ayat ini ialah, Allah adalah yang Maha Mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dari-Nya, betapa dalam sekali pun di dalam dada manusia. Allah mengetahui rahsia di dalam hati kita. Dan di dalam surah Yunus, Dia berkata:

‘Dan kamu tidak terikat pada mana-mana urusan, tidak juga kamu membaca mengenai dari mana-mana bahagian al-Quran, tidak juga kamu melakukan apa-apa kerja tetapi Kami menyaksikan diatas kamu apabila kamu masuk kepadanya. Dan tidak ada yang terlindung dari Tuhan mu walau seberat atom dibumi atau dilangit, tidak juga apa-apa yang kecil atau besar, tetapi semuanya di dalam Kitab yang nyata.’ [10:61]
Menurut dari ayat-ayat ini, dan juga fikiran yang waras, tidak ada yang terlindung dari Allah. Dia mengetahui apa yang dilakukan atau difikirkan oleh manusia. Sekarang bandingkan Hadis itu dengan dua ayat ini dan lihatlah sama ada ia boleh seiringan.
Bagaimana boleh diterima bahawa Allah tidak tahu apa yang diridhai oleh Abu Bakar, sehinggakan Dia sendiri terpaksa bertanya kepadanya sama ada dia merasa ridha kepadaNya [Allah] atau tidak?
Akal yang waras dan al-Quran menunjukkan bahawa Hadis ini adalah palsu.
HADIS YANG MENINGGIKAN ABU BAKAR DAN UMAR DAN PENOLAKAN PADANYA
Sheikh: Tidak terdapat sebarang keraguan bahawa Rasul telah berkata: ‘Allah akan menunjukkan Dirinya kepada semua manusia secara umum dan kepada Abu Bakar secara khusus.’ Dia juga berkata: ‘Allah tidak meletakkan apa-apa kedalam dada saya yang Dia tidak letakkan kepada dada Abu Bakar.’ Dia juga berkata: ‘Saya dan Abu Bakar adalah seperti dua ekor kuda yang sama-sama kuat di dalam perlumbaan.’ Lagi katanya: ‘Dilangit ada terdapat 80 000 malaikat yang mendoakan untuk kesejahteraan bagi mereka yang bersahabat dengan Abu Bakar dan Umar. Dan pada aras langit yang lain 80 000 malaikat yang mengutuk mereka yang bermusuhan dengan Abu Bakar dan Umar.’ Rasul juga berkata: ‘Abu Bakar dan Umar adalah yang terbaik dari semua manusia dari mula kejadian hingga akhir.’ Kedudukan Abu Bakar dan Umar boleh dinilai dari Hadis yang dikatakan oleh Rasul: ‘Allah menjadikan aku dari cahaya-Nya, Abu Bakar dari cahaya aku, dan Umar dari cahaya Abu Bakar, dan ummahku dari cahaya Umar. Umar adalah pelita bagi manusia di syurga.’ Terdapat banyak lagi Hadis yang dirakamkan di dalam buku sahih kami. Saya telah sebutkan sedikit daripadanya supaya kamu boleh tahu kedudukan sebenar Khalifah.
Shirazi: Pengertian kepada Hadis ini membawa kepada murtad dan kafir, yang mana dengan jelas telah membutikan bahawa Rasul tidak mengatakan yang sedemikian. Hadis yang pertama menunjukkan bahawa Allah mempunyai bentuk dan ia adalah kafir pada mempercayai bahawa Allah mempunyai bentuk. Hadis kedua menunjukkan bahawa Abu Bakar berkongsi segala yang diwahyukan kepada Rasul. Hadis yang ketiga menunjukkan bahawa Rasul bukanlah yang lebih utama dari Abu Bakar. Hadis yang lainnya bertentangan dengan Hadis yang telah diterima oleh kedua golongan, bahawa manusia yang terbaik di dalam dunia ini adalah Nabi Muhammad dan keturunannya.
Selain dari fakta yang nyata ini, ulama kamu yang terkenal, seperti Muqaddasi di dalam bukunya ‘Tadhkiratul-Mauduat’; Firuzabadi al-Shafii di dalam ‘Safarus-Saadat’, Hasan bin Athir al-Dhahabi di dalam ‘Mizanul-Itidal’; Abu Bakar Ahmad bin Ali khatib Baghdadi di dalam ‘Tarikh’; Abul-Faraj di dalam ‘Kitabul-Mauduat’; dan Jalalud-Din Al-Suyuti di dalam ‘Al-Lualil-Masnuah fil-Abadusil-Mauduah’ – semua merumuskan bahawa Hadis-Hadis itu telah dipalsukan. Mereka semua menekankan bahawa Hadis itu adalah dusta. Ia bertentangan dengan al-Quran dan juga akal yang waras.
Sheikh: Tetapi pertimbangakan satu lagi Hadis yang pastinya sahih. Rasul berkata: ‘Abu Bakar dan Umar adalah ketua bagi orang tua disyurga.’
Shirazi: Jika kamu meniliti Hadis yang dikatakan ini dengan cermat, kamu akan dapati bahawa selain daripada ulama kamu sediri telah menolaknya, Hadis ini tidak mungkin datang dari Rasul. Semua orang tahu bahawa syurga tidak dihuni oleh orang tua. Tidak ada perubahan di dalamnya. Terdapat banyak laporan yang telah diterima oleh kedua golongan yang bersangkutan kepada perkara ini. Satu daripadanya adalah mengenai Ashjaiyya, seorang wanita tua yang pergi berjumpa Rasul. Di dalam masa perbualan Rasul telah berkata: ‘Wanita tua tidak akan masuk syurga.’ Wanita itu amat susah hati sambil menangis dia berkata: ‘Wahai rasul Allah, ini bererti saya tidak akan masuk syurga.’ Dengan mengatakan ini, dia pergi. Rasul berkata: ‘Katakan kepadanya, pada hari tersebut dia akan menjadi muda dan masuk kesyurga.’ Kemudian dia membaca ayat yang berikut dari al-Quran:

‘Sesungguhnya Kami adakan bagi mereka keadaan yang baru, kemudian kami jadikan mereka perawan, mencintai, sama di dalam umur, hanya untuk sahabat dipihak yang kanan.’ [56:35-38]
Di dalam Hadis yang lain yang diterima oleh kedua pihak, Rasul berkata: ‘Apabila penduduk dunia memasuki syurga, mereka akan menjadi muda dan suci dengan wajah yang bersih, rambut ikal, mata yang menawan, berusia 33 tahun.’
Sheikh: Kenyataan kamu adalah benar sebagaimana adanya, tetapi ini adalah Hadis tertentu.
Shirazi: Saya tidak mengerti. Apa yang kamu maksudkan dengan ‘Hadis tertentu’? Adakah kamu maksudkan bahawa Allah akan menghantar sekumpulan orang tua ke syurga supaya Abu Bakar dan Umar boleh menjadi ketuanya? Sebaliknya ulama kamu telah menganggapnya sebagai palsu. Rasul telah berikan kepada kita peraturan pada pengesahan Hadis. Saya telah nyatakan terdahulu bahawa sebarang Hadis yang tidak selaras dengan al-Quran hendaklah ditolak. Ulama kami telah menolak beberapa Hadis yang dikatakan berpunca dari Rasul atau dari Imam yang suci atas dasar prinsip yang telah disebutkan oleh Rasul: ‘Apabila Hadis yang disampaikan dikatakan datang dari saya, rujuklah kepada al-Quran; jika ia selaras dengannya, terimalah, jika tidak, tolak.’ Begitulah ulama kami tidak menerima Hadis yang tidak selaras dengan al-Quran. Terdahulu saya telah nyatakan bahawa ulama kamu telah menulis peraturan pada menolak Hadis yang palsu. Sebagai contoh, Sheikh Majdud-Din Muhammad bin Yaqub Firuzabadi di dalam ‘Safarus-Saada’ ms 142; Jalalud-Din Al-Suyuti di dalam ‘Kitabul-Luali’; Ibn al-Jawzi di dalam ‘Mauduat’; Muqaddasi di dalam ‘Tadhkiratul-Maudu‘at’; dan Sheikh Muhammad bin Darwish [Masyhur bi Hut al-Beiruti] di dalam ‘Asnal-Talib’ – semua telah berkata bahawa rantaian penyampai kepada Hadis yang mengatakan bahawa Abu Bakar dan Umar adalah ketua pada orang tua di syurga termasuk Yahya bin Anbasa. Dhahabi berkata bahawa Yahya ini adalah penyampai yang tidak boleh dipercayai, dan Ibn Jan berpendapat bahawa Yahya biasa memalsukan Hadis.
Makanya, selain dari hujah saya yang terdahulu, ulama kamu juga menganggapnya sebagai Hadis palsu. Mungkin ia telah dipalsukan oleh pengikut Abu Bakar, keluarga Umayyah. Supaya mereka dapat merendahkan Bani Hashim dan keturunan Rasul, mereka biasa memalsukan Hadis yang selari [sejajar] dengan yang sahih yang telah disampaikan di dalam memuji keluarga Rasul. Orang seperti Abu Hurairah, di dalam hendak memenangi kedudukan kepada golongan pemerintah, Bani Umayyah, kerap memalsukan Hadis. Disebabkan permusuhan mereka terhadap keluarga Rasul, mereka mengadakan Hadis yang sejajar dengan yang diterima oleh ulama Syiah dan sunni.
Nawab: Hadis mana yang diterima di dalam kes ini?
HADIS YANG KEDUANYA HASAN DAN HUSAIN ADALAH KETUA REMAJA DISYURGA
Shirazi: Hadis yang sahih adalah bahawa Rasul telag berkata: ‘Hasan dan Husain adalah ketua remaja di Syurga dan bapa mereka adalah lebih utama dari mereka.’ Banyak ulama yang telah menyebutkan Hadis ini. Sebagai contoh: Khatib Khawarizmi di dalam ‘Manaqib’, Mir Sayyid Ali Abu Abdu’r-Rahman Nasa’i di dalam ‘Khasa’is-il-Alawi’ (tiga Hadis), Ibn Sabbagh Maliki di dalam ‘Fusul al-Muhimmah’, ms 159, Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam ‘Yanabi’ al-Mawaddah’, Bab 54, Sibt Ibn al-Jawzi di dalam ‘Tadhkirah’, menyebutnya dari Tirmidhi, Ibn Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal, Sibt Ibn al-Jawzi ms 133 dari ‘Tadhkirahtu’l-Mawaddah’, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam ‘Musnad’, Tirmidhi di dalam ‘Sunan’, dan Muhammad bin Yusuf Kanji al-Syafii di dalam ‘Kifayah al-Talib’, Bab 97, telah merakam Hadis ini dan kemudian menambah bahawa penyampai yang terkenal mengenai Hadis, Imam Abdu’l-Qasim Tabarani, dan yang juga merakamkan Hadis ini di dalam ‘Mu’ajamu’l-Kabir’ dan menyenaraikan semua penyampai, seperti Amirul Mukminin, Ali, Umar bin Khattab (Khalifah kedua), Hudhaifah Yamani, Abu Sa’id Khudri, Jabir bin Abdullah al-Ansari, Abu Hurairah, Usamah bin Zaid, dan Abdullah bin Umar. Kemudiannya, Muhammad bin Yusuf telah mengulas bahawa ia tidak dipersoalkan lagi bahawa Hadis ini adalah tulen. Rantaian penyampai yang tidak putus pada Hadis ini adalah bukti kesahihannya. Tambahan lagi, Hafiz Abu Nu‘aim Isfahani di dalam ‘Hilyatu’l-Auliya’, Ibn Asakir di dalam ‘Tarikh Kabir’, jilid IV, ms 206, al-Hakim di dalam ‘Mustadrak’, Ibn Hajar Makki di dalam ‘Sawa’iq Muhriqah’ – ringkasnya, semua ulama kamu yang terkenal telah mengesahkan kesahihan Hadis ini.
Sheikh: Tetapi pertimbangkan Hadis ini, yang kesahihannya tidak dapat dinafikan. Rasul berkata: ‘Di dalam mana-mana ummah Abu Bakar hidup, adalah tidak wajar jika ada orang lain yang diutamakan dari dirinya.’ Hadis ini membuktikan bahawa Abu Bakar adalah lebih utama dari seluruh ummah.
Shirazi: Saya kesal awak telah menerima Hadis ini tanpa diteliti. Jika Hadis ini telah disampaikan oleh Rasul, pasti baginda sendiri telah bertindak diatasnya. Tetapi baginda memberikan keutamaan kepada Ali di dalam kehadiran Abu Bakar. Adakah Abu Bakar tidak hadir pada masa Mubahila apabila Ali dipilih sebagai dirinya? Di dalam peperangan Tabuk, apabila yang lebih tua dan lebih berpengalaman Abu Bakar ada di situ, mengapa Rasul menjadikan Hazrat Ali timbalan dan Khalifahnya?
Mengapa Abu Bakar ditolak dengan perintah Allah dan dipilih Ali sebagai pengganti, apabila orang yang tua itu telah dikirimkan ke Makah untuk menyampaikan Islam dan membacakan dari surah kesembilan dari al-Quran, ‘At-Taubah’?
Sedang Abu Bakar hadir, mengapa Rasul membawa Ali bersamanya ke Kaabah untuk memecahkan patung-patung, mengizinkan beliau memanjat keatas bahunya yang suci, memerintahkannya supaya memecahkan patung Hubal? Mengapa, dengan kehadiran Abu Bakar, Rasul telah menghantar Ali ke Yaman untuk menyampaikan Islam diantara penduduk Yaman. Akhir sekali mengapa Rasul menjadikan Ali pengganti dan wazirnya, sepatutnya Abu Bakar?
Sheikh: Terdapat Hadis yang kukuh dari Rasul yang tidak boleh dipertikaikan. Ia telah disampaikan oleh Amr bin As yang berkata: ‘Satu hari saya bertanya kepada Rasul: ‘Wahai Rasul Allah! Siapakah yang paling kamu cintai diantara para wanita?’ Dia menjawab: Aisyah. Saya berkata: Siapa yang paling kamu cintai diantara lelaki?’ Dia menjawab: Bapa Aisyah, Abu Bakar. Oleh kerana Rasul mengutamakan Abu Bakar dari lelaki yang lain, dia adalah lebih utama dari seluruh ummah. Fakta ini dengan sendirinya telah jelas membuktikan tentang sahnya Khalifah Abu Bakar.
JAWAPAN KEPADA HADIS KONONNYA ABU BAKAR DAN AISYAH ADALAH YANG LEBIH DIUTAMAKAN OLEH RASUL
Shirazi: Fakta yang sebenar adalah Hadis ini dipalsukan oleh penyokong Abu Bakar, ia tidak selaras dengan Hadis sahih yang telah diterima oleh kedua belah pihak. Hadis ini hendaklah dipertimbangkan pada dua sudut pandangan: dari sudut Ummul-Mukminin Aisyah dan dari sudut Abu Bakar. Rasul tentu tidak mengatakan bahawa dari semua wanita yang paling dicintainya adalah Aisyah. Saya telah nyatakan terdahulu bahawa ini bertentangan dengan Hadis sahih dari buku kedua golongan sunni dan Syiah.
Sheikh: Dengan Hadis yang mana Hadis ini bertentangan?
Shirazi: Terdapat banyak Hadis mengenai ibu kepada para Imam, Fatimah Zahra, yang disampaikan oleh ulama kamu, yang bertentangan dengan kenyataan kamu. Hafiz Abu Bakar Baihaqi di dalam ‘Tarikh’ nya, Hafiz Ibn Abdil Barr di dalam ‘al-Isti‘ab’ nya, Mir Sayyid Ali Hamadani di dalam ‘Mawaddatul-Qurba’, dan yang lain dari ulama kamu telah menyatakan bahawa Rasul berkata berulang kali: ‘Fatimah adalah wanita terbaik dari ummah ku.’ Imam Ahmad bin Hanbal di dalam ‘Musnad’ dan Hafiz Abu Bakar Shirazi di dalam ‘Nuzulul-Quran fi Ali’ disampaikan dari Muhammad bin Hanafiah, dan dia dari Amirul Mukminin, Ali; Ibn Abdil Barr di dalam ‘al-Isti‘ab’; di dalam bab berkenaan Fatimah, berkaitan dari Ummul-Mukminin Khadijah dari Abdu’l-Warith Bin Sufyan dan dari Abu Dawud dan Anas Bin Malik, Sheikh Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam Bab 55 dari ‘Yanabi’ al-Mawaddah’, Mir Sayyid Ali Hamadani di dalam ‘Mawaddatu’l-Qurba’, Mawaddah XIII – ini dan banyak lagi dari penyampai Hadis telah menyatakan dari Anas bin Malik bahawa Rasul berkata: ‘Terdapat empat wanita termulia didunia ini: Mariam anak perempuan Imran; Asiyah anak perempuan Mazahim; Khadijah anak perempuan Khuwalid; dan Fatimah anak perempuan Muhammad.’ Khatib di dalam Tarikh Baghdad menyampaikan bahawa Rasul mengistiharkan empat wanita ini yang terbaik di seluruh dunia. Kemudian baginda mengistiharkan Fatimah adalah yang terbaik diantara mereka semua didunia dan di akhirat. Muhammad bin Ismail al-Bukhari di dalam ‘Sahih’ nya, dan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam ‘Musnad’ menyampaikan dari Aisyah binti Abu Bakar bahawa Rasul berkata kepada Fatimah: ‘Wahai Fatimah, aku memberi kamu khabar yang baik bahawa Allah telah menjadikan engkau yang paling utama dari semua wanita didunia, dan menjadikan engkau yang paling suci dari semua wanita Islam.’ Juga di dalam ‘Sahih al-Bukhari’, Bahagian IV, ms 64, Muslim di dalam ‘Sahih’ nya Bahagian II, di dalam Bab ‘Kemuliaan Fatimah’; Hamidi di dalam ‘al-Jam’u bayna al-Sahihain’; Abdi di dalam ‘al-Jam’u bayna al-Sihah al-Sittah’ – ini dan banyak lagi telah menyatakan pada pengesahan Ummul-Mukminin Aisyah bahawa Rasul berkata: ‘Wahai Fatimah! Tidakkah kamu gembira bahawa kamu adalah ketua wanita diseluruh dunia? Ibn Hajar Asqalani telah menyebutkan rangkap yang sama di dalam ‘Isabah’ nya didalam pertalian dengan hidup Fatimah pada versi: ‘Kamu adalah yang terbaik dari semua wanita didunia.’ Juga, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Tabarani, dan Sulayman Balkhi al-Hanafi – semua telah merakamkan Hadis ini.
AYAT AL-QURAN PADA MENCINTAI KELUARGA NABI
Sebagai tambahan, Bukhari dan Muslim, masing-masing di dalam ‘Sahih’ nya, Imam Tha’labi di dalam ‘Tafsir’ nya, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam ‘Musnad’, Tabarani di dalam ‘Mu’jamu’l-Kabir’, Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam ‘Yanabi’ al-Mawaddah’, Bab 32, pada ‘Tafsiran ayat qul la as’alukum ‘alayhi ajra....’ dari Ibn Abi Hatim, ‘Manaqib’ dari Hakim, Wasit dan Wahidi, ‘Hilyatu’l-Auliya’ dari Hafiz Abu Nu’aim al-Isfahani, dan ‘Fara’id’ dari Hamawaini, Ibn Hajar al-Makki di dalam ‘Sawa’iq al-Muhriqah’, di bawah ayat 14 pada kenyataan Ahmad, Muhammad bin Talha Shafi’i di dalam ‘Matalib al-Su’ul’, ms 8, Tabari di dalam ‘Tafsir’, Wahidi di dalam ‘Asbabun-Nuzul’, Ibn Maghazili di dalam ‘Manaqib’, Muhibu’d-Din Tabari di dalam ‘Riyazu’n-Nuzra’, Mu’min Shablanji di dalam ‘Nuru’l-Absar’, Zamakhshari di dalam ‘Tafsir’, Imam Fakhru’d-Din Razi di dalam ‘Tafsir Kabir’, Sayyid Abu Bakar Shahabu’d-Din Alawi di dalam ‘Rishfatu’s-Sadi min Bahr al-Fada’il al-Baniyyi al-Nabiyyi al-Hadi’, bab 1, ms 22-23 pada kenyataan dari ‘Tafsir of Baghawi’, Tafsir’ dari Tha’labi, ‘Manaqib’ dari Ahmad, al-Kabir dan al-Ausat dari Tibrani dan Sadi, Sheikh Abdullah bin Muhammad bin ‘Amir Shabrawi Shafi’i di dalam ‘Al-‘Ittihaf’, ms 5 pada pengesahan oleh Hakim, Tabarani, and Ahmad, Jalaluddin al-Suyuti di dalam ‘Ihya’u’l-Mayyit’ pada pengesahan dari ‘Tafsir’ dari Ibn Mundhir, Ibn Abi Hatim, Ibn Mardawaih, dan ‘Mu’jam al-Kabir’ dari Tabarani; dan Ibn Abi Hatim dan Hakim – secara ringkas, kebanyakkan dari ulama kamu yang masyhur [mengenepikan beberapa pengikut kuat Bani Umayyah dan musuh-musuh ahli bayt] telah menyatakan dari Abdullah bin Abbas dan lainnya bahawa apabila ayat yang berikut dari al-Quran diwahyukan:

‘Katakan: Saya tidak meminta apa-apa ganjaran untuknya tetapi kecintaan untuk keluarga terdekat ku; dan sesiapa yang membuat kebajikan, Kami akan memberikannya tambahan… [Surah al-Syura 42:23]
Sekumpulan sahabat bertanya: Wahai Nabi Allah, siapakah mereka kerabat mu yang mencintai mereka telah dijadikan wajib keatas kami oleh Allah?’ Nabi menjawab, ‘Mereka adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain.’Sebahagian Hadis mengandongi perkataan ‘dan anak-anak mereka’ bererti Hasan dan Husain.
SHAFII MENGESAHKAN BAHAWA CINTA KEPADA AHLI BAYT ADALAH WAJIB.
Bahkan Ibn Hajar [musuh Syiah] di dalam Sawa‘iq Muhriqahnya ms 88, Hafiz Jamalud-Din Zarandi di dalam ‘Mi’rajul-Rasul’; Sheikh Abdullah Shabrawi di dalam ‘Kitabul-Ittihaf’ ms 29, Muhammad bin Ali Sabban dari Mesir di dalam ‘As‘afur-Raghibin’ ms 119; dan lainnya telah menyatakan dari Imam Muhammad bin Idris al-Shafii, seorang dari Imam kamu yang empat, ketua agama mazhab Shafii, bahawa dia telah berkata: ‘Wahai ahli bayt Nabi Allah! Cinta kepada kamu telah dijadikan wajib kepada kami oleh Allah, sebagaimana diwahyukan di dalam al-Quran [merujuk kepada ayat diatas] Telah mencukupi bagi kehormatan kamu jika sesaorang tidak mengucapkan salam kepada kamu di dalam salat, maka salatnya tidak akan diterima.’ Sekarang saya bertanya kepada kamu, bolehkah Hadis yang disampaikan oleh kamu dari satu pihak, bertahan terhadap semua Hadis yang sahih yang telah diterima oleh kedua pihak sunni dan juga Syiah?
SALAH FAHAM MENGENAI CINTA NABI KEPADA AISYAH
Berkenaan dengan cinta Nabi kepada Aisyah, adakah kamu fikir bahawa disebabkan keinginan nafsu baginda mencintai Aisyah lebih dari Fatimah? Adalah benar bahawa Aisyah isterinya dan dari itu Ummul-Mukminin [ibu bagi yang beriman] seperti para isteri Nabi yang lain. Tetapi bolehkah diterima bahawa baginda mencintai Aisyah lebih dari baginda mencintai Fatimah, yang mana cinta kepadanya telah dijadikan wajib di dalam al-Quran, yang mana untuknya ayat kesucian telah diwahyukan dan yang telah juga terjumlah di dalam Mubahila? Pastinya kamu tahu bahawa Nabi dan wazirnya tidak digerakkan oleh keinginan nafsu, dan bahawa mereka hanya melihat kepada Allah. Dedikasi tersebut adalah benar kepada Rasul yang terakhir. Dia mencintai sesiapa yang dicintai oleh Allah. Perlukah kita menolak Hadis sahih yang telah diterima oleh ulama dari kedua golongan dan yang selaras dengan ayat-ayat al-Quran, atau kita menganggap Hadis yang kamu sebutkan sebagai palsu? Kamu mengatakan bahawa Nabi telah menyatakan bahawa baginda mencintai Abu Bakar lebih dari mana-mana lelaki. Tetapi tuntutan ini juga telah menyimpang dengan banyak Hadis lain yang sahih dan telah disampaikan oleh ulama kamu sendiri, yang telah menekankan bahawa menurut Nabi, yang paling dicintainya adalah Ali.
RASUL MENGUTAMAKAN ALI LEBIH DARI LELAKI LAINNYA
Sheikh Sulayman Balkhi dalam YaNabi‘ al-Mawaddah; Bab 55, menyampaikan dari Tirmidhi, dari Hadis Buraidah bahawa menurut Nabi, wanita yang paling dicintai adalah Fatimah, dan lelaki yang paling dicintai adalah Ali. Muhammad bin Yusuf Kanji al-Shafii di dalam ‘Kifayatut-Talib’ nya, Bab 91, menyebutkan dengan pengesahan dari Ummul-Mukminin Aisyah yang berkata: ‘Allah tidak menjadikan sesiapa yang paling dicintainya lebih dari Ali.’ Dia menambah bahawa Hadis ini oleh Ibn Jarir ditulis di dalam ‘Manaqib’ nya, dan Ibn Asakir Damishqi di dalam terjemahannya telah menyatakan dari Ali. Muhyid-Din dan Imamul-Haramain Ahmad bin Abdullah Shafii menyampaikan dari Tirmidhi dalam ‘Dhakhairul-Uqba’ bahawa orang bertanya kepada Aisyah, wanita mana yang paling dicintai oleh Nabi, dan dia menjawab ‘Fatimah’. Kemudian dia ditanya lagi mengenai lelaki mana yang paling dicintai oleh Nabi, dan dia menjawab, ‘Suaminya Ali Ibn Abi Talib.’ Selanjutnya dia menyampaikan dari buku ‘Mukhalis’ oleh Dhahabi dan Hafiz Abul-Qasim Damishqi dan dia dari Aisyah yang berkata: ‘Saya tidak pernah melihat lelaki yang paling dicintai oleh Nabi lebih dari Ali, dan wanita yang paling dicintai dari Fatimah.’ Sebagai tambahan Sheikh menyatakan dari Hafiz Khanjandi dan dia dari Ma’azatul-Ghifariyya bahawa dia berkata: ‘Saya pergi berjumpa dengan Nabi dirumah Aisyah sedang Ali berada diluar rumah. Nabi berkata kepada Aisyah: ‘Ini [Ali] adalah yang paling aku sayangi dan yang paling aku sanjungi diantara semua lalaki. Iktiraf [akui] haknya dan berilah penghormatan pada kedudukannya.’
Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Amir Shabrawi shafii, seorang ulama kamu yang terkenal, merakamkan di dalam ‘Kitabul-Ittihaf bi Hubbil-Ashraf’ ms 9; Sulayman Balkhi di dalam ‘Yanabul-Mawaddah’, dan Muhammad bin Talha Shafii di dalam ‘Matalibul-Su’ul’, ms 6, dari Tirmidhi, dan dia dari Jami bin Umar – semua menyatakan yang berikut: ‘Saya pergi ke Ummul-Mukminin Aisyah dengan emak saudara saya, dan kami tanya kepadanya, siapa yang paling dicintai oleh Nabi. Dia menjawab, ‘Diantara wanita ia adalah Fatimah dan diantara lelaki, suaminya Ali Ibn Abi Talib.’ Hadis yang sama ini telah disampaikan oleh Mir Sayyid Ali Hamadani Shafii di dalam ‘Mawaddatul-Qurba’, Mawaddah II, dengan perbezaan bahawa Jami bin Umar berkata bahawa dia menerima jawapan ini dari emak saudaranya.
Begitu juga Khatib Khawarizmi telah sampaikan Hadis ini dari Jami bin Umar, dan dia berkata dari Aisyah, pada penghujung Bab 4 dari ‘Manaqib’ nya. Ibn Hajar Makki di dalam ‘Sawaiq Muhriqah’, pada penghujung Bab 2, selepas merakamkan 40 Hadis pada kemuliaan Ali, menyampaikan Hadis yang berikut dari Aisyah: ‘Diantara wanita, Fatimah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi Allah dan diantara lelaki, suaminya.’ Muhammad bin Talha Shafii di dalam ‘Matalib-us-Su’ul’, ms 7; selepas merakamkan Hadis yang tertentu pada isu ini, menyatakan rumusannya sendiri didalam perkataan yang berikut:
‘Hadis sahih yang mempunyai satu pengertian ini membuktikan bahawa Fatimah adalah yang paling dicintai oleh Nabi diatas segala wanita. Dia mempunyai kedudukan yang tertinggi dari semua wanita disyurga dan yang ketua dari ummah ini dan begitu juga ketua dari semua wanita Madina.’ Hadis yang boleh dipercayai ini dengan jelas menunjukkan bahawa dari semua makhluk kejadian, Ali dan Fatimah adalah yang paling dicintai oleh Nabi. Bukti yang lain menunjukkan Nabi mengutamakan Ali dari lelaki yang lain adalah ‘Hadis pada burung’ [Hadis-e-Tair]. Hadis ini telah terkenal dan diketahui umum yang mana saya tidak perlu mengatakan semua puncanya. Saya akan menyatakan sebahagiannya sahaja.
HADIS MENGENAI BURUNG PANGGANG
Kebanyakkan dari ulama kamu yang terkenal seperti Bukhari; Muslim; Tirmidhi; Nasa’i; dan Sijistani di dalam buku Sahih mereka, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad; Ibn Abil-Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah; Ibn Sabbagh al-Maliki di dalam Fusul al-Muhimmah; dan Sulayman Balkhi Hanafi di dalam YaNabiul-Mawaddah; Bab 8, dan dari buku penulis yang dipercayai, telah merakamkan Hadith al-Tair di dalam tulisan-tulisan mereka. Mereka mengesahkan bahawa Hadis ini telah disampaikan oleh 24 penyampai Hadis dari Anas bin Malik. Ibn Sabbagh Maliki di dalam Fusul al-Muhimmah menulis mengenainya dalam perkataan yang berikut: Di dalam buku Hadis yang Sahih dan penyampaian yang boleh dipercayai, Hadis al-Tair dari Anas bin Malik adalah benar dengan tidak dipertikaikan. Sibt Ibn al-Jawzi; pada ms 23 dari Tadhkirah; dan Sunan dari Tirmidhi serta al-Mas‘udi pada ms 49 Jilid II dari Muruj al-Dhahab, telah menumpukan terutamanya pada bahagian akhir Hadis ini, yang mengadungi doa Nabi dan penerimaannya oleh Allah. Imam Abu Abdur Rahman Nasa’i, dalam Hadis yang ke sembilan dari Khasaisul-Alawi, dan Hafiz bin Iqda dan Muhammad bin Jarir al-Tabari semuanya telah merujuk kepada rantaian penyampai yang tidak putus dan kepada punca kesahihan Hadis ini, dengan mengatakan bahawa ia telah disampaikan oleh 35 para sahabat Nabi dari Anas bin Malik. Secara ringkas semua ulama kamu telah mengesahkan kesahihan Hadis ini dan telah dimuatkan kedalam buku mereka. Allamah Sayyid Hamid Husain telah memperuntukan satu jilid khas di dalam bukunya Abaqatul-Anwar kepada Hadis ini. Dia telah mengumpulkan segala punca yang dipercayai dari ulama terkenal dan dengan jelas membuktikan kesahihan Hadis ini.
Menurut Hadis ini, satu hari seorang wanita membawa hadiah seekor burung panggang kepada Nabi. Sebelum memakannya, Nabi mengangkat tangan berdoa kepada Allah: ‘Wahai Allah! Dari kesemua kejadian Kamu, hantarkanlah seorang yang kamu dan aku sayangi, supaya dia dapat menikmati burung panggang ini bersama aku.’
Ali kemudian masuk dan menikmati burung panggang itu bersama Nabi.
Sebahagian buku kamu, seperti Fusul al-Muhimmah oleh Maliki; Tarikh oleh Hafiz Naisaburi; Kifayatut-Talib oleh Kanji Shafii, dan Musnad oleh Ahmad bin Hanbal serta lainnya yang mana Hadis ini yang disampaikan dari Anas bin Malik, telah merakamkan bahawa Anas berkata: ‘Belum selesai Nabi berdoa, Ali telah sampai kerumah, tetapi aku rahsiakan perkara itu. Apabila Ali menghentakkan kakinya pada kali ketiga, Nabi mengarahkan aku untuk mengizinkan dia masuk. Apabila Ali masuk Nabi berkata: ‘Rahmat Allah keatas kamu; apa yang membuat kamu datang kepada ku? Maka Ali memberitahu bahawa dia telah datang tiga kali, tetapi hanya dibenarkan masuk pada kali ini. Nabi bertanya kepada ku, apakah yang membuat aku bertindak sedemikian, dan aku menjawab: ‘Yang sebenarnya, apabila mendengarkan doa kamu, saya berharap supaya penghargaan yang sedemikian akan jatuh kepada sesaorang dari kaum ku.’ Sekarang saya tanyakan kepada kamu yang dihormati, sama ada doa Nabi diterima atau ditolak oleh Allah.
Sheikh: Sudah tentu Allah menerimanya, oleh kerana Dia telah berjanji di dalam al-Quran bahawa Dia akan menerima doa Nabi. Lebih-lebih lagi, Allah mengetahui bahawa Nabi tidak akan meminta sesuatu yang tidak wajar. Maka Allah sentiasa mengkabulkan doa baginda.
Shirazi: Allah menghantar Ali, seorang yang paling berhak diantara semua kejadian-Nya kepada Nabi. Ulama kamu telah mengesahkan peristiwa ini. Muhammad bin Talha Shafii di dalam Matalib al-Su’ul, Bab I, bahagian 5, ms 15, telah menunjukkan tingginya kedudukan Ali sebagai yang dicintai oleh Allah dan Nabi pada pengertian Hadis bendera [panji-panji] dan Hadis burung. Di dalam pertalian itu dia berkata: ‘Tujuan Nabi adalah supaya manusia mengetahui akan unik dan tingginya kedudukan Ali, yang telah mencapai kedudukan yang tertinggi yang boleh tercapai oleh yang warak Begitu juga Hafiz dan Muhammad Yusuf Kanji [mati 658 Hijrah] menulis di dalam Kifayatut-Talib Bab 33, merujuk kepada kemuliaan Ali Ibn Abi Talib, bahawa Hadis ini dengan jelas telah membuktikan bahawa Ali adalah yang paling tercinta dari semua kejadian Allah. Kemudian dia berkata Hakim Abu Abdullah Hafiz Naisaburi menyebut Hadis al-Tair oleh Anas dari 86 penyampai dan juga merakamkan nama 86 penyampai tersebut. [Lihat Kifatut-Talib Bab 32] Hadis yang disampaikan oleh kamu di dalam perbandingan dengan Hadis yang disampaikan oleh ulama yang berkedudukan tinggi dari kamu [pengecualian terhadap beberapa fanatik yang degil] tidaklah boleh diterima dan hendaklah ditolak oleh mereka yang terpelajar.
Sheikh: Saya takut bahawa kamu telah membuat keputusan untuk tidak menerima apa yang kami katakan.
Shirazi: Bagaimana kamu boleh mengatakan perkara yang sebegitu kepada saya? Bolehkah kamu sebutkan pada saat mana yang kamu telah bentangkan hujah yang bernas dan saya telah menolaknya begitu sahaja? Saya bersumpah bahawa di dalam perbincangan agama dengan Yahudi, Kristian, Hindu, Brahmin dan yang jahil Bahai dari Iran, Qadiani dari India dan yang material – di dalam semua situasi saya tidak pernah bertindak ‘degil’ di dalam hujah-hujah saya. Saya tidak pernah bersikap sedemikian terhadap mereka yang bukan Islam – bagaimana pula dapat melakukannya dengan kamu, saudara saya dalam Islam?
Sheikh: Kami telah membaca mengenai perbincangan awak dengan Hindu dan Brahmin di Lahore di dalam surat khabar. Kami amat tertarik dengannya. Walaupun kami belum berjumpa dengan kamu, kami dapat rasakan betapa berkobarnya semangat kami terhadap kamu. Saya berharap Allah akan memandu kamu dan kami ke jalan yang betul. Kami percaya bahawa jika terdapat sebarang keraguan mengenai mana-mana Hadis, kami harus, menurut dari cadangan kamu, merujuk kepada al-Quran. Bagaimana pun, jika kamu mempersoal keutamaan Khalifah Abu Bakar dan mode [cara] kedudukan Khalifah yang utama, dan jika kamu menganggap Hadis itu palsu, adakah kamu keberatan pada mempercayai hujah berasaskan kepada al-Quran?
Shirazi: Semoga Allah tidak memberikan hari itu, apabila kita meragukan fakta berasaskan pada al-Quran atau Hadis yang sahih. Bagaimana pun, apabila kita memasuki perbincangan agama dengan mana-mana negara atau komuniti, mereka juga berhujah dari ayat-ayat al-Quran untuk menjelaskan kedudukan mereka. Oleh kerana ayat al-Quran mempunyai berbagai tingkatan pengertian, Nabi yang akhir, di dalam menjaga manusia daripada tersalah pengertian, tidak meninggalkan hanya al-Quran sebagai satu-satunya punca petunjuk. Sebagaimana telah diterima oleh kedua-dua golongan [sunni dan Syiah], baginda sendiri berkata: ‘Saya tinggalkan bersama kamu dua perkara penting: kitab Allah dan keturunan saya. Jika kamu berpegang kepada kedua-dua ini, kamu tidak akan sesat selepas ku. Sesungguhnya kedua ini tidak akan berpisah sehingga mereka bertemu dengan ku dipancutan Kauthar.’ Atas sebab ini, pengertian pada wahyu al-Quran hendaklah dicari perjelasannya dari Nabi, jurubahasa utama al-Quran atau sesudah baginda dari yang sama seperti al-Quran, keturunan Nabi yang suci. Al-Quran berkata:

‘Maka tanyakan kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu.’ [Surah al-Anbiya’ 21:7]
ORANG AHLI ZIKIR ADALAH AHLI MUHAMMAD, KETURUNAN NABI YANG SUCI
Ahli zikir bererti orang yang mengingati, Ali dan Imam-Imam yang suci, keturunannya, adalah yang sama dengan al-Quran. Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi di dalam YaNabiul-Mawaddah, Bab 39, menyebutkan dari Tafsir al-Kashful Bayan oleh Imam Tha‘labi, disampaikan dari Jabir Ibn Abdullah Ansari, yang berkata: ‘Ali berkata: ‘Kami keturunan Nabi adalah orang ahli zikir.’ Oleh kerana zikir adalah ‘ingatan’ dan salah satu dari nama al-Quran, keluarga ini mengandungi orang al-Quran. Sebagaimana disampaikan oleh ulama kamu, Ali berkata: ‘Tanyalah kepada ku apa saja yang kamu mahu sebelum aku meninggalkan kamu. Tanyalah mengenai al-Quran, oleh kerana aku tahu setiap ayat di dalamnya – sama ada diwahyukan di malam hari atau disiang hari, pada padang dataran atau pada gunung yang tegak. Demi Allah, tidak ada ayat dari al-Quran yang di wahyukan melainkan, akau tahu mengenai apa ia diwahyukan, dimana ia diwahyukan dan mengenai orang macam mana ia diwahyukan. Allah yang Berkuasa telah menganugerahkan kepada ku lidah yang fasih dan akal yang bijak.’
Maka, mengasaskan hujah atas ayat-ayat al-Quran hendaklah menurut pengertiannya yang sahih dan pemahaman yang diberikan oleh mereka, pengulas yang berkemampuan dan dipercayai. Jika tidak, setiap orang akan memberikan interpritasi pada ayat-ayat al-Quran menurut ukuran pengetahuan dan kepercayaannya, dan itu akan menghasilkan pada perbezaan pendapat dan ide yang bertentangan. Dengan ini di dalam fikiran kita, sila nyatakan ayat kamu.
SEBUTAN DARI AYAT AL-QURAN MENGENAI PERLANTIKAN EMPAT KHALIFAH, DAN JAWAPANNYA.
Sheikh: Allah dengan jelas berkata di dalam al-Quran,

‘Muhammad adalah Rasul Allah, dan mereka yang bersama dengannya keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang diantara mereka. Kamu akan melihat mereka rukuk dan sujud, mengharap kurnia dari Allah dan keridhaan-Nya. Pada muka mereka terdapat tanda bekas sujud.. …[Surah al-Fath 48:29]
Pertama ayat ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar.
Kedua, ia menunjukkan kedudukan empat Khalifah, sebagai tentangan pada tuntutan oleh Syiah yang Ali adalah yang pertama. Ayat ini menyatakan dengan jelas bahawa Ali adalah Khalifah keempat.
Shirazi: Pastinya ayat ini tidak menunjukkan sebarang petanda mengenai mode [cara] perlantikkan para Khalifah atau mengenai keutamaan Abu Bakar. Makanya, kamu perlulah menunjukkan pada tempat mana pada ayat ini maksud itu diterangkan.
Sheikh: Pada permulaan ayat ini, rangkap ‘mereka yang bersama dengannya’ merujuk kepada manusia agung, yang bersama dengan Nabi pada ‘malam di dalam gua’, Cara susunan pada kedudukan Khalifah juga jelas di dalam ayat ini. ‘Mereka yang bersama dengannya’ bererti Abu Bakar, yang menemani Nabi di dalam gua Thawr pada malam penghijrahan. Rangkap ‘keras terhadap orang kafir’ bererti Umar bin Khattab, yang sangat keras dengan orang-orang kafir. Rangkap ‘berkasih sayang diantara mereka’ merujuk kepada Uthman bin Affan, yang sangat pemurah. Rangkap ‘pada muka mereka terdapat tanda bekas sujud’ merujuk kepada Ali. Adalah jelas bahawa Ali ialah Khalifah yang keempat, bukan yang pertama, oleh kerana Allah menyebutnya pada tempat keempat.
Shirazi: Bagaimanakah saya hendak menjawabnya, supaya saya tidak dikatakan berkepentingan diri. Tidak ada pentafsir al-Quran, termasuk ulama kamu yang agung, telah menghuraikan ayat ini sebagaimana yang kamu huraikan. Jika ayat ini adalah mengenai susunan Khalifah, pada hari pertama wafatnya Nabi, apabila Ali, Bani Hashim dan para sahabat Nabi yang ulung menunjukkan bantahan dan enggan memberikan baiah kepada Khalifah, hujah yang tidak berasas tentu tidak diketengahkan. Mereka tentunya telah diberikan dengan jawapan yang akan mendiamkan mereka dengan membacakan ayat al-Quran ini pada ketika itu. Maka, ini amatlah jelas bahawa interpretasi kamu ini sesuatu yang datang kemudian. Tidak seorang pun dari pengulas kamu yang unggul seperti al-Tabari, Imam Tha‘labi, al-Fadil al-Naisaburi, Jalaluddin al-Suyuti, Qazi Baidawi, Jarullah Zamakhshari, Imam Fakhru’d-Din Razi, atau lain yang menghuraikannya seperti tersebut. Saya gagal untuk memahami bagaimana kamu dapat menerbitkan maksud yang sebegitu. Dimana dan oleh siapa maksud yang begitu diberikan? Ayat ini, dari sudut pandangan bahasa dan juga teknik, juga bertentangan dengan apa yang kamu katakan.
Sheikh: Saya tidak menyangka bahawa kamu sebegitu berani menentang maksud yang begitu jelas pada ayat itu. Ya, jika kamu mempunyai apa-apa untuk mengatakan mengenainya, kamu boleh nyatakan, supaya kedudukan yang sebenar dapat diperjelaskan.
Shirazi: Mempertimbangkan dari pembinaan nahu ayat itu, jika kami menghuraikan maksudnya sebagaimana kamu lakukan, ia mungkin bermaksud bahawa Muhammad adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali atau Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali adalah Muhammad. Walaupun pelajar baru tahu bahawa cara penghuraian begini adalah salah secara nahu. Sebaliknya jika ayat ini merujuk kepada empat Khalifah, disana perlu ada rangkaikata ‘dan’ untuk menyatukan perkataan pada memberikan pengertian yang kamu maksudkan, tetapi tidak begitu.
Kesemua pengulas dari golongan kamu berkata bahawa ayat ini merujuk kepada semua yang beriman. Lebih-lebih lagi, kualiti yang diterangkan di dalam ayat ini dengan jelas merujuk kepada seorang sahaja, yang tinggal bersama dengan Nabi semenjak dari mula, dan bukannya empat orang. Dan jika kita yang seorang itu adalah Amirul Mukminin Ali, ia lebih bersesuaian mengikut akal fikiran dan Hadis dari disebutkan yang lainnya.
HUJAH DARI ‘AYAT DI GUA’ DAN JAWAPANNYA
Sheikh: Adalah pelik bahawa kamu katakan yang kamu tidak suka pada hujah yang menyelewengkan, walaupun pandangan kamu amat berlainan. Allah berkata di dalam al-Quran:

‘Jika kamu tidak menolongnya, Allah pasti akan menolong dia, apabila mereka yang kafir mengusirnya, dia adalah yang kedua dari dua, apabila mereka berdua di dalam gua, apabila dia berkata kepada sahabatnya: ‘Janganlah bersusah hati, sesungguhnya Allah berserta dengan kita.’ Maka Allah menjadikan ketenteraman keatas mereka dan memperkuatkan mereka dengan yang tidak dapat dilihat. ..’[Surah al-Tawbah 9:40]
Pertama ayat ini menyokong ayat yang di atas dan membuktikan rangkap ‘dan mereka yang bersama dengannya’ merujuk kepada Abu Bakar, yang bersama Nabi di dalam gua pada malam hijrah.
Kedua, fakta bahawa dia berada bersama Nabi dengan sendirinya adalah bukti yang besar pada kemuliaan Abu Bakar dan keutamaannya kepada semua ummah. Nabi dapat meramalkan bahawa Abu Bakar adalah penggantinya, dan nyawa Khalifah selepasnya ini adalah penting. Maka dia sedar bahawa dia perlu menyelamatkan Abu Bakar seperti dia menyelamatkan dirinya. Maka dia membawa Abu Bakar bersama dengannya supaya Abu Bakar tidak ditangkap oleh musuh. Layanan yang sedemikian tidak ditunjukkan kepada muslim yang lain. Ini dengan nyata membuktikan haknya pada Khalifah lebih dari yang lain.
Shirazi: Jika kamu lihat pada ayat itu dengan lebih berobjektif, kamu akan nampak rumusan kamu telah salah.
Sheikh: Bolehkah kamu ketengahkan hujah yang menyangkal rumusan yang saya telah berikan?
Shirazi: Saya lebih suka untuk melepaskan isu tersebut pada ketika ini, kerana ucapan akan membuahkan lagi ucapan. Sebahagian manusia yang jahat akan menterjemahkan huraian kami dengan niat yang jahat. Saya tidak berhajat untuk menanamkan benih kebencian. Seseorang mungkin akan merumuskan bahawa kami berhajat pada menjatuhkan martabat Khalifah, walaupun kedudukan bagi setiap individu tersebut telah pun ditentukan, dan tidak ada perlunya pada membuat penghuraian yang tidak ada gunanya.
Sheikh: Kamu cuba mengelakkan diri. Yakinlah bahawa hujah yang bernas tidak akan melahirkan kebencian, ia akan menghapuskan kekeliruan.
Shirazi: Oleh kerana kamu menggunakan perkataan ‘mengelak’, saya terpaksa memberikan jawapan, supaya kamu tahu yang saya tidak lari dari isu tersebut. Saya cuba mengekalkan kewajaran perbincangan kita. Saya harap kamu tidak mencari kesalahan dari pihak saya. Kamu telah membuat kenyataan yang tidak berakal bahawa Nabi mengetahui Abu Bakar akan menjadi Khalifah selepasnya. Maka, adalah perlu untuk baginda menyelamatkan nyawanya, dan maka baginda membawa dia bersama.
FAKTA MENGENAI ABU BAKAR BERSAMA DENGAN NABI.
Jawapan kepada kenyataan kamu adalah mudah. Jika Abu Bakar adalah satu-satunya Khalifah selepas Nabi, mungkin pandangan yang sedemikian betul, tetapi kamu mempercayai empat Khalifah. Jika hujah dari kamu betul, dan jika perlunya Nabi pada menyelamatkan nyawa Khalifah, maka Nabi perlulah membawa bersamanya keempat-empat Khalifah. Mengapa dia meninggalkan tiga yang lain, seorang darinya di dalam keadaan yang tidak bermaya [hanya berserah] tidur dikatil Nabi, pada malam yang paling bahaya, apabila musuh telah berkumpul untuk membunuh Nabi? Menurut al-Tabari [bahagian III, dari sejarah] Abu Bakar tidak mengetahui akan pergerakkan Nabi dari Mekah. Apabila pergi berjumpa Ali dan bertanya kepada beliau mengenai Nabi, beliau memberitahunya Nabi telah pergi ke gua. Ali memberitahunya jika dia punya urusan dengan baginda, dia perlulah bergegas menemuinya. Abu Bakar lari dan bertemu Nabi di perjalanan. Maka dia bersama baginda.
Dari peristiwa ini menunjukkan Nabi tidak mempunyai maksud untuk membawa Abu Bakar bersama dengannya. Abu Bakar bersama dengan Nabi diseparuhan jalan tanpa izin darinya. Menurut dari laporan yang lain Abu Bakar telah dibawa bersama dalam perjalanan ditakuti dia akan membuat kekacauan [onah] dan memberikan maklumat kepada musuh. Ulama kamu sendiri telah percaya kepada fakta ini.
Sebagai contoh, Sheikh Abul-Qasim bin Sabbagh, seorang ulama yang terkenal dari golongan kamu, menulis dalam bukunya Al-Nur wal-Burhan mengenai sejarah hidup Nabi, disampaikan dari Muhammad bin Ishaq, dan dia dari Hasan bin Thabit al-Ansari, bahawa dia pergi ke Mekah untuk mengerjakan umrah sebelum hijrahnya Nabi. Dia melihat bahawa kafir Quraish sedang mengumpulkan sahabat Nabi. Nabi mengarahkan Ali untuk tidur dikatilnya, dan khuatiri bahawa Abu Bakar akan membocorkan fakta ini kepada orang kafir, Nabi membawa Abu Bakar bersama dengannya.
Sepatutnya adalah lebih baik jika kamu telah menerangkan apakah bukti pada ayat itu yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar atau sama ada bersama dengan Nabi dalam perjalanan adalah bukti bahawa seseorang itu berhak kepada kedudukan Khalifah.
Sheikh: Buktinya ada di sana. Pertama persahabatan kepada Nabi, dan bahawa Allah memanggilnya sahabat Nabi adalah kelayakan dengan sendirinya.
Kedua, Nabi sendiri berkata: ‘Sesungguhnya Allah bersama kita.’
Ketiga, Turunnya ketenteraman ke atas mereka dari Allah, sebagaimana disebutkan di dalam ayat, adalah bukti yang sangat jelas terhadap keutamaan Abu Bakar. Maka, jika kesemua petunjuk itu disatukan, ia telah menampakkan kecemerlangannya dari yang lain mengenai Khalifah.
Shirazi: Tiada siapa yang keberatan untuk mengakui kedudukan Abu Bakar; seorang tua Islam, sahabat yang terkenal, dan bapa kepada isteri Nabi. Bagaimanapun, alasan ini tidak membuktikan keutamaan dia sebagai Khalifah. Jika kamu cuba untuk membuktikan tujuan kamu dengan kenyataan yang sedemikian kepada seorang yang saksama [adil] kamu akan mendapat kritikan yang kuat. Mereka akan mengatakan bahawa persahabatan dengan orang yang mulia tidak membuktikan kemuliaan dan keutamaan. Sebagai contoh, kita kerap melihat orang jahat mengiringi orang yang baik, kumpulan orang kafir bersama Muslim di dalam perjalanan. Mungkin kamu telah terlupa apa al-Quran kata mengenai Nabi Yusuf, yang berkata:

‘Wahai kedua sahabatku dalam penjara [Saya tanya kepadamu]: Adakah banyak tuhan yang berbeza diantara mereka lebih baik, atau Allah, yang Esa, yang agung?’ [Surah Yusuf 12:39]
Mengenai ayat ini, pengulas telah berkata bahawa apabila Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, pada hari yang sama tukang masak raja dan pembawa arak, kedua mereka adalah kafir, telah dimasukkan ke penjara bersama dengannya. Untuk selama lima tahun ketiga-tiga mereka [yang beriman dan tidak beriman] hidup bersama sebagai sahabat. Apabila menyampaikan agama kepada mereka Nabi Yusuf memanggil mereka sahabatku. Adakah persahabatan dengan Nabi telah memberikan tahap kepada kedua orang kafir ini sebagai mulia dan dihormati? Adakah persahabatan mereka dengan Nabi memberi kesan pada perubahan di dalam kepercayaan mereka? Semua penulisan dari para pengulas dan ahli sejarah memberitahu kepada kita bahawa selepas lima tahun persahabatan, mereka berpisah dengan keadaan yang sama.
Ayat yang lain dari al-Quran mengatakan:

Berkatalah rakannya kepadanya, semasa ia berbincang dengannya: " Patutkah Engkau kufur ingkar kepada Allah yang menciptakan Engkau dari tanah, kemudian dari air benih, kemudian ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki? [Surah al-Kahfi 18: 37]
Pengulas [Ahli Tafsir] bersetuju bahawa ayat ini merujuk kepada dua saudara: seorang beriman, bernama Yahuda. Yang seorang lagi tidak beriman, yang namanya Baratus. Fakta ini telah dinyatakan di dalam Tafsir al-Kabir oleh Imam Fakhruddin al-Razi, seorang dari ulama kamu. Kedua mereka berkata-kata sesama mereka yang mana khususnya tidak dapat dinyatakan di sini. Allah telah memanggil kedua mereka ‘sahabat’ [beriman dan tidak beriman]. Adakah yang tidak beriman mendapat manfaat dari persahabatannya dengan yang beriman? Pastinya tidak. Maka, persahabatan sahaja tidak punya asas pada menuntut keutamaan seseorang. Terdapat banyak lagi contoh yang manyokong pandangan ini.
PERKATAAN NABI ‘ALLAH BERSAMA KITA’ TIDAK MEMBUKTIKAN KEUTAMAAN ABU BAKAR.
Kamu juga mengatakan bahawa oleh kerana Nabi berkata kepada Abu Bakar, ‘Allah bersama kita’ ini telah membuktikan keutamaan Abu Bakar dan haknya kepada Khalifah! Kamu patut memikirkan semula pandangan kamu. Manusia mungkin akan bertanya, sebagai contoh, ‘Adakah Allah bersama dengan mereka yang beriman dan wali sahaja, dan tidak dengan mereka yang tidak beriman?’ Adakah kamu tahu di mana tempat yang Allah tidak ada?’ Tidakkah Allah bersama setiap orang? Katakanlah yang beriman dengan yang tidak beriman bersama di dalam satu perjumpaan maka bagaimana? Al-Quran berkata:

‘Tidakkah engkau tahu bahawa Allah mengetahui apa-apa yang ada dilangit dan apa-apa yang ada dibumi? Tidak ada perbualan yang rahsia diantara tiga orang bahkan Dia adalah yang keempat, tidak juga diantara lima, tetapi Dia juga yang keenam, tidak kurang dari itu dan tidak juga lebih darinya melainkan Dia bersama mereka, walau dimana saja mereka berada……’ [Surah al-Mujadalah 58:7]
Menurut dari ayat ini dan juga dari akal fikiran, Allah bersama semua orang.
Sheikh: Keterangan ‘Allah ada bersama kita’ bermaksud bahawa mereka adalah yang dicintai oleh Allah kerana mereka berhijrah pada jalan Allah bertujuan untuk memeliharakan agama-Nya. Rahmat Allah adalah bersama mereka.
Shirazi: Tetapi sudah tentu keterangan itu tidak membuktikan yang seseorang memilikki rahmat yang berkekalan. Allah melihat kepada amalan seseorang. Telah kerap berlaku bahawa pada suatu ketika, orang melakukan amalan yang baik dan menerima rahmat dari Allah. Kemudian dia menentang Allah dan menerima kemurkaan Tuhan. Syaitan sebagaimana yang kamu tahu, telah menyembah Allah untuk ribuan tahun dan menerima balasan ihsan dari-Nya. Bagaimana pun sebaik saja dia melanggar perintah Allah, dia telah dikutuk. Al-Quran telah berkata:

‘Dia berkata: ‘Maka keluarlah darinya, kerana sesungguhnya kamu adalah yang diusir. Dan sesungguhnya keatas kamu kutukan sehingga ke Hari Pengadilan.’ [Surah al-Hijr 15:34 – 35]
Maafkan saya, tidak ada salahnya pada memberikan contoh. Tujuan saya untuk menjelaskan maksud tujuan. Sejarah mengandungi banyak contoh bagi mereka yang dekat dengan Allah, tetapi siapa, setelah diduga, dikutuk. Bal‘am bin Ba‘ura, sebagai contoh, hidup pada zaman Nabi Musa, menjadi begitu hampir kepada Allah sehingga Allah membentangkan kepadanya Ism al-A‘zam [nama kebesaran Allah, melaluinya apa saja yang dihajati, dengan segera dikabulkan oleh Allah]. Dia berdoa kepada Allah melalui Ism al-A‘zam dan menyebab Musa menderita di lembah Tia! Tetapi pada masa diuji, Bal‘am telah ditewaskan oleh cintanya pada dunia material. Dia telah menjejaki syaitan dan dikutuk. Pengulas telah memberikan penghususan yang mendalam pada peristiwa ini. Imam Fakhruddin al-Razi di dalam Tafsirnya, bahagian IV, ms 463 telah melaporkan perkara ini dari Ibn Abbas, Ibn Mas‘ud dan Mujahid. Allah di dalam al-Quran memberitahu kita:

‘Dan bacakan kepada mereka pengkhabaran dari orang yang mana Kami berikan ayat-ayat Kami, tetapi dia menjauhkan diri darinya; maka syaitan menguasai mereka, dan dia adalah bersama mereka yang sesat.’ [Surah al-A‘raf 7:175]
‘ABID BARSISA
Atau pertimbangkan kes Abid Barsisa, yang pada mulanya menyembah Allah dengan banyaknya sehingga dia menjadi Mustajabud-da‘wah [sesaorang yang doanya dikabulkan] Bagaimana pun pada masa diuji, dia gagal. Disesatkan oleh syaitan, dia melakukan zina dengan seorang wanita, telah digantung, dan mati sebagai seorang kafir.
Al-Quran merujuk kepadanya dalam perkataan ini:

‘Seperti syaitan apabila berkata kepada manusia: ‘kafirlah’ tetapi apabila dia kafir, dia berkata: ‘saya sesungguhnya melepaskan diri dari kamu; sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan sekelian alam.’ Maka, akhir bagi kedua mereka adalah di dalam api dan tinggal kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi mereka yang zalim.’ [Surah al-Hasyr 59: 16 – 17]
Maka jika seseorang telah melakukan kebajikan pada suatu masa, ini tidak bererti bahawa akhirnya adalah baik juga. Atas sebab inilah kita diarah untuk mengatakan di dalam doa kita: ‘Biarlah semua amalan kita berakhir dengan kebaikkan.’
Sheikh: Saya sesungguhnya tidak menduga seorang yang terhormat seperti kamu akan mengatakan contoh seperti syaitan, Bal‘am Ba‘ura, dan Barsisa.
Shirazi: Maafkan saya, saya telah menyatakan tidak ada salahnya pada menyatakan contoh. Yang sebenarnya, kita perlu menyatakannya di dalam perbahasan pengajaran untuk membuktikan fakta. Biar Allah menjadi saksi saya: Saya sekali-kali tidak mempunyai maksud untuk menghina sesiapa dengan menyatakan contoh tersebut. Tujuan saya hanya untuk membuktikan maksud saya.
Sheikh: Ayat ini dengan jelas membuktikan keutamaan Abu Bakar kerana ia mengatakan:

‘Maka Allah menjadikan ketenteraman ke atas mereka…. [9:40]
Gantinama disini merujuk kepada Abu Bakar, yang menunjukkan keutamaannya.
Shirazi: Kamu telah salah faham mengenainya. Gantinama yang digunakan setelah sakinah [ketenteraman] merujuk kepada Nabi. Keamanan telah dihantarkan kepadanya dan bukan kepada Abu Bakar, sebagaimana petunjuk pada ayat yang terakhir yang mana Allah berkata:

….. dan memperkuatkannya dengan tentera yang kamu tidak dapat lihat.’ [Surah al-Tawbah 9:40]
Ya sebenarnya adalah tentera yang tidak dapat dilihat adalah malaikat untuk membantu Nabi bukan Abu Bakar.
Sheikh: Saya percaya bahawa pertolongan Allah adalah untuk Nabi, kerana bersama Nabi, tidak bererti tanpa rahmat.
PENGHANTARAN KETENTERAMAN ADALAH UNTUK NABI ALLAH
Shirazi: Jika penganugerahan rahmat Tuhan merujuk kepada dua orang, nahu Arab akan memerlukan pada gantinama digunakan sebagai menunjukkan dua orang di dalam semua rangkai kata pada ayat ini. Tetapi gantinama merujuk kepada satu orang, iaitu Nabi, dan rahmat Allah hanya untuk dia sahaja. Jika melaluinya penganugerahan dimaksudkan untuk yang lain juga, nama mereka akan disebut. Makanya, penghantaran ketenteraman di dalam ayat ini hanyalah untuk Nabi sahaja.
Sheikh: Nabi Allah adalah tersendiri dari penganugerahan keamanan dari Tuhan. Dia tidak memerlukannya kerana dia telah dipastikan dengan keamanan. Makanya anugerah itu adalah untuk Abu Bakar.
Shirazi: Atas dasar apa kamu katakan bahawa Nabi adalah tersendiri dari rahmat Tuhan? Tidak ada siapa – Nabi, Imam, atau wali – adalah tersendiri dari rahmat tuhan. Mungkin kamu telah terlupa apa yang dikatakan oleh al-Quran mengenai peristiwa Hunain.

‘Kemudian Allah turunkan ketenteraman keatas Rasul-Nya dan keatas orang yang beriman.’ [Surah al-Tawbah 9: 26]
Perkara yang sama telah dikatakan di dalam Surah 48 [Fath] ayat 26 dari al-Quran. Yang beriman telah terjumlah selepas Nabi di dalam ayat ini, sama seperti ‘ayat di dalam gua’. Jika Abu Bakar adalah orang beriman yang berhak dianugerahkan keamanan, sama ada sebutan nahu untuk dua orang telah digunakan, atau namanya telah disebutkan secara berasingan. Perkara ini amatlah jelas bahawa ulama kamu sendiri mengesahkan bahawa gantinama yang berkaitan dengan keamanan tidak merujuk kepada Abu Bakar. Kamu boleh merujuk Naqdul-Uthmaniyyah, yang di susun oleh Sheikh Abu Jaafar Muhammad bin Abdullah al-Iskafi, seorang ulama yang terkenal dan Sheikh bagi Mutazili. Ilmuan ini menolak sepenuhnya keanehan dari Abu Uthman al-Jahiz. Ibn Abil-Hadid juga merakamkan sebahagian dari jawapannya itu di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid III, ms 253 – 281. Sebagai tambahan, terdapat satu rangkap di dalam ayat ini, penekanannya adalah bertentangan pada maksud awak. Nabi berkata kepada Abu Bakar: ‘Janganlah kamu takut.’ Rangkap ini menunjukkan bahawa Abu Bakar takut. Adakah ketakutan ini mendapat sanjungan atau tidak? Jika jawapannya adalah ya, mengapa Nabi tidak menghalang sesiapa dari melakukan amalan yang baik. Wazir Allah mempunyai kualiti tertentu. Yang paling utama darinya, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam al-Quran adalah bahawa mereka tidak pernah takut dengan kehilangan nyawa. Mereka mengamalkan sabar dan berserah. Al-Quran berkata:

‘Sesungguhnya wali Allah – mereka tidak mempunyai rasa takut dan tidak juga mereka berdukacita.’ [Surah Yunus 10:62]
SESSI Keenam
(Malam Selasa, 28 Rejab 1345 Hijrah)
Mr. Ghulam Imamain, seorang pedagang sunni yang dihormati, datang ketempat perjumpaan ini sebelum matahari terbenam. Dia menyatakan sebab kehadirannya. Dia berkata bahawa dia dan beberapa orang yang lain sangat tertarik dengan penerangan Shirazi. Dia berkata bahawa dia telah mendengarkan fakta yang tidak didengarinya sebelum ini. Dia dan beberapa orang sunni yang lain telah mengadakan perbincangan yang tidak begitu menyenangkan dengan ulama mereka, yang setelah tidak dapat mematahkan hujah-hujah Shirazi tetapi tetap keras berpegang kepada kedudukannya. Apabila waktu salat Magrib tiba, Mr Ghulam Imamain mendirikan kedua salat Magrib dan Isyak dengan dipimpin oleh Shirazi. Apabila perwakilan semuanya tiba, perbincangan bermula dengan ulasan dari Nawab Sahib.
Nawab: Sila sambung tajuk semalam. Penterjemahan pada ayat tersebut belum selesai.
Shirazi: [melihat kepada ulama sunni] Jika kamu mengizinkan.
Hafiz: [sedikit marah] Tidak ada apa salahnya. Jika ada sesuatu yang perlu diperkatakan, kami sedia mendengarnya.
Shirazi: Semalam saya buktikan, dari sudut pandangan nahu [grammer], bahawa kenyataan dari sebahagian pengulas bahawa ayat ini merujuk kepada cara untuk menentukan Khalifah tidak dapat diterima. Sekarang saya akan berhujah dari sudut pandangan yang lain pula.
Sheikh Abdus Salam Sahib berkata semalam bahawa terdapat empat kualiti disebutkan dalam ayat ini. Kualiti ini, dia kata, menunjukkan bahawa ayat ini telah diwahyukan di dalam merujukkan kepada Khalifah pertama dari yang empat, dan bahawa ayat ini menunjukkan susunan para Khalifah. Jawapan saya pada hujah ini adalah, pertama sekali pengulas yang dipercayai tidak pernah membuat kenyataan yang sedemikian mengenai pengertian ayat tersebut. Kedua, kamu semua tahu bahawa apabila sesuatu kualiti dikatakan kepada sesaorang ia berkait rapat dengan ciri-ciri kerekternya, maka barulah wajar untuk dipertimbangkan. Jika kita melihat kepada fakta secara objektif, kita akan dapati hanya Ali yang memiliki kemuliaan yang diterangkan di dalam ayat ini. Kualiti-kualiti ini tidak dapat di katakan kepada mereka yang telah dinamakan oleh Sheikh Sahib.
Hafiz: Tidakkah semua ayat-ayat yang telah kamu ucapkan mengenai Ali mencukupi? Adakah sekarang ini kamu berhasrat, dengan kepandaian kamu didalam berbahasa [rhetorical], untuk membuktikan bahawa ayat ini juga diwahyukan pada memuji Ali? Jika begitu, sila maklumkan kepada kami bagaimana ia tidak sesuai kepada Khalifah pertama dari empat Khalifah.
300 AYAT AL-QURAN PADA MEMUJI ALI
Shirazi: Saya tidak berdusta dengan mengatakan ayat-ayat al-Quran pada memuji Ali. Kamu telah keliru. Bolehkah kamu mengabaikan fakta bahawa pengulas dan pengarang buku yang boleh dipercayai dari ulama kamu telah menyebut banyak ayat-ayat pada memuji Ali? Bagaimana kamu boleh menganggapnya sebagai satu tindakkan khas bagi pihak saya sahaja? Adakah Hafiz Abu Nu‘aim al-Isfahani, pengarang buku ‘Ma Nazala minal-Quran fi Ali’ dan Hafiz Abu Bakar al-Shirazi, pengarang buku ‘Nuzulul-Quran fi Ali’, Syiah? Adakah pengulas agung, seperti Imam Tha‘labi, Jalalud-Din Al-Suyuti, al-Tabari, Imam Fakhruddin al-Razi, serta ulama termashur yang lain seperti Ibn Kathir, Muslim, Hakim, Tirmidhi, Nisai, Ibn Majah, Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal dan juga yang bias [anti] Ibn Hajar, yang telah mengumpulkan di dalam Sawa‘iq, ayat-ayat al-Quran yang diwahyukan pada memuji Ali, Syiah? Sebahagian dari ulama seperti al-Tabari dan Muhammad Yusuf Kanji al-Shafii, pada permulaan bahagian 62, menyebut dari pengesahan Ibn Abbas, dan Muhaddith dari Syria di dalam bukunya Tarikh-al-Kabir, dan yang lain telah merakamkan sebanyak 300 ayat al-Quran pada memuji Ali. Adakah mereka ini semua Syiah atau ulama kamu yang terkenal? Kami tidak perlu berdusta untuk mengatakan terdapatnya banyak ayat-ayat al-Quran pada membuktikan kedudukan Amirul Mukminin, Ali.
Musuh Beliau [Umawiyyah, Nawasib, Khawarij] menyembunyikan kemuliaan beliau dan para sahabat pula keberatan untuk menyampaikan kemuliaannya kerana khuatir akan akibatnya. Namun buku-buku masih penuh dengan kemuliaan beliau, dan mereka telah menunjukkan pada setiap aspek kemuliaan yang beliau milikinya. Sejauh mengenai dengan ayat-ayat ini, saya tidak menggunakan kepandaian dalam ilmu ‘rhetorical’ [asal bahasa arab]. Saya hanya perlu nyatakan yang benar, dengan berhujah menggunakan buku rujukan kamu. Kamu telah lihat sejauh ini bahawa saya belum berhujah menggunakan dari laporan pihak Syiah. Walaupun dengan mengenepikan buku Syiah, saya akan terus membuktikan keunikkan keutamaan Ali.
Apa yang saya katakan mengenai ayat ini adalah bertepatan dengan pandangan ulama kamu Muhammad bin Yusuf Kanji al-Shafii, dia menyebutkan pada ‘Hadis Persamaan’ di dalam bukunya Kifayatut Talib, Bab 23, dari Nabi yang mempunyai maksud bahawa, Ali adalah sama dengan Nabi. Dia mengatakan sebab mengapa Ali digelar sama dengan Nuh, di dalam kebijaksanaan adalah bahawa Ali ‘keras terhadap yang kafir dan baik terhadap yang beriman’. Allah telah menyatakannya di dalam al-Quran. Ali, yang selalu bersama dengan Nabi, ‘adalah keras terhadap yang kafir dan berkasih sayang kepada yang beriman.’
Dan jika kita katakanlah, sebagaimana Sheikh Sahib katakan, bahawa rangkap pada, ‘dan dia yang berada bersamanya,’ merujuk kepada Abu Bakar kerana dia tinggal beberapa hari dengan Nabi di dalam gua.
Maka bolehkah orang yang sedemikian [Abu Bakar]; sama dengan beliau [Ali]; yang telah kekal bersama dengan Nabi semenjak kanak-kanak dan menerima arahan dari baginda Nabi?
ALI YANG PERTAMA MENGISTIHARKAN KEPERCAYAAN KEPADA NABI ALLAH
Lebih-lebih lagi, pada ketika yang genting dikala pengistiharan kerasulannya, tiada siapa menyokong Muhammad melainkan Ali. Ulama terkenal kamu, seperti Bukhari dan Muslim, di dalam ‘Sahih’ mereka, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad, dan banyak yang lain, seperti Ibn Abdil Barr di dalam al-Isti‘ab, jilid III, ms 32, Imam Abu Abdur-Rahman Nasa’i di dalam Khasaisul-Alawi, Sibt Ibn al-Jawzi di dalam Tadhkirah, ms 63, Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi di dalam Yanabi’ al-Mawaddah, Bab 12, pada pengesahan dari Tirmidhi dan Muslim, Muhammad bin Talhah Shafi’i di dalam Matalib al-Su’ul, sub-bahagian I, Ibn Abi’l-Hadid di dalam SyarhNahjul Balaghah, jilid III, ms 258, Tirmidhi di dalam Jam’i al-Tirmidhi, jilid II, ms 314, Hamawaini di dalam Fara’id, Mir Sayyid Ali Hamadani di dalam Mawaddatu’l-Qurba, dan bahkan Ibn Hajar yang fanatik di dalam Sawa‘iq al-Muhriqah, dan para ilmuan yang lain dengan sedikit perbezaan pada perkataan yang dikatakan dari Anas bin Malik dan lainnya bahawa ‘Nabi dijadikan Rasul Allah pada hari Isnin dan Ali mengisytiharkan kepercayaannya kepada baginda pada hari Selasa.’ Ia juga telah disebutkan bahawa, ‘Rasul Allah telah diistiharkan pada hari Isnin dan Ali mengerjakan salat dengan Nabi pada hari selasa.’ Dan lagi, ‘Ali adalah lelaki pertama mengistiharkan kepercayaannya kepada Nabi.’ Dan juga dari Tabari, Ibn Abil-Hadid, Tirmidhi, dan lainnya menyampaikan dari Ibn Abbas bahawa: ‘Ali adalah yang pertama mengerjakan salat.’
NABI MELATIH ALI SEJAK DARI KANAK-KANAK
Saya meminta kamu untuk mempertimbangkan apa yang telah diucapkan oleh ilmuan kamu, Nurud-Din bin Sabbagh di dalam bukunya Fusul al-Muhimmah, Bab ‘Tarbiatun-Nabi,’ ms 18, Muhammad bin Talhah al-Shafii di dalam ‘Matalib al-Su’ul’ Bab I, ms 11, dan yang lain juga telah sampaikan.
Semasa kelaparan berlaku di Mekah, Nabi memberitahu bapa saudaranya, Abbas, yang saudaranya, Abu Talib, mempunyai ramai anak dan mata pencariannya tidaklah lumayan. Muhammad mengutarakan bahawa setiap mereka meminta Abu Talib memberikan seorang dari anaknya untuk dipelihara supaya bebannya dapat diringankan. Abbas bersetuju. Mereka bertemu dengan Abu Talib dengan tawaran mereka, dan dia menerimanya. Abbas mengambil Jaafar al-Tayyar dibawah jagaannya, dan Nabi mengambil Ali.
Maliki menyambung, ‘Ali tinggal berterusan bersama Nabi sehingga baginda secara rasmi mengistiharkan kerasulannya. Ali menyatakan kepercayaan kepadanya, dan mengikuti baginda sebagai Rasul Allah semenjak berusia 13 tahun. Beliau adalah lelaki pertama menerima Islam. Isteri Nabi, Khadijah adalah satu-satunya orang yang telah menerima Nabi sebelum Ali.
Di dalam Bab yang sama Maliki menyampaikan bahawa Ibn Abbas, Jabir Ibn Abdullah al-Ansari, Zaid Ibn Arqam, Muhammad Ibn Munkadar dan Rabiatul-Marai telah berkata bahawa orang yang pertama setelah Khadijah yang mempercayai kepada Nabi adalah Ali. Dia mengatakan bahawa Ali, setelah merujuk kepada fakta, yang telah disampaikan oleh ulama kamu. Dia berkata: ‘Muhammad, Rasul Allah, adalah saudara saya, dan anak bapa saudara saya; Hamzah ketua syuhada, adalah bapa saudara saya; Fatimah, anak perempuan Nabi, adalah isteri saya; dan kedua anak kepada anak perempuannya, adalah anak saya dari Fatimah. Siapa dari kamu yang telah berkongsi kecemerlangan yang sedemikian seperti saya?
Saya adalah yang pertama menerima Islam apabila saya masih lagi kecil. Nabi mengistiharkan pada hari Ghadir Khum bahawa adalah wajib untuk menerima saya sebagai petunjuk. [Kemudian dia berkata tiga kali] ‘Malang bagi dia yang akan menemui Allah esok [pada hari pengadilan], jika dia telah menzalimi saya.’ Muhammad bin Talhah al-Shafii di dalam ‘Matalib al-Su’ul’ Bahagian I, Bab 1, ms 11, dan banyak lagi dari kalangan ilmuan kamu, telah mengatakan bahawa kenyataan itu adalah jawapan pada surat Muawiyah kepada Ali, yang mana Muawiyah telah berbangga bahawa bapanya adalah ketua kaum, masa jahiliah dan bahawa semasa Islam dia [Muawiyah] adalah raja. Muawiyah juga berkata bahawa dia adalah ‘bapa saudara sebelah ibu pada yang beriman,’ ‘penulis wahyu’ dan ‘orang yang dimuliakan’ Setelah membaca suratnya, Ali berkata: ‘Manusia karekter seperti dia – anak dari wanita yang mengunyah hati manusia – menyombong dihadapan ku [di dalam merujuk kepada ibu Muawiyah, Hindun, setelah peperangan Uhud, dengan perasaan marah, mengoyakkan badan Hamzah, merentap hatinya dan terus mengunyah] Muawiyah walaupun amat sangat menentang Ali, tetap tidak dapat menafikan kemuliaan beliau.
Lebih-lebih lagi, Hakim Abul-Qasim Haskani, seorang ulama kamu, menyebutkan dari Abdul Rahman bin Auf, mengenai ayat yang diatas dari sepuluh Quraish yang menerima Islam, bahawa Ali adalah yang mula-mula diantara mereka. Ahmad bin Hanbal, Khatib Khawarizmi, dan Sulayman Balkhi al-Hanafi menyebutkan dari Anas bin Malik bahawa Nabi telah berkata: ‘Malaikat merahmati saya dan Ali untuk selama tujuh hari, kerana pada masa itu tidak ada suara yang menyatakan ke Esaan Allah melainkan saya dan Ali,’ Ibn Abil-Hadid Mutazali, di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid I, ms 373 – 5, merakamkan beberapa Hadis yang disampaikan melalui ulama kamu yang membawa pengertian bahawa Ali adalah yang mula-mula dari yang lainnya di dalam perkara Islam. Setelah merakamkan berbagai versi dan sebutan, dia menyambung, ‘maka jumlah kesemuanya dari apa yang kami telah sebutkan, adalah Ali lelaki pertama mengenai Islam. Pandangan yang bertentangan dengannya adalah sedikit dan tiada nilai pada memikirkannya.’
Imam Abu Abdur-Rahman al-Nasa’i, seorang dari pengarang enam buku Hadis yang sahih, telah merakamkan di dalam ‘Khasaisul-Alawi’ Hadis enam yang pertama pada tajuk ini, dan telah mengesahkan bahawa orang yang pertama dalam Islam dan yang pertama mendirikan salat dengan Nabi adalah Ali. Sebagai tambahan Sheikh Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam Yanabi’ al-Mawaddah, Bab 12, merakamkan 31 Hadis dari Tirmidhi, Hamawaini, Ibn Majah, Ahmad bin Hanbal, Hafiz Abu Nu’aim, Imam Tha’labi, Ibn Maghazili, Abu’l-Muwayyid Khawarizmi, dan Dailami, telah merumuskan yang mana Ali adalah yang pertama di dalam ummah ini pada menerima Islam. Bahkan yang anti Ibn Hajar Makki ada di dalam Sawa‘iq al-Muhriqah, Bab 2, merakamkan Hadis pada isu yang sama, sebahagian darinya telah diterima oleh Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam Yanabi’ al-Mawaddah. Lebih lagi di dalam YaNabiul-Mawadda pada penghujung Bab 12, dia menyampaikan dari Ibn Zubair, Makki dan dia dari Jabir Ibn Abdullah Ansari, Hadis mengenai kemuliaan Ali, yang mana saya suka untuk menyampaikannya di sini dengan izin kamu supaya dapat menutup hujah saya. Nabi berkata: ‘Allah Maha Besar memilih saya sebagai Rasul dan mewahyukan kitab yang suci kepadaku. Saya berkata kepada-Nya, ‘Wahai Allah, Tuhanku, Kamu menghantar Musa kepada Firaun, Musa meminta Kamu menjadikan adiknya, Harun, wazirnya untuk memperkuatkan tangannya, supaya perkataannya dapat disaksikan. Sekarang aku meminta kepada Mu, wahai Allah, bahawa Engkau melantik untuk ku dari diantara keluarga ku seorang wazir yang akan memperkuatkan tanganku. Jadikan Ali wazir dan adikku, tanamkan keberanian dalam hatinya, dan berikan dia kuasa diatas musuh. Ali adalah orang yang pertama percaya kepada ku dan menyaksikan kerasulan ku dan orang yang pertama untuk mengistiharkan ke Esaan Allah bersama dengan ku.’ Selepas itu dia meneruskan berdoa kepada Allah.
‘Dari itu Ali adalah ketua bagi pengganti. Untuk mengikutinya adalah rahmat; untuk mati pada taat kepada beliau adalah syahid. Nama beliau ada di dalam Taurat bersama dengan nama ku; isterinya adalah manusia yang paling benar, adalah anak perempuan ku; kedua anak-anaknya, ketua remaja di dalam syurga, adalah anakku. Selepas mereka kesemua Imam adalah wazir kepada Allah keatas makhluk-Nya selepas Nabi; dan mereka adalah pintu pengetahuan diantara ummah ku. Siapa yang mengikuti mereka akan terselamat dari api neraka; siapa yang mengikuti mereka mendapat petunjuk kejalan yang benar; siapa yang diberikan oleh Allah pada mencintai mereka sudah pasti akan dimasukkan kesyurga. Maka sedarlah manusia, ambillah pengajaran.’
Saya boleh sebutkan Hadis yang sama sepanjang malam, kesemuanya telah dirakamkan oleh ulama kamu. Tetapi saya fikir ini telah mencukupi. Ali sahaja yang bersama dengan Nabi dari kecil, dan makanya amatlah sesuai bahawa kita menganggap beliaulah orangnya yang dirujuk dalam perkataan ‘dia yang bersamanya’ dan bukan orang yang bersama Nabi untuk beberapa hari dalam perjalanan.
KEIMANAN ALI SEDANG DIA HANYA KANAK-KANAK
Hafiz: Kamu telah membuktikan maksud kamu, dan tiada siapa pernah menafikan bahawa Ali adalah yang mula-mula di dalam menerima Islam. Tetapi fakta ini tidak melayakkan dia sebagai cemerlang di dalam perbandingan dengan para sahabat lain. Benar, Khalifah yang tinggi mengatakan kepercayaan kepada Islam bertahun-tahun selepas Ali, tetapi keimanan mereka berbeza dengan dia dan lebih baik. Sebabnya adalah, Ali hanya kanak-kanak, dan mereka ini dewasa. Pastinya keimanan orang yang lebih dewasa adalah lebih utama dari yang kanak-kanak. Sebagai tambahan, keimanan Ali adalah ikutan yang membuta tuli, dan keimanan orang ini adalah berasas pada hujah. Kepercayaan yang didapati dari keterangan adalah lebih baik dari keimanan ikutan. Oleh kerana kanak-kanak, yang tidak lagi dituntut oleh agama untuk melakukan amalan, tidak mempunyai keimanan melainkan ikutan yang buta sahaja, maka Ali, kanak-kanak yang berusia 13 tahun, menyatakan keimanannya melalui ikutan yang membuta tuli.
Shirazi: Ucapan yang begitu sungguh memeranjatkan datang dari seorang yang terpelajar seperti kamu. Saya tidak tahu bagaimana hendak membantah hujah yang sedemikian. Jika saya katakan bahawa kamu mengambil kedudukan itu dari perasaan benci, ia adalah bertentangan dengan naluri saya untuk menyatakan motif yang sedemikian pada seorang yang terpelajar. Biarlah saya bertanyakan soalan kepada kamu: adakah penerimaan Ali kepada Islam berasaskan pada kehendak peribadinya atau pada ajakan dari Nabi?
Hafiz: Mengapa kamu mengambil pandangan yang begitu teruk pada cara kami bercakap, oleh kerana kami mempunyai keraguan, kita perlu membincangkannya. Sebagai jawapan kepada soalan kamu, saya setuju bahawa Ali menerima Islam pada ajakan Nabi yang suci.
Shirazi: Apabila Nabi mengajak Ali pada menerima Islam, adakah Nabi tahu bahawa kanak-kanak tidak dituntut oleh komitmen agama? Jika kamu katakan Nabi tidak tahu, kamu telah mengatakan kebodohan terhadap Nabi, dan jika Nabi memang tahu dan mengajak Ali juga, maka tidakannya adalah janggal [pelik]. Untuk mengatakan kepelikkan perbuatan ini kepada Nabi adalah kafir, kerana Nabi adalah maksum. Allah berkata mengenai Nabi di dalam al-Quran:

‘Tidaklah dia berkata-kata dari kehendaknya. Ini tidak lain dari wahyu yang telah diwahyukan.’ [Surah al-Najm 53:3 – 4]
Nabi menganggap Ali seorang yang bernilai untuk diajak menerima islam. Selain dari itu, remaja tidak semesti tidak mempunyai kebijaksanaan. Kedewasaan diambil kira mengenai menjalankan tugas-tugas amalan beragama, tetapi tidak kepada perkara berkaitan dengan kebijaksanaan. Keimanan adalah mengenai perkara yang berkaitan dengan kebijaksanaan dan bukannya perundangan agama. Maka keimanan Ali semasa kanak-kanak adalah kemuliaan bagi dirinya sebagaimana Allah memberitahu kita di dalam al-Quran mengenai Isa dengan perkataan ini:

‘Dia berkata: ‘Sesungguhnya saya adalah hamba Allah; Dia telah memberikan kepada ku kitab dan menjadikan aku seorang Nabi.’ [Surah Maryam 19:30]
Juga di dalam surah ini Dia berkata mengenai Nabi Yahya:

‘……… dan Kami berikan kepadanya kebijaksanaan sedang dia masih kanak-kanak.’ [Surah Maryam 19:12]
Sayyid Ali Humairi Yamani [mati 179 Hijrah] menunjukkan kepada fakta yang sama di dalam syairnya. Dia berkata: ‘Sebagaimana Yahya sampai ke darjah Nabi dimasa kecilnya, Ali, pengganti Nabi dan bapa kepada anak-anaknya, dan telah diberikan wazir Allah dan penjaga manusia sedang dia masih kanak-kanak.’ Kemuliaan dan kehormatan dianugerahkan oleh Allah tidak bergantung kepada usia. Kebijaksanaan dan kecerdikkan bergantung kepada kecenderungan semula jadi. Saya amat terkejut dengan komen kamu kerana hujah yang sebegitu selalunya dibuat oleh Nasibi dan Khariji diatas arahan Umayyah. Mereka merendahkan keimanan Ali sebagai pengikut membuta tuli kepada apa yang telah diajarinya.
Bahkan ulama kamu mengakui kemuliaan Ali dalam kedudukan ini. Muhammad bin Talhah al-Shafii, Ibn Sabbagh al-Maliki, Ibn Abil-Hadid dan lainnya telah menyebutkan rangkap dari Ali. Di dalam satu dari rangkapnya dia berkata: ‘Saya adalah yang mula dan terahulu diantara kamu di dalam memelok Islam apabila saya masih kecil.’ Jika keimanan Ali pada usia yang begitu muda bukannya satu kemuliaan, Nabi tentu tidak mengatakan yang sedemikian. Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam YaNabiul-Mawaddah, Bab 55, ms 202, menyebut dari Ahmad bin Abdullah Shafii, menyebut dari Khalifah kedua, Umar bin Khattab, yang berkata: ‘Abu Bakar, Abu Ubaidah Jarrah dan sebilangan manusia hadir di dalam kumpulan Nabi Allah apabila baginda menepuk Ali pada bahunya dan berkata: ‘wahai Ali! Kamu adalah yang pertama dan mula-mula diantara semua yang beriman dan Muslim di dalam memeluk Islam. Engkau adalah kepada ku seperti Harun kepada Musa.’
Juga Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan dari Ibn Abbas, yang mengatakan bahawa dia, Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Jarrah dan lainnya ada bersama Nabi, apabila baginda meletakkan tangannya di bahu Ali dan berkata: ‘Kamu adalah yang mula-mula dalam beriman, dan Islam diantara semua Muslim, dan engkau kepada ku seperti Harun kepada Musa, Wahai Ali! Dia yang memikirkan, yang dia adalah sahabat ku sedangkan dia adalah musuh kamu, adalah seorang pendusta.’
Ibn Sabbagh al-Maliki merakamkan Hadis yang sama di dalam Fusul al-Muhimmah, ms 125, dari Khasaisul-Alawi sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, dan Imam Abu Abdur-Rahman al-Nasa’i melaporkan di dalam Khasaisul-Alawi bahawa dia berkata: ‘Saya mendengar Umar bin Khattab berkata [Menyebut nama Ali dengan hormat], Saya mendengar Nabi berkata bahawa Ali mempunyai tiga kualiti. Saya [Umar] harap saya mempunyai satu darinya kerana setiap dari satu kualiti itu adalah amat berharga kepada saya dari apa-apa didunia ini.
Ibn Sabbagh telah menyampaikan Hadis yang berikut sebagai tambahan kepada apa yang lainnya telah rakamkan. Nabi berkata mengenai Ali: ‘Sesiapa yang mencintai kamu, mencintai aku, dan sesiapa yang mencintai aku, Allah mencintai dia, dan sesiapa yang Allah cintai, Dia membawanya kesyurga. Tetapi sesiapa yang bermusuh dengan kamu, adalah bermusuh dengan ku, dan dia yang bermusuh dengan ku, Allah bermusuh dengannya dan mengutuknya kedalam neraka.’
Ali mengistiharkan dirinya sebagai Muslim semasa masih kanak-kanak lagi telah menunjukkan kecemerlangan kebijaksanaan dan kemuliaan, yang mana tidak ada Muslim lain milikinya. Tabari di dalam ‘Tarikh’ nya menyebutkan dari Muhammad bin Saad bin Abi Waqqas yang berkata: ‘Saya bertanya kepada bapa saya sama ada Abu Bakar adalah Muslim yang pertama. Dia berkata: ‘Tidak, lebih dari 50 orang telah memeluk Islam sebelum Abu Bakar; tetapi dia adalah yang lebih utama dari kami Muslim lainnya.’ Dia juga menulis bahawa Umar bin Khattab memeluk Islam selepas 45 lelaki dan 21 wanita. ‘Sebagai yang pertama sekali di dalam perkara Islam dan iman, ia adalah Ali Ibn Abi Talib.’
KEIMANAN ALI ADALAH SEBAGIAN DARI SEMULAJADI DIRINYA.
Selain dari fakta bahawa Ali adalah yang pertama di dalam memeluk Islam, beliau memeliki kemuliaan lain yang khas untuknya, dan lebih penting dari kemuliaannya yang lain: Islamnya Ali timbul dari semulajadi dirinya, sedangkan bagi yang lain terjadi setelah kefir sebelumnya. Tidak seperti Muslim yang lain dan juga sahabat Nabi, Ali tidak pernah kafir. Hafiz Abu Nu‘aim al-Isfahani di dalam Ma Nazala min al-Quran fi Ali, dan Mir Sayyid Ali Hamadani di dalam Mawaddatul-Qurba menyebutkan bahawa Ibn Abbas berkata: ‘Saya bersumpah dengan Allah bahawa tidak ada sesiapa yang tidak menyembah berhala sebelum Islam melainkan Ali. Dia menerima Islam dengan tidak pernah menyembah berhala.’
Muhammad Yusuf Kanji al-Shafii di dalam Kifayatut-Talib, Bab 24, menyebutkan Nabi sebagai berkata: ‘Mereka yang mula-mula menerima keimanan pada ke Esaan Allah diantara pengikut Nabi-Nabi adalah tiga orang yang tidak pernah kafir: Ali Ibn Abi Talib, orang yang di dalam surah Yasin, dan orang yang beriman dari golongan Firaun. Yang benar adalah Habib al-Najjar, diantara keturunan Yasin, Ezekiel di antara orang Firaun dan Ali Ibn Abi Talib yang tertinggi dari mereka semua.’ Mir Sayyid Ali al-Hamadani di dalam Mawaddatul Qurba, Mawaddah ke-7, Khatib al-Khawarizmi di dalam Manaqib, dan Imam al-Tha‘labi di dalam Tafsirnya, menyebut dari Khalifah kedua, Umar bin al-Khattab: ‘Saya menjadi saksi bahawa saya mendengar Nabi berkata: ‘Jika ketujuh-tujuh langit diletakkan di atas timbangan dan Ali d sebelahnya, nescaya keimanan Ali pasti akan mengalahkannya.’
Maksud yang sama telah dimasukkan di dalam syair yang digubah oleh Sufyan bin Mus‘ab sebagai berikut: ‘Demi Allah, saya menjadi saksi bahawa Nabi telah berkata kepada kami: Ia tidak seharusnya tidak diketahui oleh sesiapa bahawa jika iman segala ummah didunia ini diletakkan di atas timbangan dan imannya Ali di atas yang lain, iman Ali akan mengalahkan yang lainnya.’
ALI MELEBIHI SEMUA SAHABAT YANG LAIN DAN SEMUA UMMAH DALAM KEMULIAAN
Mir Sayyid Ali Hamadani al-Shafii telah merakamkan banyak Hadis di dalam Mawaddatul-Qurba, yang menyokong kecemerlangan Ali. Di dalam Mawaddah ke 7, dia menyebut dari Ibn Abbas bahawa Nabi berkata: ‘Lelaki terbaik pada era saya adalah Ali.’
Kebanyakkan ulama kamu yang berfikiran terbuka telah menerima keutamaan Ali. Ibn Abil-Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid II, ms 40, berkata bahawa Abu Jaafar al-Iskafi, ketua golongan Mutazili, mengistiharkan bahawa Bashr bin Mu‘tamar, Abu Musa, Jaafar bin Mubasysyir dan ulama lain dari Baghdad percaya bahawa, ‘Manusia yang paling cemerlang diantara semua Muslim adalah Ali Ibn Abi Talib, dan selepasnya anak beliau Hasan, kemudian anaknya Husain, selepas dia Hamzah, dan selepasnya Jaafar Ibn Abi Talib.’ Dia terus menyatakan ketuanya Abu Abdullah Basri, Sheikh Abul-Qasim al-Balkhi, dan Sheikh Abul-Hasan Khayyat mempunyai kepercayaan yang sama seperti Abu Jaafar al-Iskafi mengenai keutamaan Ali. Dia menerangkan kepercayaan golongan Mutazili berkata: ‘Lelaki terbaik selepas Nabi Allah, adalah pengganti Nabi, suami Fatimah, Ali, selepas dia, kedua anaknya, Hasan dan Husain, setelah mereka Hamzah, dan selepas dia, Jaafar [Tayyar].
Sheikh: Jika kamu ketahui kenyataan para ulama pada menyokong keutamaan Abu Bakar, kamu tidak akan membuat kenyataan serupa itu.
Shirazi: Semua ulama Sunni yang dipercayai telah mengesahkan keutamaan Ali. Sebagai contoh, kamu boleh merujuk Ibn Abil-Hadid Mutazali Syarh Nahjul Balaghah, jilid III, ms 264, yang mana kenyataan yang sama telah disebut dari Jahiz bahawa keimanan Abu Bakar lebih utama dari Ali. Bagaimana pun, Abu Jaafar al-Iskafi, seorang ulama Mutazili yang terkenal, menolak tuntutan ini, dengan berkata, keimanan Ali lebih utama dari Abu Bakar dan juga dari para sahabat yang lain. Abu Jaafar berkata: ‘Kita tidak menafikan kecemerlangan sahabat, tetapi pastinya kami tidak menganggap mana-mana mereka lebih utama dari Ali.’ Ali berkedudukan yang begitu tinggi jika pada menyebutkan nama dia bersama dengan sahabat yang lain adalah tidak wajar. Yang sebenarnya, kemuliaan para sahabat tidak dapat dibandingkan dengan kesucian kemuliaan Ali. Mir Sayyid Ali Hamadani menyebutkan di dalam Mawaddah VII, dari Ahmad bin Muhammadul Karzi al-Baghdadi, yang mengatakan bahawa dia mendengar dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yang bertanya pada bapanya Ahmad bin Hanbal mengenai kedudukan para sahabat Nabi. Dia menamakan Abu Bakar, Umar dan Uthman dan berhenti. Abdullah kemudian bertanya bapanya: ‘Dimana nama Ali Ibn Abi Talib?’ Bapanya menjawab, ‘Dia tergolong di dalam keturunan suci Nabi. Kita tidak boleh menyebut namanya [dengan kemuliaannya] bersama dengan mereka itu.’
Kita lihat dalam al-Quran bahawa di dalam ayat Mubahalah, Ali dirujuk sebagai ‘diri’ bagi Nabi. Terdapat Hadis yang menyokong pandangan ini, yang dirakamkan di dalam Mawaddah VII, disebutkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia mengatakan satu hari sedang dia mengira nama-nama sahabat, dia menamakan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Seorang berkata: ‘Wahai Abu Abdur-Rahman! Mengapa kamu meninggalkan nama Ali?’ Dia menjawab: ‘Ali adalah seorang dari keturunan Nabi. Dia tidak boleh dijumlahkan dengan sesiapa. Dia di dalam kategori yang sama dengan Nabi Allah.’
Biar saya nyatakan satu lagi Hadis dari Mawadda yang sama. Ia telah disebutkan dari Jabir bin Abdullah Ansari bahawa satu hari di dalam kehadiran Muhajirin, dan Ansar Nabi berkata kepada Ali: ‘Wahai Ali! Jika seseorang mengerjakan salat yang sempurna kepada Allah, dan kemudian meragukan bahawa kamu dan keluarga mu adalah yang lebih utama diatas segala kejadian, tempat kediamannya adalah neraka.’
[Setelah mendengarkan Hadis ini, semua yang hadir, terutama Mr. Hafiz, menunjukkan telah bertaubat, sekurang-kurangnya mereka di dalam kumpulan yang meragukan]. Saya telah merujuk kepada beberapa Hadis sahaja. Pilihan kamu sama ada menolak kesemua Hadis yang sahih, yang telah dirakamkan di dalam buku-buku kamu atau mengakui bahawa keimanan Ali lebih utama dari semua para sahabat, termasuk Abu Bakar dan Umar. Saya juga harap kamu pertimbangankan Hadis yang telah diterima oleh kedua golongan yang mana Nabi berkata pada peristiwa Ghazwah Ahzab [juga dikenali dengan Peperangan Parit], apabila Ali membunuh Amru Ibn Abdul Wudd dengan satu pukulan dari pedangnya: ‘Satu hayunan Ali di dalam peperangan Khandaq, telah mendapatkannya lebih kemuliaan dari segala amalan baik dari keseluruh ummat [jin dan manusia] sehingga ke hari Pengadilan.’ Jika satu hayunan pedangnya adalah yang terbaik dari segi kemuliaan daripada segala salat oleh jin dan manusia yang disatukan, tentu sahaja kemuliaannya tidak boleh dipersoalkan oleh sesiapa melainkan si fanatik yang jahat.
ALI SEBAGAI DIRI KEPADA NABI
Jika tidak terdapat apa-apa bukti tentang keutamaan Ali dari segala para sahabat dan ummah amnya, ayat Mubahila telah mencukupi untuk membuktikan keutamaannya. Ia merujuk kepada Ali sebagai ‘diri’ Nabi. Nabi telah diterima sebagai yang paling utama kepada semua makhluk dari mula hingga keakhir. Maka perkatan ‘anfusana’ [diri kami] di dalam ayat itu merujuk kepada Ali, ini membuktikan dia lebih utama dari semua makhluk dari mula hingga akhir. Mungkin sekarang kamu akan mengaku bahawa di dalam rangkap ‘dan mereka yang bersama dengannya’ merujuk kepada Ali. Beliau telah bersama dengan Nabi sebelum sesiapa pun dari permulaan Islam
Kenapa Ali tidak bersama Nabi pada malam baginda hijrah dari Mekah, adalah jelas bahawa Nabi telah mengamanahkan kepada Ali dengan tugas yang penting. Tiada siapa yang paling amanah dari Ali. Dia telah ditinggalkan untuk memulangkan kepada tuannya segala harta yang telah diamanahkan kepada Nabi. [Tugas Ali yang kedua adalah untuk mengantar ahli keluarga Nabi dan Muslim yang lain ke Madina. Dan walaupun Ali tidak bersama Nabi di dalam gua pada malam itu, beliau melaksanakan tugas yang terpenting ketika beliau baring diatas tempat tidur Nabi]
AYAT QURAN MEMUJI ALI KERANA TIDUR DIATAS KATIL NABI PADA MALAM HIJRAH
Ulama kamu telah menyebutkan kemuliaan Ali di dalam ulasan mereka. Contohnya Ibn Sab‘i al-Maghribi di dalam Shifa’u’s Sudur, al-Tabarani di dalam al-Awsat dan al-Kabir, Ibn Athir dalam Usdu’l-Ghabah, jilid IV, ms 25, Nuru’d-Din Sabbagh al-Maliki di dalam Fusul al-Muhimmah fi Ma’rifat al-A’immah, ms 33, Abu Ishaq Tha’labi, Fadil al-Naisaburi, Fakhru’d-Din al-Razi dan Jalaluddin al-Suyuti, masing-masing di dalam Tafsir, Hafiz Abu Nu’aim al-Isfahani, ahli Hadis shafii yang terkenal di dalam Ma Nazala min al-Qur’an fi Ali, Khatib Khawarizmi di dalam Manaqib, Sheikhu’l-Islam Ibrahim bin Muhammad Hamawaini di dalam Fara’id, Muhammad bin Yusuf Kanji Shafi’i di dalam Kifayah al-Talib, Bab 62, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad, Muhammad bin Jarir melalui beberapa punca, Ibn Hisham di dalam Sirah al-Nabawiyyah, Hafiz Muhaddith dari Damaskus di dalam Arba‘in Tiwal, Imam Ghazali di dalam Ihya’ Ulum al-Din, jilid III, ms 223, Abu al-Sa‘adat di dalam Fada’il al-Itrat al-Tahirah, Ibn Abi’l-Hadid di dalam Syarh Nahju al-Balaghah, Sibt Ibn al-Jawzi dalam al- Tadhkirah dan lainnya dari ulama kamu yang terkenal, menyatakan bahawa apabila Nabi berhasrat, dengan arahan Tuhan, untuk meninggalkan Makah ke Madinah, baginda menyuruh Ali memakai selimut baginda berwarna hijau dan tidur dikatil baginda. Dengan patuh Ali tidur ditempat Nabi. Kemudian Allah memberitahu malaikat Jibril dan Mikail bahawa Dia telah menjadikan mereka berdua bersaudara, dan bahawa seorang dari mereka akan hidup lama dari yang lain. Dia bertanya kepada mereka berdua siapakah yang bersedia untuk memberikan saudaranya umur dia yang lebih, kelebihan umur itu tiada siapa dari mereka yang tahu. Mereka bertanya kepada Dia [Allah] sama ada pilihan itu perlu [wajib]. Mereka diberitahu ia tidak dipaksakan. Tiada siapa dari mereka yang bersedia untuk berpisah dari kelebihan umur yang telah diberikan oleh Allah. Maka ikutilah kata-kata Tuhan: ‘Saya telah jadikan persaudaraan diantara wazirku Ali dengan Rasul Ku Muhammad. Ali telah menawarkan untuk mengorbankan nyawanya demi untuk menyelamatkan nyawa Nabi. Dengan tidur diatas katil Nabi, dia telah menyelamatkan nyawa Nabi. Sekarang kedua kamu diarahkan turun kedunia dan menyelamatkan dia dari tipu daya dan perancangan musuh.’
Dengan patuh, kedua mereka turun kedunia. Jibril duduk dibahagian kepala Ali dan Mikail di bahagian kaki. Jibril berkata: ‘Tahniah, Wahai anak Abu Talib yang mana Allah maha Tinggi telah berbangga dihadapan para malaikat.’ Sesudah ini, ayat yang berikut telah diwahyukan kepada Nabi:

‘Dan terdapat manusia yang memberikan nyawanya untuk mendapatkan keridhaan Allah; dan Allah maha pengasih terhadap hamba-Nya.’ [Surah al-Baqarah 2:207]
Sekarang saya serahkan kepada kamu, tuan-tuan terhormat, untuk mempertimbangkan ayat ini baik-baik, apabila kamu pulang kerumah pada malam ini dan cuba mendapatkan keputusan kamu sendiri. Adakah keutamaan benar-benar kepunyaan mereka yang bersama Nabi untuk beberapa hari dalam perjalanan, menunjukkan ketakutan dan kesedihan, atau dia yang mempetarungkan nyawanya pada malam yang sama dengan berani dan berbesar hati, demi untuk keselamatan Nabinya. Imam Jaafar al-Iskafi, seorang ulama terkenal dan ketua golongan Mutazili membuktikan sebagaimana dirakamkan di dalam ulasan Ibn Abil Hadid dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid III, ms 269-281 bahawa tidurnya Ali diatas katil Nabi adalah lebih utama dari bersamanya Abu Bakar dengan Nabi pada jangka waktu yang pendek. Dia berkata: ‘Ummah Muslim semuanya percaya, dengan sebenarnya, kemuliaan Ali pada malam itu sungguh tinggi yang mana tiada manusia yang dapat mencapainya melainkan Ishak dan Ibrahim, apabila mereka bersedia untuk mengorbankan diri mereka di dalam ketaatan kepada kehendak Allah. [Kebanyakkan pengulas, ulama, ahli sejarah, semuanya percaya bahawa Ismail yang menawarkan untuk dikorbankan dan bukan Ishak]
Pada ms 271 dari Syarh Nahjul Balaghah kenyataan Abu Jaafar al-Iskafi di dalam menjawab kepada Abu Uthman Jahiz al-Nasibi telah dirakamkan. Dia berkata: ‘Saya telah pun buktikan terdahulu bahawa tidurnya Ali diatas katil Nabi pada malam hijrah adalah lebih utama dari bersamanya Abu Bakar dengan Nabi di dalam gua. Di dalam menekankan maksud saya, saya akan buktikan dari dua sudut pandangan.
Pertama, Nabi Allah yang begitu lama dan terlalu rapat dengan Ali, amat mencintai beliau. Maka dia merasakan kehilangan orang yang dicintai apabila mereka berpisah. Sebaliknya, Abu Bakar menikmati keutamaan berjalan berpergian dengan Nabi. Oleh kerana Ali menderita dari kepedihan berpisah, ganjarannya bertambah, kerana lebih besar penderitaan yang ditanggongnya maka lebih banyaklah ganjaran yang diterima untuknya.
Keduanya, oleh kerana Abu Bakar hendak meninggalkan Makah, dan dia pernah meninggalkan Makah dengan sendirian, situasinya sebagai waraga Makah telah bertambah susah. Maka apabila dia meninggalkan Makah bersama dengan Nabi, idamannya untuk meninggalkan Makah tercapai. Makanya tidak ada kecemerlangan moral yang perlu baginya jika dibandingkan dengan Ali, yang telah menanggong tekanan di dalam mempertaruhkan nyawanya dihadapan pedang yang tidak bersarong ditangan musuh.
Ibn Sab‘i al-Maghribi berkata di dalam Shifa’ al-Sudur mengenai keberanian Ali: ‘Terdapat sebulat suara diantara ulama Arab bahawa pada malam hijrah, Ali tidur diatas katil Nabi adalah lebih utama dari berpergian dengannya Ali menjadikan dirinya wakil Nabi dan mempertarungkan nyawanya kerana Nabi. Tujuan ini amat jelas yang tiada siapa boleh menafikannya melainkan mereka yang dihinggapi penyakit gila atau fanatik.’
Saya berhenti disini dan kembali kepada tujuan utama saya. Kamu mengatakan bahawa ayat al-Quran ‘keras terhadap orang kafir’ [48:29] merujuk kepada Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Tetapi tuntutan ini tidak boleh diterima hanya kerana kamu yang mengatakannya. Kita hendaklah menentukan sifat ini tertakluk kepada dirinya atau tidak. Jika ia benar, saya besedia untuk menerimanya. Yang pastinya ‘keras’ boleh ditunjukkan dengan dua cara: di dalam perbincangan agama yang mana melalui kekuatan penghujahan, ulama dari pihak lawan akan terdiam. Kedua, ia boleh ditunjukan dimedan perang.
Sejauh ini mengenai perbincangan ilmiah, tidak terdapat satu ketika di dalam sejarah yang Umar menunjukkan sebarang kekuatan penghujahannya. Tidak, setahu saya. Saya tidak pernah melihat mana-mana rakaman sejarah menunjukkan kerasnya Umar pada perbincangan agama. Saya amat menghargai jika kamu boleh menyatakannya.
Yang sebenarnya, ulama kamu telah bersetuju bahawa adalah Ali yang menyelesaikan masalah perundangan dan agama yang susah semasa era tiga Khalifah. Walaupun Umayya dan pengikut Abu Bakar yang membuta tuli telah memalsukan Hadis bagi pihak mereka, tetap mereka tidak dapat menyembunyikan fakta bahawa apabila seorang yang beriman datang bertemu Abu Bakar, Umar atau Uthman, untuk menyelesaikan masalah yang susah, Khalifah akan merujuk masalah itu kepada Ali. Ali memberikan kepada mereka jawapan yang meyakinkan sehingga ramai yang bukan Islam memeluk Islam. Sebenarnya bahawa Abu Bakar, Umar dan Uthman telah mengesahkan keutamaan Ali adalah mencukupi untuk membutikan maksud saya. Ulama kamu telah menulis bahawa Khalifah Abu Bakar berkata: ‘Gantikan saya, gantikan saya, oleh kerana saya tidak mempunyai kelebihan apa-apa daripada kamu, selagi Ali ada bersama kamu.’ Paling kurang tujuh puluh kali Khalifah Umar mengaku: ‘Jika Ali tidak ada, Umar pasti akan binasa.’ Kebanyakkan situasi itu melibatkan bahaya telah disebutkan di dalam buku-buku tersebut, tetapi saya tidak mahu memperkatakan pada maksud itu. Mungkin ada tajuk yang lebih mustahak untuk dibincangkan.
Nawab: Tajuk mana yang lebih penting dari ini? Adakah perkara ini disebutkan di dalam buku kami? Jika ada, sila beritahu kepada kami?
Shirazi: Ulama kamu yang adil bersetuju bahawa Umar kerap mengatakan bahawa Ali selalu datang untuk menyelamatkannya.
BUKTI MENGENAI PERKATAAN UMAR ‘JIKA ALI TIDAK ADA DISITU, UMAR PASTI AKAN BINASA’
Qazi Fazlullah Bin Ruzbahan, yang fanatik, di dalam Ibtalu’l-Batil; Ibn Hajar Asqalani di dalam Tahdhibu’l-Tahdhib, dicetak di Hyderabad Deccan, ms 337; Ibn Hajar di dalam al-Isabah, jilid II, dicetak di Mesir, ms 509; Ibn Qutaybah Dinawari di dalam Ta’wil al-Mukhtalaf al-Hadis, ms 201-202, Ibn Hajar al-Makki di dalam Sawa‘iq al-Muhriqah, ms 78; Hajj Ahmad Afandi di dalam Hidayatul Murtab, ms 146 dan 152; Ibn Athir al-Jazari di dalam Usdul Ghabah, jilid IV, ms 22; Jalaluddin al-Suyuti di dalam Tarikhul Khulafa’, ms 66; Ibn Abdil Barr Qurtubi di dalam al-Isti‘ab, jilid II, ms 474; Sayyid Mu’min Shablanji di dalam Nurul Absar, ms 73; Shahabu’d-Din Ahmad bin Abdu’l-Qadir A’jili di dalam Zakhiratul-Ma‘al; Muhammad bin Ali As-Saban di dalam Is‘afu’r-Raghibin, ms 152; Nuru’d-Din bin Sabbagh Maliki di dalam Fusul al-Muhimmah, ms 18; Nuru’d-Din Ali bin Abdullah Samhudi di dalam Jawahirul Iqdain; Ibn Abil-Hadid al-Mu‘tazili di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid I, ms 6, Allamah Qushachi di dalam Syarh Tarid, ms 407, Khatib Khawarizmi di dalam Manaqib, ms 48, 60, Muhammad bin Talhah al-Shafii di dalam Matalib al-Su’ul sub-bahagian 6, ms 29, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Fada’il dan begitu juga di dalam Musnad; Sibt Ibn al-Jawzi di dalam Tadhkirah, ms 85, 87, Imam Tha’labi di dalam Tafsir Kasyfu’l-Bayan, Allamah Ibn Qayyim Jauzi di dalam Turuqi’l-Hakim, merakamkan keputusan Ali dari ms 41 hingga page 53; Muhammad bin Yusuf Kanji al-Syafii di dalam Kifayatu’t Talib, Bab 57; Ibn Majah al-Qazwini di dalam Sunan, Ibn Maghazili al-Shafii di dalam Manaqib; Ibrahim bin Muhammad Hamawaini di dalam Fara’id; Muhammad bin Ali bin Hasan al-Hakim di dalam Syarh-Fathi’l-Mubin, Dailami di dalam al-Firdaus, Sheikh Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam Yanabi’ al-Mawaddah, Bab 14, Hafiz Abu Nu‘aim Isfahani di dalam Hilyatu’l-Auliya’ begitu juga di dalam Ma nazala min al-Qur’an fi Ali, dan banyak lagi dari ulama terkenal kamu, dengan sedikit perubahan di dalam perkataan, telah menyampaikan Umar sebagai berkata: ‘Jika tidak ada Ali, Umar pasti akan binasa.’
Seorang ahli agama Kanji al-Shafii, di dalam Bab 57, Kifayatut Talib fi Manaqib Ali Ibn Abi Talib, setelah menyebutkan beberapa Hadis sahih, menyatakan dari Hudhaifah bin al-Yaman bahawa, ‘Satu hari Umar berjumpa dengannya dan bertanya kepadanya: Apakah keadaan kamu apabila kamu bangun pada waktu pagi? Hudhaifah berkata, ‘Saya bangun pada waktu pagi benci kepada yang hak, suka pada fitnah, menjadi saksi kepada perkara yang tidak dilihat; menghafal benda yang tidak dijadikan, bersalat di dalam keadaan berhadath, dan tahu bahawa apa yang untuk ku dibumi tidak untuk Allah yang dilangit.’ Umar menjadi marah dengan kenyataan ini dan bermaksud hendak menolak Hudhaifah apabila Ali masuk. Beliau nampak tanda marah pada muka Umar dan bertanya mengapa dia marah sangat. Umar menberitahu beliau, dan Ali berkata: ‘Tidak ada apa-apa yang serius mengenai kenyataan ini: Apa Hudhaifah katakan adalah betul. Hak bererti mati, yang dibencinya; fitnah bererti kekayaan dan keluarga, yang dia suka; dan apabila dia mengatakan dia menjadi saksi pada apa yang dia tidak lihat, ini bermakna bahawa dia mengaku kepada ke Esaan Allah, mati, hari pengadilan, syurga, neraka, jambatan sirat, yang mana semuanya belum dilihat. Apabila dia berkata dia belajar secara hafal apa yang tidak dijadikan, ini merujuk kepada al-Quran; apabila dia berkata bahawa dia menyebut salat tanpa wudu, ini merujuk kepada sebutan selawat kepada Nabi Allah, yang mana dibolehkan tanpa wuduk; apabila dia mengatakan dia dapat untuk dirinya di dunia apa yang bukan untuk Allah di langit, ini merujuk kepada isterinya, kerana Dia tidak mempunyai isteri atau anak.’ Umar kemudian berkata, ‘Umar pasti akan lenyap jika Ali tidak ada.’ Kanji al-Shafii berkata bahawa kenyataan Umar telah disahkan menurut laporan dari kebanyakkan penyampai Hadis. Pengarang al-Manaqib berkata Khalifah Umar berulang kali berkata: ‘Wahai Abul-Hasan! [Ali]. Saya tidak akan menjadi sebahagian dari ummah tanpa kamu.’ Dia juga berkata: ‘Wanita tidak dapat melahirkan anak seperti Ali.’
Muhammad bin Talhah al-Shafii di dalam Matalibus Su’ul dan Sheikh Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam Yanabi’ al-Mawaddah, Bab 14, menyebut dari Tirmidhi, merakamkan laporan yang mendalam dari Ibn Abbas pada akhirnya dia berkata: ‘Para sahabat Nabi akan mencari keputusan agama dari Ali, dan mereka menerima keputusannya. Adalah Umar bin Khattab berkata pada beberapa kejadian, ‘Jika tidaklah kerana Ali, Umar pasti akan binasa.’
Di dalam perkara agama dan perbincangan pengetahuan Umar tidak menunjukkan sebarang kekerasan. Sebaliknya, dia mengakui ketidak mampuannya dan mengakui Ali sebagai tempat berlindungnya. Bahkan Ibn Hajar al-Makki di dalam Bab III, dari Sawa‘iq al-Muhriqah, menyatakan dari Ibn Sa‘ad, menyebut Umar sebagai berkata, ‘Aku meminta perlindungan dengan Allah, di dalam memutusan masalah yang susah di mana Abul Hasan tidak ada.’
KEBERANIAN UMAR TIDAK PERNAH DILIHAT DIMANA-MANA MEDAN PEPERANGAN
Sebagai kekerasan untuk Umar dimedan peperangan, sejarah tidak pernah merakamkannya. Sebaliknya, ahli sejarah dari kedua golongan menyampaikan bahawa setiap kali Umar bertemu musuh yang kuat, dia akan melarikan diri. Begitulah Muslim lain juga lari, dan tentera muslim kerap juga tewas.
Hafiz: Kamu dengan perlahan-lahan telah menambahkan yang tidak baik. Kamu telah menghina Khalifah Umar, yang menjadi kebanggaan Muslim, dan di dalam era siapa Muslim mencapai kejayaan besar. Disebabkan Umar, tentera muslim mendapat kejayaan. Kamu mengelar dia penakut dan mengatakan yang dia lari dari medan peperangan dan bahawa kekalahan tentera Islam adalah disebabkan olehnya! Adakah wajar bagi orang seumpama kamu pada menghina Khalifah Umar?
Shirazi: Saya takut awak tersalah faham. Walaupun kamu telah bersama saya pada beberapa malam, kamu masih belum dapat memahami saya. Mungkin awak fikir bahawa disebabkan oleh perasaan maka saya mengkritik atau memuji seseorang. Tidak sekali. Memang terdapat kewajibpan yang besar di dalam perbincangan agama yang telah menjadi punca permusuhan diantara Muslim untuk berabad lamanya. Perbincangan sedemikian kerap menimbul keinginan yang jahat, yang tidak mengikuti dengan arahan al-Quran. Al-Quran dengan jelas mengatakan:

Wahai orang-orang yang beriman! jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana Sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; [Surah al-Hujurat 49:12]
Kamu menganggap bahawa kenyataan saya digerakkan oleh rasa kebencian. Yang sebenar adalah sebaliknya. Saya tidak mengucapkan satu perkataan pun yang bertentangan kepada apa yang ulama kamu telah tuliskan. Kamu baru mengatakan yang saya telah menghina Khalifah Umar. Tetapi tidak terdapat sedikit petunjuk pun kepada menghina. Apa yang saya katakan mengikut dari rekod sejarah. Sekarang saya terpaksa memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap fakta supaya dapat meredakan permusuhan.
PENAKLUKKAN TIDAK DISEBABKAN OLEH KEUTAMAAN PERSONALITI UMAR
Kamu katakan bahawa Khalifah Umar bertanggong jawab diatas penaklukkan Muslim. Tiada siapa menafikan bahawa Muslim mendapat kemenangan besar semasa Khalifah Umar. Tetapi hendaklah ingat, menurut dari keterangan ulama kamu yang terkenal seperti Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Khatib, di dalam Tarikh Baghdad; Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad; Ibn Abil-Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah; dan banyak penulis lainnya, Khalifah Umar meminta petunjuk dari Ali di dalam perkara pentadbiran dan juga ketenteraan. Dan dia bertindak di atas nasihat Ali.
Sebagai tambahan, terdapat perbezaan pada kejayaan Islam di dalam era yang berlainan. Kejayaan yang pertama merujuk kepada kejayaan era Nabi sendiri, yang menjadi pengerak utamanya adalah keberanian Ali. Setiap orang setuju bahawa Ali adalah yang paling berani dari yang berani. Jika beliau tidak mengambil bahagian di dalam peperangan, kejayaan tidak tercapai. Sebagai contoh, di dalam peperangan Khaibar, beliau mendapat sakit mata, dan mustahil untuk pergi berperang. Tentera Muslim mengalami kekalahan berturut-turut, apabila beliau telah disembuhkan oleh Nabi, Ali mara terhadap tentera musuh dan menawan kubu Khaibar. Di dalam peperangan Uhud, apabila Muslim berpecah dan melarikan diri, adalah Ali yang berdiri teguh. Dengan berani, dia menyelamatkan Nabi dari serangan musuh, sehingga terdengar suara yang mengatakan: ‘Tidak ada pedang selain Dhul-fiqar, dan tidak ada yang paling berani selain dari Ali.’
Kejayaan kedua adalah mengenai peperangan yang dijayakan selepas Nabi. Kejayaan ini adalah disebabkan oleh keberanian tentera Muslim dan perancangan yang baik. Tetapi kita tidak mempertikaikan kejayaan Islam semasa pemerintahan Umar. Topik kita adalah keberanian Umar itu sendiri. Ia tidak dinyatakan di dalam mana-mana pembuktian sejarah.
Hafiz: Adalah satu penghinaan untuk mengatakan Khalifah Umar lari dari medan peperangan dan ini membawa kepada kalahnya tentera Islam.
Shirazi: Jika menyebut fakta sejarah mengenai sesaorang adalah satu penghinaan, maka penghinaan ini adalah oleh ulama kamu.
Hafiz: Di mana terdapat ulama kami menulis Khalifah Umar lari dari medan peperangan? Bilakah dia menyebabkan kekalahan terhadap tentera Islam?
ABU BAKAR DAN UMAR TEWAS DI DALAM PEPERANGAN KHAIBAR
Shirazi: Oleh kerana Ali mengidap penyakit mata pada hari pertama peperangan Khaibar, Nabi menyerahkan bendera Islam kepada Abu Bakar, yang memimpin tentera Islam menentang Yahudi. Setelah dikalahkan dengan pantas, dia kembali. Pada hari esoknya bendera muslim diberikan kepada Umar, tetapi sebelum dia sampai ke medan pertempuran dia telah lari dalam ketakutan [panik]
Hafiz: Kenyataan ini adalah pemalsuan Syiah.
Shirazi: Peperangan Khaibar adalah peristiwa yang penting dalam kehidupan Nabi, telah dirakamkan dengan secara khusus oleh ahli sejarah dari kedua golongan. Hafiz Abu Nu’aim Isfahani di dalam bukunya Hilyatu’l-Auliya’, jilid I, ms 62, Muhammad bin Talhah al-Shafii di dalam Matalib al-Su’ul, ms 40, dari Sirah oleh Ibn Hisham, Muhammad Bin Yusuf Kanji Shafi’i di dalam Kifayah al-Talib, Bab 14, dan banyak lagi dari ulama kamu yang telah merakamkannya. Tetapi yang paling sahih adalah sampaian dari ulama yang terkenal ini:
Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yang menulis di dalam Sahih, jilid II, di cetak di Mesir, 1320 Hijrah, ms 100, dan Muslim bin Hajjaj, yang menulis di dalam Sahih, jilid II, cetakan Mesir, 1320 Hijrah, ms 324, ‘bahawa Khalifah Umar lari dari peperangan di dua medan pertempuran’ Di antara banyak bukti yang nyatakan pada maksud ini adalah kata-kata yang tidak meragukan dari Ibn Abil Hadid al-Mutazili, dinamakan sebagai ‘Alawiyyat al-Sab’ah, di dalam memuji Ali. Mengenai ‘Pintu Khaibar’ dia berkata: ‘Telahkah kamu dengar cerita Kejayaan ke atas Khaibar? Terlalu banyak misteri telah dikaitkan bersamanya, sehingga mengelirukan akal yang bistari! Mereka berdua ini [Abu Bakar dan Umar] tidak suka kepada, atau tidak biasa dengan, memegang bendera [mengetuai angkatan tentera]. Mereka tidak tahu rahsia pada mengekalkan kehormatan pada bendera, mereka menutupnya dengan keaiban dan lari putih tapak kaki, walaupun mereka tahu yang lari dari medan perang boleh membawa kepada kafir. Mereka melakukannya juga kerana seorang dari tentera Yahudi yang berani, seorang remaja yang tinggi dengan pedang terhunus di tangan, menunggang kuda dengan gagahnya, menyerang mereka, seumpama burung unta [kasuari] jantan, yang telah mendapat tenaga baru dari udara nyaman musim bunga dan makanan. Dia seumpama seekor burung besar yang telah memenuhi dirinya dengan bulu-bulu yang berwarna-warni dan sedang mengejar terhadap yang dicintanya. Kilauan api kematian dari pedang dan tombaknya memancar dan telah menakutkan kedua orang ini. Ibn Abil Hadid berkata mengenai mereka [Abu Bakar dan Umar] dengan menambah: ‘Saya meminta maaf untuk kamu, kerana kekalahan dan larinya kamu, oleh kerana semua manusia benci kepada kematian dan mencintai kehidupan. Sama seperti yang lain semua, kamu berdua tidak suka kematian walaupun tidak terdapat kekebalan dari mati. Tetapi kamu tidak dapat melamar mati.’
Tujuan saya bukan untuk menghina sesiapa. Saya menyatakan fakta sejarah ini untuk menunjukkan bahawa Khalifah tidak mempunyai keberanian sedemikian yang membolehkannya dikatakan seperti pada potongan ayat ‘keras terhadap mereka yang kafir,’ Fakta menunjukkan dia lari dari medan perang. Sifat yang kita katakan ini adalah hak Ali sahaja, yang di dalam setiap peperangan adalah amat keras terhadap mereka ynag kafir. Fakta ini telah diberikan oleh Allah di dalam al-Quran. Dia berkata:

Wahai orang-orang yang beriman! sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari ugamanya (jadi murtad), maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan Dia; mereka pula bersifat lemah-lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir, mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikan-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya; kerana Allah Maha Luas limpah kurnia-Nya, lagi meliputi pengetahuan-Nya. [Surah al-Ma’idah 5: 44]
Hafiz: Adalah amat memeranjatkan bahawa kamu cuba untuk mengatakan yang ayat itu untuk Ali. Ia merujuk kepada orang beriman yang memiliki kualiti tersebut dan Allah akan mencintai mereka.
Shirazi: Adalah lebih baik jika jika kamu tanyakan kepada saya, apakah hujah yang menyokong kenyataan saya. Jawapan saya adalah, jika ayat ini diwahyukan pada memuji orang yang beriman, mereka tidak akan lari dari medan peperangan sama sekali.
Hafiz: Adakah adil untuk menuduh yang beriman dan sahabat Nabi yang lari dari bahaya? Mereka ini berperang dengan gagahnya di medan pertempuran.
Shirazi: Bukanlah saya yang mengatakan mereka ‘pengecut’ Sejarah yang menunjukkan mereka begitu. Mungkin kamu telah terlupa bahawa di dalam peperangan Uhud dan Hunain, kedua-dua mereka yang beriman dan para sahabat secara umum, termasuklah sahabat utama Nabi, telah mencari keselamatan diri dengan lari. Sebagaimana yang sampaikan oleh al-Tabarani dan lainnya, mereka meninggalkan Nabi sendirian di antara orang musyrik. Mungkinkah mereka yang berpaling kebelakang dari menghadap musuh, meninggalkan Nabi berseorangan menentang musuh adalah yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya?
Bukanlah saya seorang yang mengatakan bahawa ayat ini pada memuji Ali. Abu Ishaq Imam Ahmad Tha‘labi, yang kamu anggap sebagai ketua para penyampai Hadis, menulis di dalam bukunya Kashful Bayan bahawa ayat ini diwahyukan pada memuji Ali kerana tiada siapa yang memiliki sifat yang disebutkan itu. Tidak ada ahli sejarah – dari kita atau orang asing – telah menulis bahawa di dalam mana-mana 36 peperangan yang melibatkan Nabi didapati Ali melarikan diri. Di dalam peperangan Uhud, apabila kesemua para sahabat lari, dan 5 000 pihak tentera musuh menyerang Muslim, orang yang tinggal kekal dikedudukannya sehingga kemenangan dicapai, hanyalah Ali. Walaupun luka dibeberapa tempat dan darah mengalir dengan banyaknya, beliau menggumpulkan semula mereka yang lari dan terus berperang sehingga kemenangan dicapai.
Hafiz: Tidakkah kamu merasa malu mengatakan ‘pengecut’ pada sahabat yang agung? Semua sahabat secara umum dan kedua Khalifah – Abu Bakar dan Umar – khasnya, dengan gagah menggelilingi Nabi dan mempertahankannya.
Shirazi: Kamu tidak mempelajari sejarah dengan teliti. Secara umum, ahli sejarah telah menulis bahawa di dalam peperangan Uhud, Hunain, dan Khaibar kesemua para sahabat lari. Saya telah menyatakan kepada kamu mengenai Khaibar. Dan mengenai Hunain, al-Hamidi di dalam al-Jam‘u-Baina al-Sahihain dan al-Halabi di dalam Sirah al-Halabiyyah, jilid III, ms 123, berkata bahawa semua para sahabat lari, melainkan empat orang: Ali dan Abbas berada dihadapan Nabi, Abu Sufyan bin al-Harith memegang tali kuda Nabi dan Abdullah bin Mas‘ud berdiri di sebelah kirinya. Larinya Muslim di Uhud tidak dapat dinafikan oleh sesiapa. Muhammad bin Yusuf Kanji di dalam Kifayatut Talib, Bab 27, dari punca dia sendiri, menyebut Abdullah bin Mas‘ud sebagai berkata bahawa Nabi berkata: ‘Bila-bila masa Ali dihantar sendirian di medan peperangan, saya melihat Jibril di sebelah kanannya, Mikail di sebelah kirinya, dan awan melindunginya dari atas sehinggalah Allah menjayakan dia.’
Imam Abu Abdur Rahman al-Nasa’i menyatakan Hadis 202 di dalam bukunya Khasais al-‘Alawi bahawa Imam Hasan, memakai seban hitam, datang kepada manusia dan menyampaikan kualiti bapanya, dengan mengatakan bahawa di dalam peperangan Khaibar, apabila beliau pergi ke bentenga Khaibar (kubu), ‘Jibril berperang disebelah kanannya, dan Mikail berperang di sebelah kirinya. Dia berhadapan dengan musuh dengan beraninya sehingga dia mencapai kemenangan dan berhak mendapat cinta Allah.’
ALI ADALAH YANG DICINTAI OLEH ALLAH DAN RASUL
Di dalam ayat ini Allah berkata bahawa Dia mencintai mereka yang mempunyai sifat yang sedemikian dan bahawa mereka juga mencintai-Nya. Kualiti ini, dicintai oleh Allah, adalah khas bagi Ali. Terdapat banyak bukti bagi menyokong pandangan saya. Diantara banyak Hadis yang berkaitan dengan perkara ini, ada satu yang disampaikan oleh Muhammad bin Yusuf Kanji al-Shafii di dalam Kifayatut Talib, Bab 7, Dia menyampaikan melalui puncanya sendiri, dari Abdullah bin Abbas, yang mengatakan bahawa satu hari sedang dia duduk dengan bapanya, Abbas, dihadapan Nabi, apabila Ali masuk dan memberikan salam kepada mereka. Nabi bangun, memeluknya, cium diantara dua matanya dan dudukkan dia disebelah kanannya. Abbas kemudian bertanya kepada Nabi sama ada baginda mencintai Ali. Nabi menjawab, ’Wahai bapa saudara yang saya hormati! Demi Allah, Allah mencintai dia lebih dari saya mencintai dia.’
HADIS BENDERA DI DALAM PENAKLUKKAN KHAIBAR
Bukti yang paling kukuh, Ali adalah yang dicintai oleh Allah, dan keberaniannya di medan peperangan, adalah Hadis al-Rayah [Hadis bendera], yang mana adalah sebahagian dari koleksi Hadis kamu yang sahih. Tiada ulama terkenal kamu yang menafikannya.
Nawab: Apa dia Hadis al-Rayah? Jika kamu tidak keberatan, sila sebutkannya dengan puncanya sekali.
Shirazi: Ulama terkenal dan ahli sejarah dari kedua golongan telah menyebutkan Hadis al-Rayah. Sebagai contoh, Muhammad Bin Ismail Bukhari, di dalam Sahih, jilid II, Kitabul Jihad Wa al-Siyar, Bab Du‘a al-Nabi, juga jilid III, Kitabul Maghazi, Bab Ghazwah al-Khaibar; Muslim bin Hajjaj di dalam Sahih, jilid 2, ms 324; Imam Abdur Rahman al-Nasa’i di dalam Khasaisul ‘Alawi; al-Tirmidhi di dalam Sunan; Ibn Hajar Asqalani di dalam al-Isabah, jilid II, ms 508; Muhaddith al-Sham di dalam Tarikh; Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad; Ibn Majah al-Qazwini di dalam Sunan; Sheikh Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam Yanabi’ al-Mawaddah Bab 6; Sibt Ibn al-Jawzi di dalam Tadhkirah; Muhammad bin Yusuf Kanji al-Shafii di dalam Matalibus Su’ul, Hafiz Abu Nu‘aim al-Isfahani di dalam Hilyatu’l-Auliya’; Abu Qasim al-Tabarani di dalam al-Ausat; dan Abu Qasim Husain bin Muhammad (Raghib Isfahani) di dalam Muhaziratul Udaba’, jilid II, ms 212. Secara ringkas boleh dikatakan semua ahli sejarah dan Hadis telah merakamkan Hadis ini, makanya al-Hakim berkata: ‘Hadis ini telah sampai pada kedudukan diterima sepenuhnya.’ Al-Tabarani berkata: ‘Kejayaan Ali di Khaibar adalah bukti dengan penerimaan sepenuhnya.’
Apabila tentera Muslim menggepong kubu Khaibar, ia telah mengalami kekalahan sebanyak tiga kali di bawah pemerintahan Abu Bakar dan Umar, dan mereka ini lari. Para sahabat lain berasa sungguh kesal Di dalam usaha untuk memberangsang para sahabat, Nabi menyatakan bahawa Khaibar akan ditawan. Baginda berkata: ‘Demi Allah esok saya akan menyerahkan bendera kepada seseorang yang akan kembali dengan kemenangan. Dia adalah seorang yang akan menyerang terus berulang kali dan tidak pernah meninggalkan medan peperangan dan tidak pernah berundur sehingga dia mencapai kemenangan. Dia mencintai Allah dan Nabi Allah, dan Allah dan Nabi Allah mencintainya.’
Malam itu para sahabat tidak dapat tidur, membayangkan siapakah yang akan diberikan penghormatan khas ini. Pada subuh itu, semua mengenakan pakaian perang dan menampilkan diri mereka di hadapan Nabi. Nabi bertanya: ‘Dimana adik saya, dan anak bapa saudara saya, Ali Ibn Abi Talib?’ Mereka memberitahu kepadanya, ‘Wahai Nabi Allah, dia sedang diserang sakit mata, dan tidak dapat bergerak.’ Nabi menyuruh Salman untuk memanggil Ali. Salman memimpin Ali dan membawanya kepada Nabi. Dia memberi salam kepada Nabi, dan setelah membalas salamnya, Nabi bertanya, ‘Bagaimana dirimu, Wahai Abul Hasan? Dia menjawab: ‘Adalah baik semuanya dengan rahmat Allah. Saya sedang dihinggapi sakit kepala dan sakit teramat sangat pada mata sehingga saya tidak dapat melihat apa-apa.’ Nabi suruh dia menghampiri. Apabila Ali datang hampir, Nabi menyapukan air liur dari mulutnya kepada mata Ali dan berdoa untuknya. Sekejap sahaja matanya boleh melihat dan penyakitnya sembuh. Dia menyerahkan bendera kemenangan kepada Ali. Ali terus menuju ke kubu Khaibar, menentang tentera Yahudi, membunuh tenteranya yang gagah seperti Harhab, Harith, Hisham dan Alqamah, dan akhirnya menawan kubu kebal Khaibar.
Ibn Sabbagh al-Maliki di dalam bukunya Fusul al-Muhimmah, ms 21, telah menyebut laporan ini dari enam buku Hadis, sedangkan Muhammad bin Yusuf Kanji al-Shafii di dalam Kifayatut Talib, Bab 14, selepas menyebutkan Hadis berkata bahawa ketua penyair Nabi, Hasan bin Thabit, hadir pada peristiwa itu. Dia mengubah syair pada memuji Ali:
‘Ali sedang menderita sakit mata.
Disebabkan tiada tabib,
Nabi sembuhkannya dengan air ludahnya.
Maka keduanya yang sembuh dan menyembuhkan dirahmati.
Nabi suci berkata: ‘Hari ini saya serahkan bendera kepada penunggang kuda yang cekap, berani dan perkasa, sahabatku dalam peperangan.
Dia mencintai Allah dan Allah mencintainya, maka melalui dia, Dia akan menjadikan kita menawan kubu.’
Selepas ini, meninggalkan semuanya ketepi,
dia memilih Ali dan menjadikan dia pengganti.’
Ibn Sabbagh Maliki menyebutkan dari Sahih Muslim bahawa Umar bin Khattab berkata: ‘Saya tidak pernah berhajat untuk membawa panji-panji, tetapi hari itu saya berhajat sangat untuknya. Saya berulang kali mempamerkan diri saya dihadapan Rasul, berharap semoga baginda memanggil saya, dan bahawa saya akan dirahmati dengan penghormatan ini. Tetapi Ali yang dipanggil oleh Nabi dan keistimewaan itu pergi kepadanya.’ Sibt Ibn al-Jawzi telah merakamkan laporan ini dalam Tadhkirah nya, ms 15, dan Imam Abdur-Rahman Ahmad bin Nisai di dalam Khasaisul ‘Alawi, selepas menyampaikan dua belas Hadis pada tajuk Ali membawa panji-panji di Khaibar, menyebutkan laporan yang sama pada Hadis ke lapan belas mengenai harapan Umar untuk mendapatkan bendera. Juga Jalalud-Din Al-Suyuti di dalam Tarikh al-Kulafa’, Ibn Hajar Makki di dalam Sawa‘iq, dan Ibn Shirwaini di dalam Firdaus al-Akhbar, menyampaikan bahawa Umar bin Khattab berkata: ‘Ali telah dianugerahkan dengan tiga perkara; dan jika saya miliki hanya satu darinya, saya lebih menghargainya dari semua unta yang ada pada ku: Perkahwinan Ali kepada Fatimah, boleh berada di dalam masjid dalam apa juga keadaan, dan ini tidak dibolehkan kepada sesiapa melainkan Ali, dan dia pembawa bendera pada penaklukkan Khaibar.’
Hujah saya, berdasarkan dari rekod ahli Hadis kamu, membuktikan bahawa rujukan dalam ayat ini – Dia [Allah] mencintai mereka dan mereka mencintai Dia’ – adalah untuk Ali. Muhammad bin Yusuf Kanji al-Shafii di dalam Kifayatul Talib Bab 13, menyatakan bahawa Nabi berkata: ‘Jika sesiapa berhasrat untuk melihat kepada Adam, Nuh, dan Ibrahim, lihatlah kepada Ali.’ Dia berkata bahawa: ‘Ali adalah orangnya yang Allah maksudkan di dalam al-Quran :

‘Dan orang yang bersama dengannya, keras terhadap yang kafir, berkasih sayang diantara mereka.’ [48:29]
Sebagaimana yang kamu katakan bahawa rangkap di dalam ayat ‘berkasih sayang diantara mereka’ merujuk kepada Uthman, dan menunjukkan tempatnya sebagai Khalifah ketiga tidak disokong oleh bukti sejarah. Yang sebenar, karekternya adalah yang berlawanan. Terdapat banyak hujah untuk membuktikan ini, tetapi saya akan berhenti disini. Apa yang dikatakan mungkin akan menggerakkan kebencian.
Hafiz: Jika kamu hadkan diri kamu pada rujukan yang sahih, tidak ada sebab mengapa kami harus marah.
Shirazi: Saya akan menyebutkan sebahagian darinya.
KAREKTER UTHMAN DAN CARA HIDUPNYA DIBANDINGKAN DENGAN CARA ABU BAKAR DAN UMAR
Ibn Khaldun, Ibn Khallikan, Ibn A‘sam al-Kufi (ia juga dirakamkan di dalam Sihah al-Sittah), al-Mas‘udi di dalam Muruj al-Dhahab, jilid I, ms 435, Ibn Abil Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid I, dan lainnya dari ulama kamu, mengesahkan bahawa apabila Uthman bin Affan menjadi Khalifah, dia bertindak bertentangan dengan contoh yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga bertentangan dengan cara Abu Bakar dan Umar. Kedua golongan bersetuju bahawa di dalam kaunsel rundingan yang mana dia telah dilantik sebagai Khalifah, Abdul Rahman bin ‘Auf telah menawarkan kepada dia baiah berdasarkan kepada kitab Allah, Hadis Nabi, dan cara Abu Bakar dan Umar. Satu syarat baiahnya adalah bahawa Uthman tidak akan membenarkan Bani Umayyah campur tangan dan tidak juga memberi kepada mereka sebarang penguasaan. Tetapi apabila kedudukannya telah utuh, dia melanggar sumpahnya. Menurut al-Quran dan Hadis yang boleh diterima, untuk melanggar perjanjian adalah dosa yang besar. Ulama kamu sendiri yang mengatakan Uthman melanggar sumpahnya. Disepanjang pemerintahan Khalifahnya, dia bertindak dengan bertentangan pada cara Abu Bakar dan Umar. Dia memberikan Bani Umayyah penuh penguasaan ke atas nyawa manusia dan juga harta mereka.
HARTA KHALIFAH UTHMAN
Hafiz: Dalam cara bagaimana dia bertindak bertentangan dengan ajaran dan amalan Nabi dan juga cara Abu Bakar dan Umar?
Shirazi: Ahli Hadis yang terkenal, al-Mas‘udi, di dalam Muruj al-Dhahab, jilid I, ms 433 dan ahli sejarah lainnya telah merakamkan bahawa Uthman telah membina rumah batu yang sofisikated [canggih] dengan pintu diperbuat dari kayu cendana [kayu wangi]. Dia mengumpulkan harta yang banyak, dan juga memberikan kepada Umayyah dengan secara boros. Sebagai contoh, kutipan khums dari Armenia, yang ditawan pada zaman pemerintahannya, telah dianugerahkan kepada Marwan terkutuk tanpa sebarang sekatan dari agama. Dia juga memberikan kepadanya 100 000 dirham dari harta Baitul-mal. Dia berikan 400 000 dirham kepada Abdullah bin Khalid, 100 000 dirham kepada Hakam bin Abil ‘As, yang telah dikutuk dan diusir oleh Nabi, dan 200 000 dirham kepada Abu Sufyan [sebagaimana yang dirakamkan oleh Ibn Abil-Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid I, ms 68]
Pada hari dia dibunuh, harta peribadinya berjumlah 150 000 dinar dan 20 juta dirham dalam bentuk tunai. Dia memiliki harta di Wadiul Qura dan Hunain bernilai 100 000 dinar dan gembalaan lembu, kambing dan unta yang besar. Sebagai akibat dari tindakannya, pemuka pemuka Umayyah menggumpul harta yang banyak diatas penderitaan manusia.
Sebagai Khalifah Islam untuk menggumpulkan harta yang sebegitu banyak apabila manusia kelaparan sudah pastinya salah. Lebih-lebih lagi, kelakuannya secara total bertentangan dengan cara para sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Uthman mengangkat sumpah pada kaunsel perundingan yang dia akan mencontohi langkah mereka yang terdahulu. Al-Mas‘udi di dalam Muruj al-Dhahab berkata mengenai Khalifah Uthman, bahawa apabila Khalifah Umar pergi bersama anaknya, Abdullah, untuk melakukan haji, perbelanjaan mereka pada perjalanan pergi balik hanya enam belas dinar. Dia [Umar] berkata kepada anaknya bahawa mereka telah boros. Jika kamu bandingkan cara berjimat Umar dengan cara berbelanja boros Uthman, kamu akan percaya bahawa cara hidup Uthman adalah bertentangan terhadap sumpahnya kepada kaunsel.
KHALIFAH UTHMAN MENGGALAKKAN MEREKA YANG KEJAM DI KALANGAN BANI UMAYYAH
Uthman juga memberikan Bani Umayyah penguasaan ke atas nyawa dan juga kehormatan manusia. Akibatnya kekacauan telah berlaku di tanah Islam. Dia melantik kaum kerabatnya kepada kedudukan yang tinggi menyalahi kehendak Nabi, Abu Bakar dan Umar. Contohnya, dia berikan kedudukan yang tinggi kepada bapa saudaranya Hakam bin As, anak Hakam, Marwan, keduanya telah diusir dan dikutuk oleh Nabi.
Hafiz: Bolehkah kamu buktikan bahawa mereka dikutuk?
Shirazi: Ada dua cara pada membuktikan bahawa mereka adalah terkutuk. Allah memanggil Bani Umayyah ‘Pokok Terkutuk’ [The Accursed Tree] di dalam al-Quran [Surah al-Isra’ 17:60].

dan (demikian juga Kami jadikan) pokok yang dilaknat di dalam Al-Quran;
Imam Fakhruddin al-Razi, al-Tabari, al-Qurtubi, al-Naisaburi, al-Suyuti, al-Shawkani, al-Alusi, Ibn Abi Hakim, Khatib al-Baghdadi, Ibn Mardawih, al-Hakim, al-Maqrizi, al-Baihaqi, dan lainnya dari ulama kamu, menyebutnya dari Ibn Abbas bahawa; ‘Pokok Terkutuk’ di dalam al-Quran merujuk kepada suku Umayyah. Di dalam mimpi, Nabi melihat monyet memanjat naik, turun dari mimbarnya [dan mengusir manusia dari masjidnya]. Apabila dia terjaga, malaikat Jibril mewahyukan ayat ini dan memberitahu Nabi bahawa monyet itu adalah Bani Umayyah, yang akan merampas kedudukan Khalifah selepasnya. Tempat dia bersalat dan khutbah akan tinggal di dalam kawalan mereka untuk ribuan tahun. Imam Fakhruddin al-Razi menyampaikan dari Ibn Abbas bahawa Nabi menyebut nama Hakam bin al-‘As. Maka dia adalah terkutuk kerana tergolong di dalam keturunan terkutuk.
Terdapat banyak Hadis dari punca sunni mengenai mereka telah dikutuk. al-Hakim al-Naisaburi di dalam al-Mustadrak, jilid IV, ms 437, dan Ibn Hajar al-Makki di dalam Sawa‘iq al-Muhriqah, menyebut dari al-Hakim Hadis yang berikut dari Nabi: ‘Sesungguhnya, keluarga saya tidak lama lagi bertebaran dan dibunuh oleh ummat saya. Bani Umayyah, Bani Mughirah dan Bani Makhzum adalah yang paling kejam dari musuh-musuh kami’. Nabi berkata mengenai Marwan, semasa dia masih kanak-kanak, ‘Ini adalah cicak, anak kepada cicak, yang terkutuk, anak kepada yang terkutuk. Ibn Hajar menyatakan dari Umar bin Murratul Jihni, al-Halabi di dalam Sirah al-Halabiyyah, jilid I, ms 37; al-Baladhuri di dalam Ansab, jilid V, ms 126; Sulayman al-Balkhi di dalam Yanabi’ al-Mawaddah; al-Hakim di dalam al-Mustadrak, jilid IV, ms 481; al-Damiri di dalam Hayat al-Hayawan, jilid II, ms 291; Ibn Asakir di dalam Tarikh; Muhyidin al-Tabari di dalam Zakha’irul-Uqba, dan yang lain, telah menyampaikan dari Umar bin Murrah bahawa Hakam bin ‘As meminta untuk bertemu dengan Nabi. Nabi mengenali suaranya berkata: ‘Izinkan dia masuk. Kutukan ke atasnya dan keturunannya, melainkan mereka yang beriman, dan mereka amatlah sedikit.’
Imam Fakhruddin al-Razi, dalam jilid V, Tafsir al-Kabir, menulis mengenai ayat ‘Pokok terkutuk … ‘dan maksudnya, merujuk kepada kenyataan Aisyah, yang berkata kepada Marwan: ‘Allah mengutuk bapa kamu apabila kamu hadir di dalam benih dia; maka kamu adalah sebahagian darinya, yang juga dikutuk oleh Allah.’ Allamah al-Mas‘udi berkata di dalam bukunya Muruj al-Dhahab, jilid I, ms 435, bahawa Marwan bin Hakam telah dikutuk dan diusir oleh Nabi. Dia telah dihalau keluar dari Madinah. Dia tidak dibenarkan masuk ke Madinah semasa Khalifah Abu Bakar dan Umar, tetapi apabila Uthman menjadi Khalifah, dia bertindak bertentangan dari yang diajar Nabi, Abu Bakar dan Umar dan membenarkannya masuk ke Madinah. Uthman meletakkan dia rapat dengan dirinya bersama dengan semua Umayyah yang lain dan menunjukkan kepada mereka keistimewaan.
Nawab: Siapa dia hakam bin Abil ‘As, dan mengapa dia diusir oleh Nabi?
Shirazi: Hakam bin ‘As adalah bapa saudara Khalifah Uthman. Menurut al-Tabari, Ibn al-Athir dan Baladhuri yang menulis di dalam Ansab, jilid V, ms 17, dia adalah jiran Nabi pada masa jahiliah. Dia menghina Nabi terutama selepas pengistiharan kerasulannya. Dia berjalan di belakang Nabi menganggu serta meniru gaya baginda. Walaupun dalam salat, dia menunjuk ke arah Nabi dengan amat benci. Setelah Nabi mengutuk dia, dia kekal dengan sebagaimana yang dia gayakan dan akhirnya dia telah hilang ingatan. Setelah penaklukkan Mekah, dia datang ke Madinah dan zahirnya telah menerima Islam, tetapi dia selalu menghina Nabi. Apabila dia pergi kerumah Nabi, Nabi kemudian keluar dari rumahnya dan berkata: ‘Tiada siapa yang harus meminta maaf bagi pihak diri orang ini. Sekarang dia dan anaknya Marwan, hendaklah meninggalkan Madinah.’ Seterusnya, pihak Muslim mengusirnya dari Madinah dan mengeluarkannya dari Taif. Semasa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, Uthman membelanya, dengan mengatakan bahawa dia adalah bapa saudaranya dan bolehlah dibenarkan untuk kembali ke Madinah. Tetapi mereka (ABu Bakar dan Umar) tidak menerimanya, dengan berkata bahawa dia telah dikutuk dan diusir oleh Nabi, mereka tidak akan membenarkan dia kembali.
Apabila Uthman menjadi Khalifah, dia memanggil kesemua mereka kembali. Walaupun ramai yang membantah, Uthman tetap menghujani saudaranya dan yang lain yang disukainya dengan keistimewaan khas. Dia jadikan Marwan penolongnya dan ketua pegawai istana. Dia mengumpulkan disekelilingnya ramai orang-orang yang kejam dari kalangan Bani Umayyah dan melantik mereka pada kedudukan yang tinggi. Keputusannya adalah, menurut pada apa yang diramalkan oleh Umar, merekalah penyebab kematian Uthman. Diantara orang yang dilantik oleh Uthman adalah Walid bin ‘Uqbah bin Abi Mu‘ith, yang dihantar untuk menjadi gabenor Kufah. Menurut catatan al-Mas‘udi di dalam Muruj al-Dhahab, jilid I, Nabi berkata mengenai Walid: ‘Sesungguhnya , dia adalah seorang daripada mereka yang akan masuk neraka.’ Dia dengan terang-terang melakukan dosa. Menurut keterangan al-Mas‘udi di dalam Muruj al-Dhahab, Abul Fida’ di dalam Tarikh, Al-Suyuti di dalam Tarikh al-Khulafa’, ms 104, Abul Faraj di dalam al-Aghani, jilid IV, ms 128; Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad, jilid I, ms 42; al-Ya‘qubi di dalam Tarikh, jilid II, ms 142; Ibn al-Athir juga di dalam Usdul-Ghabah, jilid V, ms 91, dan lainnya yang berkata, semasa dia menjadi gabenor Kufah, Walid menghabiskan sepanjang malamnya dalam maksiat. Dia datang ke masjid untuk salat subuh dalam keadaan mabuk dan mengerjakan empat rakaat salat subuh [sepatutnya dua] dan kemudian memberitahu manusia: ‘Wah betapa pagi yang indah! Saya suka hendak menyambungkan salat ini jika kamu setuju.’ Sebahagian mereka mengatakan dia muntah di bawah kubah masjid yang menyebabkan manusia menjadi benci, dan mengadu kepada Khalifah Uthman. Seorang dari mereka yang terkenal ini adalah Muawiyah, yang telah jadi gabenor Syria. Walid telah digantikan oleh Sa‘id bin ‘As sebagai gabenor Kufah.
Apabila manusia mengetahui polisi Uthman, polisi yang bertentangan dengan ajaran Nabi, mereka menjadi marah. Mereka mengambil tindakan yang akhirnya menyebabkan keputusan yang serius. Uthman yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan dirinya kerana dia tidak mempertimbangkan kesan tindakannya. Dia menolak nasihat Ali dan telah diselewengkan oleh mereka yang mengampu dia. Ibn Abil Hadid menyebut perbualan diantara Umar dan Ibn Abbas di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid III, ms 106. Khalifah Umar berkata sesuatu mengenai setiap seorang dari enam ahli majlis perundingan dan menunjukkan keburukan mereka. Apabila nama Uthman disebut, ‘setelah mengeluh tiga kali, Umar berkata bahawa jika kedudukan Khalifah sampai kepada dia, dia akan meletakkan anak-anak Abi Mu’it [Umayyah] di atas manusia. Kemudian orang Arab pastinya akan bangun menentang dia dan akhirnya akan membunuhnya.’
Ibn Abil-Hadid bersetuju dengan jangkaan Umar. Apabila Uthman menjadi Khalifah, dia kumpulkan disekelilingnya Bani Umayyah. Dia melantik mereka sebagai gabenor, dan apabila mereka menyalah- gunakan kuasa, dia menoleh ketempat lain. Khalifah Uthman tidak memutuskan dirinya dari Marwan. Rakyat dengan perasaan tidak puas hati, memberontak menentangnya, dan akhirnya membunuhnya.
NABI MENGUTUK ABU SUFYAN, MUAWIYAH DAN ANAKNYA YAZID
Ia dapat membantu jika kamu membaca sejarah agung oleh Ibn Jarir al-Tabari, seorang ulama terkenal kamu, yang menulis: ‘Nabi melihat Abu Sufyan menunggang kaldai. Muawiyah menariknya di hadapan dan Yazid anaknya menolak dari belakang. Nabi berkata: ‘Kutukan terhadap penunggangnya, yang menarik dan yang menolak.’ Ulama kamu yang terkenal seperti al-Tabari dan Ibn A‘sam al-Kufi, menyalahkan Khalifah Uthman kerana tidak menghukum mati Abu Sufyan, apabila dia dimahkamah terbuka menolak Islam, menolak wahyu dan menolak adanya Jibril. Setelah memarahkan Abu Sufyan perkara itu diketepikan. Saya juga meminta kamu mempetimbangkan ucapan 163 dari Nahjul Balaghah, dan kata-kata Ibn Abil Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid II, [dicetak diMesir] ms 582, menyebutnya dari al-Tabari buku Tarikh al-Kabir bahawa sebahagian dari para sahabat dibeberapa wilayah menulis surat menyuruh ummah mengistiharkan jihad, untuk melindungi diri mereka dari kekejaman Uthman. Dalam tahun 34 Hijrah ummah dengan aduan terhadap pegawai yang dilantik Uthman datang kepada Ali di Madinah dan menyuruhnya campur tangan.
UTHMAN TIDAK MENERIMA NASIHAT ALI
Ali berjumpa Uthman dan mengingatkan dia akan akibat buruk dari meneruskan polisi yang ada sekarang. Ali berkata: ‘Saya memberitahu engkau hanya kerana Allah, jangan jadikan diri engkau ketua yang dibunuh oleh ummah ini. Telah dikatakan bahawa seorang ketua ummah ini akan dibunuh, yang mana selepasnya pintu pertumpahan darah akan terus terbuka sehingga ke hari dibangkitkan semula.’ Tetapi Marwan dan sahabat Umayyah menolak nasihat Ali. Setelah Ali pergi, Uthman memerintahkan orang supaya berkumpul di masjid. Dia naik ke atas mimbar dan sepatutnya memujuk mereka, dia menekan mereka lagi. Akhirnya seperti yang Umar ramalkan: Uthman dibunuh oleh pemberontak. Tidak seperti Abu Bakar dan Umar yang mengikut nasihat Ali, Uthman menolak amarannya dan menanggong akibatnya.
UTHMAN MEMUKUL SAHABAT NABI TANPA BELAS
Lebih-lebih lagi Uthman telah memukul sahabat yang menentang penindasannya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Mas‘ud, seorang hafiz, qari, bendahari Baitul-mal, penulis wahyu, dan seorang dari sahabat Nabi yang ulung. Dia telah dipandang tinggi oleh Abu Bakar dan Umar, kedua mereka biasa bertanyakan pendapatnya. Ibn Khaldun di dalam sejarahnya mengulas bahawa Khalifah Umar menekankan bahawa Abdullah tinggal bersamanya kerana dia mempunyai cukup pengetahuan al-Quran dan kerana Nabi memberikan kepujian kepadanya. Ibn Abil-Hadid dan lainnya telah menulis perkara yang sama. Ulama kamu bersetuju bahawa apabila Uthman berhasrat untuk mengumpulkan al-Quran, dia mendapatkan semua salinan dari semua penulis. Dia meminta salinan al-Quran dari Abdullah bin Mas‘ud juga. Abdullah tidak memberikan kepadanya. Uthman sendiri pergi kerumahnya dan mendapatkan salinan al-Quran itu darinya secara paksa. Kemudian, apabila Abdullah mengetahui bahawa, seperti salinan al-Quran yang lain, salinan dia juga telah dibakar, dia amat bersusah hati. Di dalam perjumpaan sosial atau agama, dia menyampaikan Hadis kutukan yang dia tahu mengenai Uthman. Apabila berita ini sampai kepada Uthman, dia memerintahkan supaya Ibn Mas‘ud dipukul dengan teruk oleh hamba-hambanya sehingga giginya patah dan perlu tinggal dikatil. Selepas tiga hari beliau meninggal dari sebab lukanya. Ibn Abil-Hadid menulis dengan mendalam mengenai fakta ini di dalam jilid I, ms 67 dan 226 Syarh Nahjul Balaghah [dicetak di Mesir] dibawah ‘Ta‘n VI’] dan meneruskan lagi pada berkata bahawa Uthman pergi berjumpa Abdullah yang sakit. Mereka bercerita seketika. Uthman berkata, ‘Wahai Abdur-Rahman, berdoalah kepada Allah untuk mengampunkan aku.’ Abdullah berkata, ‘Saya berdoa kepada Allah untuk mengambil hak aku dari engkau’ [keadilan hendaklah dilaksanakan]
Apabila Abu Dharr, sahabat karib Nabi telah dihalau ke Rabzah, Abdullah pergi berjumpa beliau untuk mengucapkan selamat jalan kepadanya, kerana itu dia diberikan 40 kali sebatan. Maka Abdullah berpesan kepada Ammar bin Yasir bahawa Uthman tidak diizinkan mensalatkan jenazahnya. Ammar bin Yasir bersetuju, dan setelah Abdullah meninggal, dia mendirikan salat jenazah dengan beberapa orang sahabat. Apabila Uthman mengetahui mengenai perkara ini, dia pergi kekuburan Abdullah dan bertanya kepada Ammar mengapa dia yang mendirikan salat jenazah. Ammar menjawab bahawa dia terpaksa melakukannya kerana itu adalah wasiat dari Abdullah sendiri.
AMMAR DIPUKUL ATAS ARAHAN UTHMAN
Satu lagi contoh atas kekejaman Uthman adalah pukulannya kepada Ammar Yasir. Ulama dari kedua golongan menyatakan bahawa apabila penekanan Umayyah bertambah, sebahagian sahabat Nabi menulis surat kepada Uthman menyuruhnya bertaubat. Mereka mengatakan bahawa jika dia meneruskan pada membantu kekejaman gabenor Umayyah, dia bukan saja merosakkan Islam, tetapi dia sendiri akan menerima padah dari perbuatannya. Mereka menyuruh Ammar untuk mengirimkan surat petision itu, oleh kerana Uthman sendiri mengakui kemuliaan Ammar. Mereka pernah mendengar Uthman berkata, Nabi ada berkata bahawa keimanan telah diuli dengan daging dan darah Ammar. Maka Ammar membawa surat itu kepada Uthman. Apabila dia tiba, Uthman bertanya kepadanya, ‘Adakah engkau mempunyai urusan dengan ku?’ Ammar menjawab, ‘Saya tidak ada urusan yang bersangkutan dengan hal peribadi. Tetapi sekumpulam sahabat Nabi telah menulis dalam surat ini beberapa pendapat dan nasihat untuk kebajikan kamu. Mereka telah menghantarnya kepada engkau melalui aku.’ Setelah membaca beberapa baris, Uthman membalingkan surat itu ke bawah.
Ammar berkata, ‘Itu sesuatu yang tidak baik dari kamu. Surat dari sahabat Nabi Allah, perlu dihormati. Mengapa engkau membalingnya ke tanah? Adalah lebih wajar bagi kamu untuk membaca dan kemudian membalasnya? ‘Kamu pendusta!’ Uthman membentak. Kemudian dia mengarahkan hambanya untuk memukul Ammar, dan Uthman sendiri menendang perut Ammar. Dia jatuh tidak sedarkan diri; saudara maranya datang dan mengusungnya kerumah Ummul Mukminin Ummu Salamah [salah seorang dari isteri Nabi] Dari tengah hari hingga ketengah malam beliau tidak sedarkan diri (pengsan). Suku Kaum Hudhail dan Bani Makhzun berpaling menentang Uthman disebabkan kezalimannya kepada Abdullah bin Mas‘ud dan Ammar bin Yasir.
Uthman juga telah berlaku kejam kepada Jundub bin Junada, dikenali sebagai Abu Dharr al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang akrab dan juga seorang ilmuan. Ahli sejarah yang agung dan ahli sejarah dari kedua golongan telah merakamkan bahawa orang tua berusia 90 tahun ini dengan zalim telah diusir dari satu tempat ke satu tempat dengan penderitaan yang tidak dapat disebutkan – dari Madinah ke Syria dan ke Madinah semula, dan dari Madinah ke Rabzah. Dia menunggang unta tanpa lapik dan hanya ditemani oleh anak perempuannya. Dia meninggal di Rabzah berseorangan dan terbiar. Ulama kamu yang terkenal dan juga ahli sejarah, termasuk Ibn Sa‘ad di dalam Tabaqat, jilid IV, ms 168; al-Bukhari di dalam Sahih, Kitab al-Zakat; Ibn Abil Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid I, ms 240 dan jilid II, ms 375-87, al-Ya‘kubi di dalam Tarikh al-Ya‘kubi, jilid II, ms 148; Abul-Hasan Ali bin Husain Mas‘udi ahli Hadis dan sejarah yang terkenal pada abad ke 4, di dalam bukunya Muruj al-Dhahab, jilid I, ms 438, dan banyak lagi yang telah merakamkan kezaliman Uthman. Ia telah disampaikan secara meluas, bagaimana dia menyiksa yang berhati mulia Abu Dharr, yang dicintai oleh Nabi, dan juga bagaimana Abdullah bin Mas‘ud, seorang hafiz, penulis wahyu, yang telah diberikan 40 sebatan kerana dia mengucapkan selamat tinggal kepada Abu Dharr Ghifari. Begitu juga layanan yang menghinakan telah diberikan kepada Ali atas sebab yang sama.
Hafiz: Jika penyiksaan telah diberikan kepada Abu Dharr, itu adalah disebabkan pegawai yang tidak bertanggong jawab, Khalifah Uthman, adalah seorang yang baik dan lembut hati, tentunya tidak sedar akan perbuatan tersebut.
Shirazi: Pembelaan kamu terhadap Khalifah Uthman adalah bertentangan dengan fakta. Penderitaan yang dikenakan kepada Abu Dharr adalah arahan khas dari Uthman sendiri. Untuk membuktikan fakta ini, kita hanya perlu merujuk kepada ulama kamu. Contohnya, kamu boleh lihat Ibn al-Athir bukunya al-Nihayah, jilid I dan al-Ya‘kubi dalam Tarikhnya; dan khususnya ms 241 dari jilid I, dari Syarh Nahjul Balaghah oleh Ibn Abil-Hadid. Ilmuan ini telah merakamkan surat Uthman kepada Muawiyah. Apabila Muawiyah menghantar laporan durjana terhadap Abu Dharr dari Syria, Uthman menulis kepada nya, ‘Hantar Jundub [Abu Dharr] kepada ku diatas unta yang tidak berlapik, sendirian, dengan seorang yang kasar memandunya siang dan malam.’ Apabila dia sampai ke Madinah, kaki Abu Dharr luka-luka dan berdarah.
Dan bahkan ulama kamu juga telah merakamkan Hadis, mengatakan bahawa Abu Dharr yang tertentu ini telah disebut oleh Nabi sebagai seorang, yang mana semua makhluk perlu mencintainya. Hafiz Abu Nu‘aim al-Isfahani di dalam Hilyah al-Auliya’, jilid I, ms 172; Ibn Majah al-Qazwini di dalam Sunan, jilid I, ms 66; Sheikh Sulayman Balkhi al-Shafii di dalam Yanabi’ al-Mawaddah, Bab 59, merakamkan lima dari empat puluh Hadis yang ditulis dalam Sawa‘iq al-Muhriqah oleh Ibn Hajar al-Makki sebagai benar, setelah diambilnya dari al-Tirmidhi dan al-Hakim, sebagaimana disebutkan oleh Buraidah, dan dia memetik dari bapanya; Ibn Hajar Asqalani di dalam al-Isabah, jilid III, ms 455;al-Tirmidhi di dalam Sahih, jilid II, ms 213; Ibn Abdil Barr di dalam al-Isti‘ab, jilid II, ms 557; al-Hakim di dalam al-Mustadrak, jilid III, ms 130; dan al-Suyuti di dalam al-Jami‘ al-Saghir telah merakamkan bahawa Nabi berkata: ‘Allah telah mengarah ku untuk mencintai empat orang; dan Dia memberitahu ku bahawa Dia juga mencintai mereka.’ Orang berkata: ‘Wahai Nabi Allah! Berilah kami tahu nama mereka.’ Nabi berkata, ‘Mereka adalah Ali, Abu Dharr, Miqdad dan Salman.’ Adakah keadilan namanya yang membenarkan orang dicintai Allah dilayan sedemikian kejam dan mengatakan layanan begitu sebagai kebajikan?
Hafiz: Ahli sejarah telah menyatakan bahawa Abu Dharr adalah seorang yang pengacau. Dia membuat propaganda yang tidak henti-henti di Syria yang berpihak kepada Ali, mengambil perhatian orang Syria terhadap kedudukan Ali, dan mengatakan bahawa dia telah mendengar Nabi berkata bahawa Ali adalah penggantinya. Dia mengatakan bahawa yang lainnya adalah perampas dan bahawa Ali adalah Khalifah yang sebenar yang dilantik oleh Allah, Khalifah Uthman, untuk mengekalkan perpaduan dan mengelakkan kekacauan, terpaksa memanggilnya balik dari Syria. Jika seseorang cuba untuk menyebabkan pepecahan di antara manusia, adalah tugas Khalifah untuk melenyapkannya dari kawasan tersebut.
Shirazi: Jika sesaorang mengatakan yang sebenar, adakah adil untuk mengusirnya dan menyiksanya kerana dia menyatakan kebenaran? Adakah Islam membenarkan kita memaksa orang tua untuk menunggang unta kurus tanpa lapik, dipandu secara kasar oleh hamba yang panas baran, tanpa berhenti atau rehat, supaya dia sampai ke destinasi dengan luka-luka dan berdarah? Adakah ini menunjukkan kelembutan hati? Selain dari itu, jika Uthman hendak mengekalkan perpaduan dan mengelak kekacauan, mengapa dia tidak melucut Bani Umayyah yang tidak berguna, seperti Marwan, yang dikutuk dan diusir Nabi, dan sikafir, Walid, yang dengan terang melakukan dosa, mendirikan salat sedang dalam keadaan mabuk dan muntah dibawah kubah masjid? Mengapa dia tidak mengeluarkan ahli politiknya yang rasuah dari kerajaan, orangnya yang menyiksa rakyat, yang akhirnya memberontak dan membunuh Uthman.
Hafiz: Bagaimana kamu boleh mengatakan bahawa Abu Dharr mengatakan yang benar? Bagaimana kamu tahu bahawa apa yang dia katakan berasaskan dari pengetaahuan yang benar dan bahawa dia tidak memalsukan Hadis di dalam nama Nabi yang suci?
Shirazi: Kami katakan begitu kerana Nabi sendiri mengesahkan terhadap kejujuran Abu Dharr. Ulama kamu sendiri telah menulis bahawa Nabi berkata: ‘Abu Dharr diantara ummah ku adalah umpama Isa diantara Bani Israel di dalam kejujuran, ketaatan dan warak. Muhammad bin Sa‘ad, seorang ulama yang berkedudukan tinggi serta seorang Muhhadis [penyampai Hadis] dari golongan kamu, di dalam Tabaqat, jilid IV, ms 167, 168; Ibn Abdl Barr di dalam al-Isti‘ab, jilid I, Bab Jundab, ms 84, al-Tirmidhi di dalam al-Jami‘ al-Sahih, jilid II, ms 221; al-Hakim di dalam al-Mustadrak, jilid III, ms 342; Ibn Hajar di dalam al-Isabah, jilid III, ms 622, ‘Ali al-Muttaqi al-Hindi di dalam Kanzul Ummal, jilid VI, ms 169; Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad, jilid II, ms 163 and 175; Ibn Abil Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid I, ms 241; dari Mahidi; Hafiz Abu Nu‘aim al-Isfahani di dalam Hilyah al-Auliya’ dan pengarang Lisanul ‘Arab, pada asas beberapa pengesahan, telah menyampaikan bahawa Nabi bekata: ‘Bumi tidak pernah menanggong dan langit tidak pernah menutupi seorang yang lebih benar dari Abu Dharr.’
Jika Nabi Allah mengesahkan kejujuran seseorang, kita berasa yakin bahawa orang itu berkata benar. Tidak juga Allah akan mengelar orang yang dicintainya, seorang yang pendusta. Jika terdapat Abu Dharr berkata dusta walau sekali, ulama terdahulu dari golongan kamu akan merekodnya, sebagaimana mereka lakukan kepada Abu Hurairah dan yang lainnya. Nabi mengesahkan kejujurannya dan juga meramalkan penyiksaan terhadap dirinya. Hafiz Abu Nu‘aim di dalam Hilyah al-Auliya’, jilid I, ms 162, menyebutkan dari puncanya sendiri bahawa Abu Dharr berkata dia sedang berdiri di hadapan Nabi, yang mana Nabi telah berkata: ‘Kamu adalah seorang yang warak; tidak lama selepas aku, engkau akan menanggong bencana,’ Saya bertanya; ‘Di dalam jalan Allah? Dia berkata: ‘Ya, di dalam jalan Allah,’ Saya berkata, ‘Saya menyambut arahan Allah,’ Pastinya penderitaan sahabat yang jujur Abu Dharr di padang pasir dengan arahan Muawiyah, Uthman dan Bani Umayyah mereka adalah bencana yang telah diramalakan oleh Nabi.
HADIS ‘SEMUA SAHABAT ADALAH UMPAMA BINTANG’ TERMASUK JUGA ABU DHARR
Saya betul-betul hairan dengan keterangan kamu yang dengan sendirinya bertentangan. Pada satu ketika kamu mengatakan Hadis dari Nabi bahawa ‘Semua sahabat saya adalah umpama bintang; jika kamu ikuti salah seorang dari mereka, kamu akan terselamat.’ Pada ketika yang lain, apabila seorang sahabat Nabi yang mulia disiksa dan mati dalam penderitaan, kamu membela orang yang menyiksa!!!
Kamu sama ada menolak kenyataan dari ulama kamu, atau mengaku sifat yang disebutkan di dalam ayat yang diperbincangkan tidak berkait kepada mereka yang dengan zalim menyiksa sahabat Nabi.
Hafiz: Abu Dharr memilih untuk pergi ke Rabzah dengan kehendaknya sendiri.
Shirazi: Kenyataan begitu membayangkan percubaan ulama kamu yang fanatik untuk menyembunyikan kesalahan orang terdahulu mereka. Abu Dharr diusir dengan paksa ke Rabzah adalah sesuatu yang diketahui umum. Sebagai contoh, saya hanya nyatakan satu penyampaian yang telah dirakamkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad, jilid V, ms 156, Ibn Abil-Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid I, ms 241 dan al-Waqidi di dalam Tarikh dari Abul Aswad Duili
Abu Dharr telah ditanya mengenai perjalanannya ke Rabzah. Abu Dharr berkata bahawa dia telah diusir dengan paksa dan dihantar ketempat yang tiada manusia. Dia menyambung: ‘Nabi memberitahu saya mengenai ini. Satu hari saya tertidur di dalam masjid. Nabi datang dan bertanya kepada saya, mengapa saya tidur di dalam masjid. Saya kata bahawa saya tertidur dengan tidak saya sedari. Baginda bertanya apa saya akan lakukan jika saya diusir dari Madinah. Saya berkata, saya akan pergi ke Syria. Baginda bertanya, apa saya akan lakukan jika saya juga diusir dari sana. Saya berkata, saya akan kembali ke masjid ini. Dia bertanya kepada aku lagi, apa akan saya lakukan jika saya dihalau dari sini juga. Saya berkata, saya akan mengeluarkan pedang dan lawan. Dia bertanya kepada saya, haruskah dia menyatakan sesuatu yang bermanfaat kepada saya. Apabila saya katakan Ya; Dia berkata kepada saya: ‘Pergilah ke mana saja tempat yang mereka menghantar kamu.’ Maka saya mendengarkan apa yang dikatanya dan saya patuh. Selepas itu Abu Dharr berkata: ‘Demi Allah, apabila Uthman pergi menghadap Allah, dia akan berdiri sebagai seorang yang berdosa terhadap kes saya.’
KEBAIKAN DAN KEMURAHAN HATI ALI IBN ABI TALIB
Jika kamu pertimbangkan fakta ini dengan minda yang terbuka, kamu akan bersetuju, bahawa Ali memilikki sifat memaafkan dan kebaikan pada tahap yang tertinggi. Semua ahli sejarah, termasuk Ibn Abil Hadid, menyatakan bahawa apabila Ali mengambil alih pemerintahan Khalifah, dia mengeluarkan segala penyalahgunaan dan perubahan yang telah diamalkan. Dia menggantikan pegawai tidak beragama dari kalangan Bani Umayyah, yang telah mencengkam wilayah-wilayah semasa era Khalifah Uthman. Ahli politik yang berkepentingan menasihatkan dia supaya menangguhkan keputusannya pada menggantikan pegawai-pegawai tersebut sehingga kedudukannya lebih kukuh di dalam penguasaan. Imam yang suci berkata: ‘Saya bersumpah dengan Allah bahawa saya tidak akan membenarkan penipuan yang sebegitu licik. Kamu mahukan bahawa saya menggunakan cara yang berperingkat, tetapi kamu tidak tahu bahawa selagi mereka berada ditampok penguasa mewakili saya, mereka akan terus melakukan kezaliman yang berleluasa di mana saya akan dipertanggung jawabkan di mahkamah keadilan Ilahi. Saya tidak boleh membiarkan kezaliman ini.’
Penggantian pegawai-pegawai oleh Ali telah membawa permusuhan kepada manusia yang laparkan kuasa, seperti Muawiyah, dan menyediakan sebab-sebab pada peperangan Jamal dan Siffin. Jika Talhah dan Zubair telah dilantik sebagai gabenor, mereka tentu tidak memulakan kekacauan di Basrah yang akhirnya mencetuskan terjadinya peperangan Jamal.
Kebajikan dan kemurahannya telah dihulurkan kepada musuh dan kawan sama sahaja. Uthman lebih keras melayani beliau dari Abu Bakar dan Umar telah lakukan, tetapi apabila pemberontak menggepong istananya, memotong bekalan air dan makanan, Uthman merayu kepada Ali meminta pertolongan. Ali menghantar anaknya Hasan dan Husain, dengan air dan roti kepadanya. Ibn Abil Hadid menerangkan insiden ini dengan khusus di dalam Syarh Nahjul Balaghah. Khalifah Uthman mempunyai reputasi pada memberi derma dan pekerjaan amal, tetapi semuanya hanya untuk keluarga, seperti Abu Sufyan, Hakam bin Abil As dan Marwan bin Hakam. Dia hujani wang dan hadiah kepada mereka dari harta awam tanpa batasan agama.
Tetapi Amirul Mukminin Ali, tidak pernah memberi lebih dari apa yang perlu, walaupun kepada kerabatnya. Saudara tuanya Aqil, datang menemuinya dan meminta lebih wang dari yang biasa diberinya. Ali tidak memperdulikan permintaannya. Aqil berkeras dan berkata oleh kerana Ali adalah Khalifah, dan mempunyai kuasa penuh di atas semua perkara, maka keperluannya mestilah ditunaikan. Sebagai peringatan kepada saudaranya, Ali secara rahsia memanaskan besi, dan meletakkan besi tersebut dekat dengan tubuh Aqil. Dia menjerit seperti orang di dalam kesakitan, takut dirinya akan terbakar. Ali berkata: ‘Biarlah mereka bersedih di atas kematian kamu wahai Aqil! Kamu menjerit apabila besi yang dipanaskan oleh manusia dibawa dekat kepadamu, dan bahkan kamu membawa aku kepada api yang Allah telah jadikan dari kemarahannya, adakah adil bahawa kamu mencari perlindungan dari kesakitan yang biasa, dan bahawa aku tidak perlu menyelamatkan diri sendiri dari api neraka?
KEMAAFAN ALI KEPADA MARWAN, ABDULLAH BIN ZUBAIR
Walaupun setelah mengalahkan musuhnya, Ali masih baik hati. Marwan terkutuk, anak terkutuk Hakam, adalah musuh Ali yang ketat. Tetapi apabila Ali mengalahkan Marwan di dalam peperangan Jamal, dia mengampunkannya. Abdullah bin Zubair seorang lagi musuh ketatnya. Dia menghina Ali secara umum, dan di Basrah apabila dia berucap di hadapan khalayak ramai dia berkata: ‘Sesungguhnya Ali Ibn Abi Talib adalah keji, kejam dan kedekut.’ Tetapi apabila Imam memenangi peperangan Jamal dan manusia zalim ini telah dibawa sebagai tawanan dihadapannya, Ali tidak menggunakan bahasa kesat terhadapnya. Ali memalingkan mukanya dari dia dan memaafkannya.
KEBAIKKAN ALI KEPADA AISYAH
Contoh terbaik kasih sayang Ali, adalah layanan beliau kepada Aisyah. Cara dia datang bertemu muka dan berdepan untuk memerangi beliau dan mencaci beliau telah cukup untuk memarahkan orang biasa. Tetapi apabila Ali menewaskannya, beliau memperlakukannya dengan hormat. Dia mengarahkan Muhammad bin Abu Bakar, adiknya, ditugaskan untuk melihat kebajikannya. Dengan arahannya, 20 wanita yang gagah menyamar sebagai lelaki, mengiring Aisyah pulang ke Madinah. Apabila sampai di Madinah, Imam menyatakan terima kasihnya kepada wanita-wanita itu dan juga kepada isteri Nabi. Aisyah berkata bahawa dia akan terus berterima kasih kepada Imam. Dia mengaku bahawa, walaupun telah berlaku kejam kepada Imam dan bertanggung jawab terhadap malapetaka, Imam tidak menyebutkan satu perkataan pun yang berupa cacian kepadanya. Dia berkata, bahawa dia mempunyai satu bantahan [aduan] terhadapnya. Dia tidak tahu mengapa Imam telah menghantarnya ke Madinah diiringi oleh lelaki. Hamba-hamba wanita itu terus membukakan pakaian lelaki mereka. Maka telah menjadi nyatalah, helah ini adalah untuk menyelamatkan harta mereka dari dirompak
Dalam kejadian lain yang menunjukkan kebaikan Ali, adalah layanannya kepada Muawiyah ketika peperangan Siffin. Tentera Muawiyah berjumlah 12 000 orang telah mengepong Sungai Euphrates. Apabila tentera Ali dapati bahawa bekalan air mereka telah disekat, Ali menghantar berita kepada Muawiyah, mengatakan bahawa Muawiyah tidak seharusnya menyekat saluran bekalan air. Muawiyah menjawab, dia tidak memberikan mereka menggunakan air. Ali menghantar Malik Ashtar dan tentera berkudanya. Dia telah mengusir tentera Muawiyah kebelakang dan menguasai Euphrates. Para sahabat berkata, ‘Wahai Ali! Biarlah kita membalas mereka dengan menyekat air kepadanya, supaya musuh mati kehausan dan peperangan akan berakhir.’ Ali berkata: ‘Tidak! Demi Allah, Saya tidak akan membalas dengan mengikuti contoh mereka. Biarkan tentera mereka mengambil bekalan air mereka.’
Ulama kamu sendiri seperti al-Tabari, Ibn Abil Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah, Sulayman Balkhi di dalam Yanabi’ al-Mawaddah, Bab 51, al-Mas‘udi di dalam Muruj al-Dhahab, dan ahli sejarah lainnya telah menulis dengan khusus mengenai kemuliaan Ali. Kamu boleh menteliti kejadian-kejadian ini dan kemudian pertimbangkanlah siapa yang dirujuk oleh ayat ‘dan berkasih sayang diantara mereka’, ayat yang sedang kita dibincangkan. Muhammad, Nabi Allah, adalah tajuk utama, dan apa yang mengikutnya adalah huraiannya. Kesemua sifat itu adalah untuk orang yang sama. Untuk bersama dengan Nabi, adalah keras terhadap yang kafir di medan peperangan dan di dalam perbincangan agama, hendaklah berkasih sayang dengan kawan dan musuh – semua kualiti ini merujuk kepada seorang yang tidak pernah meninggalkan Nabi atau memikirkan untuk berbuat demikian. Orang itu adalah Ali Ibn Abi Talib. Saya telah sebutkan dahulu bahawa seorang ulama besar; Muhammad bin yusuf Kanji al-Shafii telah menulis di dalam bukunya Kifayatut Talib bahawa ayat ini adalah pada memuji Ali.
Sheikh: Terdapat banyak jawapan kepada kenyataan kamu; tetapi kamu telah mensalah tafsirkan ayat tersebut. Rangkap ‘Dan mereka yang berada dengannya!’ adalah lafaz jamak [ramai] dan tidak boleh dirujuk kepada seorang sahaja. Jika sifat yang dinyatakan di dalam ayat itu merujuk kepada seorang, mengapa ia disebut sebagai ramai?
Shirazi: Pertama kamu katakan bahawa ada banyak jawapan kepada kenyataan saya, jika ia benar, mengapa tidak dinyatakan semua? Dengan diamnya kamu, ini menunjukkan tidaklah banyak jawapan kepada kenyataan saya. Kedua, apa yang baru kamu katakan adalah mengarut dan tidak berasas. Kamu tahu bahawa di dalam semua bahasa, Arab dan juga bahasa lainnya, kegunaan jamak (ramai) untuk seorang adalah petanda hormat. Terdapat banyak pengunaannya di dalam al-Quran, seperti ayat:

Sesungguhnya Wali (Penolong) kamu hanyalah Allah, dan Rasul-Nya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk (tunduk menjunjung perintah Allah). [ Surah al-Ma’idah 5:55]
Ini telah diterima oleh semua sebagai memuji Ali. Pengulas dan para ahli Hadis, seperti Imam Fakhruddin al-Razi di dalam Tafsir Kabir, jilid III, ms 431; Imam Abu Ishaq Tha‘labi di dalam Kashful Bayan; Jarullah Zamakhshari di dalam Tafsir al-Kasysyaf, jilid I, ms 422; al-Tabari di dalam Tafsir, jilid VI, ms 186; Abul Hasan Rammani di dalam Tafsir; Ibn Hawazin Naisaburi di dalam Tafsir; Ibn Sa‘dun al-Qurtubi di dalam Tafsir, jilid VI, ms 221; al-Nasafi di dalam Tafsir, ms 496 (dengan cara mengulas pada Tafsir oleh Khazin Baghdadi); Fadil al-Naisaburi di dalam Gharibul Qur’an, jilid I, ms 461; Abul Hasan al-Wahidi di dalam Asbabun Nuzul, ms 148; Hafiz Abu Bakar al-Jassas di dalam Tafsir Ahkamul Qur’an, ms 542; Hafiz Abu Bakar al-Shirazi di dalam Ma nazala Min al-Qur’an fi Amirul Mu’minin; Abu Yusuf Sheikh Abdul Salam al-Qazwini di dalam Tafsir al-Kabir; Kadi al-Baidawi di dalam Anwar al-Tanzil, jilid I, ms 345; Jalaluddin al-Suyuti di dalam Durrul Manthur, jilid II, ms 239; Kadi al-Shaukani al-San‘ani di dalam Tafsir Fathul Qadir; Sayyid Muhammad al-Alusi di dalam Tafsir, jilid II, ms 329; Hafiz Ibn Abi Shaibah al-Kufi di dalam Tafsir; Abu al-Barakat di dalam Tafsir, jilid I, ms 496; Hafiz al-Baghawi di dalam Ma‘alim al-Tanzil; Imam Abu Abdul Rahman al-Nasa’i di dalam Sunan; Muhammad bin Talhah al-Shafii di dalam Matalibu’s Su’ul, ms 31; Ibn Abil Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid III, ms 375; Khazin Alauddin Baghdadi di dalam Tafsir, jilid I, ms 496; Sulayman al-Hanafi di dalam Yanabi’ al-Mawaddah, ms 212; Hafiz Abu Bakar al-Baihaqi di dalam Kitab Musannaf; Razin Abdari di dalam al-Jam‘ Bayna al-Sihah al-Sittah; Ibn Asakir al-Dimashqi di dalam Tarikh Sham; Sibt Ibn al-Jawzi di dalam Tadhkirah, ms 9; Kadi Azuda‘iji di dalam Mawaqif, ms 276; Sayyid Sharif al-Jurjani di dalam Syarh Mawaqif; Ibn Sabbagh al-Maliki di dalam Fusul al-Muhimmah, ms 123; Hafiz Abu Sa‘ad Sam‘ani di dalam Fada’il al-Sahabah; Abu Ja‘afar al-Iskafi di dalam Naqd al-Uthmaniyyah; al-Tabarani di dalam al-Ausat; Ibn Maghazili Faqih al-Shafii di dalam Manaqib; Muhammad bin Yusuf Kanji al-Shafii di dalam Kifayah al-Talib; Mulla Ali Qushachi di dalam Syarh Tajrid; Sayyid Muhammad Mu’min al-Shablanji di dalam Nurul Absar, ms 77; Muhibuddin al-Tabari di dalam Riyad al-Nuzrah, jilid II, ms 247 dan banyak lagi dari ulama kamu yang ternama semua telah menyebutkan dari al-Suddi, Mujahid, Hasan Basri, al-A‘mash, Utbah bin Hakim, Ghalib Ibn Abdullah, Qais bin Rabi’ah, Abaya bin Rab’i, Abdullah Ibn Abbas, Abu Dharr al-Ghifari, Jabir Ibn Abdullah al-Ansari, Ammar, Abu Rafi’, dan Abdullah bin Salam, dan yang lain, telah mengesahkan bahawa ayat ini telah diwahyukan pada memuji Ali. Ayat ini merujuk kepada masa Ali memberikan cincinnya kepada peminta sedekah sedang ia rukuk [dalam salat]. Di sini juga ayat itu menunjukkan ramai, hanya sebagai tanda hormat terhadap kedudukan Wilayah [penjaga], dan pada membuktikan bahawa Ali adalah Imam dan pengganti kepada Nabi. Penekanan terhadap perkataan ‘innama’ menunjukkan pada maksud – keputusan dari Allah – akhir dan muktamad, i.e. adalah keputusan Allah bahawa penjaga kepada yang beriman adalah Allah, Nabi [Muhammad], dan yang beriman yang memberikan zakat sedang ia salat, ini ditujukan khas kepada Ali.
Sheikh: Pastinya kamu akan menerima bahawa penghuraian kamu tidaklah begitu jelas oleh kerana terdapat perbezaan pendapat mengenainya. Sebahagian mengatakan bahawa ia merujuk kepada Ansar, dan sebahagian mengatakan ia adalah pada memuji cara ibadat Bani Samit, dan sebahagian mengatakan bahawa ia merujuk kepada Abdullah bin Salam.
Shirazi: Adalah amat memeranjatkan bahawa orang terpelajar seperti kamu boleh bertentangan dengan ulama-ulama kamu sendiri. Kamu telah mengambil pandangan beberapa orang yang jahil dan yang tidak boleh dipercayai serta catatan mereka telah ditolak. Ulama kamu yang agung telah menyatakan dengan jelas pada maksud ini, orang seperti Fadil al-Taftazani dan Mulla al-Qushachi, yang mengatakan di dalam Syarh Tajrid: ‘Menurut dari sebulat suara pengulas, ayat ini telah diwahyukan di dalam memuji Ali, yang mana, sedang dia rukuk’ di dalam salat telah memberikan chin-chinnya kepada peminta sedekah.’
KEKELIRUAN DAN KERUMITAN MENGENAI ‘AYAT KEPADA PENJAGAAN’ DAN PENJELASANNYA
Sheikh: Di dalam huraian dari ucapan kamu mengenai ayat ini, kamu telah cuba untuk membuktikan bahawa Ali adalah pengganti selepas Nabi, walaupun perkataan ‘wali’ di dalam ayat ini bererti ‘kawan’ atan ‘yang dicintai’ dan bukannya ‘Imam’ atau ‘pengganti’ Jika pandangan kamu diterima bahawa ‘wali’ bererti ‘pengganti’ dan ‘Imam’, maka menurut kepada prinsip yang telah diperseujui, ia tidak tertakluk kepada seorang, tetapi ramai dengan yang lain terjumlah di dalamnya. Ali adalah salah seorang dari mereka. Dan juga dalam ayat ‘Sesungguhnya, penjaga (Wali) kamu adalah Allah, dan Rasul-Nya, dan mereka yang beriman… ‘ penggunaan kata ramai merujuk kepada manusia secara umum. Untuk mengatakan bahawa bentuk ramai adalah petunjuk kepada tanda hormat tidak boleh diterima tanpa sebarang hujah yang munasabah dari contoh al-Quran atau penguasa lainnya.
Shirazi: Kamu telah salah mengertikan rangkap ’…penjaga kamu…’. ‘Wali’ adalah satu, dan ‘kum’ [kamu] adalah ramai, yang merujuk kepada manusia dan tidak menunjukkan kepada yang satu. Ya sememangnya ‘Wali’ adalah untuk seorang, yang menjadi penjaga terhadap semua ummah pada setiap era.
Kedua, pada ayat yang di bawah pertimbangan, di mana kata ramai telah digunakan, sebahagian dari para fanatik telah berkata bahawa ia tidak boleh ditafsirkan sebagai satu, seperti di dalam ayat ‘ … mereka yang mendirikan salat… ‘. Jawapan saya terhadap bantahan yang lalu. Saya kata bahawa penulis terkemuka selalu menggunakan kata ramai bagi menunjukkan satu. Kamu juga mengatakan bahawa bentuk ramai di dalam ayat itu yang merujuk kepada manusia secara umum. Kami katakan bahawa menurut pada kata penekanan ‘sesungguhnya’ rujukannya adalah kepada Ali, tetapi kami tidak mengatakan bahawa rujukan itu khusus untuk dia seorang. Yang lain dari keturunan Nabi terjumlah sekali di dalamnya. Menurut dari Hadis yang sahih, kesemua Imam dari keturunan Nabi telah terjumlah di dalam ayat ini. Jarullah Zamakhshari menulis di dalam Tafsir al-Kasysyaf bahawa ayat ini telah diwahyukan khususnya pada memuji Ali, tetapi kata ramai yang digunakan di dalamnya bererti bahawa yang lain juga hendaklah mengikutinya.
Sheikh: Di dalam ayat ini ‘wali’ pastinya bererti ‘penolong’. Jika ia bererti penjaga, yang termasuk kedudukan pengganti, maka dia seharusnya dilantik pada kedudukan tersebut semasa hayat Nabi.
Shirazi: Kedudukan Ali adalah tetap. Pembentukan nahu di dalam ayat pada perkataan ‘wali’ yang digunakan, adalah sifat, pada membuktikan kedudukan Ali yang tetap [kekal]. Fakta ini disokong oleh Nabi yang mengistiharkan Ali sebagai wazirnya pada permulaan perjalanannya ke Tabuk dan baginda tidak pernah menariknya semula. Pandangan kami diperkuatkan lagi oleh Hadis Manzilah, yang mana Nabi selalu sebutkan berulangkali: ‘Ali kepada saya adalah seumpama Harun kepada Musa’ yang telah saya terangkan pada malam-malam yang lalu. Ini dengan sendirinya adalah satu lagi bukti Ali adalah wali [penjaga] atau wazir Nabi semasa hayat baginda dan juga selepasnya.
Sheikh: Jika kami hendak memberikan pertimbangan kepada perkara ini, kami percaya bahawa ayat ini tidak merujuk kepada Ali. Kedudukannya lebih tinggi dari itu, yang mana kami hendak buktikan dari ayat ini. Ia tidak menunjukkan apa-apa keutamaan kepadanya, malahan ia merendahkan martabatnya.
Shirazi: Tidak kamu dan juga aku – tidak juga ummah ini – termasuklah para sahabat Nabi yang agung, mempunyai apa-apa hak pada mencampuri penterjemahan kepada ayat-ayat tersebut. Ayat al-Quran tidaklah diwahyukan menurut kehendak kita. Jika sebilangan manusia menterjemahkan maksud al-Quran berasaskan pendapat dan maksudnya sendiri, diluar kejadian yang mana ayat itu telah diwahyukan, mereka pastinya kafir. Sebagai contoh, pengikut Abu Bakar mengatakan bahawa menurut daripada Hadis yang disampaikan oleh yang terkenal pemalsu Hadis Akramah, ayat ini diwahyukan mengenai Abu Bakar. Bolehkah kamu memberitahu kami bagaimana ayat ini boleh merendahkan kedudukan Ali?
Sheikh: Satu dari ciri-ciri kehormatan dan kedudukan Ali adalah bahawa apabila bersalat dia tidak pernah mengalihkan tumpuannya kepada lain perkara. Ali pernah sekali luka di medan pertempuran. Anak panah melekat pada tubuhnya, dan tidak mungkin boleh dikeluarkan tanpa menyebabkan kesakitan yang teramat sangat. Tetapi apabila dia tegak mendirikan salat, anak panah itu dicabut keluar, dan disebabkan oleh tumpuannya yang mendalam di dalam salat kepada Allah, dia tidak merasakan kesakitan itu. Jika di dalam salat dia memberikan cincinya kepada peminta sedekah, maka terdapat banyak kesalahan pada salatnya. Bagaimana seseorang yang sangat tertumpu kepada kebesaran Allah dan pada masa yang sama mengalihkan tumpuannya kepada selain Allah dalam tindakannya terhadap suara peminta sedekah?
Lebih-lebih lagi, di dalam melakukan semua amalan baik, dan pada membayar zakat, niat adalah wajib. Sedangkan salat memerlukan kepada tumpuan kehadrat Allah sahaja. Bagaimana mungkin tumpuannya beralih dari salat dan berpaling kepada makhluk? Oleh kerana kami menganggap kedudukan Ali adalah tinggi, kami tidak menerima penghuraian kamu. Dan jika dia ada memberi sesuatu kepada peminta sedekah; sudah pastinya tidak di dalam salat; oleh kerana rukuk bererti, tunduk patuh dan merendahkan diri kepada Allah.
Shirazi: Kamu telah pandai belajar bagaimana untuk membaca, tetapi kamu telah tertinggal bagaimana caranya untuk beramal. Bantahan kamu ini lebih lemah dari sawang labah-labah. Pertama, perbuatan Ali tidak merendahkan dalam bentuk apa juga kedudukankannya. Yang sebenarnya, untuk memberikan perhatian kepada peminta sedekah dan memberikan sedekah, adalah satu dari punca keutamaan. Dalam perkara ini, dia menyatukan amalan zahir dan batin bersama dengan amalan kebendaan. Kedua-dua amalan ini adalah di jalan Allah. Kawan budiman! Pengalihan yang mengurangkan salat adalah yang mengandungi kebanggaan diri di dalamnya. Perhatian kepada amalan yang lain sedang dia melakukan amalan yang tertentu, adalah tanda kecemerlangan. Sebagai contoh, semasa mengerjakan salat, seseorang menangis kerana seseorang yang sangat dicintai, salatnya akan batal. Tetapi jika dia menangis oleh cintanya yang mendalam untuk Dia [Allah] , atau kerana takut kepada Dia, maka ini adalah tanda utama.
Kamu katakan rukuk bererti ikhlas merendahkan diri kepada Allah. Maksud ini mungkin betul pada keadaan yang lain. Tetapi jika kamu katakan rukuk di dalam salat, yang mana adalah pasti dan termaktub, membawa maksud yang sama, para ilmuan akan mentertawakan kamu. Kamu juga cuba untuk membuang atau melindungi maksud ayat ini yang jelas. Kamu memberikan kiasan maksud kepadanya, walaupun kamu tahu maksud yang diterangkan adalah gerakan yang dilakukan di dalam salat, iaitu menundukkan kepala dengan tapak tangan diletakkan kepada dua lutut. Dan fakta ini telah diakui oleh ulama terkenal kamu, sebagaimana yang telah saya katakan lebih awal lagi. Fadil Qushachi di dalam Syarh Tajrid, menerangkan pandangan pengulas secara umum bahawa Ali, sedang rukuk di dalam salat, memberikan cincinnya kepada peminta sedekah. Dengan mengenepikan segala-galanya ketepi, sila beritahu kepada kami sama ada ayat yang diwahyukan ini pada memuji atau mengutuk?
Sheikh: Sudah tentu pada pujian.
Shirazi: Maka apabila kedua golongan ulama telah mengatakan bahawa ayat ini telah diwahyukan dalam memuji Ali, dan bahawa ia mengandungi pujian dari Allah, apakah sebabnya kamu membuat bantahan yang amat keras, bersama bersetuju dengan kaum Khariji, yang mana pandangan mereka telah ditanamkan kedalam fikiran kamu semenjak dari kecil lagi? Mengapa kamu tidak mahu mengakui kebenaran ini?
Sheikh: Maafkan saya! Oleh kerana kamu seorang yang fasih berkata-kata; kamu kerap menggunakan bayangan dan rujukan yang mana akan menimbulkan pada fikiran mereka yang rendah idea atau pendapat yang tidak menyenangkan. Bukankah lebih baik jika kamu mengawal dari percakapan yang sebegitu.
Shirazi: Di dalam percakapan saya tidak ada yang lain hanyalah kebenaran. Allah menjadi saksi kepada saya. Saya tidak pernah berniat hendak menggunakan bayangan atau rujukan yang menyimpang. Tidak ada perlunya untuk itu. Apa sahaja yang hendak saya katakan, saya katakan dengan jelas. Sila beri tahu saya bayangan bagaimana yang kamu maksudkan.
Sheikh: Baru sahaja tadi semasa percakapan kamu di dalam perkaitan ayat yang sedang dibincangkan, kamu katakan bahawa sifat yang dikatakan terkandung di dalamnya adalah khas untuk Ali Ibn Abi Talib, yang mana, dari mula hinggalah ke akhir hayatnya, tidak pernah meragui keimanannya. Dengan cara ini kamu membayangkan bahawa yang lain berdosa dan murtad. Adakah Khalifah yang agung atau sahabat mempunyai keraguan terhadap iman masing-masing? Pastikanlah bahawa para sahabat, sama juga seperti Ali, tidak pernah meragui akan kebenaran Islam. Tidak pernah bagi mereka walau seminit terkeluar dari ajaran Nabi.
Shirazi: Pertama, saya tidak menggunakan perkataan yang kamu gunakan. Kedua, kamu tahu bahawa membuktikan sesuatu untuk seseorang tidaklah pula ia bererti menidakkan perkara yang sama kepada orang lain. Ketiga, walaupun kamu cuba untuk mengkritik saya, saya fikir yang lainnya tidak berfikiran sebegitu. Allah saksi saya. Saya tidak membuat rujukan yang tidak tepat kepada apa-apa pun juga, dan tidak juga saya memikirkan pada melakukannya. Dan jika ada apa-apa yang terlintas di dalam fikiran kamu, kamu bolehlah bertanya kepada saya secara sendirian.
Sheikh: Dari cara kamu bercakap menunjukkan bahawa ada sesuatu tujuan yang mana kamu mendiamkan diri. Saya meminta kamu untuk memberitahu kepada kami apa yang ada di dalam fikiran kamu dan juga berikan rujukan Hadis yang sahih dari apa yang kamu katakan.
Shirazi: Sebenarnya kamulah yang telah menimbulkan sesuatu di dalam fikiran saya, kamu yang inginkan isu itu dibincangkan. Sekali lagi saya meminta dari kamu supaya melupakan perkara itu dan jangan didesakkan padanya.
Sheikh: Jika ada apa-apa yang kurang sopan, maka ia berakhir. Sekarang kamu tidak mempunyai pilihan tetapi untuk menjawab. Jika kamu tidak memberikan jawapan yang jelas sama ada ia atau tidak maka saya akan terpaksa merumuskan apa yang kamu katakan adalah tidak berasas.
Shirazi: Tidak ada apa-apa yang tidak bersopan dari kenyataan saya, tetapi oleh kerana kamu mendesak; maka saya tidak punya pilihan malainkan mengatakan yang benar. Ulama kamu yang terkenal bersetuju bahawa para sahabat Nabi yang mana iman mereka belum sempurna, kerap melayani keraguan. Sebahagian mereka berkekalan di dalam keraguan itu dan kafir. Beberapa ayat al-Quran telah diwahyukan di dalam mengutuki mereka. Sebagai contoh, terdapatnya para munafik yang kutukan terhadap mereka, satu surah penuh telah diwahyukan terhadapnya. Tetapi persoalan begini tidaklah boleh dibincangkan dengan cara terbuka. Saya sekali lagi meminta kamu menahan dari meneruskan tajuk ini.
Sheikh: Maksud kamu bahawa Khalifah yang agung adalah diantara mereka yang mempunyai keraguan.
Shirazi: Jika jawapan saya menyebabkan tindakan yang malang dari mereka yang kurang arif, itu adalah tanggung jawab kamu. Kamu baru saja berkata, ‘Kami katakan itu dan kami katakan ini,’ tetapi sekali lagi, adalah ulama kamu yang telah merakamkan segala fakta tersebut.
Sheikh: Pada tajuk apa yang mereka telah tulis, dan pada peristiwa apa yang Khalifah menyatakan keraguannya, dan siapakan dia orangnya yang mempunyai keraguan? Tolong beritahu kepada kami.
Shirazi: Ramai manusia yang mempunyai keraguan yang serius tetapi kembali semula kepada agama asal. Sebahagian mereka kekal di dalam keraguan. Ibn Maghazili al-Shafii di dalam Manaqib; dan Hafiz Abu Abdullah bin Abi Nasr al-Hamidi di dalam Jam‘ Baina al-Sahihain, al-Bukhari dan juga Muslim menulis: ‘Umar bin Khattab berkata: ‘Saya tidak pernah meragui Nabi Muhammad sebagaimana saya meragukannya pada hari Hudaibiyyah.’ Kenyataan ini menunjukkan bahawa dia meragui keNabian Muhammad lebih dari sekali.
Nawab: Maafkan saya. Apakah peristiwa di Hudaibiyyah yang menimbulkan keraguan terhadap Nabi?
Shirazi: Nabi melihat pada satu malam di dalam mimpi bahawa dia pergi ke Mekah bersama dengan para sahabat untuk melakukan umrah. Pada keesokkan harinya, apabila dia menyampaikan mimpinya kepada para sahabat, mereka memintanya untuk menterjemahkan. Nabi berkata: ‘Dengan izin Allah, kita akan pergi ke Mekah dan melaksanakan amalan ini.’ Tetapi dia tidak menentukan masa untuknya. Dengan niat untuk melawat rumah Allah, Nabi bergerak bersama para sahabat menuju Mekah pada tahun yang sama. Apabila mereka sampai di Hudaibiyyah [sebuah perigi hampir dengan Mekah]; Quraisy datang ke sana dan menegah mereka dari bergerak maju. Oleh kerana Nabi tidak pergi ke sana untuk berperang, dia menawarkan untuk berdamai dengan mereka. Satu perjanjian telah ditanda tangani dan Nabi pulang ke Madinah. Pada peristiwa ini Umar meragui. Dia pergi berjumpa Nabi dan berkata: ‘Tidakkah kamu Nabi Allah dan orang yang benar? Tidakkah kamu yang memberitahu kami bahawa kamu akan pergi ke Mekah dan melakukan Umrah dan mencukur rambut dan memotong janggut? Mengapa kamu gagal untuk melakukannya sekarang?
Nabi bertanya kepada dia sama ada baginda telah menetapkan waktunya untuk itu atau jika baginda mengatakan kepada mereka yang mereka akan lakukan pada tahun yang sama. Umar mengakui Nabi tidak menetapkan masa. Nabi menyatakan bahawa apa yang dikatakan kepada mereka adalah betul, dengan keizinan Allah, mereka akan pergi ke Mekah pada masa akan datang dan mimpinya jadi nyata. Yang pastinya masa untuk memenuhi penghuraian itu, sama ada sekarang atau kemudian bergantung kepada kehendak Allah. Kemudian untuk mengesahkan kenyataan Nabi, Jibril datang dan mewahyukan ayat yang berikutnya dari al-Quran:

Demi sesungguhnya! Allah tetap menyatakan benar Rasul-Nya dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar; Iaitu sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjid Al-Haram - insya Allah (pada masa yang ditentukan-Nya) - Dalam keadaan aman (menyempurnakan Ibadat Umrah kamu) Dengan mencukur kepala kamu, dan kalau (tidak pun) menggunting sedikit rambutnya, serta kamu tidak merasa takut (akan pengkhianatan musuh sehingga kamu keluar balik dari situ). (Allah mengangguhkan berlakunya kenyataan itu) kerana ia mengetahui (adanya faedah Dalam penangguhan itu) yang kamu tidak mengetahuinya; maka ia menyediakan sebelum (terlaksananya mimpi) itu, satu kemenangan yang dekat (masa berlakunnya). [Surah al-Fath 48:27]
Kejayaan di sini bererti penaklukkan Khaibar. Ini adalah secara ringkas, peristiwa Hudaibiyyah, yang mana dengan sebenarnya telah menduga keimanan bagi manusia yang belum cukup sempurna imannya.
[Pada peringkat ini, terdapat perbincangan sama ada untuk meneruskan perbincangan, kerana terdapat atur cara pelawat sunni dari Afghanistan dan begitu juga Shirazi, akhirnya berkeputusan dengan perbincangan ini akan disambung].
SESSI KETUJUH
(Malam Rabu, 29 Rejab 1345 Hijrah)
Sayyid Abdul-Hayy [Imam Masjid Sunni]: Beberapa malam yang lalu kamu membuat beberapa kenyataan yang mana Hafiz Sahib meminta bukti, tetapi kamu secara licik mengelakkan diri dari menjawabnya atau sengaja menibulkan kekeliruan diantara kami, dan kini segala perkara amat menganggukan sekali.
Shirazi: Sila beritahu kepada saya soalan yang mana telah tertinggal tidak dijawab, oleh kerana saya tidak ingat insiden yang kamu sebutkan.
Sayyid: Tidakkah kamu katakan beberapa malam yang lalu bahawa Ali mempunyai kesatuan pada ‘diri’ dengan Nabi dan makanya lebih utama kedudukannya dari semua Nabi?
Shirazi: Ya memang benar. Itu adalah kenyataan saya, dan itu adalah kepercayaan saya.
Sayyid: Jadi mengapa kamu tidak menjawab pertanyaan kami?
Shirazi: Kamu benar-benar tersilap. Pelik sungguh bahawa kamu telah mendengarnya dengan teliti di sepanjang perbincangan, malah kini kamu menuduh saya menggunakan cara yang licik atau cuba mengelirukan fikiran. Jika kamu fikirkan dalam-dalam, kamu akan faham bahawa saya tidak ada mengatakan sesuatu yang tiada kaitannya, tetapi Mullah yang bijaksana ini telah meletakkan soalan yang tertentu yang mana saya terpaksa menjawabnya. Sekarang jika kamu mempunyai sebarang soalan yang hendak ditanyakan, kamu bolehlah melakukannya sekarang, dan dengan pertolongan Allah, saya akan menjawabnya.
Sayyid: Kami ingin mengetahui bagaimana mungkin dua individu boleh bersatu, dan dengan penyatuan mereka dengan itu mereka boleh menjadi satu dan sama.
PERBEZAAN DIANTARA PENYATUAN TANGGAPAN DAN PENYATUAN SEBENAR
Shirazi: Pastinya, tidak mungkin bagi dua orang untuk membentuk penyatuan yang sebenar. Apabila saya mengatakan bahawa Amirul Mukminin mempunyai penyatuan pada ‘diri’ atau ‘ruh’ dengan Nabi, kamu tidak sepatutnya mengambilnya sebagai penyatuan yang sebenar, kerana tiada siapa pernah mengatakan sebegitu, dan jika sesiapa mempercayainya, mereka sesungguhnya telah salah. Penyatuan yang saya rujuk adalah anggapan sahaja, bukan sebenar, dan bermaksud untuk menunjukkan bahawa kedua mereka mempunyai keutamaan yang sama pada ruh dan kemuliaan, bukannya badan yang sama.
Hafiz: Maka menurut dari tanggapan ini mereka berdua seharusnya menjadi Nabi, dan dari apa yang kamu katakan, wahyu harus datang kepada mereka berdua.
Shirazi: Itu nyata sekali telah salah pengertian. Tidak ada Syiah yang percaya begitu. Saya tidak menduga kamu akan memulakan perbincangan sebegitu dan membuang waktu sahaja. Saya baru sahaja memberitahu kamu bahawa mereka bersekutu di dalam semua perkara kemuliaan dan keutamaan, menerima sifat-sifat tersebut dengan pengecualian pada perintah-perintah atau asas tertentu. Pengecualian itu adalah kerasulan dengan segala ciri-ciri yang ada padanya – satu daripadanya adalah penerimaan wahyu, dan melaluinya berhubung dengan perundangan tuhan. Mungkin kamu telah terlupa kenyataan saya pada malam lalu, yang mana saya buktikan melalui Hadis Manzila [kedudukan] bahawa Ali memiliki kedudukan Nabi, tetapi dia mengikut, dan tertakluk kepada agama dan etika yang diberikan oleh Rasul. Kedudukan Nabinya tidak lebih dari kedudukan Harun pada hayat Musa.
Hafiz: Tetapi jika kamu percaya dengan persamaan Ali dengan Nabi dalam semua perkara kemuliaan dan keutamaan, maka kamu mesti percaya persamaannya di dalam perkara kerasulan dan ciri-ciri yang ada dengannya.
Shirazi: Ia mungkin kelihatan begitu, tetapi jika kamu fikirkan baik-baik, kamu akan lihat bahawa ia tidak. Sebagaimana saya telah buktikan terdahulu dari ayat al-Quran, Nabi adalah kedudukan yang lain, dan Nabi serta Rasul Allah adalah satu kedudukan yang lebih tinggi diantara satu dengan lainnya. Sebagaimana al-Quran dengan terang menyatakan:

‘Nabi-Nabi ini, Kami telah melebihkan sebahagiannya dari yang lain.’ [Surah al-Baqarah 2:253]
Dan yang paling sempurna pada kedudukan dari semua Nabi adalah kedudukan khas Muhammad, sebagaimana Allah berkata:

‘Muhammad bukanlah bapa kepada mana-mana daripada kamu, tetapi rasul Allah dan penamat bagi Anbia.’ [Surah al-Ahzab 33:40]
Disebabkan dari kesempurnaan kerasulan yang telah membawa kepada penutup bagi anbia. Maka di dalam kesempurnaan sifat begini, tiada siapa boleh disamakan. Di dalam perkara keutamaan yang lain, terdapat persekutuan dan persamaan, untuk itu terdapat banyak bukti.
Sayyid: Bolehkah kamu ketengahkan hujah dari al-Quran untuk membuktikan keterangan kamu.
AYAT MUBAHALA MEMBUKTIKAN PENYATUAN DIRI [RUH] ALI DENGAN NABI
Shirazi: Ya sudah tentunya hujah kami yang pertama dari al-Quran, pembuktian dari Allah yang kukuh, yang dikatakan ayat kutukan [ayat al-mubahilah] yang mana Allah berkata:

‘Dan kepada mereka yang menentang kamu, makanya setelah pengetahuan sampai kepada kamu, katakan: ‘Marilah, biar kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, dan wanita-wanita kami dan wanita-wanita kamu, dan diri kami dan diri kamu dan kemudian kita berdoa dan meminta kutukan Allah kepada mereka yang berdusta.’ [Surah ali ‘Imran 3:60]
Ulama kamu yang terkenal, seperti Imam Fakrud-Din al-Razi; Imam Abi Ishaq Tha‘labi, Jalalud-Din Al-Suyuti, Qadi al-Baidawi, Jarullah Zamakhshari, Muslim bin Hajjaj dan ramai yang lain lagi telah menulis bahawa ayat yang suci ini telah diwahyukan pada hari Mubahalah, iaitu pada 24 atau 25 Dhul-Hijjah dalam tahun ke 9 Hijrah.
Apabila Nabi mengajak Kristian Najran kepada Islam, mereka memilih orang-orang mereka yang terpelajar, seperti Sayyid, Aqib, Jasiq, Alqamah, dsb berjumlah lebih dari 70 orang, dan menghantar mereka ke Madinah bersama dengan 300 dari pengikut mereka, untuk bertemu dengan Nabi, dan belajar apa itu Islam. Mereka memulakan perbincangan ilmiah dengan Nabi dan terpesona dengan hujah yang amat menjelaskan. Dia membuktikan kebenaran akan misinya dari buku mereka yang dipercayai dan mengatakan bahawa Isa sendiri, dari beberapa petanda telah meramalkan kedatangan baginda [Muhammad], dan Kristian sedang menunggu terkabulnya mukjizat Isa yang menurutnya, orang yang sedemikian akan muncul menunggang unta dari bukit Faran [di Makah] dan akan berhijrah kesuatu tempat diantara ‘Ayr dan Uhud [itulah Madinah]. Hujah itu sungguh meyakinkan orang Kristian, tetapi kecintaan mereka kepada kedudukan di dunia menjauhkan mereka dari menerima kebenaran. Kemudian Nabi memberitahu mereka mengenai arahan Allah, yang mereka bersetuju padanya sebagai penyelesaian perbincangan dan untuk menentukan yang benar dari yang dusta.
NABI TIBA UNTUK MUBAHALAH
Menurut dari persefahaman bersama, pada hari esoknya, keseluruh parti Kristian, termasuk lebih dari 70 ahli ilmuan mereka, menunggu kedatangan Nabi di luar pintu Madinah. Mereka mengharapkan dia datang dengan keindahan dan dengan jumlah yang besar dari para sahabat untuk mengkagumkan mereka. Tetapi apabila pintu terbuka, Nabi datang dengan seorang muda di kanannya, seorang wanita terhormat di kirinya dan dua kanak-kanak di hadapannya. Mereka berada di bawah pokok, menghadap kepada orang-orang Kristian. Asqaf orang yang paling terpelajar dari golongan Kristian, bertanya siapakah mereka yang datang bersama dengan Muhammad. Dia telah diberitahu bahawa orang muda itu adalah menantunya dan juga sepupu, Ali Ibn Abi Talib, wanita itu adalah anak perempuannya, Fatimah, dan kedua kanak-kanak adalah anak kepada anak perempuannya, Hasan dan Husain.
Berucap kepada orang-orang Kristian, ketua mereka, Asqaf berkata: ‘Lihat disini, betapa yakinnya Muhammad. Dia telah membawa bersama, kerabatnya yang terdekat, anak-anak dan yang paling dicintainya dipertandingan keruhanian untuk kutukan Tuhan. Demi Tuhan, jika dia mempunyai sebarang keraguan atau takut terhadap pendiriannya, dia pasti tidak memilih mereka. Sekarang adalah dinasihatkan supaya kita tidak memasuki pertandingan tersebut menentang mereka. Jika kami tidak takut kepada pemerintah Rom, kami pasti akan memeluk kepercayaan Islam. Adalah lebih menguntungkan untuk berkompromi pada syarat-syarat mereka dan kembali.’ Kesemua mereka bersetuju dengannya. Seterusnya, Asqaf menghantar perutusan kepada Nabi, berkata: '‘Kami tidak mahu bertanding dengan kamu, tetapi lebih suka untuk berdamai dengan kamu.’ Nabi menerima tawaran mereka.
Perjanjian itu telah ditulis oleh Amirul Mukminin. Kristian bersetuju untuk membayar hadiah tahunan dalam bentuk 2 000 baju besi, setiap satu bernilai lebih kurang 40 dirham [satu dirham bersamaan setengah ouns emas] dan 1 000 mithqal emas [satu mithqal bersamaan dengan satu perenam ouns emas] Setengah darinya hendaklah dibayar pada bulan Muharram dan setengah lagi pada bulan Rejab. Perjanjian itu telah ditanda tangani oleh kedua pihak, dan golongan Kristian pulang ketempat mereka. Sedang mereka di dalam perjalanan pulang, seorang dari ilmuan mereka bernama Aqib berkata kepada sahabatnya: ‘Demi Tuhan kamu dan aku tahu bahawa Muhammad ini adalah Nabi Allah yang sama, yang kita harapkan, dan apa sahaja yang dikatakannya adalah dari Tuhan. Saya bersumpah dengan Tuhan, siapa sahaja yang telah bertanding dengan Nabi Tuhan pasti akan mendapat padah, dan tiada yang kecil atau yang tua mereka tinggal hidup. Sudah pasti jika kita telah bertanding dengannya, kesemua kita akan terbunuh dan tiada Kristian yang akan hidup di dalam dunia ini. Demi Tuhan apabila saya melihat kepada mereka, saya melihat wajah-wajah yang kalau mereka berdoa kepada Tuhan, gunung pun akan digerakkan.’
Hafiz: Apa yang kamu telah katakan adalah benar dan diterima oleh semua Muslim, tetapi ia tidak mempunyai apa-apa tujuan pada tajuk kita, iaitu, bahawa Ali adalah secara ruhaniah bersatu dengan Nabi.
KEMULIAAN ALI, FATIMAH, HASAN DAN HUSAIN DIBUKTIKAN OLEH AYAT MUBAHALAH
Shirazi: Saya berhujah dengan perkataan ‘diri kami’ di dalam ayat yang suci ini. Oleh kerana dari peristiwa ini banyak persoalan telah diselesaikan. Pertama, kebenaran kepada apa yang disampaikan oleh Nabi telah terbukti. Iaitu, jika dia tidak berada di pihak yang benar, dia tentu tidak berani untuk keluar pada pertandingan itu dan tidak juga orang-orang Kristian akan lari dari medan di mana Mubahalah diadakan.
Kedua, ini telah membuktikan bahawa Hasan dan Husain adalah anak kepada Nabi Allah, sebagaimana yang saya telah katakan di dalam kenyataan saya pada malam pertama.
Ketiga, ia membuktikan bahawa Amirul Mukminin Ali, Fatimah, Hasan dan Husain secara keruhanian, orang yang paling mulia dari semua kejadian dan yang paling dicintai oleh Nabi, bahkan ulama kamu yang fanatik dan berfikiran sempit seperti Zamakhshari, Baidawi, dan Fakhrud-Din al-Razi, dan lainnya telah menulis di dalam buku mereka. Terutama Jarullah Zamakhshari, menulis mengenai ayat ini, memberikan penjelasan yang khusus tentang perhimpunan terhadap pajetan [lima tubuh] ini, dan berkata ayat ini adalah bukti yang kuat terhadap keunggulan Ashab-i-Ayba, lima orang yang telah berkumpul di bawah selimut bersama dengan Nabi.
Keempat ia menunjukkan bahawa Amirul Mukminin Ali, melebihi semua para sahabat Nabi di dalam kemuliaan dan kedudukan, kerana Allah telah memanggil dia di dalam ayat al-Quran jiwa Nabi. Yang nyata perkataan ‘diri kami’ tidak bererti diri Nabi sendiri, kerana memanggil, bererti orang yang lain, seorang tidak pernah disuruh memanggil dirinya. Makanya perkataan itu merujuk kepada orang yang lain, yang sama seperti diri atau jiwa Nabi itu sendiri. Dan menurut dari pandangan sebulat suara dari pengulas yang berkepercayaan dan ahli Hadis dari kedua golongan, tidak ada siapa melainkan Ali, Fatimah, Hasan dan Husain yang hadir dengan Nabi di tempat Mubahalah, rangkap di dalam al-Quran ‘anak-anak kami dan anak-anak kamu, wanita kami dan wanita kamu,’ merujuk secara beriringan kepada Hasan dan Husain dan Sayyidah Fatimah dan yang seorang lagi yang boleh dikenali sebagai ‘diri kami’ di dalam kumpulan yang suci itu adalah Amirul Mukminin Ali. Maka perkataan ‘diri kami’ membuktikan penyatuan diri di antara Nabi dan Ali.
Oleh kerana penyatuan kedua ruh adalah mustahil, Allah memanggil Ali ‘diri’ pada Nabi Muhammad bererti penyatuan anggapan bagi dua diri.
Kamu tentu sedar bahawa pada asasnya adalah lebih baik untuk mengenali perkataan dengan tanggapan yang dekat [mudah] dari tanggapan yang jauh [susah], dan tanggapan yang terdekat bererti persamaan di dalam semua kemuliaan, melainkan mana-mana yang dikecualikan atas alasan tertentu. Dan kami telah pun menjelaskan bahawa hanyalah kedudukan Nabi yang khusus dan penerimaan wahyu tertentu khas bagi dirinya. Maka kita tidak menganggap Ali bersekutu dalam ciri-ciri perkara yang dua ini. Tetapi menurut ayat al-Quran, Ali berkongsi dengan Nabi di dalam semua kemuliaan yang lain, dan pastinya yang maha suci Allah telah menganugerahkan Ali melalui Nabi dengan segala rahmat. Ini dengan sendirinya membuktikan penyatuan jiwa, yang mana kami hendak terangkan.
Hafiz: Mengapa kamu masih menekankan bahawa ayat itu tidak bererti memanggil dirinya sendiri? Mengapa tidak anggapan ini lebih baik dari anggapan yang itu?
Shirazi: Saya harap kamu tidak membuang masa di dalam percakapan yang tidak logik dan menyimpang dari arah keadilan. Yang sebenarnya keadilan menghendakki bahawa apabila kita menyelesaikan satu perkara, kita hendaklah maju seterusnya. Saya tidak menyangka orang yang berkedudukan dan berpelajaran seperti kamu akan memulakan hujah yang palsu. Sebagaimana yang kamu tahu sendiri dan menurut dari semua ilmuan, satu diri dikenali dengan diri yang lain dengan cara anggapan. Di kalangan orang sastera ini adalah tuntutan yang lazim pada anggapan penyatuan sebagaimana saya sebutkan terdahulu. Selalu kita lihat sesaorang berkata kepada yang lain: ‘Kamu adalah nyawa dan jiwa ku.’ Begitulah juga di dalam bahasa Hadis dan penyampaiannya, perhubungan begini selalu disebut mengenai Amirul Mukminin Ali dan setiap sebutan diambil secara berasingan adalah bukti untuk menjelaskan kebenaran pada pandangan saya.
SEBUTAN TAMBAHAN DAN HADIS SEBAGAI BUKTI PADA PERLUNYA PENYATUAN NABI DAN ALI
Imam Ahmad di dalam Musnad, Ibn al-Maghazili, ahli agama Shafii, di dalam Manaqib dan Muwafiq Ibn Ahmad Khawarizmi di dalam Manaqib, menyebutkan bahawa Nabi berkata: ‘Ali adalah dari saya dan saya adalah dari Ali; sesiapa yang mencintainya, mencintai saya; dan sesiapa yang mencintai saya, mencintai Allah.’
Juga Ibn Majah di dalam Sunan, bahagian I, ms 92; Tirmidhi di dalam Sahih; Ibn Hajar di dalam Hadis V dari 40 Hadis mengenai kemuliaan Amirul Mukminin disampaikan di dalam Sawa‘iq dari Imam Ahmad bin Hanbal, Tirmidhi, Imam Abu Abdulrahman al-Nasa’i, dan Ibn Majah; Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad, juzuk.4, ms 164; Muhammad Ibn Yusuf Kanji al-Shafii dalam Bab 67 Kifayah al-Talib dari Musnad oleh Ibn Samak, jilid 4, dan Mu‘jam al-Kabir oleh al-Tabrani; dan Imam Abu Abdulrahman al-Nasa’i di dalam Khasa’is, dan Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam Yanbi‘ul Mawaddah dari Mishkat – semua telah menyampaikan dari Jash bin Junadah al-Saluni bahawa pada Haji selamat tinggal, Nabi berkata di Arafah: ‘Ali adalah dari saya dan saya dari Ali. Tiada siapa mengganti saya [iaitu tiada siapa menjalankan tugas misi saya] melainkan saya dan Ali.’
Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam Yanabi’ al-Mawaddah, Bab vii, menyebut dari Zawa’id al-Musnad dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal pada pengesahan Ibn Abbas bahawa Nabi berkata kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah: ‘Ali adalah dari saya dan saya adalah dari Ali. Daging dan darahnya adalah dari daging dan darah saya. Dia kepada saya seperti Harun kepada Musa. Wahai Ummu Salamah! Dengarlah, dan jadilah saksi bahawa Ali ini adalah ketua dan tuan bagi semua Muslim.’
Al-Hamidi di dalam Jam‘u bayna al-Sahihain dan Ibn Abi’l Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah menyampaikan bahawa Nabi berkata: ‘Ali adalah dari saya dan saya adalah dari Ali. Ali adalah kepada saya umpama kepala kepada badan; sesiapa yang patuh kepadanya, patuh kepada saya; dan sesiapa yang patuh kepada saya patuh kepada Allah.’
Muhammad bin Jarir al-Tabari di dalam Tafsir dan Mir Sayyid Ali al-Hamdani, seorang ahli agama bermazhab al-Shafii, di dalam Mawaddah viii dari Mawaddatul Qurba menyebut dari Nabi yang berkata: ‘Sesungguhnya, Allah menolong Islam melalui Ali, oleh kerana dia dari saya, dan saya dari dia, dan ayat al-Quran ini telah diwahyukan untuknya:

Jika demikian, adakah sama mereka itu dengan orang-orang yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari (benda-benda yang diciptakan oleh) Tuhannya, dan diikuti oleh Kitab suci Al-Quran memberi kenyataan - sebagai saksi dari pihak Tuhan meneguhkan bukti yang tersebut....; [Surah Hud 11:17]
Sheikh Sulayman Balkhi al-Hanafi telah menyatakan di dalam bahagian 7 di Yanabi’ al-Mawaddah diatas topik ini dengan tajuk: ‘Mengenai Ali yang menyerupai diri Nabi dan Hadis bahawa ‘Ali adalah dari saya dan saya adalah dari Ali.’ Di dalam Bab ini dia telah menyampaikan 24 Hadis dengan redaksi yang berbeza dan dengan berbeza perkataan dari Nabi, yang berkata bahawa Ali adalah seperti dirinya. Pada penghujung bab tersebut dia menyatakan Hadis dari Manaqib sebagaimana yang disampaikan oleh Jabir, yang berkata bahawa dia mendengar dari Nabi bahawa Imam Ali mempunyai sifat-sifat sedemikian jika sesiapa mempunyai hanya satu darinya, ia telah mencukupi untuk menunjukkan kehormatan dan kemuliaannya, dan dengan sifat-sifat itu kami maksudkan kata-kata Nabi mengenai beliau seperti: ‘Kepada sesiapa yang menjadikan aku sebagai ketuanya, ini Ali adalah ketuanya,'’ atau, ‘Ali kepada ku adalah seumpama Harun kepada Musa,’ atau ‘Ali adalah daripada saya dan saya adalah daripada Ali,’ atau ‘Ali kepada saya adalah umpama diri saya kepada saya, patuh kepadanya adalah patuh kepada saya,’ atau ‘Berperang dengan Ali adalah berperang dengan Allah, berdamai dengan Ali adalah berdamai dengan Allah,’ atau ‘bersahabat dengan Ali adalah bersahabat dengan Allah, dan musuh Ali adalah musuh Allah,’ atau ‘Ali adalah hujjat [bukti] Allah ke atas hamba-Nya,’ atau ‘mencintai Ali adalah iman dan membencinya adalah kafir,’ atau ‘parti Ali adalah parti Allah, dan parti musuhnya adalah parti syaitan,’ atau ‘Ali bersama kebenaran, dan kebenaran bersama dengannya, mereka tidak dapat dipisahkan,’ atau ‘Ali adalah pembahagi di antara syurga dan neraka,’ atau ‘sesiapa menjauh dari Ali tinggal jauh dari saya dan sesiapa yang tinggal jauh dari saya, tinggal jauh dari Allah,’ atau ‘Kumpulan Ali akan terselamat pada hari pengadilan.’
Akhir sekali dia menyebutkan satu lagi Hadis yang khusus dari Manaqib, pada penghujungnya yang mana Nabi berkata: ‘Saya bersumpah dengan Allah, yang telah menganugerahkan kerasulan kepadaku, dan menjadikan aku makhluk pilihan: Wahai Ali! Sesungguhnya kamu adalah hujjah [bukti] Allah untuk manusia, amanah-Nya, yang mengetahui rahsia, dan Khalifah di atas hamba-Nya.
Terdapat banyak Hadis yang sedemikian di dalam buku kamu. Perkataan ‘diri kami’ dengan jelas menunjukkan penyatuan di antara Nabi dan Ali di dalam semua perkara yang cemerlang. Pada fikiran saya ayat ini adalah bukti yang paling meyakinkan pandangan saya. Dan lagi soalan kamu yang kedua telah dijawab oleh ayat yang sama. Kami telah buktikan dengan pengecualian kenabian dan wahyu, yang hanya tertentu pada Nabi, Ali telah bersekutu dengannya di dalam segala perkara yang cemerlang. Begitu jugalah dengan sifat-sifat kemuliaan, Ali adalah lebin utama daripada para sahabat dan kepada sesiapa sahaja dari ummah ini. Dan bahkan, ayat ini juga membuktikan bahawa Ali telah melebihi semua para Nabi yang terdahulu, sebagaimana Nabi Muhammad lebih utama dari segala para Nabi.
OLEH KERANA NABI ADALAH YANG UTAMA DARI SEGALA NABI MAKA ALI LEBIH UTAMA DARI MEREKA
Di dalam Ihya’ al-Ulum oleh Imam Ghazali, Syarh Nahjul Balaghah oleh Ibn Abil Hadid al-Mu‘tazili, Tafsir oleh Imam Fakrud-Din al-Razi, dan Tafsir oleh Jarullah Zamakhshari, Qadi al-Baidawi, al-Naisaburi dan lain-lain; kamu akan temui Hadis ini dari Nabi: ‘Ulama ummatku adalah seperti Nabi-nabi Bani Israel.’ Di dalam Hadis yang lain dia berkata: ‘Ulama dari ummat Nabi ini adalah sama atau lebih baik dari Nabi Bani Israel kerana punca pengetahuan mereka adalah dari punca asas pengetahuan, Nabi Muhammad.’
Dari itu Ali Ibn Abi Talib sudah pastinya lebih utama dari para-para Nabi lain, oleh kerana Nabi Muhammad berkata: ‘Saya adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya,’ Dia juga mengatakan: ‘Saya adalah rumah kebijaksanaan dan Ali adalah pintunya.’ Apabila Ali sendiri telah ditanyakan mengenai tajuk ini, dia menerangkan beberapa aspek keutamaannya dari para Nabi Bani Israel. Pada 20 Ramadan, apabila berada di ranjang kematian, berikutan dari serangan oleh Abdulrahman Ibn Muljam al-Muradi, dia meminta Imam Hasan untuk memanggil Syiah yang mengerumuni di pintu rumahnya. Apabila mereka masuk, mereka mengelilingi katil beliau dan menangis dengan perlahan. Ali berkata: ‘Kamu boleh bertanya apa juga soalan yang kamu suka sebelum saya pergi meninggalkan kamu, tetapi soalan kamu hendaklah ringkas.’ Salah seorang yang hadir adalah Sa‘sa‘a bin Suwhan. Ulama kamu yang terkenal seperti Ibn Abdil Barr dan Ibn Sa‘ad, telah menulis mengenai kehidupan dan karekternya, telah mempercayainya, dan mengesahkan bahawa dia adalah seorang ilmuan.
Sa‘sa‘a berkata kepada Ali: ‘Berilah aku tahu, siapakah yang lebih utama, kamu atau Adam.’ Imam yang suci berkata: ‘Adalah tidak wajar untuk seseorang memuji diri sendiri, tetapi menurut dari petunjuk: Nyatakanlah rahmat yang Allah telah berikan kepada kamu,’ saya katakan bahawa saya lebih utama dari Adam.’ Apabila ditanya mengapa begitu, Ali menerangkan bahawa Adam mempunyai setiap rahmat, kesenangan dan kesejahteraan untuknya di Syurga. Dia hanya diminta untuk menahan diri dari makanan terlarang. Tetapi dia tidak dapat mengawal dirinya, dan dia memakannya dari pokok. Dan akhirnya, dia dikeluarkan dari Syurga. Allah tidak menghalang dia [Ali] dari memakan gandum [yang mana menurut kepercayaan Islam adalah pokok terlarang] Tetapi disebabkan dia tidak tertarik kepada dunia sementara ini, dia dengan suka hati telah menahan diri dari memakan gandum. [Tujuan kenyataan Ali adalah bahawa kecemerlangan manusia di hadapan Allah bergantung kepada taat dan patuh, dan ketinggian kedudukan taat terletak kepada menahan diri walaupun dari sesuatu yang diperbolehkan]
Sa‘sa‘a bertanya: ‘Siapa yang lebih utama, kamu atau Nuh? Ali menjawab: ‘Saya lebih utama. Nuh menyeru manusia untuk menyembah Allah, tetapi mereka enggan. Salah laku dan layanan buruk yang memalukan dari mereka telah menyakiti dirinya. Dia mengutuk mereka dan berdoa kepada Allah:

Dan Nabi Nuh (merayu lagi dengan) berkata: " Wahai Tuhanku! janganlah Engkau biarkan seorangpun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi!. " Kerana Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka (hidup), nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan anak melainkan yang berbuat dosa lagi kufur ingkar. [Surah Nuh 71: 26-27]
Setelah wafatnya Nabi, walaupun manusia telah menyebabkan kesusahan yang teramat sangat kepada ku, aku tidak pernah mengutuk mereka. Saya menanggong penyiksaan mereka dengan sabar.’
Sa‘sa‘a bertanya: ‘Siapa yang lebih utama, kamu atau Ibrahim?’ Ali menjawab: ‘Saya lebih utama, kerana Ibrahim berkata: ‘Tuhan ku, tunjukkanlah kepada ku bagaimana Kamu memberi nyawa kepada yang mati, ’Dia berkata: ‘Apa kamu tidak percaya,’ Dia [Ibrahim] berkata:

‘Ya, tetapi supaya hati saya lebih tenteram.’ [Surah al-Baqarah 2:260]
Keimanan saya adalah seperti yang saya katakan: ‘jika hijab kepada yang ghaib diangkat, keimaman saya tidak akan bertambah.’
Sa’sa’a bertanya: ‘Siapa yang lebih utama, kamu atau Musa?’ Imam berkata: ‘Saya lebih utama, kerana apabila Allah yang berkuasa mengarahkan Musa supaya pergi ke Mesir untuk mengajak Firaun kepada kebenaran, Musa berkata:

Nabi Musa merayu dengan berkata: " Wahai Tuhanku, bahawa Aku telah membunuh seorang dari kalangan mereka; oleh itu aku takut mereka akan membunuhku" . " Dan saudaraku - Harun, ia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersama-samaku sebagai penyokong yang mengakui kebenaranku; sesungguhnya aku bimbang bahawa mereka akan mendustakan daku" . [Surah al-Qasas 28:33-34]
Nabi mengarahkan saya, dengan perintah Allah, untuk pergi ke Mekah dan bacakan ayat dari surah al-Bara’ah dari atas Kaabah kepada kafir Quraish. Saya tidak takut, walaupun terdapat hanya sebilangan kecil dari mereka yang saudaranya tidak terbunuh dengan pedang saya. Patuh kepada arahan-Nya, saya laksanakan tugas seorang diri. Saya bacakan ayat al-Bara’ah dan kembali.’
Sa’sa’a bertanya: ‘Siapa yang lebih utama, kamu atau Isa?’ Ali berkata: ‘Saya lebih utama, kerana apabila Mariam mengandung dengan izin Allah, dan masa untuk melahirkan telah sampai, wahyu telah diturukan kepadanya: ‘Tinggalkan rumah suci ini, kerana ini adalah rumah untuk beribadah, bukan tempat untuk melahirkan anak.’ Menurutnya, dia telah meninggalkan rumah suci itu dan pergi ke gurun, di mana dia telah melahirkan Isa. Tetapi apabila ibu saya, Fatimah binti Asad, merasa sakit untuk melahirkan di kawasan Kaabah, dia bergantung pada dinding dan berdoa kepada Allah dengan nama yang menjadikan rumah tersebut untuk mengurangkan kesakitannya. Kemudian satu laluan kelihatan pada dinding tersebut, dan ibu saya mendengar suatu suara ghaib memberitahu dia, ‘Wahai Fatimah! Masuklah ke dalam rumah Kaabah.’ Dia masuk kedalam, dan saya dilahirkan di dalam Kaabah yang suci.’
CERMIN BAGI SEMUA PARA NABI SEBAGAIMANA YANG DITUNJUKKAN OLEH HADIS PERSAMAAN
HADIS AL-TASHBIH
Ia juga telah dirakamkan oleh ulama kamu bahawa Ali adalah cermin bagi kedudukan tinggi terhadap semua Nabi. Ibn Abil Hadid Mu‘tazili di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid XI, ms 449, Hafiz Abu Bakar Faqih Shafii, Ahmad Bin Husain Baihaqi di dalam Manaqib, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad, Imam Fakhruddin al-Razi di dalam Tafsir al-Kabir dalam kaitan dengan ayat Mubahalah, Muhyiddin Ibn Arabi di dalam Yawaqit al-Jawahir, isu 32, ms 172; Sheikh Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam Yanabi’ al-Mawaddah, pada pemulaan Bab 40 pada pengesahan Musnad dari Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan oleh al-Baihaqi, dan Sharhil Mawaqif wa al-Tariqat al-Muhammadiyyah, Nuruddin al-Maliki di dalam Fusul al-Muhimmah, ms 120; dari al-Baihaqi; Muhammad bin Talhah Shafii di dalam Matalib al-Su’ul, ms 22; dan Muhammad bin Yusuf Kanji al-Shafii di dalam Kifayah al-Talib, Bab 23, telah menyebutkan dari Nabi dengan sedikit perbezaan pada lafaz di sana sini, berkata: ‘Sesiapa yang berhajat untuk melihat pengetahuan Adam, waraknya Nuh, dan berserahnya [tawakkal] Ibrahim, kemuliaan Musa atau kecintaan Isa, bolehlah lihat kepada Ali Ibn Abi Talib.’
Mir Sayyid Ali Hamadani telah mengatakan Hadis yang sama dengan sedikit tambahan, di dalam Mawaddatul Qurba, Mawaddah VII. Dia mengatakan dari Jabir bahawa Nabi berkata: ‘Sesungguhnya Allah mencantumkan 90 kualiti Nabi-Nabi di dalam Ali, yang Dia tidak berikan kepada sesiapa pun.’ Hafiz Muhammad bin Yusuf Kanji al-Shafii yang terkenal, setelah menyebutkan Hadis ini, membuat ulasan: ‘Ali sama kepada Adam dalam pengetahuan yang mana Allah telah ajarkan kepada Adam segalanya, sebagaimana Dia katakan di dalam al-Quran:

Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda-benda dan gunanya, [Surah al-Baqarah 2:31]
Begitu jugalah Ali mempunyai pengetahuan dalam semua perkara. Oleh kerana pengetahuan yang datangnya terus dari Allah, Adam telah diberikan Khalifah Allah, sebagaimana al-Quran berkata:

‘… Saya akan jadikan di bumi seorang Khalifah…’ [Surah al-Baqarah 2:30]
Oleh kerana pengetahuan, Adam mendapat keutamaan, sehinggakan malaikat sujud hormat kepadanya, maka Ali adalah sama juga yang paling tinggi dari semua kejadian dan Khalifah selepas Nabi. Pengetahuan Ali sama seperti Nuh yang mana Ali keras terhadap yang kafir dan berkasih sayang kepada beriman. Allah memujinya di dalam al-Quran:

Nabi Muhammad (s.a.w) ialah Rasul Allah; dan orang-orang Yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir Yang (memusuhi Islam), dan sebaiknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan kasihan sesama sendiri (umat Islam). [Surah al-Fath 48:29]
Ini satu lagi bukti bahawa ayat itu diwahyukan di dalam memuji Ali, sebagaimana saya katakan dahulu. Nuh sangat keras terhadap yang kafir, sebagaimana al-Quran berkata:

Dan Nabi Nuh (merayu lagi dengan) berkata: " Wahai Tuhanku! janganlah Engkau biarkan seorangpun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi! [ Surah Nuh 71:26]
Ali adalah sama kepada Ibrahim di dalam kelembutan hati. Al-Quran berkata kepada Ibrahim:

Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi Penyabar. [Surah al-Tawbah 9:114]
Ali mempunyai semua kualiti dan sifat, yang mana dimiliki oleh Nabi secara individu. Haditn yang diterima oleh semua ini membuktikan bahawa Ali memiliki kemuliaan yang tertinggi, setiap satu darinya adalah sama dengan kualiti yang paling tinggi pada Nabi. Maka nyatalah dia yang mempunyai semua kualiti yang tertinggi dari semua Nabi adalah yang tertinggi dari segi kedudukan. Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi di dalam YaNabiul-Mawaddah, Bab 40, menyebut dari Manaqib oleh Khawarizmi melalui Muhammad bin Mansur, yang berkata bahawa dia mendengar Ahmad bin Hanbal berkata: ‘Tidak terdapat pujian yang sedemikian diantara para sahabat, sebagaiman terdapat kepada Ali Ibn Abi Talib.’ Muhammad bin Yusuf Ghanji Shafii juga menyebutkan perkataan yang mempunyai makna yang sama. Ibn Abil-Hadid Mutazali di dalam SyarhNahjul Balaghah, jilid I, ms 46, berkata: ‘Ali adalah manusia yang paling sesuai untuk kedudukan wilayah [penjaga] oleh mulia keutamaan beliau. Dengan pengecualian terhadap Nabi Allah, dialah manusia yang paling berhak bagi kedudukan Khalifah.’
Ali yang pastinya lebih berhak kepada Khalifah, tetapi dia telah diketepikan oleh siasah politik dari orang yang lebih rendah. Sekurang-kurangnya mereka telah memberitahu Ali bahawa mereka sedang mengadakan perjumpaan di Saqifah Bani Sa‘idah untuk membincangkan isu yang penting pada pemilihan Khalifah. Mereka tidak melakukan itu supaya dapat melucutkan Ali dari haknya sebagai pengganti.
PERSETUJUAN UNTUK ABU BAKAR
Hafiz: Adakah kamu ini zalim atau kamu??? Kamu katakan bahawa sahabat Nabi melantik mereka yang merampas kedudukan Khalifah. Ya tentu kamu fikir kami semua bodoh, yang secara buta menurut sahaja dari keturunan kami. Tetapi bukti apakah yang lebih kuat dari Ijmak, persetujuan ramai? Semua para sahabat dan ummah, termasuk Ali, melantik Abu Bakar dan memberi baiah [sumpah taat setia] kepadanya. Yang nyata persetuuan umum oleh semua orang adalah muktamad, dan bersetuju kepadanya adalah wajib. Nabi berkata: ‘Ummah ku tidak bersetuju pada kesalahan, ummahku tidak bersetuju pada penyelewengan dari jalan yang benar.’ Maka kami tidak menurut keturunan kami dengan membuta tuli. Yang sebenarnya adalah, bahawa pada hari pertama selepas Nabi wafat, kommuniti seluruhnya telah memutuskan di dalam perjumpaan untuk melantik Abu Bakar sebagai Khalifah. Oleh kerana ini adalah fakta yang telah selesai, maka kita harus menerimanya.
Shirazi: Sila beritahu kepada kami atas dasar apa Khalifah diasaskan?
Hafiz: Telah nyata. Bukti yang terbaik pada ujudnya Khalifah setelah Nabi adalah Ijmak ummah, yang darinya lahir Khalifah. Selain dari itu, kelayakan yang terbaik untuk Abu Bakar dan Umar pada kedudukan Khalifah disebabkan kedewasaannya. Ali, dengan segala kemuliaannya dan dekatnya kepada Nabi, terpaksa diketepikan kerana keremajaannya. Dan untuk menjadi adil dan saksama, adalah tidak wajar untuk seorang remaja untuk melampaui [menindih] tuntutan dari sahabat yang matang. Dan kami tidak menganggap dengan mengenepikan Ali sebagai satu kekalahan terhadap dirinya, kerana kecemerlangan adalah diterima. Terdapat juga Hadis oleh Khalifah Umar dari Nabi, yang berkata: ‘Nabi dan pemimpin tidak disatukan dalam satu keluarga.’ Makanya Ali telah dinafikan kedudukan Khalifah kerana dia terjumlah di dalam keluarga Nabi. Dia tidak layak pada kedudukan itu.
HUJAH MENENTANG PADA SAHNYA IJMAK
Shirazi: Terkejut saya bahawa kamu mengutara hujah yang sebegitu jahil. Pertama kamu katakan bahawa Ijmak, persetujuan ummah, adalah hujah yang paling munasabah, dan di dalam menyokong tujuan kamu, sebuah Hadis kamu bacakan. Perkataan ‘ummai’ bererti ‘ummah ku’, maka Hadis itu [katakan lah Hadis itu benar] bererti bahawa apabila keseluruh ummah bersetuju pada sesuatu, keputusan itu tidak boleh salah. Saya tidak boleh menerima itu. Allah telah membezakan ummah ini dengan keutamaan bahawa diantara mereka pastinya terdapat golongan yang memendu kepada kebenaran. Wazir Allah akan ada bersama mereka. Apabila ummah itu berkumpul, kumpulan petunjuk kepada kebenaran ada bersama mereka. Tetapi Hadis itu [walaupun benar] tidak menunjukkan sebarang keterangan bahawa Nabi menyerahkan haknya dan membenarkan ummah pada melantik Khalifah. Dan jika benar sekalipun Nabi telah menyerahkan kepada ummah untuk memilih Khalifah, hak ini diberikan kepada semua ummah. Oleh kerana semua Muslim mendapat faedah dari Khalifah; mereka mempunyai hak pada menyampaikan pendapat mereka di dalam pemilihan Khalifah. Dari itu perhimpunan semua muslim setelah wafatnya Nabi adalah perkara yang perlu supaya dengan persetujuan ramai, seorang yang sempurna akan dilantik sebagai Khalifah. Adakah terdapat perhimpunan yang sedemikian? Adakah cara begini Abu Bakar menjadi Khalifah?
Hafiz: Abu Bakar menjadi Khalifah selama dua tahun lebih. Semasa itu, muslim secara amnya telah memberikan baiah kepada dia dan mentaatinya. Ini dengan sendirinya bererti satunya pendapat diantara mereka, dan pembuktian kepada sahnya.
Shirazi: Kamu cuba mengelakkan isu. Soalan saya bukan mengenai keseluruhan era Abu Bakar. Saya tanyakan mengenai keputusan yang dibuat dibawah bumbung Bani Sa‘idah. Adakah perhimpunan disitu mengandungi keseluruhan ummah, atau beberapa orang yang memberikan baiah?
Hafiz: Yang pasti hanya terdapat beberapa sahabat yang terkemuka, tetapi kemudian Ijmak berlaku.
Shirazi: Adakah Nabi, seorang yang paling sempurna untuk memandu ummah, menyerahkan haknya di dalam memihak kepada ummah?
Adakah dia menyerahkan haknya supaya orang dari kumpulan Aus, yang bermusuhan dengan kumpulan Khazraj, mungkin memberikan baiah kerana takutkan musuhnya akan berkuasa?
Adakah dia meninggalkan haknya supaya ummahnya dapat menubuhkan kerajaan berasaskan ketakutan dan tamak? Bolehkah kamu katakan bilangan yang kecil itu kommuniti?
Tidakkah muslim dari Mekah, Yaman, Jeddah dan kota-kota lain tergolong di dalam ummah?
Tidakkah mereka mempunyai hak pada menyampaikan pendapat mengenai kedudukan Khalifah?
Jika tidak ada konpirasi, mengapa mereka tidak menunggu untuk mendapat pandangan dari semua Muslim di dalam perkara yang begitu penting, seperti kedudukan Khalifah? Dengan cara ini, Ijmak di dalam pengertian yang sebenar mungkin telah tercapai. Bahkan hari ini, untuk mendirikan sebuah negara demokratik, atau untuk memilih ketua negara, pilihan raya umum diadakan. Warga negara boleh membuang undi dan ketua boleh dilantik dengan pilihan ramai. Ketua dinegara yang bertammadun dan manusia umum akan memandang hina kepada cara Ijmak kamu yang aneh.
Hafiz: Mengapa kamu memulakan percakapan yang tidak baik? Ijmak bererti bahawa terdapatnya perhimpunan orang bijak pandai dan sahabat terkenal yang berhimpun di Saqifah.
Shirazi: Kamu katakan bahawa Ijmak bererti bahawa terdapat perhimpunan oleh ahli intelek dan sahabat Nabi yang terkenal, tetapi kamu tidak punya asas pada kenyataan ini selain Hadis yang kamu ucapkan tadi. Dimana Hadis yang mengatakan intelek atau sahabat terkenal? Saya ulangi perkataan ‘ummai’ bererti keseluruhan ummah, bukan sebilangan sahabat, walaupun mereka terpelajar. Walaupun jika perkataan kamu itu betul, bahawa Ijmak bererti ‘perhimpunan ahli intelek dan sahabat yang terkenal,’ adakah ahli intelek dan sahabat terkenal hanya tergolong pada sebilangan kecil mereka yang berkumpul dibawah bumbung yang kecil pada hari itu? Tidakkah ada manusia intelek dan sahabat terkenal yang lain di dalam dunia islam? Dan adakah kesemua mereka memilih Khalifah sebut suara?
Hafiz: Oleh kerana perkara Khalifah adalah urusan yang sirius; manusia takut bahawa kekacauan akan berlaku. Dan tidak mungkin dapat memberitahu muslim dari kawasan lain. Apabila Abu Bakar dan Umar mendengar bahawa sebahagian Ansar telah berkumpul disana , mereka juga pergi kesana untuk berucap. Oleh kerana Umar biasa menjadi ketua, dia menganggapnya lebih baik untuk ummah untuk memberikan sumpah setia kepada Abu Bakar. Yang lainnya mengikuti tindakkannya dengan memberikan baiah kepada Abu Bakar, tetapi sebilangan Ansar dan orang kaum Khazraj, yang menyokong Sa‘ad bin Ubadah, tidak memberikan baiah dan meninggalkan Saqifah. Itulah sebabnya mereka bersegera.
Shirazi: Maka kamu juga setuju, sebagaimana ulama dan ahli sejarah kamu yang terkenal, bahawa pada hari Saqifah, apabila asas perencanaan bermula, tidak terdapat Ijmak. Abu Bakar atas sebab politik dengan pintar mencadangkan Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan mereka juga, membalas cadangan dengan menamakan Abu Bakar, memberitahu mereka bahawa dialah yang paling layak untuk kedudukan itu. Mereka terus memberikan baiah kepadanya. Orang dari kaum Aus yang hadir juga memberikan baiah kepada Abu Bakar, dari sudut pandangan permusuhan mereka dengan kaum Khazraj, dan juga mereka takut bahawa Sa‘ad bin Ubadah mungkin akan menjadi Amir. Dengan cara ini ia makin membesar. Bagaimanapun jika Ijmak adalah hujah yang kuat dan boleh dipegangi, mereka seharusnya menunggu sehingga semua ummah – atau sebagaimana yang kamu katakan: ahli bijak pandai – telah berkumpul di sana, bagi mencapai persetujuan seluruh kommuniti.
Hafiz: Saya telah memberitahu kepada kamu kerana takutkan kekacauan maka kumpulan itu terpaksa bertindak. Orang-orang kaum Aus dan Khazraj telah berkumpul di Saqifah dan menentang sesama sendiri. Setiap mereka hendak membuat keputusan, supaya ketua bagi kerajaan Islam untuk mereka.
Shirazi: Saya bersetuju dengan apa yang kamu katakan. Muhammad bin Jarir al-Tabari, jilid I, ms 457, dan yang lainnya telah menulis bahawa muslim tidak berhimpun di bawah Saqifah untuk melantik Khalifah mereka. Aus dan Khazraj yang hendak melantik Amir untuk diri mereka. Abu Bakar dan Umar telah beruntung dari pertelingkahan mereka. Jika mereka telah benar-benar berhimpun untuk memperbincangkan mengenai Khalifah, mereka tentu telah mempelawa semua Muslim untuk menyatakan pendapat di dalam perkara ini. Sebagaimana yang kamu katakan bahawa mereka tidak dapat memberitahu semua muslim, dan masa makin suntuk. Itu memang benar mereka tidak dapat memberitahu muslim di Mekah, Yaman, Ta’if dan muslim dari kota-kota lain. Tetapi tidakkah mereka tidak punya cara walaupun untuk berjumpa dengan tentera Usamah bin Zaid, yang berkhemah dekat dengan Madinah? Tidakkah mereka tidak dapat memberitahu sahabat Nabi yang terkemuka di sana? Salah seorang dari sahabat Nabi yang amat terkenal, adalah ketua turus angkatan tentera Islam, yang dilantik oleh Nabi sendiri. Abu Bakar dan Umar adalah tentera bawahannya. Apabila Usamah mendengar bahawa melalui konpirasi tiga orang Khalifah telah dilantik tanpa berunding dengan manusia lain atau memberitahu mereka, dan bahawa mereka telah memberikan baiah kepada orang itu, dia menunggang kudanya hingga kepintu masjid dan berkata dengan kuat: ‘Apa dengan semua ini? Dengan kebenaran siapakah kamu telah melantik Khalifah? Apakah ertinya hanya sebilangan orang yang tanpa merujuk kepada sahabat, telah melantik Khalifah?’
Umar melangkah kehadapan untuk menenangkan dia dan berkata: ‘Usamah! Segalanya telah selesai. Baiah telah diberi. Janganlah memulakan perpecahan di antara manusia. Berikanlah baiah kamu sendiri.’ Usamah menjadi marah. ‘Nabi telah menjadikan aku Amir kamu,’ dia berkata. ‘Bagaimana mungkin bahawa Amir yang dilantik oleh Nabi memberikan baiah kepada orang yang diletakkan di bawah pemerintahannya?’ walaupun lebih banyak perkara yang berlaku, saya rasa ini sudah mencukup untuk menunjukkan maksud saya.
ALI DENGAN SENGAJA TIDAK DIBERITAHU MENGENAI PERJUMPAAN DI SAQIFAH
Jika kamu katakan bahawa tentera Usamah juga jauh dari kota dan masa bertambah pendek, adakah kamu juga akan mengatakan jarak dari Saqifah dan masjid tempat penginapan Nabi juga jauh? Mengapa mereka tidak memberitahu Ali, atau Abbas bapa saudara Nabi yang dihormati? Mengapa mereka tidak merujuk kepada Bani Hasyim, keturunan Nabi?
Hafiz: Di dalam semua kemungkinan, situasi di kala itu amat tegang sehingga mereka tidak boleh cuai dan meninggalkan Saqifah.
Shirazi: Maafkan saya, mereka punya masa. Mereka dengan sengaja mengelak dari memberitahu Ali, Bani Hasyim dan para sahabat yang benar-benar rapat.
Hafiz: Bagaimana kamu boleh mengatakan bahawa mereka [kumpulan Saqifah] dengan sengaja tidak mahu memberitahu mereka [kumpulan Ali]?
Shirazi: Satu petunjuk yang nyata bahawa Umar datang kepintu rumah Nabi tetapi tidak memasukinya?
Hafiz: Pastinya cerita ini telah dipalsukan oleh kaum Rafidah
Shirazi: Lihat pada ms 456 di dalam buku Tarikh, jilid II, oleh Muhammad bin Jarir al-Tabari, seorang ulama terkanal kamu. Dia menulis bahawa Umar datang kepintu rumah Nabi tetapi tidak masuk. Dia mengirim berita kepada Abu Bakar: ‘Datang segera; saya ada urusan yang mustahak dengan kamu.’ Abu Bakar menghantar berita kepadanya bahawa dia tidak punya masa. Umar menghantar berita sekali lagi: ‘Kita sedang berdepan dengan krisis. Kehadiran kamu sangat penting.’ Abu Bakar keluar dan Umar memberitahunya secara rahsia mengenai perhimpunan kaum Ansar di Saqifah dan berkata bahawa mereka hendaklah bersegera ke sana. Kedua mereka pergi, dan di dalam perjalanan mereka bertemu Abu Ubaidah, dan membawa dia bersama.
Demi Allah berlaku adillah. Jika mereka tidak mempunyai niat pada konpirasi, mengapa Umar pergi kepintu rumah Nabi tetapi tidak masuk? Mereka boleh meminta pertolongan. Adakah di sana di antara semua ummah hanya Abu Bakar, yang penuh dengan bijaksana, dan adakah para sahabat yang lain dan juga keturunan Nabi manusia asing yang tidak berhak untuk diberitahu mengenai perkara ini? Adakah Ijmak kamu ini sebenarnya mengandungi tiga orang? Di manakah tempat di dalam dunia ini yang peraturan sedemikian diterima? Katakan bahawa tiga orang atau mana-mana kumpulan manusia, berhimpun di dalam kota dan menubuhkan sebuah Ijmak dan melantik ketua negara. Adakah perlu pada ulama dan intelek dari kota-kota lain atau bandar patuh kepada mereka? Atau katakan seorang yang intelek yang bijak yang belum dipilih oleh yang lain memberi pendapat, adakah perlu bahawa para intelek yang lain mengikuti mereka? Adakah wajar untuk menekan perasaan seluruh ummah melalui tindakan menakutkan oleh sekumpulan manusia? Jika sebaliknya, di dalam perbincangan ilmiah, sekumpulan manusia mendedahkan bahawa Khalifah tidak seperti yang ditunjuki oleh perundangan agama atau undang-undang alam, adakah wajar mereka dipanggil sebagai Rafidi?
Kamu mengatakan Nabi meninggalkan isu Khalifah kepada ummah atau ahli intelek dari ummah, sebagaimana yang kamu namakan. Adakah para intelek ummah terdiri dari Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah al-Jarrah. Setiap mereka mencalonkan nama mereka yang lain, dan kemudian dua dari mereka menerima yang ketiga. Itu sajalah. Adakah wajib bagi semua muslim untuk mengikuti mereka? ‘Minoriti’, ‘majoriti’ dan ‘Ijmak’ bererti perkara yang berlainan. Jika perhimpunan perundingan dibuat untuk mempertimbangkan masalah tertentu, dan kumpulan yang kecil jumlah orangnya memberikan satu pendapat, sedangkan kumpulan yang besar memberikan pendapat yang lain pula. Maka pendapat kumpulan yang kurang dikatakan pendapat minoriti. Pendapat kumpulan yang besar dikatakan pendapat majoriti, dan jika kesemua mereka [tanpa pengecualian seorang pun] memberikan pendapat yang sama, ia dikatakan Ijmak.
Adakah Ijmak sepakat di Saqifah atau kemudian di masjid atau kemudiannya di dalam kota Madinah?
Jika bagaimana pun, di dalam perbezaan dengan kehendak kamu, kita ketepikan hak ummah yang umum dan katakan pendapat dari golongan intelektual dan para sahabat Nabi adalah mencukupi untuk Ijmak, saya tanya sama ada terdapat Ijmak di mana semua intelektual dan para sahabat mengambil bahagian?
Adakah kumpulan yang kecil di Saqifah bersetuju sebulat suara di dalam pendapat mereka? Jawapannya adalah negetif. Pengarang Mawaqif dengan sendiri telah mengaku bahawa tidak ada Ijmak semasa Khalifah Abu Bakar, dan pasti tidak terdapat pendapat sebulat suara di antara para terpelajar di Madinah, sama ada dari Sa‘ad bin Ubadah al-Ansari, dan keturunannya, para sahabat Nabi yang dekat, kesemua Bani Hasyim, kawan-kawan mereka, dan Ali Ibn Abi Talib, - semuanya menentang Abu Bakar untuk enam bulan. Mereka ini tidak pernah memberikan baiah kepadanya. Di Madinah, tempat Nabi, tiada Ijmak yang dicapai yang mana para intelektual dan sahabat Nabi menyokong Abu Bakar sebagai Khalifah. Ahli sejarah kamu yang terkenal, seperti Fakhruddin al-Razi, Jalaluddin al-Suyuti, Ibn Abil Hadid al-Mu‘tazili, al-Tabari, al-Bukhari dan Muslim, merakamkan bahawa Ijmak tidak pernah berlaku di Madinah.
Bani Hashim, Bani Umayyah, dan para sahabat secara umum – melainkan tiga orang yang disebutkan diatas – tidak hadir di Saqifah untuk membuang undi. Lebih-lebih lagi ramai yang menentang keputusan itu. Malah sebahagian dari para sahabat yang terkenal, yang menolak baiah di Saqifah, pergi ke masjid dan membantah Abu Bakar: Dari pihak Muhajirin diwakili oleh Salman al-Farsi, Abu Dhar al-Ghifari, Miqdad bin al-Aswad al-Kindi, Ammar bin Yasir, Buraidah al-Aslami, dan Khalid bin Sa‘id bin As Amawi. Dari kalangan Ansar pula diwakili Abul Hathama bin Tihan, Khuzaimah bin Thabit Dhu al-Shahadatain, Abu Ayyub al-Ansari, Ubai bin Ka‘ab, Sahl bin Hunaif, Uthman bin Hunaif, yang menentang Abu Bakar di dalam masjid. Saya telah berikan secara ringkas garis luar kejadian. Tidak ada Ijmak dalam bentuk apa pun yang dicapai. Ijmak dari para intelektual dan para sahabat terkenal Madinah adalah penipuan yang terang.
Berdasarkan dari punca kamu sendiri, saya akan berikan senarai nama-nama mereka yang menentang Khalifah. Ibn Hajar al-Asqalani dan Baladhuri, masing-masing di dalam Tarikh, Muhammad bin Khawind Shah di dalam Raudah al-Safa, Ibn Abdil Barr di dalam al-Isti‘ab, dan lainnya berkata bahawa Sa‘ad bin Ubadah dan sebahagian dari kaum Khazraj dan sekumpulan Quraisy tidak memberikan baiah kepada Abu Bakar. Lebih-lebih lagi 18 orang adalah sahabat Nabi yang rapat dan terkenal yang tidak memberikan baiah kepada Abu Bakar. Mereka adalah Syiah Ali Ibn Abi Talib. Nama-nama mereka yang 18 adalah seperti berikut:
1. Salman al-Farsi
2. Abu Dharr al-Ghifari
3. Miqdad bin al-Aswad al-Kindi
4. Ammar bin Yasir
5. Khalid Bin Sa‘id bin al-As
6. Buraidah al-Aslami
7. Ubai Bin Ka‘ab
8. Khuzaimah bin Thabit Dhu al-Shahadatain
9. Abul Hathamah bin Tihan
10. Sahl bin Hunaif
11. Uthman bin Hunaif Dhu al-Shahadatain
12. Abu Ayub al-Ansari
13. Jabir Ibn Abdullah al-Ansari
14. Hudhaifah bin al-Yaman
15. Sa‘ad bin Ubadah
16. Qais Bin Sa’d
17. Abdullah bin Abbas
18. Zaid Bin Arqam
Dan al-Yaqubi menulis di dalam Tarikh: ‘Sekumpulan Muhajirin dan Ansar menjauhkan diri mereka dari memberikan baiah kepada Abu Bakar dan mereka adalah pengikut Ali. Di antara mereka adalah Abbas bin Abdul Muttalib, Fadal bin Abbas, Zubair bin al-Awwam bin As, Khalid bin Sa‘id, Miqdad bin Umar, Salman al-Farisi, Abu Dharr al-Ghifari, Ammar Yasir, al-Barra’ bin Azib, and Ubai Bin Ka‘ab."
Tidakkah mereka ini para intelektual ummah? Ali, Abbas, bapa saudara Nabi dan yang lainnya dari Bani Hasyim yang terkenal – tidakkah orang-orang ini bijak dan dipercayai? Jenis apa Ijmak ini, yang telah diadakan tanpa perundingan dengan manusia-manusia ini? Apabila Abu Bakar dilantik secara rahsia dan para sahabat yang terkenal tidak diberitahu, adakah ini menunjukkan Ijmak atau konpirasi politik?
HADIS AL-THAQALAIN DAN HADIS AL-SAFINAH
Lebih-lebih lagi Bani Hashim, keluarga Nabi, tidak hadir di Saqifah. Pertimbangan dan pandangan mereka yang sangat berharga tidak boleh dinafikan dari sudut pandangan Hadis yang telah saya sebutkan pada malam-malam yang awal dahulu, dan telah dipersetujui oleh kedua golongan. Nabi berkata: ‘Saya tinggalkan bersama kamu dua perkara penting: Kitab Allah dan Ahli Bayt ku [Ahli keluarga yang suci, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain]. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selepas aku.’ Orang-orang ini tidak menyokong Khalifah Abu Bakar. Sebagai tambahan, terdapat satu lagi Hadis yang terkenal yang dinamakan Hadis al-Safinah, yang saya telah nyatakan pada malam yang lalu. Nabi berkata: ‘Ahli Bayt-ku seperti bahtera Nuh. Siapa yang menaikinya terselamat, dan sesiapa yang berpaling akan karam.’ Hadis ini menunjukkan bahawa, sebagaimana komuniti [ummah] Nuh terselamat dari banjir besar, ummah Nabi akan terselamat dari bencana dengan mengikuti keturunan Nabi yang suci. Ibn Hajar di dalam Sawa‘iq al-Muhriqah, ms 50, mengulas pada ayat IV, menyebutkan dua Hadis dari Sa‘ad mengenai perlunya [wajib] mengikuti Ahli Bayt Nabi. Di dalam satu Hadis Nabi berkata: ‘Saya dan ahli Bayt-ku adalah satu pohon di syurga, yang mana dahan-dahannya di dunia; maka sesiapa yang mencari jalan menuju ke Allah hendaklah berpaut kepada mereka.’
Di dalam Hadis yang kedua Nabi berkata: ‘Di antara ummah ku, pada setiap era terdapat mereka yang benar dari Ahli Bayt-ku yang akan menapis segala kotoran yang telah dibawa masuk kedalam agama oleh mereka yang berbuat dosa dan membersihkannya dari segala kenyataan yang melampaui batasan dan juga ulasan dari kalangan mereka yang jahil. Hendaklah kamu mengetahui bahawa Imam kamu pastinya mereka yang memimpin kamu ke jalan Allah; maka kamu hendaklah berwaspada [berjaga-jaga] mengenai mereka yang kamu ambil menjadi pemandu kamu.’ Matlamat Hadis yang sebegini adalah bahawa Nabi mengatakan kepada ummahnya: ‘Melainkan kamu mengikuti Ahli Bayt-ku, musuh akan membawa menyimpang.’ Manusia yang boleh mempengaruhi Ijmak, sumpah setia [baiah], dan perlantikan Khalifah; telah ditentang oleh prosidur yang kamu telah terangkan. Maka Ijmak jenis apakah ini? Para sahabat terkenal, para intelek, dan juga keturunan Nabi ada di Madinah pada masa berlakunya peristiwa al-Saqifah. Maka tidak ada keraguan bahawa perkara ini telah dibuat tanpa sokongan majoriti, tidak perlulah disebut sebagai Ijmak. Ibn Abdil Barr al-Qurtubi seorang ilmuan dari golongan kamu di dalam kitabnya al-Isti‘ab, Ibn Hajar di dalam al-Isabah, dan ulama lainnya menulis Sa‘ad bin Ubadah, seorang pencabar [menuntut] kedudukan Khalifah, telah enggan untuk berbaiah kepada Abu Bakar dan Umar. Dia tidak hendak memulakan kekacauan, maka beliau pergi ke Syria. Menurut laporan di dalam Raudat al-Safa, atas hasutan orang yang terkenal dia telah dibunuh. Menurut dari ahli sejarah, orang yang melakukan jenayah itu adalah Khalid bin al-Walid. Setelah membunuh Malik bin Nuwairah dan mengahwini isterinya, pada awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar, dia telah menjadi objek kemarahan Umar. Apabila Umar menjadi Khalifah, Khalid, cuba untuk memenangi perhatiannya, membunuh Sa‘ad bin Ubadah.
Hafiz: Oleh kerana terdapatnya bahaya akan jadinya kekacauan, dan mereka tidak dapat menghubungi seluruh ummah, maka mereka terpaksa bergantung kepada beberapa orang yang berada di Saqifah di mana baiah telah diambil. Kemudian ummah mengikutnya.
Shirazi: Ya, jika mereka tidak punya cara untuk mendapatkan para sahabat Nabi yang terkenal, dan para intelek dari ummah yang di luar Madinah, sila katakan dengan ikhlas: jika tidak ada komplot di dalam hal ini, mengapa mereka tidak mempelawa mereka yang ada di dalam Madinah menghadiri perhimpunan di Saqifah? Tidakkah ia perlu untuk meminta pandangan al-Abbas, Ali Ibn Abi Talib dan juga Bani Hashim? Adakah pendapat Umar dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah mencukupi untuk semua dunia Islam?
Hujah kamu bergantung kepada Ijmak, sama ada ia umum atau khusus, tidak dapat diterima. Para intelek dan para sahabat yang terkenal tidak mengambil bahagian di dalamnya, mereka menentangnya. Sebagaimana yang saya katakan Ijmak bererti tidak seorang pun yang menentang. Di dalam Ijmak ini, kamu telah mengaku para intelek secara umum tidak mengambil bahagian. Imam Fakhruddin al-Razi di dalam Nihayat al-Usul berkata bahawa tidak terdapat Ijmak atau persetujuan ramai di dalam perlantikan Khalifah Abu Bakar dan Umar sehingga selepas Sa‘ad bin Ubadah dibunuh.
Saya tidak dapat memahami bagaimana kamu dapat mengatakan Ijmak khayalan ini sebagai bukti kepada sahnya kedudukan Khalifah. Tuntutan kamu yang kedua mengatakan bahawa Abu Bakar lebih tua daripada Ali dan kerananya ia lebih layak menjawat jawatan Khalifah, adalah lebih lemah dari hujah kamu yang pertama. Jika umur adalah syarat untuk menjadi Khalifah, terdapat ramai orang yang berumur lebih tua dari Abu Bakar dan Umar. Tentunya Abu Qahafah, Bapa Abu Bakar lebih tua dari anaknya, dan beliau masih hidup pada masa itu. Mengapa dia tidak dilantik sebagai Khalifah?
Hafiz: Umur Abu Bakar digandingkan dengan kebolehannya, telah menjadikan dia pilihan yang wajar. Apabila terdapat yang tua, berpengalaman dan dicintai oleh Nabi berada di dalam ummah, remaja yang tidak berpengalaman tidak boleh diberikan dengan jawatan kepimpinan.
Shirazi: Jika itu adalah benar, maka tujuan bantahan kamu adalah kepada Nabi sendiri. Apabila Nabi hendak berangkat ke ekpedisi Tabuk, para munafik [hipokrit] secara rahsia hendak memberontak di Madinah semasa ketiadaan baginda. Maka baginda melantik seorang yang berpengalaman ditempatnya supaya dapat mengawal situasi di Madinah dan menggagalkan rancangan munafik. Saya meminta kamu memberitahu kami siapakah yang Nabi tinggalkan ditempatnya di Madinah sebagai pengganti dan Khalifah.
Hafiz: Itu semua orang tahu bahawa baginda menjadikan Ali sebagai Khalifah dan penggantinya.
Shirazi: Tidakkah Abu Bakar, Umar dan sahabat yang tua lainnya ada di Madinah pada masa itu? Ya; dan bahkan Nabi melantik seorang muda, Ali, sebagai Khalifah dan penggantinya. Pada membacakan beberapa ayat al-Quran dari surah Baraah kepada penduduk Mekah, kita tentu memikirkan, seorang yang berpengalaman adalah lebih wajar. Tetapi Nabi memanggil pulang orang yang tua iaitu Abu Bakar yang telah separuh perjalanannya dan mengarahkan yang muda iaitu Ali untuk melakukan tugas yang penting ini. Nabi mengatakan bahawa Allah telah memberitahunya bahawa ‘orang’ yang hendak menyampaikan al-Quran seharusnya dia [diri Nabi] atau seseorang yang darinya. Begitu juga, bagi pertunjuk terhadap penduduk Yaman, mengapa Nabi menghantar Amirul Mukminin Ali, sepatutnya yang lebih berpengalaman Abu Bakar, Umar atau lainnya yang hadir pada masa itu? Pada banyak lagi peristiwa yang sama Nabi, di dalam kehadiran Abu Bakar, Umar dan lainnya, memilih Ali untuk melaksanakan tugas yang penting. Dari itu penegasan kamu pada peraturan kedewasaan tidak berasas. Syarat yang penting untuk Khalifah adalah kemuliaan. Saya baru sahaja teringat bahawa bukti yang paling kuat pada menolak kedudukan Khalifah mereka, adalah yang bertentangan dengan apa yang mereka namakan Ijmak, oleh Ali, yang menurut Nabi pembeza diantara yang benar dan yang salah. Ulama terkenal kamu telah menyebutkan beberapa Hadis dengan tujuan ini. Sheikh Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam Yanabi’ al-Mawaddah, Bab 16 menyebutnya dari Kitab al-Sabi‘in fi Fada’il al-Amiru’l Mu’minin, Imam al-Haram Abu Ja‘afar Ahmad bin Abdullah al-Syafii, di dalam Hadis XII petikan dari al-Firdaus oleh al-Dailami dari 70 Hadis, Mir Sayyid Ali al-Hamadani al-Syafii di dalam Mawaddahtu’l-Qurba, Mawaddah - VI, Hafiz di dalam al-Amali, Muhammad bin Yusuf Kanji Shafi’i di dalam Kifayat al-Talib, Bab 44, menyatakan dengan sedikit perbezaan pada lafaznya, dengan pengesahan dari Ibn Abbas, Abi Laila Ghifari dan Abu Dharr Ghifari bahawa Nabi berkata [rangkap yang akhir adalah sama di dalam setiap sebutan]: ‘Tidak lama selepas saya pergi dari dunia ini, maka akan ada pertelingkahan. Apabila ia berlaku, kamu hendaklah mengikuti Ali Ibn Abi Talib, kerana dia adalah orang yang pertama akan bertemu dengan saya dan memegang tangan dengan saya pada hari pengadilan. Kedudukannya tinggi dan dia adalah pembeza di antara yang benar dan yang salah.’
Apabila Nabi wafat kekacauan berlaku. Para Muhajir dan Ansar mahukan Khalifah dari golongan mereka. Menurut arahan Nabi, ummah sepatutnya membawa Ali supaya dia dapat memisahkan yang benar dari yang salah.
Hafiz: Hadis itu mempunyai satu rantaian penyampai, dan makanya tidak boleh dipercayai.
Shirazi: Saya telah pun menjawab terhadap bantahan mengenai rantaian yang satu penyampai. Ulama Sunni menganggap Hadis yang demikian sebagai sah, maka kamu tidak boleh membantah atas dasar itu. Selain dari itu, ia bukanlah satu-satunya Hadis mengenai tujuan itu. Terdapat banyak rakaman yang disampaikan oleh ulama kamu yang menunjukkan maksud yang sama, sebahagian darinya saya telah rujuk pada malam semalam. Memandangkan masa yang suntuk, saya akan menghadkan diri saya pada menyatakan di sini hanya nama sebahagian dari pengarangnya. Satu dari rakaman telah dinyatakan oleh Muhammad bin Talhah al-Syafii idi dalam Matalib al-Su’ul, Tabari di dalam al-Kabir, Baihaqi di dalam Sunan, Nuruddin al-Maliki di dalam Fusul al-Muhimmah, al-Hakim di dalam al-Mustadrak, Hafiz Abu Nu‘aim di dalam Hilyah al-Auliya’, Ibn Asakir di dalam Tarikh, Ibn Abi’l-Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah, al-Tabrani di dalam al-Ausat, Muhibuddin di dalam al-Riyad, Hamawaini di dalam Fara’id, al-Suyuti di dalam al-Durru al-Manthur, dari Ibn Abbas, Salman, Abu Dharr dan Hudhaifah – semua mengatakan bahawa Nabi, menunjuk dengan tangannya kepada Ali Ibn Abi Talib, berkata: ‘Sesungguhnya, Ali ini adalah orang yang pertama mengistiharkan keimanannya kepada saya dan yang pertama akan bersalaman dengan saya pada hari pengadilan. Dia adalah Siddiq al-Akhbar [orang yang paling benar] dan Faruq kepada ummah [yang paling pintar]. Dia akan membezakan di antara yang benar dan yang salah.’
HADIS ALI BERSAMA KEBENARAN DAN KEBENARAN BERSAMA ALI.
Muhammad bin Yusuf Kanji di dalam Bab 44 dari bukunya Kifayah al-Talib menyampaikan Hadis yang sama dengan tambahan pada perkataan ini: ‘Dan dia adalah pemerintah kepada yang beriman dan dia adalah pintu bagi yang beriman untuk melaluinya; dan dia adalah Khalifah selepas saya.’ Kanji al-Shafii berkata bahawa Muhaddith al-Sham [ahli Hadis dari Syria] mempunyai 300 Hadis di dalam memuji Ali. Ia juga telah dirakamkan oleh Muhammad bin Talhah al-Syafii di dalam Matalib al-Su’ul, Khatib Khawarizmi di dalam Manaqib, Sam’ani di dalam Fada’il al-Sahabah, Ibn Sabbagh Maliki di dalam Fusul al-Muhimmah, Khatib Baghdadi di dalam Tarikh al-Baghdad, jilid XIV, ms 21, Hafiz Mardawaih di dalam Manaqib, Dailami di dalam al-Firdaus, Ibn Qutaybah di dalam al-Imamah wa al-Siyasah, jilid I, ms 111, Kanji al-Syafii di dalam Kifayah al-Talib, Imam Ahmad di dalam Musnad dan banyak lagi ahli dari ulama kamu telah menyampaikan bahawa Nabi berkata: ‘Ali bersama dengan kebenaran dan kebenaran bersama dengan Ali, walau ke mana dia pergi.’ Di dalam buku yang sama, terdapat satu lagi Hadis yang disampaikan oleh Sheikh Sulayman Qandusi al-Hanafi, di dalam Bab 20 dari Yanabiul Mawaddah, dari Hamwaini bahawa Nabi berkata: ‘Ali adalah bersama kebenaran dan kebenaran bersama Ali.’
Hafiz Abi Nu’aim, Ahmad Ibn Abdullah Isfahani di dalam bukunya Hilyatu’l Auliya, jilid I, ms 63, menyampaikan bahawa Nabi berkata: ‘Wahai kumpulan Ansar! Haruskah saya menunjukkan kamu kepada sesaorang yang jika kamu patuh kepadanya, kamu tidak akan sesat? Kesemua mereka berkata: ‘Ya, Wahai Nabi Allah,’ Nabi berkata: ‘Orang itu adalah Ali. Cintailah dia sebagaimana kamu mencintai saya; dan hormatilah dia sebagaimana kamu menghormati saya; apa yang saya telah katakan kepada kamu adalah perintah Allah yang disampaikan oleh Jibril.’
Objektif umum Hadis ini untuk menunjukkan Nabi merujuk mengenai penggantinya. Nabi mengarahkan ummahnya untuk berpaling kepada Ali selepas baginda. Dari keterangan Hadis yang sedemikian, beritahulah kepada kami, apakah pengertian penentangan Abu Bakar kepada Ali bagi kamu; tentunya amat sedih dan memeranjatkan bahawa segalanya amat pantas telah dibuat di Saqifah. Setiap mereka yang waras yang tahu apa yang telah terjadi pada hari itu merasa sangat kecewa. Jika tidak terdapat komplot, mengapa mereka tidak menunggu [sekurangnya hanya beberapa jam] supaya Ali Ibn Abi Talib, Bani Hashim dan Ibn Abbas dapat menerangkan pandangan mereka pada kedudukan Khalifah?
Hafiz: Tidak ada konpirasi. Kerana mereka takutkan kekacauan, mereka bertindak cepat di dalam membuat keputusan untuk keselamatan Islam.
Shirazi: Adakah kamu bermaksud bahawa Abu Ubaidah al-Jarrah, bekas pengali kubur di Mekah, dan lainnya lebih mengambil berat tentang keselamatan Islam dari Abbas, bapa saudara Nabi dan Ali Ibn Abi Talib? Adakah kamu bermaksud bahawa jika mereka menunggu sekejap, atau Abu Bakar dan Umar, membuat orang-orang itu sibuk, telah menghantar Abu Ubaidah untuk memberitahu Abbas dan Ali tentang seriusnya keadaan, Islam akan hancur? Berlaku adillah. Jika mereka telah membawa orang-orang yang berkenaan dan tertentu di Saqifa, kedudukan mereka akan lebih terselamat. Tidak akan terdapat banyaknya perbezaan di dalam Islam sebagaimana ia pada hari ini. Selepas 1335 tahun, kita saudara Islam tidak akan menentang sesama sendiri sebagaimana kita pada malam ini tetapi kita bersatu di dalam menentang musuh kita yang sama. Terlalu banyak kecacatan yang besar di dalam Islam telah diasaskan pada hari tersebut. Itu disebabkan tindakan pantas mereka bertiga bagi menjayakan perencanaan rahsia mereka.
Nawab: Tuan yang dihormati, sila beritahu kami mengapa mereka terburu-buru melakukannya. Mengapa mereka tidak memberitahu orang yang berada di dalam masjid atau di dalam rumah Nabi?
Shirazi: Alasannya tidak jauh untuk dicari. Mereka bergegas meneruskan segala yang perlu kerana mereka tahu jika menunggu sehingga ramai muslim yang datang, atau sekurang-kurangnya mereka yang ternama dari tentera Usamah bin Zaid, para sahabat Nabi yang terkenal di Madinah, atau Bani Hashim bahawa nama Ali diantara lain yang akan dicalunkan. Jika nama Ali dan Abbas telah dicadangkan, kemungkinan politik untuk Abu Bakar dan Umar makin bertambah merosot. Maka mereka terpaksa mempercepatkan perancangan, sedang Bani Hashim dan para sahabat Nabi yang terkemuka sibuk menguruskan jenazah Nabi, mereka berjaya melantik Abu Bakar sebagai Khalifah berasaskan pengundian dari dua orang! Mereka telah berjaya memainkan peranan mereka, dan pada malam ini kamu orang-orang yang mulia telah memberikan nama ‘Ijmak’. Walaupun ulama kamu yang terkemuka seperti al-Tabari, Ibn Abil Hadid dan lainnya telah menulis bahawa Umar berkata: ‘Khalifah Abu Bakar telah baiah dengan cara mengejut. Semoga Allah menolong kita!!!’
Pada tuntutan kamu yang lain, yang mana kamu katakan dengan pegesahan Khalifah Umar, bahawa Nabi dan pemerintah tidak boleh disatukan dalam satu keluarga, juga ditolak, menurut al-Quran:

‘Atau adakah mereka dengki pada orang, yang mana Allah telah berikan rahmatNya. Sesungguhnya Kami telah berikan anak-anak Ibrahim kitab dan kebijaksanaan, dan Kami berikan mereka kerajaan yang sempurna.’ [Surah al-Nisa’ 4:54]
Hadis ini (Nubuwwah dan Khilafah tidak boleh bersatu) yang dikatakan dari Khalifah Umar, adalah palsu. Nabi tidak pernah mengatakan perkataan yang bertentangan kepada arahan al-Quran. Lebih lagi, Khalifah tidak boleh dipisahkan dari kenabian kerana Khalifah yang sebenar menguatkuasakan undang-undang Tuhan didunia ini. Untuk mengaggap Khalifah hanyalah kedudukan politik dipisahkan dari kenabian adalah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Jika saudara Musa, Harun boleh diketepikan dari Khalifah Musa, Ali boleh juga dinafikan sebagai Khalifah Nabi. Dan oleh kerana Nabi dan Khalifah, menurut al-Quran telah disatukan pada Musa dan Harun, tidak dapat dinafikan bahawa ia disatukan juga pada Muhammad dan Ali. Hadis kamu telah dipalsukan oleh Bani Umayyah. Jika kenabian dan Khalifah tidak boleh disatukan di dalam satu keluarga, jadi mengapa adanya Majlis al-Syura [persatuan perundingan]; juga apakah tidak ada Khalifah Umar menamakan Ali sebagai Khalifah? Lagi pun kamu semua menerimanya sebagai Khalifah keempat!!! Ini adalah satu pertentangan yang menarik, bahawa berdasarkah Hadis Umar, kamu menolak penyatuan kanabian dengan Khalifah, tetapi apabila Umar sendiri membolehkan keadaan ini beberapa tahun kemudian, kamu menyokongnya! Bolehkah kamu menentang dan menyokong usul yang sama? Kamu katakan kenabian dan kepimpinan tidak boleh disatukan dalam satu keluarga, walaupun Nabi menjadikannya wajib pada ummahnya untuk mengikuti keturunannya. Dia berkata bahawa untuk bermusuhan dengan mereka adalah sesat. Dia mengatakan di beberapa kejadian: ‘‘Saya tinggalkan bersama kamu dua perkara penting: Kitab Allah dan Ahli Bayt ku. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selepas aku.’ Hadis yang sahih ini telah diakui oleh kedua golongan. Saya telah nyatakan pada malam dahulu dengan puncanya.
HADIS BAHTERA – HADIS SAQIFA.
Semasa banjir besar sesiapa berselindung di dalam bahtera Nuh terselamat. Sesiapa yang berpaling darinya akan karam, termasuk anak Nuh. Nabi juga memperumpamakan keturunannya dengan bahtera Nuh, bererti bahawa manusia dari ummahnya di dalam masa percubaan terhadap mereka hendaklah bersama dengan keturunannya. Maka menurut dari kenyataan yang jelas ini, ummah, di dalam segala perbezaan mereka, harus mencari kemanfaatan dari Ahli Bayt Nabi. Ali Ibn Abi Talib, menurut Nabi, adalah yang paling terpelajar dan paling mulia diantara mereka. Mengapa mereka tidak memberitahu dia, supaya mereka dapat berunding dengannya? Tetapi tidak. Ahli politik merebut kuasa dan menafikan Ali akan haknya yang mutlak.
Sheikh: Atas dasar apa yang kamu katakan bahawa mereka harus mengikut Ali dan bahawa pendapat dan Ijmak dari sahabat harus diabaikan?
Shirazi: Saya tidak pernah mengatakan pendapat sahabat dan Ijmak mereka tidak perlu dihormati. Satu perbezaan diantara kamu dengan saya adalah bahawa sebaik sahaja kamu dengar nama sahabat, walaupun dia munafik [hipokrit], seperti Abu Hurairah, yang mana Khalifah Umar pukul dan memanggilnya pendusta, kamu tunduk kepadanya dengan penuh hormat. Saya menghormati pada sahabat yang patuh dengan syarat-syarat persahabatan dengan Nabi. Lebih lagi, Saya telah menunjukkan bahawa tidak terdapat Ijmak di Saqifah. Jika kamu boleh mematahkan hujah saya, inilah masanya untuk melakukan. Saya akan tunduk pada persetujuan ramai di dalam perhimpunan ini. Jika kamu boleh menunjukkan dari buku-buku kamu bahawa di Saqifah, kesemua ummah, atau para intelek dari ummah telah berkumpul dan bersetuju bahawa Abu Bakar harus menjadi Khalifah, kami sedia menerimanya. Dan jika, dengan pengecualian dua orang itu [Umar dan Abu Ubaidah] dan beberapa orang dari kaum Aus, tidak ada orang lain memberikan baiah, kamu hendaklah mengakui bahawa kami Syiah adalah benar pada petunjuk. Kami tinggalkan kepada mereka yang telah tahu kini untuk membuat keputusan sama ada tiga orang sahabat dibolehkan pada memegang teraju bagi seluruh ummah. Dua memberikan baiah kepada yang ketiga, dan kemudian mereka mengancam yang lainnya dengan pedang, api, dan penghinaan, serta memaksa manusia pada menerima kehendak mereka.
HARUSKAH IJMAK DITERIMA KERANA MENGIKUT PADA YANG TERDAHULU?
Sheikh: Kita tidak tahu sama ada terdapat kecuaian pada pihak mereka, kerana kita tidak ada di sana pada hari itu. Pada masa yang sejauh ini kita tidak dapat merasakan tekanan yang mereka alami. Pada hari ini, dengan situasi dan fakta yang jelas, sudah tidak menjadi isu [tidak penting lagi] sama ada Ijmak telah dipenuhi atau berperingkat-peringkat. Kita tidak perlu bantah. Kita seharusnya tunduk dan menghormati mereka serta mencontohi cara yang mereka telah tunjukkan.
Shirazi: Hujah yang sungguh menarik! Adakah kamu mahu kami fikirkan bahawa Islam ini tidak mempunyai asas? Jika dua atau tiga orang merangka sesuatu pelan dan mendapat sokongan yang lain, dan ini dengan sendirinya telah menjadi tugas semua muslim pada mengikuti mereka? Adakah itu pengertian pada agama Nabi Muhammad? Al-Quran berkata:

‘Maka sampaikanlah berita baik kepada hamba-Ku, (iaitu) mereka yang mendengar kepada perkataan dan mengikuti yang terbaik padanya.’ [Surah al-Zumar 39:17-18]
Islam diasaskan pada fakta dan penjelasan, bukan ikutan secara buta, pastinya tidak mengikuti Abu Ubaidah, penggali kubur. Nabi telah menunjukkan kepada kita jalannya. Dia berkata bahawa apabila ummah ini telah terbahagi, kita hendaklah mengikuti orang yang mendapat pertunjuk. Kamu bertanya mengapa wajib untuk kita mengikut Ali. Kami menjawab bahawa wajibnya telah diasaskan di atas ayat al-Quran dan Hadis yang dirakamkan di dalam buku-buku kamu.
HADIS NABI MENYURUH YANG BERIMAN MENGIKUTI ALI.
Terdapat banyak Hadis yang menyuruh ummah mengikuti Ali. Satu darinya disampaikan oleh Ammar bin Yasir, yang mana ulama kamu telah merakamkan di dalam buku-buku mereka: Hafiz Abi Nu’aim Isfahani di dalam Hilyah al-Auliya’; Muhammad bin Talhah al-Syafii di dalam Matalib al-Su’ul; al-Baladhuri di dalam Tarikh; Sheikh Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam Yanabi’ al-Mawaddah, Bab 43, dari Hamawaini; Mir Sayyid Ali Hamadani al-Syafii di dalam Mawaddatu’l Qurba, Mawaddah ke-V; al-Dailami di dalam Musnad al-Firdaus. Mereka menyampaikan dengan panjang lebar. Secara khusus tidak dapatlah disebutkan di sini dengan sepenuhnya. Ia boleh dinyatakan secara ringkas bahawa apabila manusia bertanya Abu Ayyub mengapa dia telah pergi kepada Ali dan tidak memberikan baiah kepada Abu Bakar, dia menjawab bahawa satu hari dia sedang duduk dengan Nabi s.a.w. Apabila Ammar bin Yasir masuk ke dalam dan bertanya kepada Nabi satu soalan. Di dalam masa perbualan ini, Nabi berkata: ‘wahai Ammar! Jika semua manusia pergi ke satu arah dan Ali seorang sahaja di arah yang lain, kamu hendaklah mengikut Ali. Wahai Ammar! Ali tidak akan membenarkan kamu menyimpang dari jalan petunjuk dan tidak akan memimpin kamu kepada kemusnahan; Wahai Ammar! Patuh kepada Ali adalah patuh kepada saya, dan patuh kepada saya adalah patuh kepada Allah.’
Dengan keterangan dari petunjuk ini, dan dari penentangan Ali kepada Abu Bakar, tidak patutkah manusia mengikut Ali? Bahkan jika Bani Hashim, Bani Umayyah, para sahabat terkenal, para intelek ummah, Muhajirin dan Ansar tidak bersama dengannya [mereka semua bersama dengannya], manusia seharusnya mengikuti dia.
Hafiz: Semasa perbincangan kita, kamu telah mengatakan dua perkara yang aneh. Pertama kamu kerap mengulangi memanggil Abu Ubaidah penggali kubur. Bolehkah kamu buktikan itu adalah perkerjaannya? Kedua kamu katakan Ali, Bani Hashim dan para sahabat tidak memberikan baiah kepada Abu Bakar, mereka menentangnya. Tetapi semua ahli sejarah dan ahli Hadis telah menulis bahawa Ali, Bani Hashim dan para sahabat Nabi ada memberikan baiah kepada Abu Bakar.
Shirazi: Bukan saya sahaja yang mengatakan Abu Ubaidah seorang penggali kubur. Ia disebut di dalam buku kamu. Kamu boleh merujuk kepada al-Bidayah wa al-Nihayah, jilid V, ms 266-267 disusun oleh Ibn Kathir al-Dimasyqi al-Shami, yang mengatakan bahawa Abu Ubaidah biasa menggali kubur di Mekah, Ibn Abbas menghantar seorang mencari Abu Talhah, penggali kubur di Madinah, dan seorang lagi Abu Ubaidah, supaya mereka berdua boleh menggali kubur Nabi.
BAIAH PAKSAAN OLEH ALI DAN BANI HASHIM SELEPAS ENAM BULAN.
Kamu kata bahawa Ali, Bani Hashim dan sahabat Nabi memberikan baiah kepada Abu Bakar. Kamu telah membaca perkataan ‘paid allegiance’ [membayar baiah], tetapi kamu tidak faham kepada siapa dan bagaimana mereka membayar baiah. Semua ahli Hadis kamu dan juga ahli sejarah telah menulis bahawa Ali dan Bani Hashim membayar baiah secara zahir, tetapi itu pun telah dilakukan selepas enam bulan dan di bawah tekanan yang hebat.
Hafiz: Adalah tidak wajar orang terhormat seperti kamu untuk menggunakan perkataan yang digunakan oleh orang Syiah umum: bahawa Ali diseret keluar dari rumahnya dan diancam dengan kematian jika dia tidak memberikan baiahnya. Yang sebenarnya bahawa di dalam beberapa hari yang pertama Khalifah, dia dengan rela dan gembira menerima keKhalifahan Abu Bakar.
Shirazi: Ali dan Bani Hashim tidak memberikan baiah pada ketika itu. Ahli sejarah kamu telah menulis bahawa Ali menawarkan baiah selepas pemergian Fatimah. Al-Bukhari di dalam Sahih, jilid III, Bab bab Ghazawah Khaibar, ms 37, dan Muslim bin Hajjaj, di dalam Sahih, jilid V, ms 154, melaporkan bahawa Ali menawarkan baiahnya selepas pemergian [meninggal] Fatimah. Sebahagian dari ulama kamu percaya bahawa Fatimah meninggal dunia 75 hari selepas wafatnya Nabi. Ibn Qutaybah juga mempunyai pandangan yang sama, tetapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan beliau meninggal selepas enam bulan wafatnya Nabi. Dari itu maka baiah Ali datang selepas 3 hingga ke 6 bulan selepas wafatnya Nabi. Al-Mas’udi di dalam Muruj al-Dhahab, jilid I, ms 44, berkata ‘Tidak ada dari Bani Hashim memberikan baiah kepada Abu Bakar sehingga meninggalnya Fatimah. Ibrahim bin Sa’ad al-Thaqafi menyatakan dari al-Zuhri bahawa Ali tidak memberikan baiah sehingga enam bulan selepas wafatnya Nabi, dan manusia tidak mempunyai keberanian untuk memaksanya melainkan setelah meninggalnya Fatimah. Ibn Abil Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah menyampaikan fakta yang sama. Walau bagaimana pun, ulama kamu yang menekankan bahawa baiah Ali tidak serta merta tetapi datang setelah beberapa lama berlalunya masa dan kemudian keadaan memaksanya untuk melakukan yang sedemikian. Ibn Abil Hadid, di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid II, ms 18, menyampaikan dari al-Zuhri, dari Aishah, yang berkata: ‘Ali tidak memberikan baiah kepada Abu Bakar untuk enam bulan, dan tidak ada orang dari Bani Hashim yang memberikan baiah sehinggalah Ali melakukannya.’ Ahmad bin A‘sam al-Kufi al-Shafii di alam al-Futuh, dan Abu Nasr Humaidi, dalam al-Jam‘u baina al-Sahihain mengatakan dari Nafi’, menyebutkan dari al-Zuhri, yang berkata: ‘Ali tidak memberi sumpah ketaatan sehingga enam bulan selepas wafatnya Nabi.’
ALI DISERET DARI RUMAHNYA DAN RUMAHNYA DIBAKAR.
Hafiz: Di manakah adanya ulama kami yang mengatakan bahawa Ali telah diseret keluar dari rumahnya dan rumahnya dibakar, sebagaimana yang dipercayai secara umum oleh Syiah? Mereka menyampaikan dengan penuh emosi di dalam perhimpunan agama mereka. Mereka juga membangkitkan emosi manusia dengan mengatakan bahawa Fatimah telah didera dan disebabkan itu telah keguguran.
Shirazi: Hadirin yang dihormati: Kamu bencikan Syiah, percubaan telah dibuat untuk menutup perbuatan kesalahan orang yang terdahulu. Kamu katakan Hadis itu telah diada-adakan oleh Syiah. Yang sebenarnya adalah bahawa atas arahan Abu Bakar, Umar dan lainnya pergi kerumah Ali, mengancamnya dengan pedang, menyeretnya hingga ke masjid dan memaksa beliau memberikan baiah kepada Abu Bakar. Fakta ini telah dirakamkan oleh ulama kamu. Jika kamu kehendaki, saya akan nyatakan kepada kamu. Kami tidak katakan sesuatau di atas rujukan dan pengesahan kami. Kami hanya katakan, apa yang ulama kamu katakan.
Hafiz: Ya; sila. Kami bersedia mendengarnya.
DUA BELAS HUJAH DI DALAM MENYOKONG FAKTA BAHAWA ALI TELAH DIBAWA KEMASJID DENGAN MATA PEDANG
Shirazi: 1] Abu Jaafar al-Baladhuri, Ahmad bin Yahya bin Jabir al-Baghdadi, seorang ahli Hadis dan sejarah kamu yang boleh dipercayai, menulis di dalam buku sejarahnya bahawa Abu Bakar memanggil Ali untuk memberikan baiah, Ali menolak. Abu Bakar menghantar Umar, yang pergi dengan andang api untuk membakar rumah Ali. Fatimah pergi ke pintu dan berkata: ‘Wahai anak Khattab! Adakah engkau datang hendak membakar rumah aku?’ Dia berkata : ‘Ya! Ini lebih berkesan dari apa-apa yang bapa kamu lakukan.’
2] Izz al-Din Ibn Abil Hadid al-Mu’tazili, dan Muhammad bin Jarir Tabari, menyampaikan bahawa Umar pergi kepintu rumah Ali dengan Usayd bin Khuzai, Salamah bin Aslam dan sekumpulan lelaki. Umar memanggil: ‘Keluar! Jika tidak aku bakar rumah ini!’
3] Ibn Khazibah melaporkan di dalam Kitab al-Gharrar dari Zaid bin Aslam, yang berkata: ‘Saya adalah salah seorang dari mereka yang pergi bersama Umar dengan andang api kepintu rumah Fatimah. Apabila Ali dan orang-orangnya enggan memberikan baiah, Umar berkata kepada Fatimah, ‘Biarkan sesiapa yang ada di dalamnya keluar. Jika tidak rumah ini akan dibakar dengan sesiapa yang ada di dalamnya.’ Ali, Hasan, Husain, Fatimah dan sekumpulan para sahabat Nabi dan Bani Hashim ada di dalamnya. Fatimah berkata: ‘Adakah kamu akan membakar rumahku bersama aku dan anak-anakku? Dia berkata: ‘Ya, demi Allah, jika mereka tidak keluar dan memberikan baiah kepada Khalifah Nabi.’
4] Ibn Abd Rabbih, seorang ulama kamu yang terkenal, menulis di dalam Iqdul Farid, bahagian III, ms 63, bahawa Ali dan Abbas sedang duduk di rumah Fatimah. Abu Bakar memberitahu Umar: ‘Pergi dan bawakan orang-orang ini. Jika mereka enggan. Perangi mereka.’ Maka Umar datang kerumah Fatimah dengan andang api. Fatimah pergi ke pintu rumahnya dan berkata: ‘Adakah kamu datang hendak membakar rumahku? Dia berkata: ‘Ya.’
5] Ibn Abil Hadid al-Mu‘tazili di dalam Sharh Nahjul Balaghah, jilid I, ms 134, menyebutnya dari al-Jauhari dalam Kitab al-Saqifah, yang telah menulis dengan mendalam mengenai kejadian di Saqifah Bani Sa‘idah. ‘Bani Hashim dan Ali berkumpul di rumah Ali. Zubair juga ada bersama dengan mereka oleh kerana dia menganggap dirinya salah seorang dari Bani Hashim. Ali pernah berkata: ‘Zubair selalu bersama kami, sehinggalah anaknya dewasa. Mereka telah memalingkan dia dari kami.’ Umar pergi ke rumah Fatimah dengan sekumpulan lelaki. Usayd dan Salamah juga bersama dengannya. Umar menyuruh mereka keluar dan memberikan baiah. Mereka menolak. Zubair mencabut pedangnya dan keluar. Umar berkata: ‘Tangkap anjing itu.’ Salamah bin Aslam merampas pedangnya dan membalingkan ke dinding. Kemudian mereka menyeret Ali kepada Abu Bakar. Bani Hashim yang lain mengikut mereka dan menunggu untuk melihat apa yang Ali akan lakukan. Ali mengatakan bahawa dia adalah hamba Allah dan adik kepada Nabi. Tiada siapa yang mendengarkannya. Dia dibawa kepada Abu Bakar, yang menyuruh beliau memberikan baiah kepadanya. Ali berkata: ‘Saya yang lebih berhak pada kedudukan ini, dan saya tidak akan memberikan baiah kepada kamu. Sebaliknya telah menjadi tanggong jawab ke atas kamu untuk memberikan baiah kepada saya. Kamu mengambil hak ini dari Ansar berdasarkan perhubungan kamu dengan Nabi. Saya juga atas dasar yang sama memprotes terhadap engkau. Maka berlaku adillah. Jika engkau takut kepada Allah, terimalah hak aku, sebagaimana Ansar telah lakukan kepada engkau. Jika tidak ketahuilah bahawa engkau dengan sengaja telah menzalimi aku.’ Umar berkata: ‘Kami tidak akan meninggalkan kamu sehingga kamu memberikan baiah.’
Ali berkata: ‘Kamu telah bersubahat bersamanya. Hari ini engkau [Umar] menyokong dia [Abu Bakar], supaya esok dia akan pulangkan Khalifah ini kepada engkau. Saya bersumpah dengan Allah bahawa saya tidak akan turutkan permintaan kamu dan tidak akan memberikan baiah [kepada Abu Bakar]. Dia yang seharusnya memberikan baiah kepada saya.’ Kemudian dia menolehkan mukanya kepada manusia: ‘Wahai Muhajirin, takutlah kepada Allah. Janganlah mencabut hak penguasaan dari keluarga Muhammad. Hak itu telah diberikan oleh Allah. Janganlah menolak orang yang punya hak dari tempatnya. Demi Allah, kami Ahlul Bayt mempunyai lebih kuasa di dalam perkara ini dari yang kamu ada. Adakah sesiapa diantara kamu yang punya pengetahuan kitab Allah, Sunnah Nabi-Nya, dan juga perundangan agama kita. Saya bersumpah dengan Allah bahawa kami memilikki semua ini. Maka janganlah mengikuti diri kamu kerana kamu akan menyimpang dari kebenaran.’ Ali pulang ke rumah dengan tidak memberikan baiah dan terus menyepikan dirinya di rumah sehingga pemergian Fatimah. Kemudiannya, dia terpaksa memberikan baiah.
6] Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaybah bin Umar al-Bahili al-Dinawari, adalah seorang dari ulama kamu dan juga Kadi bagi kota Dinawar, menulis di dalam bukunya yang terkenal Tarikh al-Khulafa’ al- Raghibin wa Daulat Bani Umayyah, yang dikenali dengan nama al-Imamah wa al-Siyasah, jilid I, ms 13: ‘Apabila Abu Bakar mengetahui sekumpulan orang yang memusuhinya telah berkumpul di rumah Ali, dia menghantar Umar kepada mereka. Apabila Umar memanggil Ali supaya keluar dan memberikan baiah kepada Abu Bakar, mereka semua tidak mahu keluar. Umar mengumpulkan kayu dan berkata: ‘Saya bersumpah dengan Allah, yang mempunyai nyawaku di dalam kawalan-Nya, sama ada kamu keluar atau aku akan bakar rumah ini dengan segala isi di dalamnya.’ Orang ramai berkata: ‘Wahai Abu Hafsah! Fatimah juga ada di dalam rumah itu.’ Dia berkata: ‘Biarkan dia di situ. Saya akan membakar rumah itu.’ Maka kesemuanya keluar dan memberikan baiah, melainkan Ali, yang berkata: ‘Saya telah bersumpah bahawa sehingga saya siap menyusun al-Quran, saya tidak akan keluar dari rumah dan tidak juga memakai pakaian lengkap.’ Umar tidak menerima alasan ini, tetapi penerangan yang rayuan dari Fatimah dan desakkan dari yang lainnya, telah memaksa dia kembali kepada Abu Bakar. Umar mendesak dia untuk memaksa Ali memberikan baiahnya. Abu Bakar menghantar Qunfuz beberapa kali untuk memanggil Ali, tetapi dia selalu kecewa. Akhirnya Umar dengan sekumpulan manusia pergi ke pintu rumah Fatimah. Apabila Fatimah mendengar suara mereka, dia berkata: ‘Wahai bapaku, Nabi Allah, apakah jenis siksaan yang kami alami dari anak al-Khattab dan anak Quhafah!’
Apabila manusia mendengar rayuan Fatimah, sebahagian dari mereka pulang dengan hati yang sedih, tetapi Umar tinggal di situ dengan beberapa orang, sehingga akhirnya mereka mengheret Ali keluar dari rumahnya. Mereka membawa Ali kepada Abu Bakar, dan menyuruh dia memberikan baiah kepadanya. Ali berkata: ‘Jika saya tidak memberikan baiah, apa yang akan kamu lakukan?’ Mereka berkata: ‘Kami bersumpah dengan Allah bahawa kami akan patahkan tengkok engkau.’ Ali berkata: ‘Adakah kamu akan membunuh hamba Allah, dan adik kepada Nabi?’ Umar bekata: ‘Kamu bukan adik kepada Nabi Allah.’ Sedang ini semua berlaku, Abu Bakar mendiamkan diri. Umar kemudian bertanya kepada Abu Bakar, sama ada dia tidak melaksanakan arahan Abu Bakar dalam perkara ini. Abu Bakar berkata selagi Fatimah masih hidup dia tidak akan memaksa Ali untuk memberikan baiah kepadanya. Ali kemudian pergi ke pusara Nabi, dengan sedih dan menangis, dia memberitahu Nabi apa yang Harun telah beritahukan abangnya Musa, sebagaimana yang dirakamkan di dalam al-Quran:

Nabi Harun berkata: Wahai anak ibuku! Sesungguhnya manusia menganggap saya ini lemah dan hampir sahaja membunuh saya.’ [Surah al-A’raf 7:150]
FATIMAH MEMBERITAHU ABU BAKAR DAN UMAR BAHAWA DIA MENGUTUK MEREKA BERDUA DISETIAP DOA
Setelah menyebutkan segala kejadian itu dengan khusus, Abu Muhammad Abdullah bin Qutaybah berkata bahawa Ali tidak memberikan baiahnya dan pulang ke rumah. Kemudian Abu Bakar dan Umar pergi ke rumah Fatimah untuk memujuknya dan meminta keampunan darinya. Dia berkata: ‘Allah menjadi saksi saya bahawa kamu berdua telah bersalah kepada saya. Di dalam setiap doa, saya mengutuk kamu dan akan terus mengutuk kamu sehingga saya bertemu dengan bapa saya dan mengadukan hal mengenai kamu.’
7] Ahmad bin Abdul Aziz adalah seorang dari ulama kamu. Ibn Abil Hadid menulis mengenainya dengan perkataan yang berikut: ‘Dia adalah seorang ilmuan, seorang ahli Hadis dan juga sasterawan.’ Dia menulis di dalam Kitab-al-Saqifah dan Ibn Abil Hadid al-Mutazali juga menyebut darinya di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid I, ms 9, pada pengesahan Abil Aswad, yang berkata: ‘Sekumpulan para sahabat dan Muhajirin menyatakan tidak puas hati mereka pada kedudukan Khalifah Abu Bakar dan bertanya mengapa mereka tidak diajak berunding. Ali dan al-Zubair juga menunjukkan marah mereka, enggan memberikan baiah, dan kembali ke rumah Fatimah. Fatimah menangis dan dengan serius telah merayu, tetapi tidak memberi kesan. Mereka mengambil pedang Ali dan Zubair dan membalingnya ke dinding, sehingga merosakkannya. Mereka kemudian diheret ke masjid dan dipaksa memberikan baiah.’
8] Jauhari menyampaikan dari Salamah bin Abdul Rahman bahawa apabila Abu Bakar mendengar bahawa Ali, Zubair dan sekumpulan Bani Hashim telah berkumpul di rumah Fatimah, dia menghantar Umar kepada mereka. Umar pergi ke pintu rumah Fatimah dan memanggil dengan kuat, ‘Keluarlah, jika tidak, saya bersumpah saya akan membakar rumah ini!’
9] Al-Jauhari, menurut laporan daripada Ibn Abil-Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah, jilid II, ms 19, menyebut dengan pengesahan dari al-Sya‘bi: ‘Apabila Abu Bakar mendengar mengenai perhimpunan Bani Hashim di rumah Ali, dia berkata kepada Umar: ‘Berdua, kamu dan Khalid pergi dan bawa Ali dan al-Zubair kepada ku supaya mereka boleh memberikan baiah kepada aku.’ Maka Umar masuk ke rumah Fatimah dan Khalid menunggu di luar. Umar berkata kepada al-Zubair: ‘Apa dengan pedang ini?’ Dia menjawab, ‘Saya telah membawanya untuk baiah kepada Ali.’ Umar merampas pedang itu dan membalingnya pada batu di dalam rumah dan merosakkannya. Kemudian dia membawanya keluar kepada Khalid. Umar masuk semula ke dalam rumah, di mana terdapat ramai orang, termasuk Miqdad, dan semua Bani hashim. Kepada Ali dia berkata: ‘Bangun! Saya hendak membawa kamu kepada Abu Bakar. Kamu mesti memberi baiah kepadanya.’ Ali enggan. Umar mengheret dia kepada Khalid. Khalid dan Umar memaksa dia di sepanjang jalan yang penuh sesak dengan manusia, yang memerhatikan peristiwa ini. Apabila Fatimah melihat gelagat Umar, dia bersama dengan beberapa wanita dari Bani Hashim [yang datang untuk menenteramkan dia] keluar. Mereka merayu dan menangis. Fatimah pergi ke masjid di mana dia berkata dengan Abu Bakar: ‘Berapa cepatnya kamu telah mengenepikan Ahli Bayt Nabi Allah. Saya bersumpah dengan Allah, saya tidak akan berkata-kata dengan engkau dan Umar sehingga saya bertemu dengan Allah.’ Fatimah menunjukkan tidak setujunya yang amat sangat kepada Abu Bakar dan tidak berkata-kata dengannya di sepanjang baki hidupnya.’ [Lihat juga Sahih al-Bukhari, bahagian V dan VII].
10] Abu Walid Muhibuddin Muhammad bin Muhammad bin al-Sahna al-Hanafi (mati 815 H.), seorang dari ulama terkenal kamu, menulis di dalam bukunya Raudat al-Manazir fi Khabar al-Awa’il wa al-Awakhir, berkaitan dengan peristiwa Saqifah: ‘Umar datang kerumah Ali bersedia untuk membakarnya dengan segala isi yang ada di dalamnya. Umar berkata: ‘Masuklah kepada apa yang ummah telah masuk.’
11] Al-Tabari di dalam Tarikhnya, jilid II, ms 443, menyatakan dari Ziyad bin Kalbi bahawa: ‘Talhah, al-Zubair dan sebahagian dari Muhajirin ada di rumah Ali. Umar bin Khattab pergi ke sana dan mendesak supaya mereka keluar. Jika mereka tidak keluar, dia berkata yang dia akan membakar rumah itu.’
12] Ibn Sahna, di dalam (Hashiyyah) catatan tepi kitab al-Kamil oleh Ibn al-Athir, jilid XI, ms 112, menulis yang berkaitan dengan Saqifah, bahawa: ‘Sebahagian dari para sahabat Nabi dan Bani Hashim, al-Zubair, Utbah bin Abi Lahab bin Sa’id bin As, Miqdad bin al-Aswad al-Kindi, Salman al-Farisi, Abu Dharr al-Ghifari, Ammar bin Yasir, al-Barra’ bin Azib, dan Ubay bin Ka’ab, enggan memberikan baiah kepada Abu Bakar. Mereka berkumpul di rumah Ali. Umar bin Khattab pergi ke sana bermaksud untuk membakarnya. Fatimah membantah kepadanya. Umar berkata: ‘Masuklah di mana semuanya telah masuk.’
Ini tidak lain adalah contoh dari banyak lagi fakta sejarah yang dirakamkan oleh ahli sejarah kamu. Kejadian ini telah diketahui umum sehingga penyair-penyair lain telah menyebutnya. Seorang dari penyair itu, Hafiz Ibrahim dari Mesir, berkata di dalam syairnya di dalam memuji Umar:
‘Tidak ada manusia lain tetapi Abu Hafsah [Umar] yang mempunyai keberanian pada mengatakan kepada ketua Adnan [Ali] dan rakan-rakannya
dengan berkata: ‘Jika kamu gagal untuk memberi baiah, saya akan membakar rumah kamu dan tidak akan meninggalkan walau seorang dari isi rumah yang hidup, walaupun Fatimah.’
Hafiz: Kenyataan ini hanya menunjukkan bahawa mereka membawa andang api sekadar untuk menakutkan pihak yang menentang Khalifah. Hanya cerita yang ditambahkan dari Syiah yang mengatakan rumah Ali dibakar, dan Fatimah akhirnya mengalami keguguran.
KENYATAAN MENGENAI KEGUGURAN FATIMAH
Shirazi: Kamu hendaklah menbaca Kitab al-Ithbat al-Wasiyyah, yang disusun oleh Abi al-Hasan Ali bin Husain al-Mas‘udi, pengarang buku Muruj al-Dhahab. Dia menulis dengan mendalam mengenai kejadian pada hari itu: ‘Mereka mengepong Ali dan membakar pintu rumahnya. Mereka mengheret dia keluar dari rumah dan menekan wanita yang terutama, Fatimah, di antara pintu dan dinding dengan kuatnya sehingga Muhsin, anak di dalam kandungannya mati keguguran.’
Syiah tidak mengada-adakan perkara ini. Apa yang berlaku telah disimpan di dalam lembaran buku sejarah. Keguguran ini adalah satu fakta. Kamu boleh juga merujuk kepada Syarh Nahjul Balaghah, jilid III, ms 351. Ibn Abil Hadid menulis bahawa dia memberitahu gurunya, Abu Jaafar al-Naqib, bahawa apabila Nabi telah diberitahu bahawa Hubbar bin Aswad telah menyerang anak perempuannya Zainab dengan batang tombak, dan dengan sebab itu dia telah mengalami keguguran, Nabi telah membenarkan dia dijatuhkan hukuman mati. Abu Jaafar berkata: ‘Jika Nabi Allah masih hidup, dia pastinya akan menjatuhkan hukuman mati kepada dia yang telah menakutkan Fatimah sehinggakan anaknya Muhsin mati di dalam keguguran.’
Hafiz: Saya tidak faham apakah kebaikannya dalam menyampaikan cerita yang sedemikian ini. Perkara yang seperti ini hanya membawa kepada perpecahan.
Shirazi: Kamu membantah kepada saya kerana menyampaikan fakta ini. Tetapi saya tidak membantah serangan dari penulis hasad yang telah menyimpangkan saudara kita yang tidak berpengetahuan, memanggil Syiah kafir dan mengatakan bahawa fakta ini adalah bikinan Syiah. Kami tidak mengatakan sesuatu mengenai Ali melebihi dari apa yang Nabi telah katakan. Kami telah katakan kepada kamu semua pada malam yang lalu bahawa kami menganggap bahawa Ali adalah hamba Allah yang taat, yang dilantik Allah sebagai wazir dan juga pengganti kepada Nabi. Kamu mengatakan tidak ada gunanya pada menyatakan fakta ini. Jika kamu tidak menimbulkan perkara ini, kita tidak akan membincangkannya. Jika kamu tidak mengatakan pada malam ini bahawa itu semua adalah kepercayaan Syiah dengan tidak ada apa yang tersembunyi padanya, maka saya dengan tiada keberatan akan memberitahu para pendengar bahawa ini adalah kepercayaan ulama Sunni yang matang [tidak berat sebelah].
Nawab: Tuan yang dihormati, kami percaya bahawa Husain, yang syahid, adalah yang benar dan bahawa dia telah dibunuh secara kejam oleh pegawai Bani Umayyah. Tetapi terdapat sebilangan manusia, terutama dari generasi yang muda, yang mengatakan bahawa peperangan di Karbala adalah khusus ketenteraan, dan bukan peristiwa keagamaan. Telah dikatakan bahawa Husain bin Ali menuju ke Kufah di dalam mencari kekuasaan, dan adalah tanggong jawab setiap kerajaan pada membendung sebarang bahaya. Maka Yazid menentang ancaman ini. Mereka telah meminta Imam yang mulia ini untuk memberikan baiahnya yang tidak berbelah bagi kepada Khalifah Yazid, yang mana ketaatan kepadanya adalah wajib. Mereka menghendakkinya pergi ke Syria untuk tinggal di sana bersama Khalifah secara terhormat atau pulang ke tempat asalnya. Tetapi dia tidak mengikuti nasihat mereka maka akhirnya dia terbunuh. Mereka merumuskan bahawa sebarang peringatan untuk orang yang mementingkan dunia, yang telah terbunuh kerana mencintai kuasa, bukan sahaja tidak bermakna, tetapi sebagai satu bidaah. Adakah kamu mempunyai jawapan pada maksud ini? Bagaimana kamu menyangkal tanggapan [idea] bahawa peperangan Karbala bukannya pergelutan politik?
IMAM HUSAIN TIDAK PERNAH MENGINGINKAN KUASA POLITIK
Shirazi: Setiap tindakan yang baik atau jahat berasaskan pada pengetahuan kita mengenai Allah. Tujuan utama adalah pada mengenali Allah; dan kemudian mereka hendaklah menerima Kitab Tuhan. Dari penerimaan itu diikuti pula dengan mengiktiraf apa yang ada di dalam kitab itu adalah yang terpuji. Sesiapa yang mempercayai bahawa Husain ibn Ali telah digerakkan oleh matlamat kepentingan keduniaan telah menolak kebenaran al-Quran. Allah Maha Besar telah memberikan bukti pada sucinya Husain di dalam al-Quran. Dia berkata:

Hanya sanya Allah menghendaki untuk menjauhkan kekotoran dari kamu, Wahai ahli rumah! Dan untuk mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya.’ [Surah al-Ahzab 33:33]
Kebanyakkan dari ulama kamu seperti Muslim, Tirmidhi Tha’labi, al-Sijistani, Abu Nu’aim al-Isfahani, Abu Bakar al-Shirazi, Al-Suyuti, Hamawaini, Ahmad bin Hanbal, al-Zamakhshari, al-Baidawi, Ibn al-Athir, dan lainnya telah menegaskan bahawa ayat ini telah diwahyukan di dalam memuji lima yang suci, Ahli Bayt [ahli rumah].
Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Ayat ini adalah bukti yang besar terhadap maksum dan sucinya mereka ini. Kotoran yang paling utama adalah cinta pada kuasa dunia. Terdapat banyak Hadis dari Nabi dan para Imam yang mengutuk keinginan kepada kuasa dunia dan memenuhi keinginan nafsu. Nabi berkata: ‘Cinta dan bersahabat kepada dunia adalah punca segala kejahatan.’ Abu Abdullah Husain tidak mencintai kekuasaan dunia. Dia tentunya tidak mengorbankan nyawanya dan juga nyawa keluarganya hanya untuk dapat memerintah sementara di dunia.
Jika penentangan Imam Husain terhadap Yazid hanya untuk berkuasa di dunia, Nabi tentu tidak memerintahkan manusia untuk menolongnya. Ulama kamu sendiri mengesahkan maksud ini. Sheikh Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam Yanabi‘ al-Mawaddah dari Kitab Tarikh oleh al-Bukhari, al-Baghawi, dan Ibn al-Sikkin dari Dhakha’ir al-Uqba oleh Imam al-Haram al-Syafii, dan Sirat al-Mulla disebutkan dari Anas bin Harith bin Bayyah, yang mengatakan dia mendengar Nabi berkata: ‘Sesungguhnya, anak saya Husain akan dibunuh pada tanah Karbala. Setiap kamu yang hadir pada masa itu hendaklah menolongnya.’
Laporannya bersambong: ‘Anas bin Harith sampai di Karbala dan kerana patuh pada arahan Nabi telah syahid bersama dengan Imam Husain.’ Dari itu, di Karbala Imam Husain berdiri menegakkan kebenaran dan bukan kerana cinta kepada dunia. Imam Husain membuat perjalanan dengan kumpulan yang kecil, termasuk wanita-wanitanya dan kanak-kanak kecil, adalah satu petunjuk lagi yang dia tinggalkan rumah bukan untuk menjadi pemerintah. Jika itulah maksud tujuannya, dia boleh pergi ke Yaman, di mana dia mempunyai sokongan yang ramai. Yaman boleh menjadi tapak yang logik bagi dia melancarkan operasi tentera. Bahkan para sahabatnya berulang kali menyuruhnya pergi ke Yaman, tetapi mereka tidak menyedari tujuan matlamatnya. Tetapi Imam Husain tahu bahawa tidak ada gunanya pada mendapat kejayaan sementara. Perjalanannya bermula dengan 84 orang, termasuk wanita dan kanak-kanak; bermatlamat pada asas yang baik. Pokok suci - la ilaha illallah [tidak ada tuhan melainkan Allah] – telah ditanam oleh datuknya, disirami dengan darahnya, dan darah syuhada Badar, Uhud dan Hunain. Pokok ini telah diamanahkan kepada pekebun utama, Ali ibn Abi Talib, yang telah diketepikan dengan ancaman bunuh dan bakar. Akhirnya perkembangan tawhid [keesaan Allah] dan kenabian telah mengambil zaman perubahan. Secara beransur pentadbiran kebun berpindah tangan kepada yang khianat Bani Umayyah.
Semenjak Khalifah Uthman bin Affan, Bani Umayyah menguasai pentadbiran empayar. Abu Sufyan tua dan buta, tetapi nafsunya pada kuasa masih subur seperti biasa, menyatakan di dalam istana Umayyah: ‘Wahai Bani Umayyah! Kekalkan kedudukan Khalifah di dalam keluarga kamu. Syurga adalah satu dongengan. Peganglah kedudukan Khalifah seperti bola. Saya bersumpah dengan apa yang saya sumpah, bahawa saya selalu berhasrat pemerintahan begini untuk kamu. Peliharalah dia supaya keturunan kamu menjadi pewarisnya.’
Yang kafir ini telah mengeluarkan pekebun yang sah dari tamannya. Siraman air padanya telah diberhentikan dan pokok yang suci ini mengecil kurus sehinggalah sampai ke era Yazid, apabila pokok ini kelihatan akan mati; Imam Husain membuat perjalanan ke Karbala untuk mengairi taman Nabi dan menguatkan semua pokok yang suci itu. Sebahagian manusia bertanya mengapa Imam Husain tidak menegakkan bendera penentangan di Madinah. Mereka tidak faham jika dia kekal di Madinah, objektifnya tinggal tidak jelas. Imam Husain pergi ke Makah di dalam bulan Rejab dan berucap kepada ribuan manusia, memberitahu mereka bahawa Yazid sedang mencabut pokok tawhid. Ketagih kepada arak dan judi. Yazid berhibur dengan anjing dan monyet. Imam Husain menganggap pengorbanan dirinya perlu pada menyelamatkan Islam.
IMAM HUSAIN MENOLAK NASIHAT PADA MENINGGALKAN MISINYA
Imam Husain, sahabat dan keluarganya cuba untuk memujuknya dari pergi ke Kufah, dengan mengatakan bahawa penduduk Kufah yang telah menyuruhnya supaya datang adalah terkenal jahat dan tidak boleh dipercayai. Maka menurut pandangan ramai dari penyokongnya, Imam Husain tidak mempunyai peluang pada mengalahkan mereka. Mereka memintanya supaya meninggal perjalanannya. Mereka memintanya supaya pergi ke Yaman, di mana dia mempunyai ramai pengikut, dan disana dia boleh hidup dengan aman. Tetapi Imam Husain tidak dapat menerangkan realiti kebenaran situasi kedudukannya. Bagaimana pun dia memberikan kepuasan kepada setiap mereka dengan jawapan yang ringkas. Dia memberitahu sahabat akrab dan keluarga, seperti adiknya, Muhammad bin Hanafiah: ‘Kamu telah katakan yang benar. Saya juga tahu saya tidak akan mencapai apa-apa kuasa, tetapi saya pergi bukan untuk penkaklukkan dunia. Saya pergi hanya untuk dibunuh.’
Saya harap bahawa melalui penderitaan yang saya tanggong dari penindasan ini, saya dapat mencabut keluar asas bagi segala kekejaman dan kezaliman. Saya berjumpa datuk saya, Nabi Allah, di dalam mimpi memberitahu saya: ‘Buatlah perjalanan ke Iraq, Allah yang Maha Besar mahu melihat kamu dibunuh.’
Muhammad bin Hanafiah dan Ibn Abbas berkata: ‘Jika begitu mengapa membawa wanita bersama kamu? Dia menjawab: ‘Datuk saya mengatakan bahawa Allah mahu melihat mereka ditawan. Maka, menurut arahan Nabi saya membawa mereka bersama.’ Penawanan para wanita adalah bahagian penutup syahidnya. Mereka akan menunjukkan kepada dunia betapa kejamnya Bani Umayyah terhadap keturunan Nabi. Zainab, anak perempuan Ali dan Fatimah, membuat bantahan yang terang di dalam istana Yazid yang penuh dengan manusia, di mana ratusan manusia hadir, termasuk orang kenamaan, orang-orang besar Bani Umayyah, kedutaan asing yang datang untuk meraikan kemenangan mereka. Imam keempat, Zainul Abidin Ali ibn Husain, juga membuat penjelasan rayuan terhadap keadilan dari mimbar masjid Umayyah di dalam kehadiran Yazid. Setelah meninggikan kemuliaan dan sifat-sifat Allah, Zainul Abidin berkata: ‘Wahai manusia! Kami, keturunan Nabi Muhammad, yang telah diberikan oleh Allah dengan enam kualiti dan yang telah dijadikan lebih utama dari semua kejadian dengan penganugerahan tujuh kemuliaan. Kami telah diberikan pengetahuan, sabar, gagah, tampan, fasih, berani, dan dicintai oleh mereka yang beriman. Kami lebih utama dari semua manusia bahawa Nabi Muhammad adalah dari kami; yang siddiq Ali Ibn Abi Talib adalah dari kami; Jaafar al-Tayyar dari kami; Hamzah dari kami; dua cucu Nabi Hasan dan Husain dari kami; dan Mahdi [yang mendapat pentunjuk] dari ummah ini [Imam al-Hujjat bin Hasan] dari kami. Sesiapa yang tidak mengenali saya, harus tahu mengenai keluarga saya dan juga kedudukan keluarga saya; saya adalah anak Nabi Allah yang paling tinggi lagi mulia, Muhammad al-Mustafa.’
Kemudian dari mimbar yang sama, di mana Muawiyah dan Yazid telah gunakan untuk mengutuk Ali, Imam memuji datuknya yang mulia; Ali dihadapan Yazid dan ketua-ketua Bani Umayyah. Ramai orang Syria sebelum ini tidak pernah mendengar kualiti dan kemuliaan Ali. Imam berkata: ‘Saya adalah anak seorang yang yang berjuang bersama dengan Nabi; yang memerangi kafir di Badar dan Hunain; yang tidak pernah, walaupun sesaat hilang kepercayaannya kepada Allah. Saya adalah anak orang yang paling warak dari semua mereka yang beriman, pewaris Nabi, pembunuh yang kafir, pemerintah muslim, rahmat bagi yang tunduk patuh, sanjungan bagi mereka yang menangis dan takut kepada Allah, yang paling sabar dari yang sabar, yang terbaik dari yang melakukan sembahyang. Saya adalah anak orang yang telah dibantu oleh Jibril dan Mikail. Saya adalah anak orang yang menjaga kehormatan muslim dan pembunuh kepada yang kafir. Saya adalah anak orang yang berjihad berperang menentang musuh, yang menjadi kebanggaan Quraish, yang pertama pada menerima pengkhabaran Allah dan Rasul-Nya, yang pertama pada memeluk Islam, lidah kebijaksanaan dari Allah, penolong bagi agama Allah, penjaga perintah Allah, taman bagi kebijaksanaan Allah, tempat simpanan ilmu pengetahuan. Saya adalah anak ketua orang yang sabar, pemecah rintangan, yang hatinya tetap, berpendirian teguh, pembahagi yang amat adil dari yang lain. Dia adalah singa yang ganas di dalam pertempuran, dia memotong musuhnya dengan pedang dan menebarkannya seperti ribut menebarkan jerami. Dialah yang paling berani di antara semua orang di Hijaz, yang paling gagah di antara orang Iraq, muslim yang paling suci, dia yang memberikan baiah di Aqabah; wira Badar dan Hunain, orang yang paling tabah dalam peristiwa baiah di bawah pokok, pengorbanan yang unik semasa penghijrahan Nabi, ketua bagi dunia Arab, penjaga Kaabah yang suci, bapa kepada dua cucu Nabi. Ini adalah kemuliaan datuk saya, Ali Ibn Abi Talib. Saya adalah anak Khadijah al-Kubra; saya adalah anak Fatimah al-Zahra; saya adalah anak orang yang telah dibunuh dengan pukulan di belakang kepala; saya adalah anak seorang yang telah meninggalkan dunia ini kehausan; saya adalah anak kepada seorang yang tidak diberikan air sedang air diberikan kepada makhluk yang lain. Saya adalah anak seorang yang tubuhnya tidak dimandikan atau dikafankan; saya adalah anak seorang yang kepalanya telah dinaikkan dihujung mata pedang; saya adalah anak seorang yang wanitanya telah diserang di tanah Karbala dan dibawa sebagai tawanan. Saya adalah anak seorang yang wanitanya telah dibawa ke Syria sebagai tawanan.’ Kemudian Imam yang suci menangis dan dengan suara yang kuat, menyambung: ‘Sayalah…., sayalah…’ itulah dia, dia meneruskan menyebut kemuliaan keturunan dia yang terdahulu, dan penyiksaan terhadap bapanya dan Ahli Bayt. Sebagai keputusan dari ucapan ini manusia mula menangis. Selepas syahidnya Imam Husain, majlis yang pertama [perhimpunan bersedih pada mengingati] terhadap penderitaan yang kejam ditanggong Imam Husain telah diadakan pada masjid pusat Umayyah. Imam Zainul Abidin, setelah menyebutkan kemuliaan Ali dihadapan para musuhnya, memberikan gambaran yang menyayat hati terhadap penderitaan yang ditanggung oleh bapanya yang suci, ini telah menyebabkan tangisan timbul dari penduduk Syria di hadapan Yazid. Dia menjadi takut dan meninggalkan masjid.
Dari masjid ini, disebabkan ucapan Imam, manusia telah bangun menentang Yazid. Disebabkan oleh rintihan yang popular, Yazid terpaksa mengutuk Ubaidullah bin Marjanah dari kekejaman perbuatannya. Akhirnya, istana Bani Umayyah yang kejam hancur. Sekarang kita tidak boleh jumpa di seluruh Syria walau satupun kuburan Bani Umayyah.
Untuk kembali kepada soalan kamu, Imam Husain selalu menyatakan tentang kesyahidannya. Dia satu ketika berucap di Mekah pada hari Tarwiyah [8 Dhulhijjah 60 Hijrah] katanya: ‘Kematian melekat kepada setiap ahli dari keturunan Adam sebagai rantai melekat kepada wanita muda, saya tidak sabar untuk bertemu dengan keturunan saya seperti Yackub hendak bertemu dengan Yusuf. Tempat di mana saya akan jatuh telahpun dipilihkan untuk saya, dan saya mesti pergi ketempat itu. Saya melihat harimau kumbang liar membunuh saya, mengoyakkan tubuh saya, di antara Nawawi dan Karbala.’
Imam Husain tahu bahawa dia tidak akan sampai ke Kufah, ibu negara Iraq. Dia tahu bahawa dia akan dibunuh oleh orang yang kejam seperti binatang, memotong-motong badannya hingga hancur. Dia membuat perjalanan hanya untuk tujuan syahid dan bukan tujuan politik. Di sepanjang perjalanan dia memberitahu pengikutnya akan kematiannya. Dia memberitahu para sahabat dan keluarga bahawa satu ketika itu sudah cukup untuk membuktikan tidak bernilainya dunia ini. Dia berkata bahawa selepas kepala Nabi John dipenggal ia telah diserahkan kepada seorang penzina. Dia kata bahawa kepalanya pula akan dibawa kepada si pemabuk Yazid.
Pertimbangkan perkara ini buat seketika. Hurr bin Yazid al-Riyahi dengan tentera berkuda 1 000 orang menahan perjalanan Husain. Kufah hanya 30 batu jaraknya. Hurr telah dilantik oleh Ubaidullah Ibn Ziyad untuk menahan Imam Husain. Hurr tidak membenarkan Imam meneruskan perjalanan ke Kufah, dan tidak juga melepaskannya dari iringan tanpa arahan tambahan. Mengapa Imam menyerahkan dirinya kepada Hurr? Jika Imam Husain mengejar kuasa politik, dia pastinya tidak diberhentikan oleh Hurr, yang memiliki tidak lebih dari 1 000 tentera. Imam mempunyai 1 300 orang. Setelah mengalahkan mereka, Imam telah boleh sampai ke Kufah, di mana dia mempunyai ramai penyokong. Dari sana setelah diperkuatkan, dia mungkin boleh menentang musuh dan berjaya. Tetapi dia menerima arahan Hurr, berhenti di padang pasir dikelilingi oleh musuh. Selepas empat hari pasukan tambahan musuh tiba, dan anak Nabi telah dipaksa menahan penderitaan yang tidak terkata.
Bukti yang terbaik untuk menyokong pandangan saya adalah ucapan Imam pada malam sebelum hari Asyura. Sehingga ke malam itu 1 300 tentera bersedia untuk berperang dengannya. Husain mengumpulkan mereka semua dan berkata kepada mereka: ‘Mereka yang datang ke sini untuk kepentingan dunia hendaklah tahu bahawa esok sesiapa yang tinggal pada tanah ini akan dibunuh. Musuh hanya menghendakki aku seorang sahaja; aku melepaskan kuasa ikatan sumpah setia [baiah] dari leher kamu. Kini hari malam, kamu boleh beredar di dalam gelap.’ Ramai yang menerima cadangannya dan berlalu. Hanya 42 orang yang tinggal, 18 Bani Hashim dan 24 para sahabat. Selepas tengah malam, 30 tentera musuh bergerak ke khemah Imam untuk melakukan serangan di waktu malam, tetapi apabila mereka mendengar Imam Husain membaca al-Quran, hati mereka telah dipenuhi oleh perasaan belas dan berpihak dengan Imam. Ini adalah 72 orang yang telah mengorbankan nyawa mereka pada hari Asyura. Kebanyakkan daripada mereka adalah orang yang warak, dan ahli pembaca al-Quran.
Pengorbanan Husain yang suci telah diakui ke hari ini oleh rakan dan musuh. Walaupun dari mereka yang asing dengan agama kita telah terpikat dengan keperwiraannya. Di Perancis [Dairatul Maarif], terdapat artikal yang panjang bertajuk ‘Tiga Syuhada’ ditulis oleh seorang ilmuan wanita British. Temanya adalah, di dalam semua sejarah terdapat tiga syuhada yang dengan mengorbankan diri mereka, telah dapat menyebarkan kebenaran dengan lebih berpengaruh [berkesan]. Yang pertama adalah Socrates, dan yang kedua adalah Isa [penulisnya adalah Kristian]. Kita muslim percaya bahawa Isa tidak disalib. Al-Quran dengan jelas berkata:

‘Dan mereka tidak membunuhnya dan tidak juga mensalibnya, tetapi kelihatan kepada mereka demikian [seperti Isa] dan sesungguhnya mereka yang bertentangan dengannya hanyalah di dalam keraguan. Mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, tetapi hanya dugaan. Mereka dengan pasti tidak membunuhnya. Tidak! Allah mengambil dia kepada diri-Nya.’ [Surah al-Nisa’ 4:157-158]
Syuhada yang ketiga adalah Husain, cucu Nabi Muhammad. Dia menulis: ‘Apabila kami menyelidik kejadian sejarah dan menilai kedudukannya, di mana ketiga-tiga orang mengorbankan nyawanya, kami akui bahawa pengorbanan Husain mengatasi keduanya. Yang sebenarnya Socrates dan Isa hanya mengorbankan diri mereka sahaja untuk jalan Tuhan, tetapi Husain meninggalkan rumah menuju ke padang pasir yang jauh untuk dikepongi oleh musuh. Dia dan keseluruh keluarganya telah syahid demi untuk kebenaran. Dia menghantar sahabat dan juga kerabat untuk menentang musuh dan mengorbankan nyawa mereka untuk agama Allah. Ini adalah lebih susah dari hanya mengorbankan diri sendiri.’
Contoh yang paling jelas penderitaan kejam yang ditanggong oleh Husain adalah pembunuhan secara zalim terhadap anaknya yang berusia enam bulan. Dia membawa bayi itu di dalam tangannya, meminta sedikit air [waktu itu ada banyak air], untuk bayi tersebut , tetapi musuh yang kejam enggan memberinya air telah membunuh bayi itu dengan anak panah. Kekejaman musuh menunjukkan bahawa Imam Husain adalah mangsa kekejaman. Kesabarannya yang tidak terkata itu telah memusnahkan kekuasaan Bani Umayyah dan terkutuknya mereka di hadapan dunia. Disebabkan dari pengorbanannya dan juga Ahli Bayt maka agama Muhammad mendapat kehidupan yang baru.
Nawab Sahib: Kami betul-betul terhutang budi kepada kamu. Kami amat tertarik dengan penjelasan kamu mengenai fakta terhadap Imam Husain. Sehingga kini, kami telah mengikuti orang lain dan telah tidak berpeluang pada menziarah pusara yang mulia. Kami telah diberitahu bahawa menziarah pusara Imam Husain adalah bidaah [yang diada-adakan]. Ya tentunya bidaah yang baik, kerana ia dapat memberikan semangat kepada manusia untuk memahami kebenaran mengenai keturunan Nabi.
MAKSUD SEBENAR BIDAAH
Shirazi: Perkataan bidaah, pembaruan, adalah asalnya dari golongan ulama Sunni, Nasibi dan Khariji, yang memang sah musuh Ali. Mereka telah mengatakan ziarah adalah bidaah, tanpa memikirkan bahawa yang sebenarnya bidaah itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan Nabi atau Ahli Bayt, yang tidak diarahkan oleh Allah. Bagaimana pun, mengenai soalan menziarah pusara Husain, terdapat banyak Hadis di dalam buku ulama kamu. Saya menghadkan diri saya pada satu Hadis terkenal yang telah dirakamkan dikebanyakkan buku maqatil dan himpunan Hadis.
‘Satu hari Nabi berada di rumah Aisyah apabila Husain masuk. Nabi memeluk dan menciumnya. Aisyah bertanya: ‘Semoga nyawa bapa dan ibuku dikorbankan untuk kamu! Betapakah cinta kamu kepada Husain!’ Nabi berkata: ‘Tidakkah kau tahu anak ini adalah sebahagian dari hatiku dan kembang [bunga] ku?’ Selepas itu Nabi mula menangis. Aisyah bertanya sebab mengapa Nabi menangis. Nabi menjawab bahawa dia mencium tempat-tempat di mana Bani Umayyah akan melukakan Husain. Aisyah bertanya adakah mereka akan membunuhnya. Nabi menjawab: ‘Ya, dia akan dibunuh. Mereka tidak akan dapat sokonganku di akhirat. Rahmat bagi mereka yang menziarah ke pusaranya setelah kesyahidannya. Aisyah bertanya apakah ganjaran bagi ziarah itu. Nabi menjawab, ‘Ia adalah sama seperti satu haji saya.’ Aisyah berkata, ‘Satu haji kamu!’ Nabi berkata: ‘Tidak, dua,’ Apabila Aisyah sekali lagi menunjukkan kejengkelannya [hairan], Nabi berkata: ‘Tidak, empat haji saya.’ Lagi lebih meluat Aisyah, lagi tinggi ganjarannya, sehingga akhirnya Nabi berkata, ‘Aisyah, jika sesiapa yang pergi menziarah pusara Husain, Allah akan memberikan dia ganjaran 90 haji dan 90 umrah yang dilakukan oleh saya.’ Kemudian Aisyah terdiam.
Sekarang saya tanya kamu adakah ziarah yang sedemikian bidaah?
KESAN DARI MENZIARAHI PUSARA IMAM YANG SUCI
Terdapat faedah lain yang bermanfaat dari ziarah pusara Imam. Kawasan dalam pusara yang dipanggil haram, sentiasa dibuka untuk pelawat siang dan malam. Kawasan haram dan masjid berhampirannya akan didapati sentiasa penuh dengan penggunjung. Mereka yang biasanya melakukan salat wajib sahaja, kerap melakukan yang disunatkan ketika ziarah pada pusara suci. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan membaca Quran. Adakah kecintaan begini bidaah?
Nawab: Ya, pastinya kami tidak mempunyai sesiapa yang hendak disalahkan melainkan diri kami, jika kami tidak meneliti parkara ini dengan cermat. Beberapa tahun lepas saya pergi ke Iraq dan melawat pusara Imam A‘zam Abu Hanifah dan Abdul Qadir Jilani. Satu hari saya pergi melawat tempat berhampiran Kazimain [tempat pusara Imam ketujuh, Musa Ibn Jaafar al-Kazim dan Imam kesembilan, Muhammad Ibn Ali [al-Taqi]. Apabila saya pulang, sahabat saya amat kasar pada mengkritik saya. Saya amat terperanjat bahawa melawat pusara Imam A‘zam di Mu‘azam, Sheikh Abdul Qadir Jilani di Baghdad, Khwaja Nizamuddin di India, Sheikh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi di Mesir boleh dianggap sebagai bernilai dan berfaedah. Setiap tahun ramai manusia dari golongan Sunni melawat tempat-tempat ini walaupun Nabi tidak menyuruhnya. Bagaimana boleh terjadi sedemikian, bahawa melawat pusara syuhada agung, cucu Nabi, yang disuruh oleh Nabi, dianggap bidaah? Saya bertekad bersungguh-sungguh, dengan izin Allah, saya akan pergi tahun ini untuk menziarah pusara cucu kesayangan Nabi, Husain. Saya akan meminta Allah untuk mengampunkan saya dari kesalahan yang lalu.
SESSI KELAPAN
(Malam Khamis, 1 Syaaban 1345 Hijrah)
Sayyid Abdul Hayy: Tuan yang dihormati, semalam kamu telah menyumbang kepada permusuhan di antara Muslim
Shirazi: Beritahu saya bagaimana saya lakukan.
Sayyid: Sedang kamu menerangkan ‘diri kami’, kamu telah membahagi Muslim kepada dua golongan. Muslim dan yang beriman. Tetapi Muslim semuanya adalah satu dan sama. Mereka yang mengatakan perkataan, ‘Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah Rasul-Nya’ dan semuanya bersaudara. Mereka tidak seharusnya dibahagikan kepada dua golongan, kerana ini adalah merbahaya kepada Islam. Syiah memanggil diri mereka yang beriman dan mereka memanggil kami Muslim. Kamu tentu telah lihat di India bahawa Syiah dikatakan yang beriman dan Sunni dikatakan Muslim. Yang sebenarnya Islam dan Iman adalah sama kerana Islam bererti menerima arahan agama. Pengakuannya adalah kebenaran kepada iman. Keseluruh kommuniti telah bersetuju bahawa Islam adalah iman yang bersih. Kamu telah menyalahi dari pandangan umum.
PERBEZAAN ANTARA ISLAM [MENYERAH] DAN IMAN [KEPERCAYAAN]
Shirazi: Pertama, rujukan kamu kepada manusia umum, tidak bererti manusia dari ummah secara keseluruhan. Ia merujuk kepada manusia umum dari golongan Sunni sahaja. Kedua, kenyataan kamu mengenai Islam dan iman tidaklah tepat. Bukan sahaja Syiah yang berbeza pandangan dengan Sunni, tetapi Asyari, Mutazilah, Hanafi dan Shafii juga mempunyai pandangan yang berbeza mengenainya iman dan Islam. Ketiga, saya benar-benar tidak faham kenapa seorang terpelajar seperti kamu harus berselindung di sebalik bantahan yang remeh. Perpecahan kepada dua golongan telah dibuat oleh Allah di dalam al-Quran. Mungkin kamu telah terlupa perkara yang berkaitan kepada sahabat di pihak kanan dan sahabat di pihak kiri yang dirujuk di dalam al-Quran yang berkata:

‘Penduduk padang pasir berkata: ‘Kami berimana’ Katakan: ‘Kamu belum beriman tetapi katakan, kami Islam (berserah diri), iman belum masuk lagi ke dalam hati kamu.’ [49:14]
Pastinya kamu tahu bahawa ayat ini diwayukan pada mengutuk kaum padang pasir, Bani Asad, yang hanya Muslim dalam nama sahaja. Semasa tahun kelaparan, mereka memenuhi Madinah, dan mengharap supaya mendapat bantuan, telah mengatakan mereka beriman. Tetapi di dalam hati, mereka adalah kafir terhadap Allah dan Nabi-Nya. Ayat ini menerangkan bahawa terdapat dua kumpulan Muslim, muslim yang ikhlas, yang telah mengesahkan kebenaran iman; dan mereka yang hanya menyebutkan pengistiharan kepada iman. Di dalam lingkungan sosial kita, kumpulan yang terakhir itu juga mendapat perlindungan keselamatan dan faedah dari perundangan untuk semua orang muslim. Tetapi mengikut kepada perundangan al-Quran, mereka tidak berhak kepada sebarang ganjaran di akhirat. Pengisytiharan mereka; bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasul-Nya, dan pada mempamerkan bahawa mereka adalah muslim tidak mempunyai sebarang pengertian.
Sayyid: Kamu adalah benar, tetapi Islam tanpa iman tidak ada makna, begitu juga iman tanpa Islam tidak punya kemuliaan. Allah berkata di dalam al-Quran:

Dan janganlah kamu (terburu-buru) mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai (dengan memberi salam atau mengucap dua kalimah Syahadat): " Engkau bukan orang yang beriman" [Surah al-Nisa’ 4:94]
Ayat ini membuktikan bahawa kita hendaklah melayani menurut pada apa yang zahir. Jika sesiapa mengatakan: ‘Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya.’ Kita hendaklah menerima imannya. Ini dengan sendirinya adalah bukti yang terbaik bahawa Islam dan iman adalah sama.
Shirazi: Ayat itu diwahyukan mengenai seseorang yang tertentu, sama ada Usamah bin Zaid atau Muhailam bin Jasama al-Laisi. yang mana telah dikatakan, membunuh seseorang di dalam peperangan yang telah mengistiharkan, ‘Tidak ada Tuhan melainkan Allah’ Dia telah dibunuh dengan anggapan bahawa dia telah mengatakan perkataan itu dalam keadaan takut.
Tetapi kerana kamu fikirkan ayat ini dalam pengertian umum, maka kami juga menganggap semua muslim sebagai bersih. Ya melainkan, kami melihat mereka menafikan pada asas agama.
Tetapi terdapat perbezaannya di antara Islam dan iman, kerana iman mempunyai berbagai kedudukan. Imam Jaafar bin Muhammad al-Sadiq berkata di dalam sebutannya dari Umar dan Zubair, ‘Untuk iman terdapat syarat, kedudukan dan peringkat. Sebahagian darinya kurang, dan kekurangannya jelas kelihatan; sebahagian mempunyai nilai yang baik dan berat; sebahagiannya adalah menyeluruh dan telah sampai ketahap kesempurnaan.’
Kekurangan Iman adalah peringkat pertama iman yang mana seseorang lalui kepada Islam dari kafir. Iman boleh bertambah. Rujukan kepadanya telah dibuat di dalam beberapa Hadis. Diantaranya adalah sebutan di dalam Usul al-Kafi dan di dalam Nahjul Balaghah dari Amirul Mukminin dan Jaafar bin Muhammad al-Sadiq yang berkata: ‘Allah telah membahagikan iman kepada 7 kelas yang mengandungi kebaikan, kebenaran, keyakinan di dalam hati, menyerah kepada kehendak Allah, ketaatan, pengetahuan dan kesabaran. Ketujuh-tujuh kualiti ini telah dibahagikan tidak sama rata kepada manusia. Sesiapa yang mempunyai kesemua kualiti ini adalah orang yang sempurna imannya. Makanya Islam adalah tahap peringkat iman yang pertama, yang mana hanya mengandungi pengisytiharan secara lisan di dalam mempercayai kerasulan Muhammad dan keesaan Allah. Iman belum memasukki hati orang itu lagi. Nabi Allah memberitahu sekumpulan orangnya: ‘Wahai manusia! Kamu adalah di antara mereka yang telah menerima Islam dengan lidah kamu tetapi belum lagi dengan hati kamu.’
Pastinya Islam dan iman adalah berbeza. Tetapi kita tidak dikehendakki untuk menyiasat hati orang lain. Saya katakan semalam bahawa tanda yang beriman adalah amalannya. Tetapi kita tidak punya hak untuk bertanya mengenai tindakan seorang muslim. Kami terpaksa, bagaimanapun pada menunjukkan ciri-ciri iman, supaya mereka yang sedang lena tidur dapat digerakkan pada melakukan tugas-tugas mereka. Makanya mereka hendaklah sedar akan kebenaran iman dan mengetahui bahawa keselamatan di akhirat hanya dicapai dengan melakukan amalan yang baik, sebagaimana Hadis telah katakan: ‘Iman bererti penerimaan dengan lidah, yakin di dalam hati, dan amalan dengan anggota.’ Penerimaan dengan lidah dan berkeyakinan di dalam hati adalah pendahuluan kepada amalan.
Sudah tentu kita tahu bahawa dunia yang hina ini hanyalah pendahuluan kepada dunia yang lain. Jalan keselamatan bagi seseorang tertutup di akhirat melainkan dia menjadi seorang yang beramal baik di sini. Allah yang Maha Berkuasa telah berkata di dalam al-Quran:

‘Demi masa, manusia itu dalam kerugian, melainkan mereka yang beriman dan beramal salih…’[103:1-3]
Secara ringkas, menurut al-Quran, warak adalah akar kepada iman. Dan jika seseorang tidak mempunyai amalan kebajikan bagi dirinya, pengesahan secara lisannya atau keyakinan di dalam hatinya masih meninggalkan dirinya jauh dari iman. Jika adalah benar bahawa kita haruslah menganggap sesiapa sahaja yang mengatakan, ‘Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasul Allah,’ mengapa kamu menganggap Syiah sebagai kafir? Sudah tentu Syiah percaya kepada keesaan Allah, kenabian Muhammad, satu Kiblat, satu Kitab. Mereka melakukan segala amalan yang wajib, mengerjakan puasa yang ditentukan, pergi menunaikan haji, membayar khums dan zakat, percaya kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan.
Tidakkah kamu yang menyebabkan perpecahan di dalam muslim? Kamu telah memisah dan menjauhkan jutaan muslim dari diri kamu dan mengatakan mereka kafir walaupun kamu tidak punya sedikit buktipun untuk menyokong tuduhan itu. Kamu tidak kenalkah bahawa itu semua adalah peralatan pihak musuh yang mahu mengadakan perpecahan di antara muslim dengan pembohongan tersebut. Yang sebenarnya kita tidak punya perbezaan di dalam asas kepercayaan kita, melainkan pada Imamah dan Wazir. Dan apa pula jika terdapat perbezaan di dalam amalan kepercayaan? Perbezaan yang begitu terdapat juga di antara kamu yang berempat mazhab, dan ia lebih serius dari perbezaan dengan kami. [Adalah tidak wajar sekarang untuk menunjukkan perbezaan diantara Hanafi dan Maliki atau Shafii dan Hanbali]. Pada pendapat saya kamu tidak punya apa-apa bukti untuk menunjukkan murtad atau kafirnya Syiah. Satu-satunya kesalahan Syiah yang tidak dapat dimaafkan, menurut dari apa yang dipropagandakan oleh Khariji dan Nasibi dengan cara Umayyah, adalah bahawa Syiah tidak pernah salah pada menghuraikan Hadis. Mereka tidak memberi orang seperti Abu Hurairah, Anas dan Samurah tempat di antara Nabi dan diri mereka. Bahkan ahli perundangan kamu dan juga Khalifah agung kamu mengutuk mereka sebagai pendusta.
Kesalahan terbesar yang dikatakan kepada Syiah adalah kerana mereka mengikuti keturunan Nabi, Ali dan 12 orang Imam, dan bukannya Imam yang empat. Tetapi kamu tidak punya bukti dari Nabi untuk menunjukkan bahawa muslim mesti mengikuti Ashari atau Muntazili di dalam asas agama [tawhid], dan Maliki, Hanafi, Shafii atau Hanbali di dalam perkara amalan [fiqah]. Disebaliknya terdapat banyak arahan dari Nabi memberitahu kita bahawa keturunan dan Ahli Bayt Nabi adalah sama setaraf dengan al-Quran dan ummah hendaklah mendampingkan diri kepada mereka. Di antara Hadis itu adalah Hadis Thaqalain, Hadis al-Safinah, Hadis bab al-Hittah. Bolehkah kamu menyebutkan satu Hadis yang mana Nabi berkata bahawa ummah selepasnya hendaklah mengikut Abul-Hasan Ashari dan Wasil bin Ata’, dsb, di dalam bahagian asas [tawhid] agama, dan satu dari empat mazhab – Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah atau Muhammad bin Idris al-Shafii? [dalam fiqah]. Sheikh Sulayman Balkhi al-Hanafi di dalam Yanabi’ al-Mawaddah, Bab IV, menyatakan dari Faraid Hamawaini menyebutnya dari Ibn Abbas bahawa Nabi berkata kepada Amirul Mukminin: ‘Wahai Ali! Aku adalah kota ilmu dan kamu adalah pintunya. Tidak ada siapa yang boleh masuk ke kota tanpa pertama masuk melalui pintunya. Dia adalah pendusta yang mengatakan dia cinta kepada ku sedang dia itu musuh kamu, kerana kamu adalah daripada aku, dan aku daripada kamu. Daging kamu adalah daging aku, darah kamu adalah darah aku, jiwa kamu adalah jiwa aku, wajah kamu adalah wajah aku. Rahmat bagi mereka yang patuh kepada kamu, binasalah mereka yang engkar kepada mu. Sahabat kamu selamat dan musuh kamu sesat. Sesiapa yang bersama dengan kamu dia berjaya, dan mereka yang menjauhi kamu akan kecundang. Selepas aku, kamu dan semua para Imam dari keturunan kamu adalah umpama bahtera Nuh: sesiapa yang menaikinya akan selamat, dan sesiapa yang enggan menaikinya akan tenggelam. Mereka [para Imam] adalah umpama seperti bintang: apabila satu tenggelam yang satu lagi akan terbit. Turutan ini akan berterusan sehingga ke hari pengadilan.
Ia telah disebutkan dengan jelas di dalam Hadis al-Thaqalain [diakui oleh kedua golongan] bahawa jika kamu bersama Ahli Bayt, kamu tidak akan menyimpang.’ Bahkan orang yang fanatik seperti Ibn Hajar al-Makki merakamkan yang didapatinya di dalam bukunya Sawa‘iq al-Muhriqah, Bab 2, pada pecahan bahagian 1, ms 92, pada kaitan dengan ayat al-Quran:

‘Dan tahan mereka, kerana mereka akan ditanya.’ [37:24]
Dan Sheikh Sulayman Balkhi al-Hanafi telah juga menyebutkan dari Sawa‘iq di dalam bukunya Yanabi’ al-Mawaddah, Bab 95, ms 296, dicetak di Istanbul, mengatakan bahawa Hadis ini telah disampaikan di dalam cara yang berbeza. Ibn Hajar berkata: ‘Sesungguhnya, Hadis pada dua perkara penting [thaqalain] telah disampaikan dengan cara yang berbeza. Ia telah disampaikan oleh lebih dari 25 sahabat Nabi.’
Ibn Hajar berkata mengenai ayat al-Quran yang di atas bahawa pada hari pengadilan, manusia akan ditanya mengenai wilayah Ali dan juga keturunan Nabi.
Dia menulis bahawa menurut dari beberapa punca, Hadis ini telah disampaikan pada peristiwa Arafah, dan sebahagian berkata ia disampaikan apabila Nabi berada di atas ranjang maut dengan tempat kediamannya penuh dengan para sahabat. Yang lain mengatakan bahawa ia telah dimuatkan di dalam ucapannya yang terakhir selepas haji wida’. Ibn Hajar memberikan pendapatnya mengenai terdapatnya perbezaan keadaan pada Hadis ini: ‘Tidak terdapat ketetapan, pada kemungkinannya bahawa Nabi, di dalam keinginannya untuk menunjukkan kemuliaan al-Quran dan keturunannya yang suci, mengulangi Hadis ini pada tempat dan keadaan yang berbeza. Ia telah disampaikan dengan sah bahawa Nabi berkata: ‘Saya tinggalkan diantara kamu dua perkara penting; jika kamu mengikuti mereka, kamu tidak akan menyimpang: dan keduanya ialah kitab Allah dan Ahli Bayt ku.’
Al-Tabrani telah meyatakan Hadis ini dengan tambahan berikut: ‘Saya pertanggungjawabkan kepada kamu mengenai dua ini: al-Quran yang suci dan Ahli Bayt, maka janganlah cuba untuk membuang mereka. Kerana kamu akan binasa. Janganlah mengabaikan mereka. Kerana kamu akan rosak. Janganlah mengajar mereka, kerana mereka lebih mengetahui dari kamu.
Bahkan Ibn Hajar yang fanatik, setelah menyatakan dari al-Tabrani dan lainnya, menulis: ‘Nabi mengelar al-Quran dan keturunannya, ‘dua perkara penting’ kerana kedua ini amatlah berat dan cemerlang di dalam semua aspek.’ Nabi juga berkata: ‘Saya memuji Allah yang telah memenuhi hati Ahli Bayt ku dengan kebijaksanaan.’ Dan Nabi juga berkata di dalam Hadis yang dirujuk terdahulu, ‘… dan jangan cuba untuk mengajar mereka [keturunan ku] apa-apa juga, oleh kerana mereka yang paling terpelajar dari kamu semua. Anggaplah mereka yang utama dari segala ummah kerana Allah telah menjadikan mereka suci dan telah mengenalkan mereka kepada ummah dengan kuasa luar biasa dan mempunyai kemuliaan serta lainnya.’
Terdapat satu petunjuk di dalam Hadis ini yang menekankan pada mengikuti Ahli Bayt: iaitu, generasi Ahli Bayt yang berturutan tidak akan terputus sehingga ke hari pengadilan. Amat menghairankan bahawa sebahagian manusia mengakui bahawa ahli keturunan Nabi mempunyai pengetahuan yang tinggi tetapi melanggar arahan Nabi dan mengambil sebagai ketua mereka orang yang tidak punya hak pada rujukan. Bolehkan kamu atau kami menukarkan al-Quran? Bolehkah kita memilih mana-mana kitab lain?
Sayyid: Tidak boleh. Ini adalah amanah Nabi, pengkhabaran Tuhan, punca petunjuk yang agung.
Shirazi: Semoga Allah merahmati kamu. Kamu mengatakan yang benar. Apabila kita tidak boleh menukar al-Quran dan menggantikannya dengan kitab lain, maka prinsip yang sama hendaklah diikuti mengenai yang sama dengan al-Quran. Maka menurut dari prinsip mana, orang yang bukan dari keturunan Nabi dibolehkan mendahului keturunannya? Saya perlukan jawapan yang mudah bagi soalan ini supaya kita boleh tahu sama ada ketiga-tiga Khalifah – Abu Bakar, Umar dan Uthman – tergolong di dalam Ahli Bayt Nabi, dan termasuk di dalam Hadis yang kami telah sebutkan [Thaqalain, al-Safinah, Bab- al-Hittah] Jika mereka terjumlah di dalamnya, maka kita hendaklah mengikuti mereka , menurut dari arahan Nabi.
Sayyid: Tiada siapa percaya bahawa mana-mana dari Khalifah, melainkan hanya Ali yang terjumlah di dalam Ahli Bayt Nabi. Sebenarnya tiga Khalifah yang disebut adalah sahabat Nabi.
Shirazi: Adakah Nabi menyurh kita untuk mengikuti kumpulan atau individu tertentu? Jika satu golongan berkata bahawa adalah perlu untuk mengikut orang lain [bukan Ahli Bayt], haruskah kita patuh kepada Nabi atau mengikut [dikatakan] bermanfaat sebagaimana yang ditentukan oleh ummah?
Sayyid: Sudah pasti patuh kepada Nabi adalah wajib.
Shirazi: Selepas Nabi mengarahkan kita untuk mengikuti al-Quran dan Ahli Baytnya, mengapa orang lain diutamakan? Adakah Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asyari, Wasil bin Ata, Malik bin Anas, Abu Hanifah, Muhammad bin Idris al-Shafii, dan Ahmad Bin Hanbal tergolong pada keturunan Nabi atau Amirul Mukminin, Ali dan sebelas dari keturuannya?
Sayyid: Sudah pasti tidak. Tiada siapa pernah berkata mereka ini dari keturunan Nabi, tetapi mereka adalah ahli fiqah terkenal dan orang yang warak dari ummah.
Shirazi: Tetapi menurut dari persetujuan ramai, Imam 12 adalah keturunan dari Nabi. Ulama kamu bersetuju bahawa mereka adalah sama dengan al-Quran, dan patuh kepada mereka membawa kepada keselamatan. Lebih-lebih lagi Nabi berkata mereka adalah yang paling berpengetahuan.
Dengan arahan yang sebegini jelas, apakah jawapan yang akan mereka berikan apabila Nabi bertanya, mengapa mereka melanggar apa yang dia telah sebutkan dan membiarkan orang lain mendahului keturunannya? Adakah mana-mana arahan dari Nabi bahawa golongan Asyari atau Mutazili harus mengikuti ketua mereka atau bahawa golongan Maliki, Hanafi, Shafii dan Hanbali perlu mengikut ketua mereka di dalam amalan agama? Tiada siapa ada menyebut nama mereka 300 tahun setelah wafatnya Nabi.
Hanya terkemudian, untuk tujuan politik atau alasan lain yang saya tidak tahu, mereka timbul di pementasan. Tetapi para Imam dari keturunan Nabi telah dikenali umum semasa hayat Nabi lagi. Ali, Hasan, Husain dan Fatimah telah dikenali sebagai ahli al-Kisa’, iaitu ‘orang di bawah selimut’ Merekalah orangnya yang mana sanjungan ‘ayat bagi kesucian’ telah diwahyukan. Adakah wajar untuk memanggil mereka yang mengikuti Ali, Hasan, Husain dan para Imam yang lain kafir? Kamu telah mengutamakan mereka yang bukan dari keturunan Nabi, mereka yang hanya ahli dalam perundangan fiqah. Apakah jawapan yang akan kamu berikan di mahkamah Tuhan apabila kamu ditanya mengapa kamu telah menyesatkan manusia awam, mengapa kamu memanggil pengikut Ahli Bayt kafir dan pembuat bidaah?
Kamu salahkan kami kerana kami bukan pengikut mazhab Maliki, Hanafi, Shafii dan Hanbali. Dan sedangkan kamu tidak mengikut Ali, walaupun terdapat perintah yang terang lagi tegas dari Allah dan Nabi yang kamu perlu melakukannya. Tanpa alasan yang munasabah, kamu mengikuti satu dari empat mazhab dan menutup pintu bagi perundangan.
Sayyid: Kami bergantung kepada empat Imam sebagaimana kamu bergantung kepada 12 Imam.
Shirazi: Syabas! Kamu telah mengatakan suatu perkara yang bagus! Jumlah Imam 12 orang tidaklah ditentukan oleh Syiah atau ulama mereka beberapa abad setelah wafatnya Nabi. Banyak Hadis yang disampaikan dari kedua pihak, membuktikan bahawa Nabi sendiri menentukan jumlah Imam adalah 12.
Diantara ulama kamu yang banyak yang telah merakamkan fakta ini adalah Sheikh Sulayman Qanduzi al-Hanafi, yang menulis di dalam Yanabi‘ul-Mawaddah, bab 77, mengenai kenyataan: ‘Terdapat 12 Imam selepas saya.’
Yahya bin Hasan di dalam Kitab al-Ummah telah menyampaikan dalam 20 cara bahawa Nabi berkata yang penggantinya adalah 12 orang, dan semuanya dari Quraish. Ia telah disampaikan dengan tiga cara di dalam Sahih al-Bukhari, dengan 9 cara dalam Sahih Muslim, dengan 3 cara di dalam Sunan Abi Daud, dengan satu cara di dalam Sunan al-Tirmidhi dan dengan 3 cara di dalam al-Jam‘ baina al-Sahihain oleh al-Humaidi.
Ramai lagi dari ulama kamu seperti Hamawaini di dalam Fara’id, al-Khawarizmi dan Ibn Maghazili, masing-masing di dalam Manaqib, Imam Tha’labi di dalam Tafsir dan Ibn Abil Hadid di dalam Syarh Nahjul Balaghah, dan Sayyid Ali Hamdani al-Syafii di dalam Mawaddatu’l Qurba, Mawaddah 10. Semuanya telah merakamkan 12 Hadis yang di sampaikan oleh Abdullah bin Abbas, Ubaya bin Rabi’i Zaid bin Harithah, Abu Hurairah dan Amirul Mukminin Ali. Semua ini telah disampaikan secara berlainan, tetapi sama, dalam perkataan bahawa Nabi berkata jumlah penggantinya dan Imam adalah 12, dan kesemuanya dari Quraish. Sebahagian Hadis mengatakan dari Bani Hashim. Di dalam Hadis yang lain, ditentukan nama-nama 12 pengganti itu disebutkan. Sebahagian hanya memberikan jumlahnya. Saya telah menyebutkan hanya satu contoh dari banyaknya Hadis ulama kamu. Sekarang bolehkah kamu sebutkan satu Hadis yang mengatakan bahawa jumlah penggantinya adalah empat? Walaupun jika terdapat satu sahaja Hadis yang sedemikian, kami akan menerimanya lebih daripada yang kami punya.
Walau apapun juga kamu tidak dapat menyebutkan satupun Hadis mengenai empat Imam kamu. Terdapat perbezaan yang besar diantara Imam Syiah dan Imam kamu. 12 Imam kami telah dilantik oleh Tuhan sebagai pengganti.
Mengenai Imam kamu, hanya ini yang boleh dirumus: Mereka mempunyai pengetahuan ilmu fiqah, dan boleh menterjemah al-Quran dan Hadis. Sebahagian mereka, seperti Abu Hanifah, menurut rakaman dari ulama kamu, tidak termasuk di antara penyampai Hadis, perundangan atau Mujtahid, tetapi hanya seorang yang bergantung pada pendapat sendiri. Ini dengan sendirinya telah menunjukkan dia kekurangan pengetahuan.
Sebaliknya Imam Syiah adalah petunjuk yang dilantik Tuhan, ditentukan sebagai pengganti Nabi. Sudah pasti pada setiap era terdapat seorang perundangan dan ulama di antara Syiah yang dapat menterjemahkan perintah-perintah Allah, beriringan dengan al-Quran, Hadis dan persetujuan pendapat. Kami mengikut keputusan ulama yang sedemikian. Walaupun para perundangan kamu [ahli fiqah] adalah murid, dan mendapat pengetahuan dari Imam Syiah, kamu dengan membuta tuli telah mengikuti mereka yang terdahulu, dari anak murid mereka yang menyimpang dari asas pengetahuan dan bergantung kepada spekulasi.
Sayyid: Bagaimana kamu mengatakan bahawa Imam kami mendapat faedah dari Imam kamu?
Shirazi: Ini adalah fakta sejarah bahawa Imam Jaafar al-Sadiq lebih utama dari semua ulama dalam pengetahuan. Seorang alim terkenal Nuruddin bin Sabbagh al-Maliki mengakui di dalam Fusul al-Muhimmah bahawa Imam suci ini amat terkenal dengan ilmu pengetahuannya. Dia menulis: ‘Manusia mendapat ilmu daripadanya dari berbagai lapangan. Manusia datang dari tempat yang jauh untuk mendapatkan arahan. Dia menjadi amat terkenal di mana sahaja dan para ulama menyebutkan banyak Hadis dari beliau selain dari Ahli Bayt yang lain…’ Kumpulan yang besar dari golongan masyarakat terkenal seperti Yahya bin Sa’id Ibn Jarih, Malik bin Anas, Sufyan al-Thawri, Abu Ainiyyah, Abu Ayyub Sijistani, Abu Hanifah, dan Sa‘ba – semua telah menyampaikan dari sebutannya.
Kamaluddin Abi Talhah juga menulis di dalam Manaqib bahawa ulama terkenal dan ketua agama telah menyampaikan Hadis dari Imam yang suci dan telah mendapat ilmu darinya. Diantara mereka dia menyebutkan nama-nama mereka yang dinyatakan di dalam Fusul al-Muhimmah. Bahkan musuh mengakui kemuliaan Imam yang suci. Sebagai contoh Maliki di dalam Fusul al-Muhimmah dan khususnya Sheikh Abu Abdul Rahman al-Sulami di dalam Tabaqat all-Masya’ikh telah menulis: ‘Sesungguhnya Imam Jaafar al-Sadiq lebih utama dari semua mereka pada masanya. Dia mempunyai pengetahuan dan kepakaran khusus dalam agama, paling warak didunia ini, menahan diri dari keinginan dunia dan kebijaksanaan yang mendalam.’
Begitu juga Muhammad bin Talhah al-Syafii telah merakamkan semua kemuliaan Imam yang suci di dalam Matalib al-Su’ul, bab VI, ms 81: ‘Orang ilmuan ini adalah ketua yang terkenal dari Ahli Bayt. Dia telah di anugerahkan dengan pengetahuan yang mendalam dan selalu di dalam keadaan mengingati Allah. Dia kerap membacakan al-Quran dan memberikan pentafsirannya. Sahabatnya telah dapat mengumpulkan permata dari lautan ilmunya. Dia membahagikan masanya di dalam sehari semalam di dalam berbagai bentuk ketaatan. Melawat kepadanya seolah peringatan kepada hari akhirat. Dengan mendengarkan ucapannya boleh menghampirkan seseorang kepada warak, dan dalam mengikuti arahannya boleh membawa kepada mendapatnya syurga. Wajahnya yang berseri menunjukkan bahawa dia adalah dari keturunan Nabi. Keikhlasan amalannya juga menunjukkan bahawa dia adalah dari keturunan Nabi. Banyak ulama telah menerima Hadis dan mendapat pengetahuan darinya. Diantara mereka adalah Yahya bin Sa’id al-Ansari, Ibn Jarih, Malik bin Anas, Sufyan al-Thawri, Ibn Ainiyyah, Sha‘ba dan Ayyub al-Sijistani. Semuanya berterima kasih diatas keberuntungan mereka dan mendapat keistimewaan belajar darinya.’
KAITAN SYIAH DENGAN IMAM JAAFAR SADIQ.
Nawab: Syiah percaya dengan 12 Imam. Mengapa Syiah dikaitkan dengan nama Imam Jaafar Sadiq dan dipanggil Mazhab Jaafari?
Shirazi: Setiap Nabi, dengan arahan Tuhan, melantik penggantinya. Muhammad mengisytiharkan Ali sebagai penggantinya dan mengarahkan ummah supaya patuh kepadanya. Tetapi setelah Nabi wafat, kedudukan Khalifah telah dirampas oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman. Semasa pemerintahan mereka, dibahagian permulaan, Abu Bakar dan Umar merujuk kepada Ali dalam banyak perkara dan bertindak atas nasihat beliau. Lebih-lebih lagi apabila ulama dan para ilmuan terkenal dari agama lain yang datang ke Madinah dalam mencari pengetahuan agama, telah benar-benar berpuas hati setelah perbincangan mereka dengan Ali. Disepanjang hidupnya, Ali terus menyumbang kepada Islam dalam berbagai cara. Setelah syahidnya, dan apabila Bani Umayyah menjadi pemerintah, para Imam dengan kejam telah ditindas. Imam Hasan al-Mujtaba, Imam Husain, Imam Zainul Abidin, dan Imam Muhammad al-Baqir, adalah mangsa kekejaman Bani Umayyah yang tidak berperi kemanusiaan. Semua laluan yang menuju kepada mereka telah ditutup hanya tinggal sebahagian kecil dari pengikut mereka sahaja, yang lainnya tidak dapat mengambil faedah dari pengetahuan mereka. Setiap seorang dari mereka telah dibunuh.
Di permulaan abad kedua Hijrah, di bawah tekanan yang kuat dari aristokrat Bani Umayyah, manusia telah bangun menentang mereka. Peperangan telah berlaku diantara Bani Abbas dengan Bani Umayyah. Ketika Bani Umayyah sibuk mempertahankan pemerintahan, mereka tidak dapat meneruskan tekanan kepada Ahli Bayt. Makanya Imam Jaafar al-Sadiq keluar dari persembunyian yang dikuat kuasakan oleh Bani Ummayah. Dia mengajarkan manusia mengenai perundangan agama. 4 000 pencinta ilmu pengetahuan berkumpul dikeliling mimbarnya dan menghilangkan dahaga mereka dari lautan ilmu, Imam yang suci. Sebahagian dari sahabatnya yang utama telah merakamkan 400 doktrin yang dinamakan sebagai Usul Arba‘ Mi’ah – bererti ‘400 pendapat’. Al-Yafi‘iy al-Yamani menulis bahawa Imam Jaafar melebihi yang lain dalam pengetahuan. Jabir Ibn Hayyan al-Sufi menulis 1 000 lembar susunan, menyenaraikan hampir 500 buku berasaskan dari ajaran Imam Jaafar al-Sadiq.
Sebahagian dari ahli perundangan Sunni yang terkenal adalah muridnya juga. Abu Hanifah, Malik bin Anas, Yahya bin Sa‘id al-Ansari, Ibn Jarih, Muhammad Bin Ishaq, Yahya bin Sa‘id al-Qattan, Sufyan bin ‘Uyaynah, Sufyan al-Thawri – kesemuanya mendapat faedah dari pengetahuan Imam Jaafar yang luas. Masa pembelajaran terbuka pada ketika ini sahaja, kerana Bani Umayyah menyekat sebagaimana orang-orang mereka yang terdahulu, dan malangnya pula Bani Abbas telah menyekat keturunannya dari bercakap secara bebas. Kebenaran Syiah telah dibuka dan kemuliaan Ahli Bayt telah diisytiharkan oleh Jaafar al-Sadiq. Makanya golongan ini menjadi terkenal sebagai Jaafari, tetapi tidak ada bezanya diantara Imam al-Sadiq dengan mana-mana empat Imam yang terdahulu dan dari enam Imam yang datang selepsnya. Semuanya dilantik dan mendapat petunjuk Allah.
Walaupun keduanya, lawan dan musuh mengakui kecemerlangannya dalam pengetahuan dan kesempurnaan di dalam semua kemuliaan, orang terdahulu kamu enggan menerimanya sebagai seorang ahli agama dan juga orang yang paling sempurna pada ketika itu. Mereka enggan mengiktiraf pengajiannya bersama dengan pengajian yang lain, walaupun dia memegang kedudukan tertinggi di dalam pengetahuan dan kepatuhan, sebagaimana diakui oleh ulama kamu. Oleh kerana dia dari Ahli Bayt Nabi, dia mempunyai hak untuk mendapat keutamaan dari yang lain. Walaupun yang sedemikian, ulama kamu yang fanatik telah tidak memperdulikan mereka dari keturunan Nabi, malah ahli agama seperti al-Bukhari dan Muslim yang kamu lebih tinggikan, telah tidak mahu merakamkan Hadis dari ahli faqih ini dan juga Ahli Bayt Nabi. Mereka tidak merakamkan Hadis dari para Imam atau Sadat (Pemimpin yang Mulia) dari keturunan Nabi: ‘Alawi, Husaini, Abidi, Musawi, Rizawi atau daripada para ulama dan ahli fikah seperti Zaid bin Ali bin Husain (syahid), Yahya bin Zaid, Muhammad bin Abdullah, Husain bin Ali, Yahya bin Abdullah bin Hasan dan saudaranya Idris, Muhammad bin Jaafar al-Sadiq, Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Zaid, Abdullah bin Hasan, Ali Bin Jaafar (Arizi), dan lainnya, kesemua mereka adalah ulama dan ahli faqih terbilang dan dari keturunan keluarga Nabi.
Sebaliknya kamu telah merakamkan Hadis dari Abu Hurairah, yang mana karakternya telah diketahui umum, dan juga dari penipu dan pemalsu ulung Akramah, Khariji. Ulama kamu telah mengesahkan bahawa orang-orang ini adalah penipu dan masih juga mereka menerima Hadis-Hadis orang ini dengan sepenuh hati. Ibn Bayyit menulis bahawa al-Bukhari telah menyebutkan sebanyak 1 200 Hadis dari Khawarij dan Nasibi; seperti juga Imam bin Hattan, pemuja Ibn Muljim, pembunuh Amirul Mukminin. Pengikut Imam al-A‘zam (Abu Hanifah), Imam Malik, Imam Shafii dan Imam Ahmad bin Hanbal menganggap mereka [Imam] sebagai muslim tulen walaupun tidak seorang dari mereka adalah dari Ahli Bayt Nabi, dan setiap satu dari kumpulan ini adalah bebas pada menerima cara mereka walaupun terdapat perbezaan yang besar di dalam asas beragama begitu juga pada cara amalan diantara mereka. Betapa malangnya bahawa mereka memanggil pengikut Jaafar bin Muhammad al-Sadiq sebagai kafir. Dan disetiap tempat yang dikuasai oleh Sunni, termasuk Mekah, yang mengenainya Allah berkata: ‘Sesiapa yang memasukinya adalah bebas,’ mereka tidak bebas untuk menyatakan kepercayaan mereka atau melakukan salat. Maka kamu manusia yang baik harus tahu bahawa kami Syiah bukanlah penyebab perbezaan di dalam Islam; kami tidak membawa perpecahan diantara muslim. Yang sebenarnya kebanyakan dari gangguan ini datangnya dari pihak kamu. Adalah kamu yang mengatakan 100 juta umat Islam sebagai kafir, walaupun mereka adalah yang beriman sama seperti kamu.
Hafiz: Itu adalah benar, sebagaimana yang kamu katakan, saya bukanlah orang yang zalim. Saya mengaku terdapatnya pelampau disebabkan oleh kefanatikan. Apa yang saya hendak katakan tanpa berselindung atau memuji, bahawa saya telah mendapat faedah yang banyak dari ucapan kamu dan telah belajar dengan banyak. Tetapi dengan keizinan kamu, biar saya cakapkan satu perkara, ia satu aduan dan juga mempertahankan kehormatan golongan Sunni. Bolehkah kamu memberitahu kami mengapa guru dan ulama Syiah seperti kamu tidak membendung orang awam kamu dari membuat kenyataan yang membawa kepada kekafiran? Dan akhirnya pihak lain dapat menggunakan perkataan kafir kepada mereka. Seorang mungkin menjadi tumpuan serangan kerana dia membuat kenyataan yang tidak betul. Maka kamu juga tidak seharusnya menjadikan Sunni tempat tumpuan serangan. Syiah mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati Sunni, yang kemudiannya mengatakan Syiah sebagai kafir.
Shirazi: Boleh saya tahu kenyataan yang bagaimana atau amalan mana yang membawa kepada kafir?
Hafiz: Syiah mencari kesalahan dari Sahabat yang terkenal dan juga sebahagian dari isteri suci Nabi; ini adalah nyata satu tindakan musyrik. Oleh kerana para Sahabat telah bertahun-tahun berjuang dengan Nabi menentang musyrik, adalah jelas khidmat mereka adalah bebas dari kecacatan. Mereka pastinya mendapat syurga, terutama mereka yang mendapat rahmat Tuhan. Menurut al-Quran:

‘Sesungguhnya Allah telah reda dengan yang beriman apabila mereka memberikan baiah kepada kamu dibawah pokok… ‘ [Surah al-Fath 48:18]
Tidak ada keraguan bahawa Nabi menghormati mereka. Sesiapa yang menafikan kemuliaan mereka pastinya telah menyimpang. Al-Quran berkata:

‘Tidak dia berkata dari kehendaknya. Itu tidak lain adalah wahyu yang disampaikan.’ [Surah al-Najm 53:3-4]
Shirazi: Saya harap tajuk ini tidak ditimbulkan di dalam perjumpaan umum. Jawapan saya mungkin sampai kepada mereka yang kurang arif, dan mereka mungkin menyebarkan propaganda. Adalah lebih baik jika ia dibincangkan secara tertutup. Saya akan berjumpa dengan kamu satu hari, dan kita akan selesaikan masalah ini secara perseorangan.
Hafiz: Maafkan saya, kerana ramai dari kami setelah beberapa malam menekankan supaya tajuk ini hendaklah diperbahaskan. Perbincangan kamu selalunya munasabah. Jika kamu memberikan jawapan yang meyakinkan, tentu tidak ada tindak balas yang tidak menyenangkan. Jika tidak kamu bersetujulah dengan pandangan kami.
Nawab: Tidakkah betul. Kita semua mahukan isu itu diselesaikan di sini dan sekarang ini.
Shirazi: Saya hanya menurut dengan kehendak kamu. Saya tidak menduga bahawa seorang yang berkemampuan seperti kamu, setelah semua penjelasan yang saya telah berikan pada malam-malam yang lalu pada persoalan kekafiran yang dikatakan kafir kepada golongan Syiah. Saya telah pun membentangkan bukti yang cukup bahawa Syiah Ithna Asyariah [Syiah Imam 12] adalah pengikut Muhammad dan ahli keturunannya. Kamu telah membangkitkan beberapa isu. Saya akan menjawab setiap satu daripadanya secara berasingan.
KRITIKKAN KEPADA SAHABAT TIDAK BERERTI KAFIR
Pertama kamu katakan bahawa Syiah mengkritik para sahabat dan sebahagian dari isteri Nabi membawa kepada kafir. Saya tidak faham asas kepada kenyataan ini. Jika kritik disokong oleh bukti, ia diizinkan. Dan jika seseorang membuat tuduhan yang palsu, ini tidak bererti dia kafir. Dia mungkin dikatakan berdosa, sama seperti mereka yang minum arak atau berzina. Dan setiap dosa terhadap hukum Tuhan boleh diampunkan.
Ibn Hazm al-Zahiri al-Andalusi (dilahirkan 456 A.H.) berkata di dalam bukunya al-Fisal fi al-Milal wa al-Nihal bahagian III, ms 227: ‘Jika seseorang mengkritik para sahabat Nabi kerana kejahilan, dia tidak boleh disalahkan. Jika dia lakukan dengan berpengetahuan, dia berdosa sama seperti mereka yang melakukan zina, mencuri dan sebagainya. Jika mereka mengutuk para sahabat dengan sengaja, dia adalah kafir oleh kerana mereka adalah sahabat Nabi, perangai yang sedemikian sama seperti bermusuh dengan Allah dan Nabi-Nya. Sebaliknya jika hanya mengkritik sahabat tidaklah membawa kepada kafir.’
Pernah Khalifah Umar meminta Nabi agar mengizinkannya untuk memenggal kepala Hatib, si Munafik, walaupun dia seorang Sahabat Muhajirin, dan juga yang mengambil bahagian di dalam peperangan Badar. Oleh kerana mengkritik dan mengatakan dia munafik, Umar tidak dikatakan kafir. Jadi bagaimana mungkin Syiah dituduh sebagai kafir kerana hanya mengkritik sebahagian dari sahabat. Katakanlah buat seketika apa yang kamu katakan adalah benar. Lebih-lebih lagi ulama kamu yang terkenal telah menolak pandangan kamu. Diantara mereka Qazi Abdul Rahman al-Shafii, yang di dalam Mawafiqnya telah menolak penjelasan dari ulama kamu yang fanatik mengenai kafirnya Syiah. Dan Muhammad Ghazali menulis bahawa mengutuk dan mengkritik sahabat tidaklah kafir; bahkan mengutuk kedua-dua Sheikh tidaklah menjadi kafir.
Mulla Sa’ad Taftazani menulis di dalam Syarh Aqa’id al-Nasafi bahawa: ‘Sebahagian orang yang fanatik berkata bahawa sesiapa yang mengutuk sahabat adalah kafir. Amat susah untuk menerima pandangan ini. Kekafiran mereka ini tidak dibuktikan kerana sebahagian ulama penyokong sahabat, mengabaikan perbuatan mereka yang keji dan membuat alasan yang jahil pada menyokong sahabat ini. Mereka katakan para sahabat Nabi semuanya bebas dari segala doa, walaupun kenyataan ini bertentangan dengan fakta. Adakalanya mereka berperang sema sendiri. Cemburu dan cinta kepada kuasa kerap mengerakkan mereka pada melakukan kejahatan. Bahkan sebahagian dari para sahabat yang terkenal juga tidak bebas dari tindakan yang berdosa. Maka jika berasaskan pada bukti tertentu, seseorang mengkritik sahabat itu, dia tidak perlu dikutuk kerana perbuatannya. Sebahagian manusia kerana mereka berpihak kepada sahabat, telah menutup segala kekejian perbuatan sahabat. Tetapi sebahagian lagi ada yang merakamkan perbuatan keji mereka dan mengkritiknya.
Selain dari itu, Ibn Athir al-Jazari, pengarang Jami‘ al-Usul, telah memasukkan Syiah di dalam mazhab Islam, jadi bagaimana kamu boleh memanggil mereka sebagai kafir? Semasa era Khalifah pertama, sebahagian manusia mengutuk para sahabat kerana perbuatan keji mereka. Bahkan Khalifah tidak menjatuhkan mereka dengan hukuman mati kerana kafir. Menurut, Hakim al-Naisaburi di dalam al-Mustadrak, bahagian IV, ms 335, 354, Imam Ahmad Hanbal di dalam Musnad bahagian 1, ms 9, al-Dhahabi di dalam Talkhis al-Mustadrak, Qadi ‘Iyyad di dalam Kitab al-Syifa, bahagian IV, Bab 1 dan Imam Ghazali di dalam Ihya’ ‘Ulum al-Din, jilid II; menyebutkan pada masa Khalifah Abu Bakar, seorang telah datang kepadanya sambil mengunakan bahasa kotor dan mengutuknya, mereka yang hadir disitu menjadi marah. Abi Barzah Salami meminta kepada Khalifah jika dia boleh mengizinkannya untuk membunuh orang itu kerana telah menjadi kafir. Abu Bakar berkata bahawa tidak boleh, oleh kerana hanya Nabi sahaja yang boleh menjatuhkan hukuman yang sedemikian.
KHALIFAH SENDIRI TIDAK MENGANGGAP BAHWA KUTUKKAN KEPADA MEREKA SEBAGAI KAFIR
Yang sebenarnya, orang ternama Sunni melampaui bagi mereka yang disokonginya. Khalifah sendiri mendengarkan kritikan dan tidak menuduh manusia dengan kafir atau menghukum mereka dengan hukuman bunuh. Lebih-lebih lagi jika sekiranya mengutuk sahabat menyebabkan kekafiran, mengapa kamu tidak mengatakan Muawiyah dan pengikutnya kafir. Mereka mengutuk dan menghina sahabat yang paling sempurna, Ali Ibn Abi Talib. Hanya memilih-milih dalam perkata ini telah menunjukkan bahawa tujuan sebenar kamu adalah yang lain. Kamu hanya bertujuan untuk memerangi Ahli Bayt dan pengikut mereka!! Jika mengutuk sahabat adalah kafir, mengapa kamu tidak menuduh Ummul Mukminin Aisyah sebagai kafir? Semua ahli sejarah kamu telah mengatakan bahawa dia selalu menghina Khalifah Uthman secara terbuka: ‘Bunuh orang tua bodoh ini, kerana dia telah menjadi kafir,’ Jika sekiranya Syiah mengatakan bahawa adalah baik jika Uthman dibunuh kerana dia telah kafir, kamu serta merta bangun menentang kami. Tetapi apabila Aisyah mengatakan kepada Uthman di hadapan mukanya bahawa dia adalah na’thal dan juga kafir, tidak juga Khalifah menghalang dia, dan tidak juga sahabat menentangnya. Tidak juga kamu mencari salah pada dirinya.
Nawab: Tuan yang dihormati, apa yang kamu maksudkan dengan perkataan na‘thal?
Shirazi: Firuzabadi, seorang ulama kamu yang berkedudukan tinggi, memberikan maksud di dalam Kamusnya, Qamus al-Lughat sebagai ‘orang tua bodoh’. Juga terdapat seorang Yahudi dengan janggutnya yang panjang di Madinah diberi nama dengan nama itu, yang mana Uthman telah dibandingkan dengannya. Pengulas kepada kamus, Allamah Qawini, juga memberikan maksud yang sama, mengatakan Ibn Hajar di dalam Tabsirah al-Muntaha, menulis, ‘Na‘thal, seorang Yahudi yang berjanggut panjang, tinggal di Madinah; dia sangat menyerupai Uthman.’
KHALIFAH ABU BAKAR MENGHINA ALI
Akhir sekali jika kamu menghina sahabat adalah kafir, mengapa Abu Bakar, dihadapan para sahabat dan diperhimpunan manusia ramai, menghina sahabat yang paling mulia, Ali Ibn Abi Talib? Kamu memuji kemuliaan Abu Bakar yang sepatutnya kamu mengutuknya.
Hafiz: Mengapa kamu menuduhnya dengan tuduhan yang palsu ini? Bilakah Khalifah Abu Bakar menghina Khalifah Ali?
Shirazi: Maafkan saya! Kami tidak mengatakan apa-apa sehinggalah kami telah membuat penyelidikan yang lengkap. Mungkin kamu perlu rujuk kepada Syarh Nahjul Balaghah, jilid IV, ms 80, dimana terdapatnya rakaman bahawa Abu Bakar, menghina Ali dari atas mimbar masjid, dengan berkata: ‘Dia [Ali] adalah musang, buktinya adalah pada ekornya. Dia mengadakan kekacauan, memperkecilkan perkara yang besar dan penting, serta membuat sesuatu supaya manusia memberontak. Dia meminta pertolongan dari yang lemah dan menerima bantuan dari kaum wanita. Dia adalah seumpama Umm al-Tahal [seorang penzina pada zaman jahiliah, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibn Abil Hadid] yang mana kaum lelaki di dalam keluarganya didapati melakukan zina.’
Sekarang kamu bezakan penghinaan Abu Bakar terhadap Ali dengan kritikan yang dibuat Syiah terhadap para sahabat. Jika menghina mana-mana sahabat sama seperti kafir maka Abu Bakar, anak perempuannya, Aisyah, Muawiyah dan pengikutnya hendaklah dilabelkan sebagai kafir. Jika ia tidak membawa kepada kekafiran maka kamu tidak boleh mengatakan Syiah kafir pada perkara yang sama (kerana menghina Sahabat).
KHALIFAH UMAR MENGATAKAN BAHAWA MENGUTUK MUSLIM TIDAK KAFIR
Lebih-lebih lagi, menurut keputusan ahli perundangan dan juga Khalifah kamu yang agung, mereka yang mengutuk Khalifah tidaklah kafir. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad, jilid III, Ibn Sa’ad di dalam Kitab al-Tabaqat, Qadi ‘Iyyad di dalam al-Syifa, bahagian IV Bab 1, mengatakan bahawa gabenor Khalifah Umar, Ibn Abdul Aziz, menulis dari Kufah bahawa seorang telah menghina dan mencaci Umar bin Khattab, Khalifah kedua. Gabenor meminta kebenaran untuk membunuh orang itu. Umar bin Khattab menjawab bahawa ia tidak dibolehkan untuk mengambil nyawa muslim kerana menghina dan mencaci mama-mana muslim lainnya melainkan sesaorang itu yang menghina Nabi.
MENURUT ABUL HASAN ASH‘ARI WALAUPUN MEMANGGIL ALLAH ATAU NABI DENGAN NAMA YANG JAHAT TIDAK JUGA KAFIR
Sebahagian dari ulama terkenal kamu, seperti Abul Hasan Asy‘ari dan pengikutnya, percaya bahawa jika seseorang mempunyai keimanan di dalam hatinya dan bahkan melahirkan kekafiran [dengan mengamalkan agama Yahudi atau Kristian, sebagai contoh] atau bangun menentang Nabi, atau memanggil Allah atau Nabi dengan nama yang jahat, walaupun begitu dia tidaklah kafir. Iman bererti kepercayaan di dalam hati dan oleh kerana tiada siapa tahu hati orang lain, ia tidak boleh dikatakan bahawa kekafiran yang dilihat adalah dari dalam hati ataupun tidak. Ulama Asy‘ari telah membicangkan isu ini di dalam buku-buku mereka. Ibn Hazm al-Andalusi telah menulis dengan mendalam mengenai perkara ini di dalam bukunya Kitab al-Fazl [bahagian IV, ms 204, 206] Dari keterangan ini semua apa hak yang kamu ada pada menuduh Syiah dengan kafir?
KEBANYAKKAN SAHABAT MENGHINA SATU SAMA LAIN TETAPI TIDAK DIANGGAP SEBAGAI KAFIR
Di dalam buku Sahih kamu seperti, Musnad dari Ahmad Hanbal, jilid II, ms 236; Sirah al-Halabiyyah, jilid II, ms 107, Sahih al-Bukhari, jilid II, ms 74, Sahih Muslim, Kitab al-Jihad wa Asbab al-Nuzul oleh Wahidi, ms 118; terdapat banyak Hadis yang menunjukkan bahawa kebanyakkan Sahabat menghina satu sama lain di hadapan Nabi. Tetapi Nabi tidak mengatakan mereka kafir. Nabi menegur mereka. [Penyampaian mengenai perbalahan dan pertengkaran ini hanya dirakamkan di dalam buku-buku Sunni, tidak di dalam buku Syiah] Dari pandangan pada catatan ini, saya harap kamu berpuas hati bahawa mengutuk atau menghina sahabat tidak membawa kepada kafir. Jika kita mengutuk seseorang dengan tanpa sebab, kita hanya berdosa, bukan kafir. Dan setiap dosa boleh diampunkan.
NABI ISLAM MENGETAHUI SEGALA YANG BAIK DAN YANG JAHAT DARI TINDAKAN SAHABAT
Kedua; kamu katakan bahawa Nabi menghormati dan memuliakan sahabatnya. Ini adalah benar. Sebagai tambahan, semua Muslim dan orang yang berilmu bersetuju bahawa Nabi tahu tindakan yang baik dan jahat dari manusia. Dia memuji amalan yang baik. Begitulah dia memuji keadilan Nushirwan dan cemerlangnya Hatim al-Ta’i. Jika Nabi mengormati seseorang, itu adalah kerana amalan baiknya. Tetapi penghargaan yang ditunjukkan kepada seseorang yang melakukan amalan yang baik, tidak membuktikan yang akhirnya juga dia akan berjaya. Mungkin dia akan melakukan kejahatan pada masa yang akan datang. Jika dia melakukannya, untuk mengatakan dia jahat pada awalnya adalah kejam, walaupun akan diketahui bahawa dia akan melakukan dosa pada masa akan datang. Ali mengetahui dosa dan akhirnya yang terkutuk Abdur Rahman Ibn Muljim Muradi, dan berulang kali memberitahu bahawa dia adalah pembunuhnya. Pada satu ketika dengan jelas dia berkata: ‘Saya hendakkan dia hidup, tetapi dia telah cenderung pada membunuh aku, dan kawan yang kejam ini adalah dari kaum Murad.’ Kenyataan ini telah dirakamkan oleh Ibn Hajar al-Makki pada penghujung bahagian I dari Sawa‘iq, ms 72. Tetapi Ali tidak mahu menghukumnya. Maka Hadis yang menunjukkan bahawa kemuliaan sebahagian dari tindakan tertentu atau kenyataan para sahabat tidak semestinya mendorong untuk semua masa yang mendatang.
KEMULIAAN KERANA TERJUMLAH DI DALAM KUMPULAN BAIAH RIDWAN
Ketiga; kamu katakan bahawa oleh kerana sahabat berada di Baiah al-Ridwan dan memberikan taat setia kepada Nabi, mereka tidak boleh dikutuk, tetapi perlulah dipuji kerana dirujuk kepada ayat al-Quran yang kamu bacakan [Surah al-Fath 48:18]. Sarjana penyelidik dan juga ulama telah mengulas tajuk ini dengan panjang lebar. Mereka mengatakan bahawa keridaan Tuhan pada ayat ini hanya pada amalan itu secara khusus sahaja, iaitu baiah, dan itu tidak mengandungi kekafiran.
Kamu sendiri sedar bahawa pada peristiwa baiah di Hudaibiyah, terdapat 1500 orang dari ummah yang hadir, yang mana kemudiannya sebagian dari mereka telah dijumlahkan di dalam ayat ‘munafikun’, Allah menjanjikan mereka dengan neraka selama-lamanya. Adakah mungkin Allah dan Nabi-Nya akan reda dengan sebahagian orang, yang mana orang itu akan tinggal kekal di dalam neraka? Dengan itu keridaan Tuhan tidaklah disebabkan oleh Baiah al-Syajarah sahaja [kesetiaan di bawah pokok], tetapi berasaskan kepada keimanan yang tulus dan amalan yang baik. Mereka yang mempercayai keesaan Tuhan dan Nabi serta menunaikan kesetiaan tersebut berhak mendapat keridaan Tuhan. Mereka telah diistiharkan sebagai penghuni syurga. Tetapi mereka yang memberikan kesetiaan tanpa iman, dan yang tidak memberikan kesetiaan, mereka berhak mendapat kemurkaan Tuhan. Pastinya sahabat melakukan amalan yang digalakan, dan bagi amalan mereka yang baik [baiah di bawah pokok] mereka hendaklah dipuji, sama ada dia sahabat ataupun tidak; melakukan dosa, dia hendaklah dikritik.
SYIAH MENGAKUI KEMULIAAN SAHABAT
Golongan Syiah selalu menyampaikan amalan yang baik yang dilakukan oleh Sahabat.
Lebih-lebih lagi Syiah mengakui amalan yang baik walaupun dari mereka yang telah menjadi tumpuan kritikan yang tajam. Sebagai contoh, Syiah menghargai baiah mereka yang di bawah pokok, penghijrahan mereka dengan Nabi, mengambil bahagian di dalam peperangan, tetapi Syiah juga mengkritik dan mengutuk amalan mereka yang kejam.
Hafiz: Saya terperanjat mendengarkan kamu berkata bahawa sahabat Nabi melakukan dosa. Nabi mengistiharkan setiap mereka sebagai petunjuk dan ketua bagi ummah. Dia mengatakan di dalam Hadis yang yang terkenal: ‘Sesungguhnya, sahabatku adalah seumpama bintang; jika kamu mengikuti mana-mana satu dari mereka, kamu akan mendapat petunjuk.’ Pastinya keimanan kamu bukan dari yang ramai [lazim], dan kami tidak menerima keimanan yang sedemikian.
PENELITIAN TERHADAP HADIS ‘MENGIKUTI SAHABAT’
Shirazi: Saya terpaksa membincangan beberapa aspek dari Hadis ini sebelumnya saya menjawabnya. Baiklah kita tidak akan mengatakan mengenainya puncanya, atau lemahnya Hadis ini pada kritikan, kerana kita akan hanyut dari tajuk asal. Perbincangan kita akan menumpukan kepada maksudnya.
Mereka yang dianugerah dengan penghormatan pada melihat Nabi, atau yang menyampaikan Hadis darinya telah dikatakan Sahabat dan ashab sama ada mereka Muhajirin dari Mekah atau mereka yang menolongnya [Ansar] di Madinah dan lainnya
Salah faham yang terbesar diantara kamu adalah, sikap kamu yang murah hati terhadap Sahabat, kamu menganggap kesemua mereka bebas dari segala kesalahan walaupun fakta sebenar adalah yang sebaliknya. Diantara para sahabat Nabi ada yang baik dan ada yang jahat, yang mana Allah dan Nabi-Nya benar-benar tahu. Ini boleh dibuktikan dengan surah Munafiqun dan ayat-ayat dari surah lain, seperti al-Taubah yang juga dikenali sebagai al-Bara’ah dan Ahzab, yang diwahyukan pada mengutuk Sahabat yang hipokrit dan berdosa. Ulama kamu yang terkenal telah merakamkan sebahagian dari kesalahan yang dilakukan Sahabat di dalam buku Sahih mereka. Hisham bin Muhammad seorang ulama terkenal kamu telah menyusun sebuah buku mengenai kesalahan dan penyelewengan sahabat.
Si hipokrit, yang telah di kutuk Allah di dalam al-Quran dan juga oleh Nabi, adalah manusia talam dua muka; yang hanya muslim pada wajah sahaja. Hati mereka penuh dengan korupsi dan penyelewengan, dan kesemua mereka adalah di dalam jumlah Sahabat. Maka bagaimana kita boleh mempunyai pandangan yang baik kepada semua Sahabat? Dan bagaimana kita boleh yakin dengan mengikuti mereka kita akan terselamat? Tidakkah satu fakta nyata peristiwa di Aqabah bahawa para sahabat yang kelihatan taat telah bertekad hendak membunuh Nabi?
PERISTIWA AQABAH DAN RENCANA MEMBUNUH NABI
Hafiz: Sebahagian ulama menganggap peristiwa Aqabah adalah rekaan Syiah.
Shirazi: Adalah tidak wajar bagi kamu untuk bergantung pada kepercayaan sebahagian dari mereka yang berfikiran Khariji dan Nasibi. Kejadian ini telah diketahui oleh semua bahawa ulama kamu sendiri telah mengesahkannya.
Tolong rujuk kepada Dala’il al-Nabuwwah tulisan Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi al-Syafii, seorang ulama dan ahli perundangan [fikah] kamu. Dia telah merakamkan cerita mengenai Batn al-‘Aqabah, dengan rantai penyampai yang sahih; dan juga Imam Ahmad Bin Hanbal, pada penghujung jilid. V dari Musnad, menyatakan dari Abu Tufail, dan Ibn Abil Hadid menulis dalam Syarh Nahj al-Balaghah, dan ia telah diketahui oleh semua ulama, bahawa Nabi pada malam tersebut mengutuk sekumpulan sahabat.
Nawab: Apakah perkaranya, dan siapakah mereka yang hendak membunuh Nabi?
Shirazi: Ulama yang terkenal dari kedua golongan telah menulis bahawa Muhammad ketika dalam perjalanan pulang dari ekspedisi Tabuk, 14 hipokrit telah merencana hendak membunuh Nabi. Rancangannya adalah hendak menolak Nabi jatuh dari unta supaya dia akan terjatuh ke dalam gaung apabila dia menunggang pada waktu malam di Aqabah; laluan sempit yang mana hanya satu orang sahaja dapat melaluinya. Apabila mereka cuba hendak melaksanakan rancangan mereka, Malaikat Jibril memberitahu Nabi mengenainya. Nabi menghantar Hudhaifah Nakha‘i supaya bersembunyi di belakang batu. Apabila mereka yang berkonpirasi sampai dan bercakap sesama mereka, Hudhaifah mengenali mereka semua. Dari jumalah mereka, 7 orang dari Bani Umayyah. Hudhaifah kembali kepada Nabi dan menamakan mereka semua. Nabi menyuruh dia merahsiakan plot tersebut dan berkata bahawa Allah adalah pemelihara mereka. Pada awal malam Nabi memulakan perjalanan, diikuti oleh tenteranya. Ammar bin Yasir memandu unta dari depan dan Hudhaifah menundanya dari belakang. Apabila mereka sampai pada lorong yang sempit, si Hipokrik membaling bag kulit mereka yang dipenuhi pasir [atau bekas minyak] di hadapan unta, membuat bunyi yang bising, mengharap supaya binatang yang terperanjat itu akan menjatuhkan Nabi ke dalam jurang. Tetapi Allah telah menyelamatkan Nabi dan konspirator itu telah lari dalam kumpulan orang ramai.
Tidakkah orang ini terjumlah dalam katogeri sahabat? Adakah benar mengikuti mereka bererti mendapat petunjuk?
Apabila kita mengatakan mengenai para sahabat Nabi, mengapa kita perlu menuntup mata pada kesalahan mereka?
NABI TIDAK PERNAH MENYURUH KITA MENGIKUTI PENIPU
Saya telah merujuk pada malam-malam yang lalu kepada karakter Abu Hurairah, memberitahu kamu bahawa Khalifah Umar telah menyebatnya kerana dia biasa menyebut Hadis yang palsu dari Nabi. Tidakkah dia dari kalangan Sahabat? Tidakkah dia secara dusta telah menyampaikan Hadis dengan banyaknya? Begitu juga, sahabat yang lain seperti Sumrah bin Jundah, termasuk diantara mereka? Bolehkan Nabi menyuruh ummahnya mengikut pendusta dan pemalsu? Jika Hadis ini betul, iaitu, bahawa kita mengikuti mana-mana satu dari Sahabat, kita akan dapat petunjuk, maka beritahulah kepada kami siapa yang perlu kita ikuti, jika dua sahabat pergi pada arah yang bertentangan. Atau jika dua kumpulan dari mereka, masing-masing memerangi satu sama lain, atau setiap satu bertentangan dengan yang lain, siapakah yang perlu kita sokong?
Hafiz: Pertama; para sahabat Nabi yang terkemuka tidak pernah bermusuhan sesama mereka. Dan jika seorang menentang yang lain; kita hendaklah meneliti faktanya dengan betul. Mereka yang lebih tulus dan kenyataannya yang lebih logik hendaklah diikuti.
Shirazi: Jika dari kenyataan kamu, kita buat pertanyaan dengan teliti dan dapati seorang dari mereka lebih tulus dan berada di pihak yang benar, jadi Sahabat di pihak yang lain pastinya tidak tulus dan di pihak yang salah. Maka Hadis ini pada asasnya telah hilang kepercayaannya, kerana adalah mustahil bahawa Sahabat yang bertentangan boleh kedua-duanya menjadi punca bagi petunjuk.
PENENTANGAN SAHABAT DI SAQIFAH
Jika Hadis ini sahih, mengapa kamu bantah terhadap Syiah kerana mereka mengikuti sekumpulan sahabat seperti Salman, Abu Dhar, Miqdad, Ammar bin Yasir, Abu Ayyub al-Ansari, Hudhaifah al-Nakha‘i dan Khuzaimah Dhu al-Shahadatain, serta lain-lain yang mana saya telah tunjukkan pada malam yang lalu? Orang-orang ini pastinya tidak memberikan baiah kepada Abu Bakar. Maka dari para sahabat yang bertentangan satu sama lain, siapakah di pihak yang benar? Pastinya satu mesti di pihak yang bersalah, melalui Hadis yang kamu telah sebutkan kepada kami bahawa kita boleh mengikuti mana-mana Sahabat dan mendapat petunjuk.
SA‘AD BIN UBADAH MENENTANG ABU BAKAR DAN UMAR
Tidakkah Sa‘ad bin Ubadah adalah seorang Sahabat yang tidak memberikan baiah kepada Abu Bakar dan Umar? Kesemua ahli sejarah Sunni dan Syiah sebulat suara mengatakan bahawa dia pergi ke Syria dan tinggal di sana sehingga pertengahan masa pemerintahan Khalifah Umar, di mana dia akhirnya dibunuh. Maka mengikutinya dan menentang Abu Bakar dan Umar, menurut dari Hadis itu adalah laluan petunjuk (kerana beliau adalah salah seorang Sahabat Nabi s.a.w).
TALHAH DAN ZUBAIR MENENTANG ALI DI BASRA
Tidakkah Talhah dan Zubair antara para sahabat yang memberikan baiah di bawah pokok. Tidakkah mereka menentang pengganti Nabi yang sah, Khalifah keempat yang diakui menurut dari kepercayaan kamu. Tidakkah Sahabat ini yang bertanggung jawab terhadap pertumpahan darah ribuan manusia? Tolong beritahu kepada saya sekarang yang mana satu dari kedua pihak Sahabat ini yang memerangi sesama sendiri, di pihak yang benar dan mendapat pertunjuk. Jika kamu katakan bahawa, oleh kerana keduanya adalah taat, maka keduanya adalah di pihak yang betul, maka kamu adalah salah. Adalah mustahil pada mengatakan bahawa kedua pihak yang bertentangan kedua-duanya adalah betul dan masing-masing mendapat petunjuk.
Maknanya para sahabat yang mengikut Ali adalah yang pasti betul. Kumpulan di pihak lawan adalah salah; dan ini adalah satu lagi kenyataan pada menyangkal kenyataan kamu bahawa semua sahabat yang hadir di Baiah Ridwan, di bawah pokok, adalah yang mendapat petunjuk. Di antara mereka yang memberikan baiah di bawah pokok adalah mereka yang berdua ini - Talhah dan al-Zubair; dan yang juga telah memerangi Khalifah keempat. Mereka sebenarnya memerangi dia yang Nabi katakan: ‘Wahai Ali, memerangi kamu adalah memerangi aku.’ Tidakkah ini bererti memerangi Nabi Allah? Jadi bagaimana kamu katakan bahawa perkataan Ashab (bersahabat) atau yang hadir di bawah pokok untuk berbaiah adalah dijamin keselamatan mereka?
MUAWIYAH DAN AMRU AL-‘AS BIASA MENGUTUK DAN MENGHINA ALI
Muawiyah dan Amr al-‘As adalah para Sahabat dan bahkan mereka menentang pengganti Nabi, serta mengutuk dan menghina Ali di tempat-tempat umum dan juga dalam khutbah Jumaat. Mereka melakukannya walaupun pada hakikatnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama terkenal dari golongan kamu dan juga buku-buku Hadis yang sahih, bahawa Nabi selalu berkata: ‘Sesiapa yang mengutuk dan menghina Ali, menghina aku. Dia yang menghina aku telah menghina Allah.’
Seorang ilmuan al-Taftazani telah menghuraikan tajuk ini di dalam bukunya Syarh al-Maqasid. Dia menulis bahawa sebahagian Sahabat telah bermusuhan di antara satu dengan lain, maka sebahagiannya telah menyimpang dari jalan yang benar. Sebahagian mereka disebabkan cemburu dan inginkan kebanggaan dunia telah melakukan berbagai kezaliman. Telah terbukti bahawa kebanyakkan sahabat yang tidak maksum telah melakukan amalan yang hina. Tetapi sebahagian ulama kerana mencintai mereka telah cuba untuk melindungi kesalahan mereka.
Terdapat banyak hujah yang jelas pada menolak Hadis yang dibincangkan.Tidak dapat dinafikan bahawa Hadis ini adalah dipalsukan. Banyak dari ulama kamu telah menyatakan keraguan mereka terhadap Hadis ini.
PUNCA HADIS ‘SAHABAT AKU ADALAH UMPAMA BINTANG’ ADALAH LEMAH.
Setelah menyebutkan Hadis ini dalam Syarh al-Syifa, jilid II, ms 91, Qadi ‘Iyyad berkata bahawa al-Daruqutni dalam Fada’il dan Ibn Abd al-Barr berkata bahawa Hadis ini tidak sahih.
Ia juga disebutkan dari ‘Abd bin Hamid dalam Musnad yang menyatakan dari Abdullah Ibn Umar bahawa al-Bazzar enggan mengakui kesahihan Hadis ini. Juga dia mengatakan bahawa Ibn ‘Adi menyatakan dalam al-Kamil dengan rujukannya sendiri dari Nafi‘, dan dia mengambilnya dari Abdullah bin Umar, bahawa punca Hadis ini adalah lemah. Al-Baihaqi juga dinyatakan telah menulis bahawa Hadis ini diketahui secara umum tetapi puncanya adalah lemah.
Di antara punca Hadis ini adalah Harith bin Ghazin [Qazwin], yang mana karakternya tidak diketahui [seorang yang majhul], dan Hamzah Ibn Abi Hamzah al-Nussairi [Nasibi], yang telah dituduh sebagai penipu. Lemahnya Hadis ini telah terbukti. Ibn Hazm juga berkata bahawa Hadis ini telah dipalsukan dan hendaklah ditolak.
Maka dalam hujah kamu kita tidak boleh bergantung pada Hadis yang lemah rantaian penyampainya. Walaupun jika kita anggap Hadis ini betul, pengertiannya tidak boleh digunakan secara umum; ia hanya merujuk kepada Sahabat yang taat dan warak yang mengikut arahan Nabi dan juga kitab Allah serta juga keturunan Nabi yang suci.
PARA SAHABAT TIDAK MAKSUM
Setelah menyatakan ini, jika saya mengkritik Sahabat, kamu jangan menganggap saya zalim. Mereka semuanya adalah manusia biasa dan besar kemungkinan tersalah.
Hafiz: Kami juga percaya bahawa Sahabat tidaklah maksum, tetapi pada masa yang sama telah diterima secara fakta bahawa mereka adalah orang-orang yang benar. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka.
Shirazi: Kamu telah melampau jika kamu terus menekan pada mengatakan mereka itu adil dan bebas dari kesalahan, oleh kerana dalam buku Sahih yang ditulis oleh ulama kamu, mereka berhujah yang disebaliknya. Mereka memberitahu kita bahawa sebahagian dari sahabat terkenal terkadang kala melakukan kesalahan.
Hafiz: Kami tidak mengetahui rakaman yang sedemikian. Sila terangkan kepada kami jika kamu mengetahui.
Shirazi: Kita ketepikan apa yang mereka lakukan pada masa jahiliah, mereka telah lakukan banyak kesalahan selepas mereka memeluk Islam. Adalah mencukupi pada menyatakan satu contoh kejadian sahaja.
Ulama kamu yang terkenal menulis di dalam buku Sahih bahawa pada tahun penaklukkan Mekah [8 Hijrah] beberapa Sahabat terkenal terlibat dalam pesta bersuka ria dan secara rahsia minum arak.
Hafiz: Ini pastinya cerita rekaan. Apabila arak diisytiharkan sebagai haram, para sahabat yang dihormati tidak pernah hadir ke pesta sedemikian, inikan pula disebut minum arak.
Shirazi: Ia bukan direka oleh musuh. Jika ia direka, maka rekaan ini datangnya dari ulama kamu.
Nawab: Jika terdapat pesta yang sedemikian, nama tuan rumah dan tetamunya tentu telah dinyatakan. Bolehkan kamu menjelaskannya?
Shirazi: Ya, ulama kamu telah menerangkannya.